Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

TEMA3MESEČJA
Med dvema stoloma
• Transpolnost in transeksualnost


TRANSPOLNOST IN TRANSFOBIJA
Pripravila: Tatjana Greif

Oktobra 2002 je v Lizboni, v okviru mednarodne letne konference ILGA-Europe, potekala delavnica o trans-spolnosti, ki sta jo vodila Nico J. Beger in Armand Hotimsky.

Oznaka transspolnost (angl. transgender) se nanaša na posameznikovo intimno občutenje in dojemanje lastnega spola in ne na fizični oziroma biološki spol. Govorimo o spolni identiteti. Kadar individualno občutenje in dojemanje lastnega spola nista v skladu s fizičnim spolom posameznika ali posameznice, govorimo o transspolnosti.
Izraz trans-spolnost se uporablja kot krovni izraz za pred- in post-operacijsko spremembo spola pri transseksualnih osebah. Vključuje tudi tiste osebe, ki se ne želijo ali ne morejo podvreči genitalnim operacijam ali hormonski terapiji, ter osebe, ki so bile rojene z anatomskimi značilnostmi obeh spolov (interseksualnost). Transspolnost torej lahko privede do operativne spremembe fizičnega spola, ni pa nujno.

Z dojemanjem spola je tesno povezano tudi določanje spolnih vlog, pomenov in konvencij, ki jih biološkemu spolu pripisuje družba. V tem pogledu obstaja ostra družbena delitev med ženskim in moškim spolom ter ženskimi in moškimi vlogami. Nekateri ljudje ne morejo ali ne želijo razločno opredeliti lastne spolne identitete oziroma se označijo kot spolno neopredeljeni. Spol je temeljna determinanta našega življenja, zato je vsakdanje življenje trans-oseb ali oseb z nedoločenim ali neopredeljenim spolom zelo zapleteno.

Prepoved diskriminacije na osnovi spolne identitete je Evropska unija uzakonila v Listini o človekovih pravicah (Eureopan Charter of Human Rights) ter dopolnjeni direktivi o enakosti spolov (Dir 2002/73/ EC). V Evropi deluje več nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem transspolnosti.

V vsakdanjem življenju se trans-osebe soočajo s številnimi težavami, od visoke stopnje brezposelnosti, prisilne ločitve zakonskih zvez, težav z dostopom do zdravstvenih storitev, pomanjkanjem proti-diskriminacijske zakonske zaščite, ogro-žene so njihove starševske pravice, problem je tudi transfobija znotraj LGBT organizacij in skupnosti. Zlasti pereč je problem neetičnega odnosa medicinske stroke do trans-oseb, ki so pogosto "poskusni zajčki" medicine.


Udeleženci in udeleženke delavnice o trans-spolnosti v Lizboni so sprejeli in javno objavili deklaracijo z enajstimi zahtevami:

11 ZAHTEV

1) pravica do svobodne odločitve vsake osebe, da izraža spol po lastni
izbiri ali da sama označi svojo inter-spolnost.

2) pravica inter-seksualnih otrok do zaščite pred kozmetično genitalno
kirurgijo ali pohabljanjem genitalij, preden dosežejo sporazumno
starost za lastno soglasje.

3) pravica do polne zakonske zaščite civilnega statusa izbranega spola v
vseh državnih in drugih osebnih dokumentih, brez predsodkov do
hormonske terapije ali operacij za spremembo spola ter brez zakonskih
pogojev glede nepovratnih kirurških ali sterilizacijskih postopkih.

4) svoboda in pravica do ustrezne medicinske oskrbe in pomoči, če je ta
zaželena.

5) svoboda do ne-razkrivanja podrobnosti o vseh operacijah za spremembo
spola.

6) pravica do poroke z osebo istega ali nasprotnega spola. Pravica zaščite
pred zahtevami po prisilni ločitvi.

7) svoboda pri delu/zaposlitvi, brez strahu pred odpustitvijo ali
nadlegovanjem zaradi spremembe spolne vloge ali spole nedoločljivosti.

8) pravica do uporabe pravnega sistema za lastno zaščito v vseh vidikih
lastnega življenja v okviru izbranega spola.

9) svoboda do prevzema biološke ali družbene starševske vloge v okviru
izbranega spola.

10) pravica oznaniti izbiro spola ob lastni smrti.

11) vključitev spolne identitete v vse protidiskriminacijske zakonske
določbe.

Eno od vprašanj, ki se je pojavilo na delavnici v Lizboni, je tudi način vključevanja trans-oseb v mednarodne organizacije LGBT, vprašanje njihove vidnosti znotraj ILGA-Europe ter način motivacije trans-oseb za aktivistično politično udejstvovanje.


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


TEMA3MESEČJA
Med dvema stoloma
• Transpolnost in transeksualnost


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4