Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka

Pravkar izšla dela:
Richard Goldstein:
HOMO KONZERVE

Nataša Sukič:
DESPERADOSTI IN NOMADI

Sarah Schulman:

ZAKAJ NISEM REVOLUCIONARKA?
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


VRNI V SEZNAM

MREŽA AVTONOMNIH KNJIŽNIC

LEZBIČNA KNJIŽNICA | ŠKRATOVA ČITALNICA | STRIPBURGER |
KNJIŽNICA MIROVNEGA INŠTITUTA
| KNJIŽNICA ZAVODA ZA SODOBNO UMETNOST


LEZBIČNA KNJIŽNICA

Metelkova 6 / 1. nad. (prostori ŠKUC-LL), 1000 Ljubljana
Tel: 01 430 35 35
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/lesbo

Izposoja: četrtek in petek, od 15. do 19. ure
od januarja do junija, od septembra do decembra


Področje, ki ga zaobjema knjižnična, arhivska in informacijska akcija Lezbične knjižnice, je tematika seksualnosti - predvsem v tistih vidikih, kjer se generirajo konflikti: v družbenem, političnem, socialnem in kulturnem, negativnem in pozitivnem. Lezbični, gejevski, biseksualni in transseksualni konteksti so gotovo najmočneje zastopani, vendar pa knjižnica s svojim gradivom detektira tudi mnoga druga osišča razlikovanj na ravni seksualnosti, telesnosti in spolov.


ŠKRATOVA ČITALNICA

Metelkova 4 (stavba Pešaki), 1000 Ljubljana
Tel: 01 432 33 78
anarhiv@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/anarhiv

Škratova čitalnica je odprta ob sredah in četrtkih med 17.00 in 21.00, izposoja gradiva je brezplačna, pomoč pa dobrodošla.

Škratova čitalnica je infoteka, namenjena vsem, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in / ali družbeno kritična misel. Pri nas boš našel / našla obilo revij, časopisov, pamfletov, fanzinov, knjig in videokaset s področja radikalne družbene teorije in kritike, osvobodilnih gibanj (npr. tistih, ki izhajajo iz razreda, spola, rase ali narave), kontrakulturnih in subkulturnih tokov ter konstruktivnih poskusov preoblikovanja naših sebstev in družbe. Namen Škratove čitalnice je delovati kot stimulator v okviru družbenih gibanj, ki delujejo v smeri oblikovanja nehierarhične, neavtoritarne, kooperativne družbe, ki temelji na direktni demokraciji.

VRNI NA VRH


STRIPBURGER
Metelkova 6/I, 1000 Ljubljana
Tel: 01 434 40 94
burger@kud-fp.si
www.ljudmila.org/stripcore

Odprta je vsak torek od 17-20, izven tega pa je mogoč dogovor po telefonu.

Stripovska čitalnica revije Stripburger nudi predvsem alternativne revije in stripe iz celega sveta, pa tudi napotke za izdelavo seminarskih in diplomskih del iz področja stripa (na policah je tudi nekaj stripovske teorije).

VRNI NA VRH


KNJIŽNICA MIROVNEGA INŠTITUTA

Metelkova 6 / 1. Nadstropje, 1000 Ljubljana
Tel: 01 234 77 26 (kontakt Gorazd Korošec)
info@mirovni-institut.si
www.mirovni-institut.si

Dostopnost oziroma izposoja: knjige in periodika so dostopne v čitalnici knjižnice, ki je odprta vsak delavnik od 8. do 14. ure.

Knjižnica Mirovnega inštituta vsebuje preko 2000 knjig s področja družboslovne in politične teorije, reševanja konfliktov, nenasilne komunikacije, varnosti, ženskih študij in kulturne politike, prav tako pa tudi vrsto naslovov mednarodne strokovne periodike s teh področij.
Poleg knjig in revij domače in tuje strokovne literature vsebuje knjižnica tudi materiale s konferenc, predavanj in okroglih miz, ki jih je v 10 letih obstoja organiziral Mirovni inštitut, in drugje niso dostopni, vanjo pa sta vključena tudi knjižni fond in publikacije bivšega OSI Slovenija.
Knjige so katalogizirane v Cobiss sistemu, tako da je katalog knjig javno dostopen prek Cobiss-a in interneta.


KNJIŽNICA ZAVODA ZA SODOBNO UMETNOST
SCCA-Ljubljana
Vegova 8, 1000 Ljubljana
Tel/fax: 01 426 21 92
scca@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/scca

Knjižnica je odprta med tednom od 10.-15. ure. Možna je izposoja gradiva na dom. Seznam literature si lahko ogledate na http://www.ljudmila.org/scca.

Knjižnica zavoda za sodobno umetnost (Zavod SCCA-Ljubljana) je osredotočena na domačo in tujo strokovno literaturo in periodiko s področja sodobne likovne umetnosti, novih medijev ter umetnostne teorije in kritične teorije družbe. Pri tem je poseben poudarek na katalogih in publikacijah iz območja Slovenije in vzhodne in srednje Evrope. Pomemben del knjižnice je tudi videoarhiv, pretežno slovenskih video ustvarjalcev.


STATISTIKA KNJIŽNICE


VRNI NA VRH
NAZAJ NA NOVICELEZBIČNA KNJIŽNICA
Metelkova 6 / 1. nad. (prostori ŠKUC-LL),
1000 Ljubljana, tel: 01 430 35 35
Izposoja: četrtek in petek, od 15. do 19. ure

KATALOG LITERATURE
katalog teorija
katalog proza
katalog poezija
katalog stripi
katalog revije
katalog članki
katalog video filmov