Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

SCENA
Aktivnosti v Monoklu
• Zgodovina
Knjižnica


ZGODOVINA PROSTORSKIH DILEM GEJEVSKEGA IN LEZBIČNEGA GIBANJA V SLOVENIJI
Za homoseksualnost pri nas "ni prostora"?

Miha Lobnik

Če bi se vprašali, koliko prostora pa ima gejevsko lezbična skupnost v Sloveniji, bi bili morda prehitro razočarani. Leta 2003 imamo nekaj prostorov. Nekaj sob na Metelkovi in Kersnikovi. Eno savno in priljubljene kafiče ter nekaj obronkov gozda ob Savi in pod Rožnikom, pa še kako parkirišče in obskurni F6 bi lahko dodali. To bo to. A med temi prostori obstajajo velike razlike. Knjižnice, diskoteke, pisarne, spalnice, darkroomi, vse to nam je nekako na voljo. V tem članku bomo poskušali definirati, kakšni so ti prostori in v čem se med seboj razlikujejo.

Ko sta nekega petkovega večera 8. junija 2001 Brane Mozetič in njegov pesniški kolega Jean Paul Daust iz Kanade skušala vstopiti v javni lokal v prostorih Mestne galerije, jima je redar na vratih preprečil vstop z besedami: "Navadite se že, da to ni lokal za take!" Sledil je val protestov, zgodila se javna manifestacija proti homofobiji, ki se jo je udeležilo 300 ljudi. O dogodku so obširno poročali mediji. Predstavnik oziroma (najemnik) lokala je v televizijskem dnevniku zagovarjal vratarja in diskriminatorno prakso svojega (sicer javnega) lokala. Odprto pismo županji Viki Potočnik v zvezi z dogodkom je podpisalo 150 državljanov. Zahtevajo ukrepanje mestnih oblasti. Županja v izjavi za javnost obžaluje incident. Varuh človekovih pravic je izrazil prepričanje, da obstaja dovolj dokazov, da odgovorni organ sproži preiskavo zaradi kršitve 141. člena kazenskega zakonika.

In kaj se je zgodilo?

Lokal jo je odnesel z nekaj medijskimi praskami, gejevska in lezbična skupnost v Ljubljani pa je izgubila še eno, predvsem "prostorsko" bitko. Izgubo je gibanje sicer kompenziralo z izvedbo prvega javnega protesta proti homofobiji, ki se je prelevil v prvo gejevsko in lezbično povorko. Geji in lezbijike so prvič kot organizirana skupina zakorakali po mestu in poželi tiho odobravanje. Toda sporočilo upravljalcev lokala v Mestni galeriji je ostalo v zraku! Spolna usmerjenost je bila lahko tista osebna okoliščina, zaradi katere določenim (predvsem "vidnim"1) osebam lokalni akterji dopuščajo ali zavračajo vstop v javne prostore in to po lastni presoji. V tem primeru gre predvsem za pravico do dostopnosti javnih prostorov ne glede na spolno usmerjenost. Gre torej za vprašanje enakopravnosti manjšine, da se v določenem prostoru nahaja in svobodno giblje. Zdi se, da se to vprašanje postavlja vsakič, ko se omenjena družbena skupina skuša prebiti iz tišine in zgolj virtualne prisotnosti. Opisan primer je poučen, ker nam ponuja priložnost analizirati razmerja in okoliščine, ki spremljajo poskus "drugačnosti", v tem primeru spolne usmerjenosti, da zaživi v prostoru.

V tem članku bomo spregovorili o tem, kako se je gejevsko in lezbično gibanje v Sloveniji v 17 letih obstoja prebijalo v prostor, ga osvajalo oziroma osvobajalo. Predpostavljamo, da obstajajo mehanizmi, ki urejajo in "legitimno" sankcionirajo pojav-nost gejev, lezbijk, biseksualcev in transeksualcev (GLBT) v prostoru. Zanima nas, kako delujejo logike izključevanja. Gre nam torej za analizo pohoda "gejevskega in lezbičnega gibanja" skozi prostor in čas.

V veljavni ustavi (14. člen) je pravica do enakopravnosti jasno zapisana. Prav tako je v kazenski zakonodaji (141. člen kazen-skega zakona) eksplicitno prepovedana kakršnakoli diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti. Zgodba iz leta 2001 govori v prid tezi, da so geji in lezbijke v trenutni slovenski družbi neupoštevana skupina tudi, ko gre za ustavno določene pravice. Da je torej javni prostor za GLBT manjšine dostopen le do tiste mere in pod tistimi pogoji, ki so posledica stalnega, včasih glasnega, pogosto tihega boja aktivistov in aktivistk z akterji, predvsem z trenutnimi interpreti družbenih norm. Kakšno je torej ozadje boja za GLBT prostor? Kakšna je njegova zgodovina pri nas? Ali obstajajo določene povezave in možnosti primerjave prostorske dimenzije slovenskega GLBT gibanja z drugimi tovrstnimi pojavi po svetu? Kaj nam o tem govori dostopna literatura?

Pred-prostor?

"Uradna" zgodovina gejevskega gibanja se pri nas začne 24. aprila 1984, ko se v Ljubljani na različnih lokacijah (Galeriji ŠKUC, Cankarjev dom, CIDM, Filozofska Fakulteta, Dom mladih Šiškarjev na Vodnikovi) odvije prvi festival Magnus (evropski in ameriški gej filmi, razstava svetovne gej publicistike, predavanja o gej kulturi...) (ČKZ 177/1995: 227). Gre torej za javni dogodek, ki ga "Zgodovina gibanja pri nas", objavljena v tematski številki ČKZ (Gejevske in lezbične študije) postavi na sam začetek.

Homoseksualnost je leta 1984 postala tema, okrog katere se prvič - po volji aktivistov - začne javna debata, ki se odvija v javnem prostoru. Ena temeljnih predpostavk gejevskega in lezbičnega gibanja, namreč intersubjektivnost gejevsko-lezbične izkušnje, je tako uresničena. Le mesec kasneje dobi gejevsko gibanje novo prostorsko razsežnost. Od junija 1984 pa do maja 1985 deluje v K4 vsako soboto zvečer MAGNUS GAY CLUB. To pa ni prvič, da geji in lezbijke v Sloveniji zares začnejo zasedati določen prostor. Henning Bech v When men meet (Bech, 1997) opisuje pomen velikih mest za homoseksualne moške. Homo-seksualci so se, po prepričanju danskega sociologa, v mestih pojavili predvsem zato, ker so jim omogočala več, kot omejena vaška naselja. Mesta so priložnosti za neskončno število srečevanj in socialnih interakcij. Omogočajo anonimnost in relativno svobodo. "Mesto s svojimi vzajemno si odtujenimi pripadniki je tisti prostor, kjer lahko homoseksualec pride v stik z drugimi - v istem trenutku in zaradi istih razlogov." (Bech 1997: 98). Kontakt z drugimi je tukaj torej mogoč bodisi v vsakdanjih situacijah ali pa v specialnih prostorih, med katerimi Bech navaja tiste, ki "koncentrirajo socialni prostor v mestu: železniške postaje, javna stranišča, parke in savne." (Bech, 1997: 98.) Tako kot večina evropskih mest, pozna Ljubljana označene kraje, ki vrsto let služijo kot anonimni prostori druženja, kjer je mogoče spoznati druge homo- ali biseksualne moške.

Ti specifični javni prostori so nadzorovani na poseben način. V nasprotju z osebnimi oblikami nadzora na podeželju ali doma v okviru družine ta nadzor ni totalen niti stalen: ne ve vsega o nadzorovani osebi, pozna le, kar vidi na kraju samem, je le občasen, nikoli vedno navzoč. Obstaja torej možnost, da se mu izognemo, hkrati pa velja tudi narobe: vsakdo se mora zavedati, da se lahko kadarkoli znajde pod tem nadzorom. (Bech, 1997: 99.) Lahko greš torej tja desetkrat in tega ne bo videl nihče. Enajstič te tam morda pričakajo nasilneži "gaybasherji".

Bech raziskuje - kot pravi - fenomenološko analizo pojava "homoseksualca", kot ga pozna in konstruira moderna. Opisuje, kako v omenjenih prostorih potekajo komunikacije in kako ti prostori delujejo. Pustimo sedaj ob strani različne teorije o tem, kako se razlikujejo prostori, ki omogočajo anonimne spolne odnose med osebami istega spola. (Več o tem v zbirki esejev Public Sex-Gay Space, ur. Leap, W., 1999) Prav tako nas trenutno ne zanima, kako so ti prostori organizirani in kako sam prostor vpliva na različne tipe "anonimnih spolnih odnosov" in jih strukturira. Pomembno je namreč ugotoviti, da so ti prostori pri nas obstajali, preden se je začela "uradna" zgodovina gejevskega in lezbičnega gibanja, in da jih ta med svoje "dosežke" nikakor ne uvršča. Ko jih raziskuje sociologija, lahko črpa bodisi iz opazovanju z udeležbo bodisi iz policijskih poročil. Temeljna značilnost teh prostorov je vsekakor anonimnost in nevidnost. Čeprav lahko analiza policijskih poročil pokaže, da se določena vladajoča struktura v danem sistemu povsem zaveda prostorskega dimenzije obstoja homoseksualcev, je zaradi tihega konsenza in interesa za anonimnost tistih, ki te prostore obiskujejo, ta prostor družbeno še vedno predvsem neviden. Hkrati je in ga ni. Po Bechu bi lahko rekli, da prostor anonimne homoseksualnosti obstaja vedno, kadar se uspe izogniti nadzoru. Toda paradoksalno ga takrat, ko "uspe biti", tudi najbolj ni! Če so akterji spretni in jih budne oči nadzora ne dobijo, ni nikakršnih sledi, da so kdaj bili tam.

Lahko bi rekli, da naredi gejevsko gibanje obrat ravno takrat, ko začne beležiti, zbirati in oznanjati fenomene in spremljajoče produkcije homoseksualne subkulture. Namesto, da bi obstoj homoseksualnega skušalo prikriti in narediti neopazno, kot se to dogaja na primer v parkih, začne gibanje proizvajati lastno zgodovino tako, da producira vidnost. Zdi se, da zavestno izstopi iz zanke nevidnosti - naredi preprost coming out. In ko se začne manifestirati gejevsko in lezbično v prostoru, tvega in izzove represijo.

Ta preprost paradoks spremeni naše razumevanje uvodne zgodbe. Gejevsko gibanje je v Sloveniji pred 17. leti začelo zarisovati drugačnost in se vidno umeščati v širši prostor. Postalo je javno. Vztrajalo je na vidnosti. Prostori, ki jih je razvilo, niso v ničemer povezani z omenjenimi prostori neformalnega zbiranja. Populacija, ki obiskuje glede na vidnost sicer različne vrste prostorov, je lahko do neke mere ista. Res so tako imenovani "pred-prostori" gejevske in lezbične anonimnosti obstajali že pred letom 1984, a nič ne kaže, da bi se gibanje razvilo iz njih ali iz teh temeljev. Pred-prostori so namreč predvsem materializacija represivne logike potiskanja določene skupine v nevidnost. Njihova vloga v zadovoljevanju interesov homoseksualcev po srečevanju partnerjev je neizpodbitna, ponujajo teren za bolj ali manj anonimne intimne odnose. A kakšna je cena? Po drugi strani so namreč tovrstni prostori način, kako je določena skupina v družbi primerno regulirana in sankcionirana. Prostori, ki so bili pred gibanjem, so torej nekakšni pred-prostori, ki delujejo na čisto drugačnih ideoloških temeljih. Kadar take "cruzing place" okolica opazi, jih skuša zatreti. Zato ostajajo skriti. Gibanju gre, nasprotno, prav za to, da se ga opazi.

Pred-prostori, kot so parki, mirni kotički železniških postaj, zapuščena parkirišča, odročne plaže, so gledano od zunaj predvsem prostori prepovedanih užitkov, kršenja javne morale, morda celo zakonov, in kot taki obsojeni na uničenje. Nalogo iztrebljanja - metaforično, kadar je to edina oblika homoseksualnega druženja, kar homoseksualnosti same - prevzamejo bodisi ad hoc skupine ali ulične tolpe, skupine skinheadov, bodisi policija z nadzorom ali pa kar mestne oblasti. Dober primer tega imamo kar doma. Tivolski Park je lokacija, za katero uporabniki poročajo o vpadih nasilnih skupin in pogosti prisotnosti policije, ki pri udeležencih prej kot občutke varnosti in zaščite zbuja nelagodje. Dodatno je h krčenju prostora pred leti prispevala mestna uprava. Na tej lokaciji so pred leti drastično posekali vsa grmovja ob progi zahodno od železniške postaje, vse področje med Dunajsko in Celovško cesto. Aktivnosti so se umaknile višje v park.

Vidnost prostorov nekaterih homoseksualnih spolnih praks se zdi usodna za te prostore, saj jih lahko uniči. Toda ta perspektiva je možna le do trenutka, ko je homoseksualnost kot taka v družbi razumljena predvsem kot problem. Zanimiv je primer iz Nizozemske (Den Haag) in Severne Nemčije (Köln), kjer - ob relativno visoki enakopravnosti in participaciji spolnih manjšin v javnem življenju - tovrstna območja pojmujejo kot gejevske rekreativne prostore. O njihovi lokaciji se predstavnik zainteresirane skupine uporabnikov (aktivisti) dogovarjajo z mestnimi oblastmi, s predstavniki drugih uporabnikov teh infrastruktur in policijo. V konkretnem primeru gre zato, da se dogajanje preseli dovolj globoko v park, kadar hrup ne moti okoliške stanovalce. Predstavniki uporabnikov ali mestna komunala redno čistijo različne smeti, ki jih uporabniki ustvarjajo in preprečujejo, da bi drugo jutro po njih brskali otroci. Policija je seznanjena o pomenu in namembnosti prostorov in aktivno ščiti njihove uporabnike pred homofobičnimi nasilneži - ob obhodu prijazno sprašuje uporabnike, če je vse v redu. Tako je torej, ko v družbi obstaja konsenz o legitimnosti obstoja homoseksualnega. Kadar pa v nekem družbenem okolju obstaja resna tendenca in ambicija, da se homoseksualnost zatira, je vsako odstiranje samo nevarno. Logika nevidnosti, ki prevladuje v tovrstnih prostorih tudi pri nas, je z radikalne perspektive vedno enaka: nevidnost ni toliko izbrana, ampak predvsem vsiljena. Za homoseksualnost pri nas "ni prostora", nam sporočajo redarji. Toda: dokler stražijo javen lokal in dokler jih nihče ne demantira, pravzaprav govorijo v imenu celega prostore, v imenu družbe kot take.

Poleg parka in ostalih javnih površin so se namreč podobna shajališča vzpostavila tudi drugje v ljubljanskih lokalih. Po pričevanjih sta bila v sedemdesetih in začetku osemdesetih popularna Opera bar in Kavarna Union, medtem ko je bil v devetdesetih to prav lokal Galerija. Mehanizem, ki je ohranjal takšno stanje, je zahteval predvsem neopaznost. Zunanjo nevtralnost. Dobro se spomnim, kako sem za te prostore zvedel sredi 90-ih v srednji šoli. S sošolci smo se z vlakom vračali iz izleta v Kopru, ko je nekdo omenil, da bi lahko po prihodu v Ljubljano šli v park "pedre tepst". Ni mi bilo čisto jasno, kako je to mislil, pa mi je razložil zgodbo o "peder parku". Iz vsega skupaj seveda ni bilo nič, saj je šlo predvsem za verbalni mačizem, ki se ga omenjeni znanec danes (ko je postal aktiven v raznih strukturah, ki zagovarjajo enakopravnost in človekove pravice) precej nerad spominja. Bistvo nevidnih prostorov je tako - s stališča represivne večine - najprej kraj, kjer je mogoče homoseksualnost najti in jo kar takoj sankcionirati. Toda kaj, ko nekega dne gaybashing postane nepopularen?

Od geta do closeta

S fenomenom gejevskega geta se ukvarja Michael Bronski v delu The pleasure principle (Princip ugodja). V poglavju "Ugodje in poraz zasebnosti" (Pleasure and the Failure of Privacy) predstavi tezo o zasebnosti kot konceptu, katerega naloga je zlasti družbena regulacija ugodja:

"V svetu, v katerem so geji stalno nadlegovani, preganjani in kjer se jim ves čas dopoveduje, da sploh ne bi smeli obstajati, je bila zasebnost dolgo časa predvsem raj - skoraj nuja. Toda ta umik v zasebnost je gejem in gejevski skupnosti onemogočil, da bi živeli odkrito, da bi vzpostavili sebe kot razločno in artikulirano družbeno prisotnost in da bi si izborili najosnovnejše pravice in elemente državljanstva, ki ga uživajo drugi ljudje in skupine. Zgodovinsko je bila za geje zasebnost pogoj varnega obstoja. Toda varnost, ki jo ponuja zasebnost, je le del kompleksnega odnosa do gejevske svobode." (Bronski, 1998: 158.)

Zasebnosti, ki je heteroseksualce dolga leta varovala pred vdori zunanjosti in vmešavanji države in družbe v njihove spalnice, homoseksualci v ZDA niso poznali. V praksi je bilo treba homoseksualnost in karkoli z njo v celoti skrivati, saj je bila aktivno kazensko preganjana tudi v povsem privatnih sferah.

Britanski parlamentarni odbor je po 4. letih delovanja leta 1957 izdal tako imenovani "Wolfenden report", ki zakonodajalcu priporoča dekriminalizacijo konsenzualnih homoseksualnih stikov. Zakonska prepoved je bila v veliki Britaniji odpravljena deset let kasneje, leta 1967. (Bronski, 1998). V Sloveniji pride do tega leta 1974.

Bronski je do dela ameriških "homofiličnih" skupin (prvih zametkov lezbičnega in gejevskega gibanja v ZDA) kritičen. Skupine so se v šestdesetih z javnim delovanjem in različnimi političnimi pritiski borile zlasti za pravico gejev in lezbijk do zasebnosti. Borili so se seveda proti policijskemu nadlegovanju in diskriminaciji. V zameno za "zasebnost" so se aktivisti trudili zlasti za "dostojno" in večini prijazno podobo gejev in lezbijk v javnosti. Na demonstracije so hodili zgledno oblečeni, moški v suknjičih in kravatah, ženske v kostimih. Sami so zgradili ideal "družbeno sprejemljivega" in seveda neopaznega, nevidnega geja. "Ker so politične upe oprli na koncept zasebnosti, so v homofiličnem gibanju poudarjali pomen nevpadljivosti kot načina, kako priti do družbene tolerance. Tako so soustvarili notranji kastni sistem, ki je stigmatiziral vsakega geja, ki se ni uklanjal vsiljenim standardom zasebnosti, po katerih naj bi se geji v javnosti obnašali kot vsi ostali" (Bronski, 1998: 163.)

Tako kot oblike druženja v t.i. pred-prostorih/cruzing placih, se je tudi ameriško gibanje v 50-ih opiralo zlasti na idejo o neopaznosti. V šestdesetih je lezbično in gejevsko gibanje prevzelo bolj radikalno stališče. Pojavilo se je javno izrekanje homoseksualnosti - v ZDA se je začela liberalizacija istospolne usmerjenosti. Toda politika "pravice do zasebnosti" je ostala še naprej v igri. V družbi, kjer so vsakršni sledovi homoseksualnosti škandalozni in razumljeni kot sinonimi za spolne aktivnosti same, je temeljito skrivanje vseh znakov o drugačni spolni usmerjenosti pomenilo le nadaljnje potiskanje v nevidnost. (Bronski, 1998). Zanimiv je paradoks, na katerega nas Bronski opozarja: "Kot mnogi priseljenci, ki so se ob prihodu v ZDA soočili z dejstvom, da bodo v ameriški družbi zares sprejeti le, ko bodo med njimi in ostalimi izginile vse vidne razlike, naj bi geji postali navidez ne-geji in si tako zajamčili varnost v svetu." (Bronski, 1998: 165.) Ali je torej za geje vztrajati v neopaznosti strateško smiselno?

Leto 1969 prinese stonewallski upor. Takrat se večja skupina transvestitov, gejev in lezbijk odkrito in fizično upre policijskemu nasilju. Nemiri trajajo več dni, dogodek pa postane prelomnica gejevskega gibanja na Zahodu. Nekateri geji nočejo več biti nevidni, vendar pa jim njihova vidnost sama zase še ne zagotavlja enakopravnosti. Zahteve po gejevski vidnosti in takšen emancipiran nastop v javnosti povzročijo protireakcijo. "Povečana prisotnost v javnosti in bolj javno izpostavljanje gej-evske kulture izzovejo protiudarec, ki poskuša predvsem okrepiti closet." (Bronski, 1998: 183)

Closet (v slovenščini omara) je metafora za skrbno skrivanje homoseksualnosti. Kot pravi Bech, je to lahko tudi ime "za tiste posebne prostore, ki jih strukturira ali zaseda odsotnost in nevidnost homoseksualnosti." (Bech 1997: 66.) Closet se reproducira povsod. Poleg tega, da obvladuje življenja posameznikov, je vseprisoten na vseh ravneh. Širi se v medijih in kulturni produkciji. Prostovoljno umikanje v nevidnost je oblika reprodukcije logike closeta. Ko postanejo zahteve gejev po vidnosti in enakopravnosti bolj eksplicitne in glasnejše, jih družba na nek način regulira. Ena od poti je nastanek geta. Geto je predvsem "odrejen", seveda s spoštljivimi napori zavzet prostor, kjer postane gejevska vidnost legalna. Nič pa nima opraviti z pravicami gejev in lezbijk kot državljanov zunaj njega. Če je naloga geta, kot jo definira Bronski, v tem, da predvsem daje okvir, ščiti in prikazuje, potem obstajajo med getom in prej opisanimi "pred-prostori" na slovenskem jasne povezave. Podobno kot geta v velikih mestih se v mestecih, kot je Ljubljana, zbira drugačnost na posebej določenih mestih. To nam omogoča, da smo pred njo varni. (Svarimo otroke in vrstnike: ne hodi v te prostore, da ne dobijo homoseksualci.) Drugačnost lahko v ta taborišča užitkov od zunaj hodimo opazovat in po potrebi omejevat.

Vprašajmo se torej, kaj so pogoji tovrstnih prostorov, bodisi nevidnih zbirališč ali geta kot "dovoljenega prostora vidnosti". Pogoj vseh teh konsenzov je še vedno logika closeta. Gre le za vprašanje stopnje. Če je v parku closet popoln, v navideznih zbirališčih (Opera bar, Galerija) delno in skrbno očrtan, v getu pa negativno eksponiran, ostaja prikrivanje homoseksualnosti eden osnovnih represivnih mehanizmov, ki regulirajo gejevsko življenje. Skupaj s posamezniki so v closet "getoizirane" tudi njihove intimnosti. S pomočjo closeta so skrbno varovane in omejene. Sami jih držijo skrite, da bi bili v družbi varni; tako je tudi družba varna pred njimi. Bronski je prepričan, da izvirajo želje širše družbe po regulaciji homoseksualcev zlasti iz nezmožnosti razumeti in dopustiti ugodja, ki jih ti svojo prisotnostjo vnašajo v družbo. Closet je eno pomembnih orodij, s pomočjo katerega ostajajo homoseksualci nevidni. Kdor je potisnjen iz varnega zatočišča, izgubi tako varnost kot pravice, ki sicer gredo državljanom.

Proces razkritja drugačne spolne usmerjenosti ali coming out, ki ga naredijo istospolno usmerjeni, temelji na odločitvi, da posameznik svoje spolne usmerjenosti ne bo več skrival. Posledica je, da postane viden gej ali lezbijka. Vidnost omogoči združevanje, organiziranje in sodelovanje z ostalimi. Hkrati preprečuje, da bi posameznikovo drugačno spolno usmerjenost razkrival kdorkoli drug. Razkritje je prostovoljno, če ga opravi posameznik na podlagi lastne odločitve. Negativni učinek raz-kritja pa so v nekaterih primerih uporabili tudi skrajni gejevski aktivisti sredi 80-ih v ZDA. "Outiranje" se zgodi, kadar je kdo razkrit brez svojega pristanka. To je bilo aktualno zlasti v času krize, ki jo je povzročilo širjenje AIDSa in na katerega apatične državne strukture niso reagirale. Da bi vplivne, a prikrite geje med politiki pritegnili k aktivnejši podpori, so razkrili nekaj tistih, ki niso za gejevske pravice naredili nič ali pa so celo sodelovali pri sprejemanju različnih represivnih zakonov. Bronski opozarja, da so tovrstno prakso, ki se je vršila s pomočjo gejevskega in lezbičnega tiska, obsodili ostali ne-gejevski mediji. Tudi v (odkritih) gejevskih skupnostih samih je prišlo do razhajanj glede etičnosti tega početja. A v tistem času je prevladalo mnenje, da je reševanje človeških življenj obolelih in zmanjševanje nevarnosti okužbe z aidsom pomembnejše kot pravica vplivnih homoseksualcev do "nevidnosti" oziroma zasebnosti.
Tovrstne argumentacije pa niso sprejeli v večini "mainstream" medijev. Ti so menili, da gejevski tisk s tem, ko razkriva gejevske in lezbične politike, krši njihove pravice do zasebnosti. Bronski ta upor velikih medijev proti neprostovoljnem razkrivanju homoseksualcev s strani gejev samih razloži tako, da opozori na s tem povezano izgubo moči, ki so jo do tedaj imeli izključno mainstream mediji. Do sedaj so namreč sami odločali, koga in kdaj "outirati". Nenadoma so namreč ti "veliki" mediji začeli zagovarjati pravico do zasebnosti, ki jim je bila doslej, ko so hoteli sami javno linčati kakega vidnega homoseksualca, nepoznana.

Vendar pa vidnost in "outiranje" še nista dovolj za enakopravnost. "Vidnost pomeni biti viden, opazovan, detektiran; medtem ko je odločitev postati viden sama zase aktivno dejanje, je biti viden v osnovi pasivna pozicija… V ZDA so geji danes bolj vidni kot kadarkoli prej, nikakor pa jim ni dovoljeno biti javnost v političnem smislu", pesimistično zaključuje Bronski (1998: 183.).
Slovenski gejevski in lezbični prostor

Ko se leta 1984 odprejo prvi javni gejevski prostori, tega torej ne moremo razumeti kot logične nadgradnje prejšnje gejevske infrastrukture, pač pa gre za pomemben preobrat. Bistvena ostaja zavestna in samovoljna odločitev za vidnost. Sama zase pomeni novo dobo, ki jo spremlja osvajanje in osvobajanje prostorov. Eden osrednjih postane Klub K4. Geji in lezbijke postanejo sestavni del družbenih sprememb 80-ih. Gejevsko in lezbično gibanje, poleg vidnosti in prostora, zahteva enakopravnost. Prične se civilno družbeno delovanje. V okviru ŠKUC-a se ustanovijo skupine Magnus, LL, kasneje še Roza klub. Prostori, ki jih zasede gibanje, niso obsežni. Združuje jih to, da so bili osvojeni s politični sredstvi. To je nedeljski večer v K4, pisarna Roza Kluba in LL v okviru ŠKUC-a in pa nekaj sob v zasedeni bivši vojašnici na Metelkovi. Od leta 1998 naprej se generacija mlajših integrira v prostore in strukture Študentske organizacije Univerze v Ljubljani kot skupina Legebitra. Kljub poskusom konzervativnejših študentskih garnitur, da bi odpravili Roza disko in onemogočili delovanje študentske skupine istospolno usmerjenih mladih, uspe gibanju oba pridobljena prostora zadržati predvsem zaradi političnega delovanja in javnega pritiska.

Pregled istega obdobja (1984-2001) pa kaže tudi mnogo bolj klavrno podobo. Geji in lezbijke na Slovenskem so v teh letih poskušali osvojiti in ustvariti lastne prostore (restavracije, bare, diskoteke). Vsi poskusi, ki jih je bilo v 17. letih kar nekaj, so precej neslavno propadli. Omenimo le nekatere: Pri Amerikancu (1985) Joy club v Tivoliju (1992), restavracija Flamingo (1992), diskoteka Propaganda (1998), bivša Palma (2000). Če so ostali lokali zdržali komaj nekaj mesecev, je rekorder gotovo Propaganda, ki je z enkrat tedenskim gejevskim večerom najprej vztrajala, potem pa bolj hirala kar dve leti. V praznini, ki je nastala zaradi vedno bolj nesprejemljivih nedeljskih terminov v K4 in ob splošnem pomanjkanju prostorov drugačnosti, je vlogo osrednjega bara in diska na koncu prevzel klub Tiffany, ki je nastal na Metelkovi.

Očitno torej pri nas ne velja, kot je to primer na zahodu, da je pomemben del gejevske infrastrukture predvsem rezultat tržnega potenciala ciljne skupine. Geji se tu ne prodajajo dovolj dobro, da bi vzpostavili in "samo-vzdrževali" klasične komercialne lokale. Izjema je pol-zasebni lokal F6 in pa nova gejevska savna z konca leta 2001.

Strahovlada heteroseksizma v javnem prostoru

Poleg deklariranih, politično pridobljenih ali kapitalsko ustvarjenih prostorov pa se geji, lezbijke, biseksualci in transeksualci večino časa nahajajo prav izven teh eksplicitnih prostorov drugačnosti. To so zlasti prostori bivanja (stanovanja), praks vsakdanjega življenja (nakupov, potrošnje prostega časa), šole, institucije (policija, vojska, državna uprava) in seveda delovna mesta. Gejevsko gibanje v zadnjih desetih letih problematizira in poudarja zlasti pravice in neenakopraven položaj istospolno usmerjenih v teh sferah.

Nekateri avtorji (Rothblum, Kitzinger in drugi) v zvezi s tem govorijo o heteroseksizmu. Kot pravita avtorici uvoda v zborniku O prevenciji heteroseksizma in homofobije, mnogo ljudi sploh ne pozna pomena besede "heteroseksizem" in opozorita, da je "heteroseksizem diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti" (Rothblum idr., 1996: ix). Tudi Ameriška psihološka asociacija od leta 1991 priporoča uporabo tega termina, z utemeljitvijo, da je primernejši od izraza "homofobija". Problem slednje je, da se preveč omejuje na fobijo in strah kot individualna pojava, ne pa na posledično diskriminacijo. Ob tem lahko hitro pride do nesporazuma: "prevencijo heteroseksizma" je zlahka mogoče napačno razumeti kot zavzemanje proti heteroseksualnosti.

Različni družbeni mehanizmi ustvarijo tako imenovano "heteroseksistično strahovlado", o kateri govori ameriška psiho-loginja Celia Kitzinger. Ugotavlja, da so istospolno usmerjeni dostikrat v podrejenem položaju, ki ga termini, kot na primer homofobija, ne opišejo dovolj dobro. O družbeni diskriminaciji določene skupine lahko govorimo tudi, če se ne manifestira na viden in konkreten način. Gre za širši družben proces, ki ni odvisen samo od delovanja posameznikov. Je rezultat delovanja sistema in okolja, zato ga je z razpoložljivimi izrazi težko zajeti: "Vsi izrazi (homofobija, nadlegovanje, homosovraštvo in zločin iz sovraštva) so interpretirani in brani podobno - kot nekaj, kar se je zgodilo. Težko jih je brati npr. kot pomenljivo tišino, odsotnost česa, umik ali molk, čeprav so v tej obliki pogosto navzoči." (Kitzinger, 1996: 11). Heteroseksizem deluje s polno paro tudi takrat, ko ni nobenih dokazov oziroma dogodkov, ki bi pričali o njegovem obstoju. Kitzingerejeva pojasnjuje ravno ta mehanizem "strahovlade", ki ne potrebuje stalnih fizičnih obračunov, saj se ljudje prostovoljno podrejajo nepisanim zahtevam. Deluje torej perfidno, kot stalna tiha grožnja povzroča, da se lezbjke in geji umaknejo v molk in nevidnost.

Afera Grad

Utopični ideal gej in lezbičnega gibanja je svet, osvobojen seksističnih norm, ki utemeljujejo in legitimirajo samoumevnost diskriminacije istospolno usmerjenih ljudi. Aktivizem je zato usmerjen prav v odkrivanje in preseganje tovrstnih ureditev. Ker je heteroseksizem stanje širšega kulturnega sistema, je vsak korak iz nevidnosti takoj tudi kršitev heteroseksističnega normativnega reda. Vidnost gejev ali lezbijk v javnosti zato zahteva od nosilcev družbenih norm in priložnostnih akterjev, da jo bodisi spregledajo ali takoj regulirajo.

Posebno mesto v zgodovini gejevskega gibanja v Sloveniji ima zato afera Grad. "Gala dobrodelno prireditev ob 10-letnici gibanja je Mesto Ljubljana zadnji hip preprečilo" (Zgodovina gibanja v ČKZ 1995, 237). Če so bili do tedaj akterji represije gej in lezbične vidnosti bolj posamezniki in represivne institucije, se tokrat izkaže, da demokratični preobrat konca 80-ih ne zajema preobrazbe heteroseksističnih norm. Slovensko gej gibanje ni praznovalo svoje 10-obletnice na Ljubljanskem Gradu. Ko so predstavniki lokala izvedeli, koga naj bi gostili, so jim pred nosom zaloputnili vrata. Ni pomagalo niti, da je bil med gosti minister za okolje in prostor Pavel Gantar. Odločitev mestnih uradnikov in privatnih najemnikov je bila dokončna. Tovrstnih dogodkov Grad ne bo gostil. V aferi, ki je sledila, je bilo sicer slišati, da je to diskriminacija in v nasprotju z novo slovensko zakonodajo. A zgodilo se ni nič odločilnega. Grad z vso svojo simbolno in reprodukcijsko funkcijo (prostor porok) je ostal nedostopen.

Ne gre le za to, da je dostop pomembne simbolne infrastrukture urbanega prostora onemogočen skupini ljudi. V prostorskem jeziku so takrat poslali pomembno sporočilo - da geji in lezbijke ne sodijo sem. Izguba pomembne prostorske bitke, pravice za souporabo določenih prostorov z namenom vidnosti, je verjetno vplivala tudi na delno stagnacijo gejevskega in lezbičnega gibanja po letu 1994 (1996 je dokončno usahnila edina revija z gl tematiko Revolver, razpadale so skupine in aktivistične formacije).

Epilog?

Pogled v zgodovino pojavnosti gejev in lezbijk kaže ponavljajočo se zgodovino konfliktov, ki izbruhnejo, kadar se homoseksualci pojavijo v javnosti. Analiza pred-prostorov (cruzing-palcov) homoseksualnosti kaže, da ti, dokler družba homoseksualnost zavrača, temeljijo predvsem na nevidnosti. Njihov obstoj je tesno povezano z njihovo sposobnostjo, da ostanejo prikriti. Nevidnost ne spremlja le neformalnih prostorov, ampak tudi posameznike, diktira jim prikrito življenje, življenje in the closet. Ta splošna nevidnost homoseksualcev je lahko v obdobju popolne represije (Tretji rajh in zapiranje homoseksualcev v koncentracijska taborišča) zanje celo rešitev. Po drugi strani pa družbenih sprememb na takšni nevidnosti ni mogoče graditi. Analiza kaže, da gej in lezbično gibanje, ki se v Sloveniji začne leta 1984, prinaša obrat, saj naredi homoseksualnost v Sloveniji končno javno in vidno. Poskus umestiti se v prostor pa je do danes precej neuspešen. Razen s političnim delovanjem zavzetih prostorov, se ne vzpostavijo mehanizmi komercialne reprodukcije gejevske infrastrukture. V javnih prostorih pa še vedno velja pravilo nevidnosti.

Da tudi vidnost še ni enakopravnost, dokazujejo prav primeri, ko odločitev za vidnost povzroči represivno reakcijo iz okolja. Vprašanje konfliktov z geji in lezbijkami v Slovenskem prostoru je povezano z širšim kulturnih odnosom do drugačne spolne usmerjenosti. Normativni red še vedno zavrača homoseksualnost in enakopravnost istospolno usmerjenih in verjetno je to tudi razlog, zakaj se pravni sistem ne more uveljavljati. Afere, kot sta Grad (1994) in Galerija (2001) dokazujejo, da slovenska družba vidnih gejev in lezbijk ne sprejema za legitimne oblike sobivanja v prostoru. Tisti redar nam ni povedal nič drugega, kot nam je 7 let prej govorila ljubljanska mestna uprava. Povedal nam je to, kar nam dan za dnem sporoča tudi država, ko v nedogled odlaša sprejetje zaščitne in partnerske zakonodaje. Prostora za homoseksualnost je pri nas kar nekaj, na nas pa je, da ga zapolnimo, nevidni, neslišni in odsotni bomo to težko storili.


1 Z "vidnim" je problem. Lahko gre za znane obraze, v tem primeru aktiviste, ali pa tiste, ki jih budne in detektorske redarske oči prepoznajo za "drugačne" oziroma "take". Kot bomo videli kasneje, je lahko prav vsiljena "nevidnost" mnogokrat pogoj, da ti je v homofobični in heteroseksistični družbi dovoljeno sobivati.

Viri in literatura:
Bech, Henning (1997), When men meet: Homosexualtiy and modernity. Oxford: Polity Press, Blackwell Publishers Ltd.
Bronski, Michael (1995), The Pleasure Principle: Sex, Backlash, and the Struggle for Gay Freedom. New York: St. Martin's Press.
Clarke, Eric O. (2000), Virtuous vice: Homoeroticism and the public sphere. Durham, North Carolina: Duke University press.
Leap L. William (ur.) (1999), Public Sex- Gay Space. Columbia University Press.
Rothblum, Esther D., Lynne A. Bond (ur.) (1996), Preventing Heterosexism and Homophobia. V: George W. Albee, Justin M. Joffe (ur.), Primary Prevention of Psychopathology. Thousand Oaks: Sage Publications.
Seideman, Steven (1996), Introduction. V: Steven Seidman (ur.), Queer theory/Sociology. Twentieth- Century Social Theory. Oxford: Blackwell Publishers.
Sinfield, Alan (1998), Gay and After. London: Serpent's Tail.
Tratnik, Suzana (ur.) 1995); L: Zbornik o lezbičnem gibanju na slovenskem. Ljubljana: Založba ŠKUC.
Zadnikar, Darij (ur.) (1995), Gejevske in lezbične študije: Zgodovina gibanja pri nas. ČKZ, XXIII, 177


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


SCENA
Aktivnosti v Monoklu
• Zgodovina
Knjižnica


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4