Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

TURČIJA
• Moškost, ženskost in moška homoseksualnost v Turčiji
Položaj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih mladih v Turčiji


Moškost, ženskost in moška homoseksualnost v Turčiji
Huseyin Tapinc

Pričujoč članek skuša podati uvod k modelom turške moške homoseksualnosti, ki se nahajajo v kompleksni kulturi, oblikovani tako s strani zahoda kot vzhoda. Gre za pogled, ki se mu odrekajo turški raziskovalci, četudi postaja vse pomembnejši, kajti tako feministične kot gejevske politike postajajo vse bolj ključne za življenje v Turčiji.1

Poglobil se bom v pomene, pripisane homoseksualnim vedenjem, in analiziral družbeno organizacijo homoseksualnosti v turški družbi. Čeprav veljajo za homoseksualna vedenja nekateri univerzalni pomeni, pa mnogi drugi ostajajo kulturno obeleženi (J.H.Gagnon/W.S. Simon, Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality, 1973). V pomenih, pripisanih seksualnemu obnašanju, lahko razbiramo povezave med družbo in seksualnostjo. Tu ne gre za neko "unitarno družbo", ki enostavno opredeljuje seksualnost. Gre za fragmentiran portret, kjer različne vrste razmerij, institucij in praks igrajo svoje vloge (cf. M. Foucault, The History of Sexuality 1, 1979; J. Weeks, Sexuality and its Discontents: Meanings, Myths and Modern Sexualities, 1985). "Kaj je homoseksualnost?" "Kdo je homoseksualec?" To so vprašanja, na katera lahko odgovarjamo na različne načine in glede na različne kulturne pomene in prakse.

Ob raziskovanju homoseksualnosti v Turčiji se mi je zazdelo, da gre za razmerje, socialni dogovor, kjer so pravila zasnovana na soglasju različnih akterjev. Ta pravila definira družba. Nisem opazoval le ljudi, ki so opredeljeni kot homoseksualci, temveč tudi ne-homoseksualno opredeljene, ki se venomer ali "naključno" zapletajo v homoseksualno obnašanje.2 Spraševal sem se o kulturnih konstrukcijah homoseksualnosti in mejah, ki se zarisujejo okrog različnih oblik izkustev. Spraševal sem se o družbeni pogodbi, ki deluje med družbenima akterjema in pogledal na načine, kako jo ureja družba. Opazoval sem, kako so turške homoseksualnosti povezane tako s seksualnostjo kot prevladujočim spolnim sistemom. To ni novost za tiste, ki razumejo delovanje homoseksualnosti na zahodu; je pa pomemben in prvi korak k razumevanju tega, kaj pomeni homoseksualnost na vzhodu.

MODELI MOŠKIH HOMOSEKSUALNOSTI V TURŠKI DRUŽBI

Da bi razumeli, kako deluje moška homoseksualnost v turški kulturi, bom predlagal štiri alternativne modele homoseksualnih razmerij, na katere sem naletel v Turčiji.3 Ti modeli osvetljujejo seksualne pomene, pripisane homoseksualnemu obnašanju vsakega akterja, pa tudi domnevne spolne vloge.4 Vsak model govori o tem, kako se prvi akter nanaša na drugega in kako spolne vloge oblikujejo seksualno/spolno identiteto posameznika. Vsak model bo deležen analize, a še poseben poudarek bo veljal drugemu in tretjemu, ki sta v Turčiji verjetno najbolj pogosta.

Model A: možati "heteroseksualec"

Seksualno obnašanje je - v ostrem nasprotju z ostalimi modeli homoseksualnosti - omejeno na vzajemno masturbacijo. Izklju-čena sta oralni ter analni seks. Moški, ki sodelujejo v njem, ga smatrajo kot del heteroseksualne drže. Nihče ne konča s homoseksualno seksualno/spolno identiteto. Organizacija seksualnosti v turški družbi torej - za razliko od večine zahodne izkušnje - dehomoseksualizira vzajemno masturbacijo. Vrednosti falusa ne postavlja v nevarnost in samoumevno izključuje seks s penetracijo, ki v Turčiji velja kot dokončen kriterij konceptualizacije homoseksualca in homoseksualnosti.

Model B: možati "heteroseksualec" in poženščeni homoseksualec

Model B prišteva masturbacijo, oralni in analni seks med kategorije seksualnega obnašanja. To zahteva analizo seksualnih pomenov preko dimenzij, kot so "aktivnost", "pasivnost" in "vzajemnost". Spolne vloge in seksualne/spolne identitete posameznikov so oblikovane na njihovi osnovi.

Ključni vidik modela B je jasno razlikovanje med maskulinim, "aktivnim" in feminilnim, "pasivnim". Seksualna/spolna identiteta bo tako heteroseksualna ali homoseksualna. Za najbolj običajni seksualni praksi se pričakujeta analni in oralni seks. V obeh seksualnih dejanjih so trdno definirane konvencionalne seksualne vloge: biti "aktiven" ali "pasiven".5

Ta družbeno priznana razlika med "aktivnimi" in "pasivnimi" vlogami v homoseksualnem obnašanju omogoča mnogim heteroseksualnim moškim homoseksualna razmerja. V tem kontekstu so ta sprejeta kot "sekundarni seksualni ventil", saj zadovoljujejo "heteroseksualne potrebe", četudi se seksualni odnos odvija v "homoseksualnem kontekstu".6

Moški z močnim čutom za moško spolno identiteto in moško spolno vlogo lahko vstopijo v istospolna razmerja, ne da bi s tem izzvali heteroseksualni občutek jaza.
John Marshall 1981:136

Zapletanje v homoseksualno razmerje ni dovolj močno, da bi "izzvalo heteroseksualni občutek jaza", saj je spolna vloga tista, ki razmejuje seksualno/spolno identiteto, ne pa seksualna orientacija. Mentaliteta, ki ohranja "heteroseksualni občutek jaza" v homoseksualnem razmerju, izhaja iz prevlade tradicionalnih spolnih vlog, kjer je penetrator "pravi" moški.

Ta domneva je odmev široke priljubljenosti analnega seksa, kjer možat, "aktivni" partner (ne nujno homoseksualen) predstavlja vsemogočno moč penetrirajočega falusa, medtem ko feminilni, "pasivni" pomeni analno nemoč (G. Hocquenghem, Homosexual Desire, 1978). Ta odnos moči je enak heteroseksualnemu seksu, kjer moški s falusom nadvlada žensko, ki te moči nima. To bo pojasnila kratka analiza turških besed, ki se uporabljajo za seksualna razmerja.

V turškem jeziku se najpogosteje uporabljata dve besedi, ki opredeljujeta položaj tistih, ki se zapletajo v seksualno, hetero ali homo razmerje. Ena je "dajati", vermek, druga pa "porivati", koymak. Vselej sta ženska ali "pravi" homoseksualec tista, ki "dajeta". "Pravi" moški je tisti, ki "poriva". To se nanaša tudi na pasivno in aktivno vlogo pri penetraciji, pa najsi gre za analni ali vaginalni seks. A. Dundes, J.W. Leach in B. Özkök ("The Strategy of Turkish boys' verbal duelling rhymes", Journal of American Folklore 3/1970) v študiji o vzorcih verbalnega dvoboja med turškimi fanti trdijo, da sodi med najbolj pomembne cilje v verbalnem dvoboju prisiliti nasprotnika v vlogo ženske ali pasivnega homoseksualca. Slednje se zdi tudi glavna tema turške tradicije psovanja.

To se stori z definiranjem nasprotnika, njegove matere ali sestre kot razuzdane seksualne radodajke. Če je tako definiran moški nasprotnik, se ga običajno poimenuje ustrežljiva rit, rit, ki mora sprejeti sunke verbalnega napadajočega falusa. … Žrtev seveda ne ostane enostavno pasivna in skuša postaviti v pasivno, žensko vlogo napadalca.
Dundes, Leach in Özkök


Na tem mestu lahko spregovorimo o družbenih definicijah homoseksualnosti. Koncept homoseksualnosti izvira v turški kulturi okrog sheme penetracije. V tem konceptu je oznaka homoseksualca pripisana vsakemu, ki je penetriran ali za katerega se domneva, da je bil penetriran, medtem ko ostane drugi brez oznake, ne glede na to, da je bil prav tako zapleten v homoseksualno dejanje. Ibne - pogovorni izraz, ki se pogosto uporablja za homoseksualca - je oseba, ki "daje" rit drugemu moškemu. Hkrati pa se izraz ibne ne uporablja le za poženščene homoseksualce, temveč tudi za druge posameznike, za katere se domneva, da jim manjkajo določeni vidiki moškosti. Besedica ibne kot pridevnik je plavajoč označevalec za prezir, smešenje in ponižanje moškega v družbenih stikih znotraj moškega sveta. Vse to razjasni povezave med koncepti homoseksualnosti in odnosom do moškosti v turški družbi. Zdi se torej, da je ibne oseba, za katero se pričakuje, da bo izpolnjevala poženščeno in "pasivno" vlogo kot homoseksualec, da bo v družbi prekleta in prezirana. Zanimivo je, da mnogi homoseksualci in geji v Turčiji sami sprejemajo to dominantno razliko: sprejeli so slengovska izraza - laço in lubunya - ki prihajata iz romske govorice, nanašata pa se na maskuline, "aktivne" in ne nujno homoseksualne posameznike, in na feminilne, "pasivne" homoseksualne ljudi.

Model C: možati homoseksualec in poženščeni homoseksualec

Specifična narava tega modela precej spominja na model B. Nanaša se na posameznike, ki so možati, "aktivni" homoseksualci in na feminilne, "pasivne" homoseksualce. A ti - v ostrem nasprotju z modelom B - definirajo seksualno/spolno identiteto na osnovi seksualne orientacije, ne pa na osnovi spolnih vlog, ki jih privzemajo. Kljub temu pa spolne vloge ostajajo pomemben element pri opredeljevanju posameznikove homoseksualnosti; to pomeni, da se za enega partnerja vselej pričakuje, da bo možat, "aktiven", medtem ko naj bo drugi ravno obratno. Razlog te vidne razlike lahko odkrijemo v polariziranem in togem spolnem sistemu Turčije, ki večinoma izvira iz konteksta družine. Kratek pogled v spolno strukturo družbe bi razkril, da ima vsak spol ločen in avtonomen prostor v zasebni in javni sferi.7 Z drugimi besedami, družbena mreža turške družbe je organizirana preko ločitve zasebne in javne sfere, pa tudi preko nadaljnjega ločevanja teh sfer skozi kategorijo spola.
Zdi se, da je posledica takšne družbene mreže "deseksualizacija" in "de-erotizacija" družbenih razmerij med spoloma. Hkrati pa se ohranjajo obstoječa razmerja moči med spoloma, kjer moški/hegemonična maskulinost prevladuje nad žensko/ ženskostmi in podrejenimi oblikami moškosti, še posebej nad homoseksualcem ter gejevsko moškostjo. Takšna konfiguracija na eni strani vzdržuje družbeno pomembne homosocialne odnose med istospolnimi člani družbe, na drugi strani pa polarizira spolne vloge.

Ena najbolj očitnih značilnosti homosocialnih odnosov v turški družbi je ohranjanje globokih čustvenih razmerij med moškimi, ki preživljajo večino časa v moških družbah, v kavarnah, gostilnah in meyhanes. Kürsat Kahramanoglu, gej Turk, ki sedaj živi v Angliji, v delu Walking After Midnight govori o tem, kako se v Turčiji odvijajo moško-moška razmerja.

Ves čas se spodbuja moško prijateljstvo in telesnost med moškimi. Držiš roko prijatelja, brata; poljubljaš očeta in moške člane družine in poljubljaš moške prijatelje. Žalitev je, če po tednu ali dveh ne poljubiš prijatelja.
(Hall Carpenter Archives Gay Men's Oral History Group, Walking After Midnight: Gay Men's Life Stories, 1989)

L. Segal v knjigi Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men (1990) piše o povezanosti med konstrukcijo homoseksualnosti in moškimi prijateljstvi. Nanaša se na Foucaulta, ki je trdil, da je homoseksualnost kot ločena kategorija zgodovinsko povezana z izginjanjem moškega prijateljstva. Tej izjavi lahko prikimamo, pa vendar moramo v turškem kontekstu kot ločeno kategorijo izpostaviti nastanek "geja", ne pa "homoseksualnosti". A to "družbeno spodbujano" moško prijateljstvo, ki leži na zabrisani delitvi med "zasebnim" in "javnim", tudi v tej kulturi vsebuje globoko homo-čustvenost; kljub temu pa se meja med intimnim moškim razmerjem in seksualnostjo zdi jasna. Homosocialna razmerja dejansko ločujejo moške v seksualnem smislu in vzdržujejo obstoječi mit o moškosti.

Če govorimo na polariziranih spolnih vlogah, moramo govoriti o institucijah turške družine in islamske religije, saj je kulturna konstrukcija homoseksualnosti prepletena z njima.

Turške družine in islamska religija

Institucija družine konvencionalne oblike je v sodobni turški družbi še vedno kulturno, ekonomsko in politično prevladujoča. Iz statističnih podatkov o porokah v Turčiji vidimo - po ugotovitvah raziskave o turški populaciji in zdravju 1988, ki jo je izvedel Hacettepe Institute of Population Studies (1988 Turkish Popula-tion and Health Survey, 1989) - da le 3 odstotke porok konča z ločitvijo. Eden od razlogov, zakaj so poroke v Turčiji trajnejše kot na zahodu, je moč zakonskega statusa; ta opredeljuje posameznikov položaj in družbeni status. To velja še bolj za ženske kot moške. Zanje se družbeni status deli, če so poročeni ali samski, za ženske pa se diferencira še dalje v skupine. Neporočene ženske, še posebej po določenem obdobju, imajo najnižji status v družbi, primerljiv z vdovami in ločenimi ženskami (F. Özbay, Turkiy'de Aile ve Ev Halki Yapisi Degisimi, 1988). Med družinskimi strukturami prevladuje nuklearna družina tako v ruralnih kot urbanih ureditvah. Po ugotovitvah S. Timur (Turkiye'de Aile Yapisi, 1972) je 59.7 % družin nuklearnih, odstotek pa je v raziskavi leta 1986 skočil na 68.4 % (Tüsiad, Turkiye'de Sosyo-ekonomik Onceliker, Hane Gelirleri, Harca-malari Ve Sosyo-ekonomik Ihtiyaclar Uzerine Arastirma Dizisi, 1986). Zanimivo pri tej dominantni družinski strukturi je njeno funkcioniranje znotraj institucionaliziranega sistema širših sorodstvenih razmerij, ki skrbijo za podporo in solidarnost. Po tem se tudi razlikuje od zahodnih oblik.

Ob podobah zakonskega statusa žensk, moških in družinskih struktur pa obstajajo številne študije, ki razkrivajo drugorazredni položaj turških žensk (ur. C. Kagitçibasi: Sex Roles, Family and Community in Turkey/1982; D. Kandiyoti: Signs 3/1977 in Sex Roles, Family and Community in Turkey; ur. C Kagitçibasi, Sex Roles, Family and Community in Turkey/1982; M. Kiray: v ur. J. Peristiany, Mediterranean Family Structures/1976; M.E. Melker: International Journal of Middle Eastern Studies 7/1976; P.J. Magneralla: Tradition and Change in a Turkish Town/1974), pa tudi tiste, ki razkrivajo strategije proti takšnim situacijam (H. Bolak: v ur. S. Tekeli, Kadin Bakis Acisindan 1980' ker Turkiye' sinde Kadin/1990; N. Sirman: v ur. S. Tekeli, Kadin Bakis Acisindan 1980' ker Turkiye' sinde Kadin/1990). Omejena komunikacija, delitev vlog med partnerji in široko razširjeno moško odločanje so prikaz meddružinskih odnosov v turški družini. Sorodstveni sistem in muslimanska družbena struktura skupnosti, zasnovana na ločevanju zasebne in javne sfere po spolu, služita reproduciranju dominantne spolne ideologije ter ideologije dominantnega spola v turški družbi.8

Poleg družine obstaja v turški družbi še ena družbena institucija, ki pomaga reproducirati "konvencionalno" organizacijo homoseksualnosti. To je religija, v tem kontekstu islam. V ostrem nasprotju s tradicijo krščanstva, ki smatra seks kot zakrament in hkrati grožnjo, je seks v islamu mesto užitka. Seksualna funkcija je eden izmed znakov, s katerim je mogoče prepoznati moč Allaha (A. Bouhdiba, Sexuality in Islam, 1985).9 Užitek v seksu, ki je kreativen in prokreativen, se lahko odvija le znotraj okvira nikah, zakonske oblike poroke. Vsak seksualni stik izven zakonske zveze je zločin; homoseksualnost, livata, pa je predmet najmočnejšega prekletstva in "najstrašnejše kazni", kazni s smrtjo. Homoseksualnost je izziv redu sveta, kot ga je postavil bog, sveta, ki je zasnovan na harmoniji in radikalni ločitvi spolov.
V islamu obstajajo tri vrste moških homoseksualcev; tisti, ki gledajo, tisti, ki se dotikajo in tisti, ki storijo kriminalno dejanje (Bouhdiba 1985).

Ne sedaj ob sinove bogatih in plemenitih: imajo obraze kot device in so celo bolj zapeljivi kot ženske.
(Al-Hassan Ibn Khakwarn, citat v Bouhdiba 1985)

V tem stavku lahko zaznamo pomembnost starosti kot kriterija religiozne konstrukcije homoseksualnosti, kjer so mladi izena-čeni z ženskami. V islamu - tudi v turškem primeru - so "tisti, ki imajo obraze kot device", moški z lepoto žensk, kiz güzeli erkek, postavljeni v isto kategorijo kot ženske. Homoseksualci postanejo zaradi takšne identifikacije objekt zatiranja islamske ideologije. V islamu so ženske izključene iz javne sfere, zaprte so v zasebnost prav zaradi moči seksualnosti, ki naj bi jo posedovale in ki predstavlja grožnjo družbenemu redu. Tako kot za ženske se tudi za homoseksualce, še posebej feminilne in "pasivne", domneva, da posedujejo moč seksualnosti in zato tudi oni predstavljajo seksualno grožnjo moškemu svetu.

Znotraj tako deljene in toge spolne strukture, ki ovira nastanek alternativnih modelov identitete, imajo homoseksualci jasno opredeljene spolne vloge. To je gotovo eden od razlogov, zakaj večina homoseksualcev v Turčiji sprejme feminilnost ter se identificira z ženskami in podobami ženskosti. Analiza interaktivnih procesov v moškem svetu pokaže, da so drugi družbeni akterji iz modelov B in C, homoseksualci, izgnani iz moške javne sfere, da jih moški izženejo v imenu "moške časti". Za strejt moške so "sramota za moškost". Ne preseneča torej, da je sfera žensk edini prostor, ki preostane tedaj, ko se odrečejo kulturno definirani "moškosti". Zaradi kulturnega poveličevanja določenih vidikov moškosti mnogo homoseksualcev prevzame ženske sledi, to pa prispeva k krepitvi mita moškosti. Hkrati pa omogoča mnogim homoseksualnim ljudem, da "prakticirajo" svojo seksualnost.

Imamo torej mehanizem identifikacije z ženskami, ki je tesno povezan s penetracijo, in najdemo ga tudi v modelu B. Tudi tu je feminilen, "pasiven" homoseksualec, ibne, tisti, ki je označen kot homoseksualec in izgnan iz moške javne sfere, preklet ter kaznovan. Možat, "aktiven" homoseksualec lahko še vedno ohranja svoje mesto v svetu moških. A to ne pomeni, da je "razkrit", "aktiven" homoseksualec cenjen v turški družbi. Tudi on je objekt družbenega razvrednotenja, vendar pa se to razlikuje tako v stopnji kot po načinu od tistega, ki ga je deležen homoseksualec.

Model D: možati gej

Zadnji alternativni tip homoseksualnosti je v turški družbi sodoben fenomen.
Ta model, v katerem izginja tradicionalna razlika med "aktivno" in sprejemajočo seksualnostjo, najdemo med urbanimi, mladimi, izobraženimi homoseksualci srednjega razreda. Večina gejev v Turčiji gleda nase kot na "prave moške", razlikujejo se od tako imenovanih feminilnih homoseksualcev, saj sprejemajo moško identiteto v urbanem okolju. Prinašajo novo seksualno zavest homoseksualne populacije, identificirajo se z besedo "gej". V tem modelu so seveda očitne moderne "zahodne vezi", ki prispevajo k nastajanju gejevske identitete, kulture in politike v turški družbi.

K POLITIKAM GEJEVSKE SEKSUALNOSTI?

Homoseksualci/geji so začeli turško družbo opozarjati nase v sredini osemdesetih let 20. stoletja. Njihov glas se je dvignil iz Radikalne stranke, dandanes Radikalne demokratske zelene stranke, ki pa uradno ne obstaja. V njej niso samo geji, temveč tudi anti-militaristi, ateisti, zeleni in feministi. Preko njenih političnih in socialnih aktivnosti ter revije Yesil Baris se pričenja turška družba soočati z idejo homoseksualnosti iz drugačne perspektive.

Zgodovina organiziranja homoseksualcev v Turčiji sega v pozna sedemdeseta leta 20. stoletja. Tedaj je bila v Izmirju, tretjem največjem mestu, skupaj z ekologi/zelenimi in radikali ustanovljena organizacija; njen cilj je bil ustanovitev politične stranke, ki bi predstavljala tudi homoseksualce. Vendar pa takratna politična atmosfera ni omogočala, da bi iz nje dejansko nastala politična stranka, prihajajoči militaristični režim je proti homoseksualcem vodil represivne politike, zaradi česar se jih je mnogo preselilo v Istanbul. Ideja ustanovitve organizacije je spet vzcvetela v sredini osemdesetih - gejevska politika se je torej, za razliko od zahodnih izkušenj, razvila iz "politične stranke".

Nastanek seksualnih/spolnih identitetnih politik in diskurzov se prepleta s širšim družbenim in političnim sistemom. Vznik "homoseksualnega gibanja" znotraj "politične stranke" daje ključ za razumevanje politične kulture turške družbe, ki ji vladajo "vertikalni politični odnosi", to je, konfliktna razmerja političnih strank z državo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je nastanek homoseksualnega gibanja vtkan v to kulturo, pa politike seksualnih in spolnih identitet označujejo nastanek "horizontalnih političnih odnosov" v Turčiji, politike med družbenimi akterji znotraj civilne družbe na osnovi osebnih identitet.

Vzpostavitev gejevske politike s strani Radikalcev v zgodnjih osemdesetih ter nastanek avtonomnega feminističnega gibanja sta omogočila organizacijo različnih političnih demonstracij, akcij in gladovnih stavk (še posebej transvestitov) proti brutalnemu zatiranju in objavo "gejevskega položaja" v družbi preko javnih razprav in publikacij. Kljub temu pa se zdi, da današnji politični gejevski sceni v Turčiji vlada nesrečni in pogubni "molk".

ZAKLJUČEK

Moja glavna teza pravi, da v turški družbi ne obstaja ena sama kategorija homoseksualnosti, temveč mnoge homoseksualnosti, ki so med seboj razslojene. Alternativne modele homoseksualnosti gradijo pomeni, pripisani istospolnemu erotičnemu vedenju. Shema penetracije in spolna vloga, ki jo prevzema posamezni akter, pomenita odločilni kriterij v koncepciji homoseksualnosti. Prva služi kot začetni korak kulturne definicije homoseksualnosti: sama seksualna penetracija postavlja mejo med homoseksualizacijo in dehomoseksualizacijo seksualnega obnašanja. Učinki seksualne penetracije se kažejo v odnosu do spolne vloge, ki jo imajo družbeni akterji. Na osnovi razlik med maskulinimi, "aktivnimi" in feminilnimi, "pasivnimi" moškimi, ki smatrajo svojo seksualno/spolno identiteto kot heteroseksualno ali homoseksualno, se razvijajo trije tipi homoseksualnosti. Z drugimi besedami: striktna ločitev seksualnih vlog med posameznimi akterji vzdržuje mit heteroseksualnosti, pa tudi mit o moškosti. To postane jasno, ko pogledamo na družbeno držo do homoseksualnih ljudi. Na prvega družbenega akterja iz modela B družba nikakor ne gleda kot na homoseksualca. Nasprotno, zdi se hiperheteroseksualen in hipermožat: "pofuka lahko moškega in žensko". Feminilen, "pasiven" posameznik, drugi družbeni akter iz modelov B in C, pa se zdi pravi homoseksualec, ibne. Možat, "aktiven" homoseksualni posameznik se stigmatizacije reši tako, da poskrbi, da ostane njegova seksualnost prikrita. Prvi in drugi družbeni akterji iz modela D pa so posamezniki, ki dehiperheteroseksualizirajo homoseksualno vedenje in dehiperfeminizirajo homoseksualca. So zastopniki maskulinizacije homoseksualnosti v Turčiji.

Politike telesa in radikalne interpretacije družbenih definicij spola in seksualnosti v turški družbi, ki so jih sprožili geji v sredini osemdesetih let, bodo gotovo spremenile osnove lokalnih kultur in identitet. Te politike telesa bodo prav tako prispevale k politikam na globalni ravni, razkrile bodo obstoječe relacije moči v svetu moških in homoseksualcev, pa tudi med spoloma.

Članek je bil objavljen v zborniku "Modern Homosexualities", ki ga je uredil Ken Plummer (Routledge, 1992).
Prevedla NV.


1 Pričujoč članek govori o moških homoseksualnostih v turški družbi, ne o ženskih homoseksualnostih, ki ostajajo "temni kontinent" ženskega sveta. Turčija, tako kot mnoge druge dežele, ohranja lezbištvo nevidno. V turškem primeru je še posebej zanimivo to, da je ta nevidnost očitna tako v feminističnih organizacijah kot v Pubu 14, edinem gejevskem baru v Istanbulu. Pred nedavnim pa sta jo pretrgali dve knjigi (Sevginin rengi/Barva ljubezni - D. Kuban; Lezbiyen/Lezbijka - R. Eser) ter vse večja vidnost lezbijk v "Dancing 20", prvem gejevskem disku v Istanbulu, ki se je odprl leta 1990.

2 Z "naključnostjo" mislim na relativno redka homoseksualna dejanja, ki se jim pridružijo "opravičila", kot so "Bil sem pijan" ali "Bil sem zapeljan" (J.D. Hencken, "Conceptualisations of homosexual behaviour which preclude homosexual self-labelling", v J. De Cecco (ur.), Bisexual and Homosexual Identities, 1984).

3 Ti alternativni modeli homoseksualnosti so izšli iz tipologije Johna Marshalla ("Pansies, perverts and macho men: changing conceptions of male homosexuality", v K. Plummer (ur.), The Making of the Modern Homosexual, 1981).

4 "Homoseksualno obnašanje" se bo nanašalo na tri seksualne prakse: masturbacijo, oralni in analni seks.

5 Pri oralnem seksu obstaja - v kontekstu turške homoseksualnosti - razlika med "aktivnim" in "pasivnim", za razliko od zahoda.

6 O podobnih primerih pričajo v kulturah Latinske Amerike. Glej S.O. Murray, "The 'Underdevelopment' of modern/gay homosexuality in MesoAmerica", v Modern Homosexualities, ur. K. Plummer, 1992. J.M. Carrier, "Family Attitudes and Mexican male homosexuality", v C. Warren (ur.), Sexuality, 1976; "Sexual behaviour and the spread of AIDS in Mexico", Medical Anthropology 10/1989; "Gay Liberation and coming out in Mexico", Journal of Homosexuality 17/1989. R. Parker, "Masculinity, femininity and homosexuality: on the anthropological interpretation of sexual meaning in Brazil", Journal of Homosexuality 11/1985. O. Paz, The Labyrinth of Solitude, 1961.

7 E.A. Olson ("Duofocal family structure and an alternative model of husband-wife relationship", v C. Kagitçibasi (ur.), Sex Roles, Family and Community in Turkey, 1982) opisuje dvo-fokalno strukturo v Turčiji, kjer vsak partner zaseda ločene in avtonomne sfere družbenega življenja znotraj družine. S tem modelom lahko razumemo naravo in notranjo dinamiko družbenih odnosov med spoloma v turški družbi.

8 Družina in status žensk sta v Turčiji postala politični temi v devetdesetih letih 20. stoletja, ko se je neoliberalna/konzervativna vlada Materinske stranke odločila, da bo ustanovila "Inštitut raziskovanja družine" in "Urad za status in probleme žensk". Ustanovitev teh administrativnih teles je napovedala intervencijo državnega oblikovanja družine s pomočjo turške islamske ideologije ter nadzor nad feminističnim gibanjem. Nastanek teh državnih teles še bolj poudarja osnovni prostor družine v turški družbi.

9 Za odličen proti-argument Bouhdibovem mnenju o razmerju med islamom in seksualnostjo, glej A.F. Sabbah (Women in the Muslim Unconscious, 1981), ki pokaže, kako islam ločuje seksualno željo od seksualnega dejanja: regulira heteroseksualno življenje muslimanskih žensk, pa tudi muslimanskih moških ter krepi negativno religiozno držo do seksualne orientacije.


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


TURČIJA
• Moškost, ženskost in moška homoseksualnost v Turčiji
Položaj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih mladih v Turčiji


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4