Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka

Pravkar izšla dela:
Richard Goldstein:
HOMO KONZERVE

Nataša Sukič:
DESPERADOSTI IN NOMADI

Sarah Schulman:

ZAKAJ NISEM REVOLUCIONARKA?
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


VRNI V SEZNAM

STATISTIKA KNJIŽNICE na dan 22.1.2004: Knjižnični sklad obsega 1587 enot,
od tega 978 knjig (621 teorije, 270 proze, 73 poezije in 14 knjig stripov), 207 revialnih/časopisnih naslovov, 208 člankov, 165 video kaset in 29 filmov na kompakt-diskih. Od 1.5.2001 do danes se je vpisalo 244 oseb.


STATISTIKA KNJIŽNICE
(7.1.2002)

Lezbična knjižnica se je začela snovati jeseni 2000; tedaj se je po pisarni
ŠKUC-LL brez pravega namena in uporabe vlačilo približno 130 knjig. Dandanes znaša knjižnični sklad 1045 enot, od tega je 597 knjig (356 teorije, 186 proze,
43 poezije, 12 stripov), 169 različnih revialnih/časopisnih naslovov, 195 člankov, 84 kaset video filmov ter kvaliteten medijski arhiv.

Knjižnica s čitalnico je bila v obdobju od 1. 5. 2001 do 21. 12. 2001 odprta
46-krat, to je, 188 ur. Vanjo se je vpisalo 96 oseb, od tega 21 članov in 75 članic. Sprva je bila mogoča le čitalniška izposoja; knjižnično gradivo pa se je z jesensko sezono, od 6. 9. 2001 dalje, začelo izposojati na dom. Odtlej je bilo sposojenih 76 teoretskih del, 50 proznih del in 7 del poezije, 4 zvezki stripov,
1 avdio in 86 video kaset. Knjižnica je bila v tem obdobju obiskana 443-krat.

S področja teorije so bile najbolj iskane in aktualne povsem pragmatične politične te-matike, vprašanja zakonodajnega statusa gejev in lezbijk na različnih ravneh in v različnih državah (partnerstvo; pravice gejev in lezbijk) ter tema homoseksualnega razkritja. Dela, ki jih je uredil ali napisal Robert Wintemute,
so hit. Redko se izbirajo dela iz čiste teorije, epistemologije ali zgodovine. Dela sodobnic Judith Roof ali Teresa de Lauretis niso bila niti enkrat sposojena, se je pa pogosto posegalo po klasikih Michelu Foucaultu ali Sigmundu Freudu. Zelo popularne postajajo ažurirane raziskave lokalnega terena izpod peresa domačih avtorjev, študija o uporabi interneta Igorja Žabjeka ali istospolnih družinah Jane Ponikvar.

Pri lezbičnih proznih delih je absolutna favoritinja Jeanette Winterson, pri gejevskih Brane Mozetič. Med tujimi revijami je najpogosteje bran britanski Gay Times; med slovenskimi Revolver, Lesbo in Časopis za kritiko znanosti. Med video filmi “Če bi stene imele ušesa, 2”, “Aimee & Jaguar” in “Fantje ne jočejo”.

Starost članov in članic se zgošča okrog letnika rojstva ob koncu sedemdesetih let ali začetku osemdesetih; najstarejša članica je letnik 1957, najmlajša 1985. Članstvo, ki so ga prvi dan delovanja knjižnice odprli aktivisti in aktivistke Legebitre in ki ga je potem z vpisom podprla tudi lokalna homo skupnost, je najgostejše pri študentski in dijaški populaciji: najpogostejša je izbira za študijske namene, izdelavo seminarskih (tako srednješolskih kot univerzitetnih), diplomskih ali podiplomskih del.

Knjižnico sta v 2001 podprla Mestna občina Ljubljana in Urad za mladino RS z nekaj sto tisoč tolarji. A nemoteno delo in kolikor toliko stabilen pritok svežih ali klasičnih del sloni na knjižnih donacijah članov in članic ter drugih podpornih prijateljev in inovativni aktivistični kolegialnosti. Tako si kolegice aktivistke prostovoljno in z veseljem otežijo lahkotna popotovanja po svetovnih metro-polah z nekaj-deset-kilogramskimi nahrbtniki, polnimi knjig iz bogato založenih zahodnih antikvariatov in razprodaj. Na tem mestu se v imenu Lezbične knjižnice vsem zahvaljujem! N.V.

MREŽA AVTONOMNIH KNJIŽNIC

VRNI NA VRH
NAZAJ NA NOVICELEZBIČNA KNJIŽNICA
Metelkova 6 / 1. nad. (prostori ŠKUC-LL),
1000 Ljubljana, tel: 01 430 35 35
Izposoja: četrtek in petek, od 15. do 19. ure

KATALOG LITERATURE
katalog teorija
katalog proza
katalog poezija
katalog stripi
katalog revije
katalog članki
katalog video filmov