Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

TEMA3MESEČJA
• Med dvema stoloma
Transpolnost in transeksualnost


MED DVEMA STOLOMA
Jannik Franzen in Nico J. Beger

(Prevod: Beger, Nico J., Franzen, Jannik (2002): Zwichen die Stühle gefallen. Ein Gespräch über queere Kritik und gelebte Geschlechterentwürfe. V: Franzen, Klöppel, Schmidt, Schulte-Fischedick, Walther, Wörtschig, Transgender in der Perspektive. Berlin:Querverlag, 2002.)

Dialog med queer kritiko in doživetimi spolnimi zasnovami

Transseksualce je treba nujno misliti kot subjekte znotraj enoznačnih praks, kjer morajo reševati (spolno) protislovje, ki ga (individualno) ni mogoče rešiti, mora pa biti rešeno subjektivno. Corina Genscheliz knjige “Sublime Mutations” (Konkursbuchverlag, 2000) Del LaGrace Volcano;
na sliki: Elvis Herselvis & Harriet Dodge (1998) - levo
iz knjige “Sublime Mutations” Del LaGrace Volcano; na sliki: Matt & Eric (1996) - desno

To je dobro znano mnogim transspolnim ljudem: vsakdanji izkušnji oporekajo z individualnimi okovi formiranja telesa in identitete, s soočanji s pretvezami o jasno določenih spolih. Spolni vsakdan nalaga vsakomur - kot je zelo natančno povedala Corina Genschel - iskanje rešitev, ki jih lahko razreši le družba. Queer kritika je ta problem jasno poimenovala, kljub temu pa obstoječi problemi posameznika in njegove vsakdanje izkušnje ostajajo. Videti je, da izkušnja transseksualnosti predstavlja diskurz prizadetosti par excellence. Skoraj neobvladljiv problem predstavlja tam, kjer se posamezne razločne spremembe spola - kot jih ponuja zakon o transseksualnosti - ne pustijo podrediti, kjer se "stranske menjave" dojemajo kot izdaja lastne kritike spolov. Vprašali smo se, katere dozdevno odločilne priložnosti se nakopičijo skozi potiskanje problemov v zasebnost, skozi queer pozive na upor proti binarnosti spolov, skozi upravičene zahteve transseksualcev po spremembah zdravstvene politike in zakonodaje, skozi prisilo in željo prevzeti posledice hudih telesnih napadov ali skozi skupinsko prisilo različnih uveljavljenih gibanj. Do kje so nejasnosti sploh še zaželene in možne - in če so, v katerih prostorih? Do kje sta teorija in življenjska praksa transseksualnosti konstitutivni izven spolno norminirane družbe (ki "resnične" spreobrnjence baje znova sprejme medse), izven queer (transseksualci pravijo, da binarne spolne normativnosti niso prepoznali) in lezbično-gejevske scene? Kakšne alternative ponuja t.i. trans-scena? Ali ni zgolj otroško igrišče "resničnih" in "pravih" menjalcev spola, čigar omejitve boleče spominjajo na podobne omejitve lezbično-gejevskih in feminističnih scen? Katere so politične strategije samo-pomoči, informacije o vložkih, prevezah za prsi, depilaciji in spremembi imena? Sledeči pogovor skuša zarezati v ta sklop, stalno zmes teoretskih razmišljanj in individualnih izkušenj, v hrepenenja, želje in probleme. Trudimo se ohraniti konflikte budne ter nerazrešljivost opisljivo in živo. Pogovor je potekal poleti 2001 po elektronski pošti med Nicom J. Begerjem (NB) in Jannikom Franzenom (JF). Glede identitetnega izpovedovanja le toliko: vsak dan se počutiva med dvema stoloma, zdaj z več, zdaj z manj hrupa.

JF: "Sicer govorim o ženskah in moških, vendar ne mislim na to", rada pravi neka moja prijateljica, da bi izrazila protislovja med razumevanjem sebe kot feministke ter soočanjem s queer kritiko binarnosti spolov. Njena govorica ji pomeni nekaj drugega kot večini sogovornikov. Kako je, če imata lastna govorica ter lastno telo za zunanji svet pomen, ki se mu sam želiš odpovedati? Kako je, ko te dnevno berejo kot "žensko" ali "moškega" in se pri tem počutiš kot v napačnem filmu? Postane telo tuje ali je pač ta tujost vzrok za neprijetnosti s spolnimi oznakami?

NB: Vprašanje "ali" se mi sploh ne zastavlja: moje telo mi ni tuje, temveč neljubljeno, da, nekoč deloma osovraženo, vendar so moji občutki in zunanje možnosti branja tako ozke in že tako dolgo (odkar pomnim) prepletene, da se je treba vprašati o kuri in jajcu. Brez normirane spolne ureditve ni telesa in brez telesa ni spolne ureditve. Nič me v mojem življenju ne preganja bolj kot spol. Na žalost je moja vera vanj tako razdvojena, da začenjam omahovati med uvidevnostjo, kritiko, lastno zgodovino in hrepenenjem. To je tako rekoč ples po surovih jajcih, pri katerem gre natančno za to, da se vprašanje "ali" ne zastavlja več. Verige ni več mogoče doumeti. Lahko le sprevidimo, da smo "prisiljeni", da vsakodnevno ugotavljamo svojo lokacijo, ne da bi imeli moč, da jo tudi zavzamemo.

JF: Moje zaznavanje in druženje z lastnim telesom nista neodvisna od konteksta, v katerem se gibljem: s pripisanimi oznakami, ki se udejanjajo na mojem telesu, se počutim več kot neprijetno - zaradi "ženskega" označevanja, a tudi zaradi v trans-kontekstih podtalnega odpora proti lastnemu telesu, ki je na enak način povezan s strahom pokazati ga. Če s tem nimaš velikega problema, potem nisi "pravi": "Kaj, ti greš PLAVAT?" V redkih trenutkih, ko me nekdo vidi približno tako, kot to odgovarja mojemu zaznavanju, pritisk občutno popusti. Ali je to dovolj trajno, ali so spremembe telesa končno videti smiselne - ko so možnosti, da bi oznake politično spremenili, minimalne - pa je drugo vprašanje.

NB: Zalučati vprašanje "ali" čez krov pravzaprav pomeni prepoznati moč konteksta - vsekakor skušam spregovoriti o moči heteronormativnih okvirov. Vsaka debata in individualno lociranje spolne identitete se nanašata na okvir, znotraj katerega kultura definira spol in seksualnost. Osrednja norma je heteroseksualnost. Seveda nisi "pravi" in tudi nočeš biti! Tako ali tako ni nihče natančno poimenovan, vendar je videti, kot da si morajo to vprašanje zastavljati le interseksualci in transseksualci. Pritisk, ki ga čutiš s strani "pravih" transseksualcev, je torej tudi del boja za "pravost" v družbi, boja za dogajanje in pravico do spremembe. A ta boj se bo boleče individualiziral ("In vi svojemu telesu niste še nikoli ničesar prizadejali? Večina transseksualcev to namreč počne. Pravite samo, da vam vaše telo ne ugaja, to vendar ni nič transseksualnega, prej normalnega", mi je nedavno zaupal sodni izvedenec). Zdi se torej, kot bi obstajale individualne rešitve nerešljivega konflikta med lastnimi željami in družbenimi razmerji moči. V korzetu dnevne prisile spolnega razporejanja obstaja tudi boj za "pravost" in ograditev od vseh tistih, ki to baje niso. To nikakor ni "krivda" transseksualcev. Možnosti biti transseksualen so močno normirane. Od tod so vsi delitveni boji logična posledica (po načelu "deli in vladaj"). Naše olajšanje bo tem bolj razumljivo, ko bomo preprosto prepoznani kot takšni, kakršni smo. Ljudje, ki to počnejo, so v našem življenju pogosto predimenzionirano pomembni, kakor tudi prostori, v katerih živijo naše "iluzije" in kjer drugi "igrajo igro". Vsako predstavo spola je mogoče označiti kot iluzijo, ne le tiste, ki domnevno ne sovpada s telesom. Razlika je le, da v "običajni" predstavi igrajo skoraj vsi.

JF: Je to potem samo "skupna igra" dobrovoljnih prijateljev? Ali obstajajo prostori, kjer so nejasnosti ravno tako "prave", kot iluzije drugih - kjer se vsi zavedajo, da so del igre?

NB: Da! Možno je, da se na začetku zveze, ki je seksualne narave, ponudi neko vrsto "igre", ki pa sčasoma postane tako realna, kot je sploh kaj lahko realno. Pomen anatomije se premešča dnevno. Moja seksualnost je lahko "resnično" gejevska ali heteroseksualna in pri tem neredko tudi lezbična. Če me kdo vpraša po seksualni usmerjenosti, že leta odgovarjam, da sem tro-seksualen. Če moja partnerka ne želi zamenjati spolne identitete, mora kljub temu premestiti pomen svoje seksualnosti. Izgubi domnevno jasen pogled na dve ženski anatomiji, ki pa nista obe ženski. Pravi, da nikoli več ne bo imela "nedolžnega" seksa, niti lezbičnega niti heteroseksualnega (in še zlasti ne gejevskega), da ni seksa brez igre, da je njena spolna identiteta permanentna mešanica lastnih predstav in oznak. Neredko prepoznava svojo spolno identiteto kot lezbično femme - tudi ona ni nikjer "prava". Bolj, kot se nahajam v krogih, kjer poljub dveh butch mnogi razumejo kot gejevski, bolj sem začuden, ko interpretacije tudi drugi ne vidijo vsaj kot razločne možnosti (poleg ostalih). Začudenje nad tem je kot priplezati iz kleti igre v resnično življenje.

JF: Vedno znova poskušam s konfrontacijo, v kateri zavestno izražam ali počnem stvari, ki se z običajnim zaznavanjem ne pustijo urediti. To počnem, ko jezni starejši dami na kopališču - ki v ženski obleki kriči za menoj: "Vi ste ponarejen…ali pa ste vendarle dekle?" - odgovorim z "Ne!" Ali pa, ko omahujem prekrižati okence v rubriki M/Ž in o tem razpravljam. A večinoma je to naporno in neke vrste omejevanje je slaba podlaga za dialog! In slaba podlaga za sproščeno življenje. Moje včasih dokaj ostro zavračanje in omejevanje od vsega "ženskega" (karkoli naj bi to bilo) niti sam ne smatram za prizadevanja vredno, saj s tem žalim druge. Včasih mislim, da bi sprememba mojega telesa olajšala situacijo.

NB: To poznam dobro. Pogosto sem tako utrujen od vsakdanjega boja, kjer nočem prečrtati rubrike M/Ž, pa od tega, da me vsaka prodajalka vpraša, zakaj je na moji EC kartici moško ime - "Mi lahko pokažete kak osebni dokument?" Včasih si ničesar ne želim bolj od hormonskih sprememb, s čemer bi končno lahko izginil v množici. A če izginem v množici, izginem tudi sam: moja ženska zgodovina, moji ženski deli, ki jih sicer ne želim kultivirati, a jih tudi ne sovražim. Nerad slišim, če me nagovorijo z gospa Beger, a saj to navsezadnje ni nobena žalitev.

Pa še o nečem zelo razmišljam: o statusu "bolezni". Transsek-sualni diskurz "pravšnjosti" me slepi, da me lahko ozdravijo, če bi bil v celoti moški. Samo pod pretvezo težnje po popolni spremembi lahko nastajajo pravne in zdravstveno-politične zahteve, usmerjene k zakonu o transseksualcih. Ta zakon spominja na fašistične zakone, ki so kot pogoj za spremembo spola zahtevali sterilizacijo. Seveda potrebujemo medicinsko oskrbo, da se ne bo več vsak transseksualec boril z zavarovalnico. Danes mnoge moti tranzicija, saj nočejo živeti na vmesni postaji. Nekateri transseksualci se bojijo, da bodo sodniki in zdravniki to vzeli kot dokaz, da popolno prepoznanje v drugem spolu ni potrebno. Niso transi tisti, ki se uvrščajo med "prave" in izganjajo "neprave". Spolna ureditev je tista, ki sprejema le ene, vse ostale pa razglasi za bolne. Zato tudi holistična panika pred moškim z maternico, ki bi mu lahko - o, groza! - služila za rojevanje. Zgleda, da bomo morali pri določenih političnih zahtevah sklepati kompromise namesto da bi se lotili dejansko pomembne stvari: politizacije binarne spolne ureditve. Odkrito rečeno, ali nismo razprave o prepoznavanju že večkrat slišali v lezbično-gejevskem kontekstu - recimo ob temi homo-porok?

JF: Da, debate se ponavljajo. A kako izgleda kompromis? Naj se zaradi transseksualnosti opremiš s statusom bolezni? To je v kontekstu normirane spolne binarnosti jasno: to, da je treba nujno razviti moško ali žensko "spolno identiteto", je vse prej kot individualna motnja. Sprašujem se, kako te "motnje"-predstave vplivajo na samo-podobo prizadetih oseb. Njihova samo-definicija in način življenja ne predstavljata nič enakovrednega, temveč jih večina "strokovnjakov" smatra za deficit, posledico travmatične izkušnje. Tako ostaja prekoračitev spolnih meja neločljivo povezana z izrazoma motnja in bolezen. Če se nekdo odloči spremeniti telo, je izpostavljen pritisku, izkazati mora določene "simptome", ki odgovarjajo določeni sliki "motenj" in ob tem narediti še precejšen vtis trpljenja, ki ga lahko konča le medicinska obdelava. Meni se takšen pritisk trpljenja zelo upira proizvajati. Po drugi strani si želim resno jemati vse, ki občutijo takšno trpljenje in ki se najdejo v tej kategoriji. Vse drugo bi pomenilo soočiti romantično sliko "vmesnosti" z reakcionarno podobo "dejanskih" transseksualcev, ki lastnega biologizma še niso spregledali. Kot da je mogoče preprosto razrešiti takšna protislovja.

NB: Seveda se nam zgolj zdi, da nam kompromisi prinašajo pravice, saj so spolne pravice navsezadnje lahko le brezkompromisne. V prvi vrsti leži problem v izdelavi kategorij trpljenja. To ne pomeni, da preizpraševanje teh kategorij odpravi spolne konflikte posameznih ljudi. Občutki "spolnih motenj" so lahko zelo realni. Odpovedati se statusu bolezni zgleda zdravstveno-politično nevarno, saj so operacija in hormoni dragi. Če stroškov ne krije zavarovalnica, ostanejo možnosti večinoma zaprte. Toda to je logika kratkega stika. Prisilna pravna ureditev in zdravstvena oskrba sta tukaj prepleteni. Otoplitev politične klime v Nemčiji je gotovo nerealistična, a zahteve morajo ostati.

JF: Kaj je realnejše - lastne "motnje" ali množično nerazumevanje, nelagodje drugih? Moje občutenje spola - karkoli naj bi to že bilo - ni bolno niti moteno, ampak že od nekdaj zelo jasno: kar mi je bilo naloženo v obliki zahtev "ženskosti", čutim kot tuje in prisiljeno. Stres se je v vsakem primeru pojavil od zunaj in znotraj, opraviti ima z oznakami in domnevami, pa tudi z nelagodjem nad lastnim telesom in s tem povezano vlogo.

Včasih si mislim, da bi morali namesto trpljenja nad lastnim telesom postaviti kot osnovo za "diagnozo" "trpljenje" nad druž-beno bipolarnostjo spolov, z možnostjo "uravnave" telesa in okoliščin, ki ne dopuščajo hitrih sprememb.

NB: To bi bila resnično edina diagnoza, za katero bi se lahko ogrel! Sprašujem se, zakaj je v pravnem smislu tako utopična. Prisila, da moramo "biti" en ali drugi spol, je nedvomno problem, zaradi katerega transi trpijo - morajo trpeti. Seveda se lahko vsak vpraša, kako se t.i. spolno-identitetna motnja vzpostavi. Toda nobenemu transseksualcu ne bi bilo treba zastavljati si ali dopuščati vprašanj. Raje se vprašajmo o normah bipolarnosti spolov!

JF: Kako se soočam s protislovjem med lastnim in zunanjim zaznavanjem, med lastnim občutenjem telesa in oznakam na podlagi anatomije? Protislovja imajo lastno dinamiko in ne vzdržijo niti najboljše queer teorije. Vsekakor me teorija nekoliko ovira, ko se mi kdaj zelo mudi odložiti konflikte zgolj na telesni ravni. Soočanje z normami, ki mi jih nalagajo drugi in sam, prej kaže, da telesne spremembe nikakor ne bodo razrešile protislovij - teorija pa tudi ne.

NB: Zaupam notranjemu procesu, ki mi omogoča slediti, katere spremembe so zame dobre. Protislovja moje identitete in telesa moram nenazadnje vsak dan sam urejati, jih tako rekoč individualizirati. Teoretično gledano - če bo nekaj potlačeno v zasebnost, kar bi se moralo razrešiti družbeno, žal ne pomeni, da mi bi prizanesena osebna prisila. To pomeni, da si vzamem "svobodo", da obravnavam prisilo in iščem svoja občutja. Se vrtim v krogu?

JF: Izgleda že tako. Moje opravilne zmožnosti so sedaj predvsem na individualni ravni. A rešitev na individualnem nivoju si ne bi smeli obljubljati, ker jih ni: sprememba spola ne razreši pripisanih in pričakovanih vlog. Bi bil z novo pozicijo dolgoročno zadovoljen? Je mogoče (telesno) dvoumnost resnično živeti? Problematično je tudi to, da so protislovja sicer individualizirana, hkrati pa je individualno okolje striktno regulirano: diagnoza - mnenje - zakonska določila - standardi obravnave. O zasebnosti, da ne rečem o zasebnem odločanju, ni govora. V resnici ne preostane nič drugega kot vreči pogled na lastne občutke in iskati najboljše načine, kako zaobiti to situacijo. Potem je šele napeto.

NB: Napeto in zapleteno. Tvoje spremenjene začetnice se mi na tem mestu zdijo zelo zgovorno protislovje. Pred kratkim sem vložil prošnjo za sodno spremembo imena in postalo mi je jasno, koliko šare moram dokazati, potrditi, iznajti, razložiti. Kakšno vrednost ima moje ime v mojem življenju, da s takšnim naporom, blagim nasmeškom in potrpežljivo plačujem ceno? Zapisati moje "novo" ime na prošnjo je bil vsekakor navdušujoč občutek, ki se je zdel kot lastna odločitev. Je in ni! Kajti zdaj se začenja boj za mojo zgodovino: katere stare reference, ki ponazarjajo mojo usposobljenost za določen poklic, lahko zdaj še priložim prošnjam? On/ona zmeda pri zamenjavi imena je jasno vidna v vsaki prošnji in ne glede na to, kako zelo napletam in se trudim. Moje dolgoletno delo v mednarodni LGBT organizaciji me - če naj zadošča moški videz - avtomatično uvršča med geje. Saj ne, da bi to ne bil ali da bi me to motilo. A tako prvo kot drugo ime predstavlja mojo zgodovino in končno tudi mene. Moja seksualnost je bila gotovo že od nekdaj močno regulirana, vendar z vidika regulacijske moči spola stojim zdaj, po letih teorije in politike, odprtih ust od začudenja, potlačitve in navdušenja. Neverjetno, kako nekontrolirano niham sem in tja med konstitutivnim znotraj in zunaj, med močjo spola in željami, močjo, državo, medicino in nečem, kar včasih označim kot "jaz". To ni nihanje med dvema poloma, temveč permanentno stanje: spol obstaja SAMO v tej zmedenosti ter znotraj normativnih struktur ali okrog njih. Spol drugače sploh ne obstaja! To opažam pri polni zavesti in pri sebi šele zdaj.

JF: Oh. Ne bom začel špekulirati o tem, ali sem zavoljo odgovora tebi ravnokar podpisal seminarsko nalogo kot "GF"… Zgovorno, vendar v resnici ne pove nič o meni, temveč kaže razdor med znotraj in zunaj, kot praviš, med "uradnim" obstojem ("Gospa Franzen, vašo zavarovalno številko, prosim!") in lastno odločitvijo, ki ima zelo omejen prostor, če ji ne dopustim medicinskega in sodnega blagoslova.

Kaj se spremeni, če zavestno slediš moči konstrukta "spola" in njegovi istočasni omejenosti? Je zato vsakdanje življenje še bolj naporno? Ali preprosto malce absurdno? Včasih nimam nobenih komunikacijskih težav, če se zavedam, da mi "spol" - ki je za moje sogovornike povsem "naraven" in realen - pomeni sestavljivost, samovoljnost in prisilno uvrščanje; moja kritika je zanje razlog, da dvomijo v mojo prištevnost.

NB: Sprašujem se, kako sem včasih lahko pozabil na "spol" in kako lahko vsi ljudje okrog mene jemljejo spol tako preprosto. Skoraj vedno se vprašaš, ali se ti blede, ker se to ne dogaja skoraj nikomur drugemu. Kajti verjeti, da nekaj nas transov in kritikov spolov razume, ostali pa tega ne vedo, že meji na precenjevanje.

JF: Ne mislim si, da se mi blede (tega se večinoma lahko vzdržim), pa vendar opažam, da veliko ljudi hoče gotovost binarnosti spolov, tudi mnogi transi, lezbijke in geji. Na vsakdanjost gledam tako kot ti: včasih je malo absurdno, včasih zabavno, včasih naporno, pa tudi težavno srečanje, zmešnjava, zahteva. Občasno se vprašam, zakaj pravzaprav to počnem in zakaj "preprosto" ne morem biti kot prej, ko sem še verjel, da obstajajo moški in ženske - pika. Kljub temu dojemam vse kot priložnost: razširitev zornega kota in zmožnosti samo-izražanja ter srečanj z drugimi. Kdor je v celoti neodvisen od običajnih predpisov zaznavanja, lahko tudi sam zaznava druge - moj "prvič" je bil neverjetno aha-doživetje. Od tu ne bi hotel več nazaj.

NB: Po prvem hormonskem terminu sem začel slikati. Nastala je slika, na kateri je pot z zapornico, jaz stojim pred to mejo in ne morem jasno videti nove dežele. Vem - če zdaj nadaljujem pot, se odpovedujem enemu državljanstvu v prid drugemu in povratka ni več. Meja med "dvema spoloma" deluje kot državna meja, v vsaki od "držav" dobiš državljanske pravice, vendar zgolj ene ali zgolj druge. Treba se je ukloniti pravnemu in kulturnemu okviru, ne določiš se sam. Ob tej sliki mi je prišel na misel teoretski koncept diaspore in izraz "imaginarna domovina". Domovina postane abstraktna ideja: nek kraj, ki v predstavljeni obliki sploh ne obstaja. V konceptu diaspore se domovina kaže kot nujno hibridna in umetno sestavljena kultura, ni je moč objektivno definirati, a kultivira specifični pogled. Diaspora je v bodočnost usmerjeno pogajanje sedanjosti, ki se ohranja pri življenju tako, da se človek ugnezdi v eksil. Vprašanje izgubljene domovine nima nič opraviti z realnimi deželami, ampak z imaginarnimi kulturami, pogled nanje vedno teče skozi očala drugih. Če živim v eni deželi, ni moj pogled na drugo nikoli avtentičen - četudi sem tam odraščal in od tam izviram, je vselej vezan na očala sedanje dežele, na katero gledam enako neobjektivno. Pomirjujoče je morda to, da sem že od nekdaj v eksilu in da je domnevno neopazna ločitev le ločitev od imaginarne pripadnosti, ki se tostran in onstran ni mogla realizirati. Kar mi seveda spet daje individualno igralnico za osebne odločitve.

JF: Če ostanem v tvoji sliki: obstajajo ljudje, ki imajo dvojno državljanstvo - sicer samo "potni list", vendar obstajajo možnosti gibanja v obeh državah. A igralnice niso brez meja in kolikor sledim, je dvojno državljanstvo pogosto le prevara za status brez državljanstva.

Pogosto naredim majhen zavoj do meje, vznemirjeno hočem spoznati, kaj je izza nje, nato grem korak nazaj, da bi se naslednji dan spet znašel tam. Dokler se držim stare pripadnosti, je nova komaj predstavljiva. Vendar zapustitev dosedanjega spola ali zgolj malo večji odmik se izravnata z generalno izgubo "identitete", pripadnosti in tudi pravic. Kakor da bi spolna ureditev neločljivo pripadala moji osebi. Na koncu še sam verjamem v to. Kot da bi obstajalo močno osebnostno jedro, ki ga moraš odkriti, da bi "našel samega sebe". Ljudje se vse življenje locirajo vedno znova, pridobivajo nove pomene, se vežejo na druge, čutijo pripadnost. Če že, je iskanje samega sebe potovanje v neznano. Verjetno nikoli ne prispeš na cilj.

NB: Zame je odločitev živeti transgender koncept oblika "bivanja" queer/poststrukturalistične kritike identitet. Identitete niso stabilne niti koherentne niti avtentične. Nihče ne ve, kaj je spol. Vedno obstajajo le kopije kopij. Ta teoretična izhodišča skrivajo zame življenjsko pomoč, četudi ne morejo rešiti vseh konfliktov in nasprotij niti nimajo enakega pomena za vse ljudi. Nenazadnje, pomembno je razmisliti o uporabi izraza identiteta: ta lahko vsebuje skoraj vse, od psihične in telesne individualnosti, skupinske identifikacije, do razmejitev in normiranj, ki ga izraža vsak "mi". Potrebno je natančno razmisliti, kdaj in kako potrebujemo identiteto v boju za spol in za nas same. Pogosto pomešamo različne ravni, jih v glavi še močno premesimo, to pa na koncu privede do neužitnega cmoka. S pomočjo teorije bi rad razumel, na kateri ravni je treba zavrniti spol kot identiteto in opis pripadnosti, kje pa ga strateško upoštevati. Vsak diskurz o spolni identiteti - zapeljivo "avtentičen" sprva ugaja in včasih je lahko tako strateško pomemben - je breme, ki ga moramo s težavo prenašati. Mnogokrat se to breme splača odvreči in nanj stopiti: višji položaj bo morda odprl nove vidike. Pri vsakem govoru o identiteti je najpomembneje razumeti, da - mi, transi - nismo sami. Naši "pripadniki" so z nami v istem čolnu, sprva pod dozdevno prisilo, kasneje morda prostovoljno. Trans-tema bo postala tematika za vse, čeprav se literatura opira le na "drugačne". Ko jo bomo končno vzeli resno, bo absurdnost diskurza še bolj očitna.

JF: Ravno zato, ker bodo pripadniki povlečeni skupaj z nami, razločna delitev med "prizadetimi" in "pripadniki" ni priročna. Saj si opisal, da ima tvoja partnerka lastne izkušnje z lomljivimi identitetami in oznakami. Včasih se oba v zvezi ali prijateljstvu soočita s podobnimi procesi. Po mojih izkušnjah gre včasih tudi tu za podobne strahove pred spremembami in neznanim kot pri tistih, za katere je transgender popolnoma nov svet. Ne veš, kaj se bo spremenilo in kaj bo ostalo, če zamenjaš spolni izraz. Vsi smo se naučili, da "spol" in z njim povezane značilnosti domnevno zelo bistveno določajo osebo, zato je nezanesljivost vedno tu.

NB + JF: Zaključek razprave vedno prinaša poljubne stavke. Smo povedali dovolj? Je identiteta končno le postala stvar razprave? Prav vprašanje t.i. "pripadnikov" kaže na identitetni diskurz in sproža vprašanje, na koga se razprava osredotoča in kdo ostaja zunaj. Partnerji, prijatelji veljajo za "podpornike", ki spremljajo proces tranzicije ali pa se poslovijo. Večinoma pa ne upoštevamo, da se za vsako socialno razmerje - ki se ga s sedanjim razumevanjem "drugega" ali "enakega" spola ne da opisati - zastavlja vprašanje, koliko sta se oba, ki sta vpletena v seksualnost in tudi spolnost ter samodefinicijo, "ujela".

Soočanje s transgender vsakdanom in življenjsko prakso je prisilno povezano s prizadetostjo. Zato je pomembno pluti pod govorom o "avtentični" izkušnji. Želela sva pokazati, kako odlaganje spolnih problemov v zasebnost proizvede nujo, ki izhaja iz lastne vpletenosti v vedno novo iskanje individualnih, enkratnih odločitev in kompromisov. Takšna in drugačna protislovja sva skušala ohraniti protislovna in ne izravnavati križajočih se misli.

Najine značilnosti ostajajo brez končnega odgovora. Vznemirljivo se nama zdi, da si vedno znova postavljava vprašanja, da bi se na novo locirala in po možnosti naredila prostor med stoloma prijeten za bivanje - kljub ropotu.


prevod T.Greif


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


TEMA3MESEČJA
• Med dvema stoloma
Transpolnost in transeksualnost


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4