Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

TURČIJA
Moškost, ženskost in moška homoseksualnost v Turčiji
• Položaj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih mladih v Turčiji


Položaj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih mladih v Turčiji
Tugce Topçuoglu


Tamara de Lempicka, “Donne al Bagno” (1929)

LGBT gibanje v Turčiji je relativno mlado. Posamezniki in posameznice so v začetku devetdesetih let osnovali manjše skupine, ki so se razvile v politične lezbično-gejevske organizacije. Čeprav je homoseksualnost v Turčiji razumljena kot perverzija ali vsaj kot bolezen, je na splošno opaziti porast LGBT gibanja.1 Leta 1993 je začela delovati organizacija Lambda Istambul, leta 1994 pa KAOS GL iz Ankare.

Turška zakonodaja in ustava ne obravnavata homoseksualnosti niti v smislu zaščite neheteroseksualnih državljanov niti v smislu sankcioniranja homoseksualnih dejanj. Pogosto pa se uporablja zakonski člen, ki se nanaša na "sramotno razžalitev", pod pretvezo katerega se diskriminira tiste, ki niso heteroseksualno usmerjeni. Uprave dijaških in študentskih domov so med najbolj vidnimi primeri sklicevanja nanj. Sporazumna starost za homo in heteroseksualno usmerjene osebe je 18 let.

Javno mnenje o homoseksualnosti

Ljudje gojijo o homoseksualnosti mnoge predsodke, smatrajo jo za perverzijo ali bolezen. Mnogi menijo, da ne gre za seksualno identiteto, temveč seksualno fantazijo, ki se pojavlja predvsem pri višjih družbenih slojih. Gej je "norec v soseščini"; mesar, medicinska sestra oziroma sosed "normalnega" videza ne morejo biti gej ali lezbijka, to so lahko modni kreator, pisatelj ali odmaknjenec. Skrajni desničarji menijo, da je homoseksualce in lezbijke potrebno odstraniti iz družbe, jih izolirati. Nekateri menijo, da so tudi homoseksualci ljudje, pripravljeni so jih sprejeti, a le pod pogojem, da seksualno usmerjenost skrijejo. Vendar pa je javno razkrivanje lezbijk in gejev vse pogostejše; širjenje zahodnih trendov je hkrati pripeljalo tudi do naraščanja števila vseh, ki nasprotujejo heteroseksizmu in se zavzemajo za javno razpravo o homoseksualnosti v turški družbi.

Družina

Tradicionalne družinske vrednote v celoti določajo družbeno atmosfero v Turčiji. Čeprav se oblike razmerij med družinskimi člani in sorodniki pospešeno spreminjajo, lahko rečemo, da na vedenje in stališča posameznika bistveno vpliva dinamika nuklearne družine. Sistem nadzora s strani nuklearne družine in sorodstva ima - ne le zaradi socialne, temveč tudi ekonomske moči nad posameznikom - močan vpliv na družbeni red.

Starši bolj ali manj težko sprejmejo dejstvo, da sta hči ali sin homoseksualna. Bolj heteroseksistične in diskriminatorne družine uporabljajo različne metode, da bi "spremenile", "ozdravile", ogrozile in zatrle svoje lezbične ali gejevske otroke. Včasih imajo raje metodo "ne vprašam - ne vem". Običajne metode zatiranja lezbijk in gejev znotraj družine so:

peljejo ga/jo k psihiatru, ki bo izvedel "zdravljenje";
izolirajo ga/jo od "degeneriranega" socialnega okolja in prijateljev. Mladi ljudje so vedno videni kot žrtev in ne kot subjekt. Če je otrok homoseksualen, to pomeni, da ga je nekdo zapeljal;
kaznujejo ga/jo in pretepejo, ukinejo žepnino;
prisilijo ga/jo v poroko;
preženejo ga/jo z doma.

Nevarnost izgube družinske podpore in zaupanja preprečuje posameznikom razkritje v družini. Posledica je veliko poročenih, a skritih lezbijk in gejev. Ker se homoseksualnost in lezbištvo močno prikrivata, je težko statistično izmeriti tudi stopnjo diskriminacije, s katero se soočajo. Vendar pa LGBT organizacije, srečanja in aktivistične revije odpirajo možnost javne obravnave teh vprašanj.

Zaposlovanje

Mlada lezbijka, gej, biseksualna ali transspolna oseba mora izbirati med razkritjem ali kariero. Težko je imeti oboje, saj diskriminacija na področju zaposlovanja ni kazniva. Biti odkrit gej ali lezbijka lahko privede do tega, da ostaneš brez službe, da te odpustijo ali da ne moreš napredovati.

Kot na vseh področjih življenja v Turčiji so tudi tukaj odločilne družinske vrednote. Ta realnost sili delojemalce, da ostanejo v klozetu. Skrivanje je včasih še težje kot razkritje; treba si je izmisliti imaginarno življenje, o katerem se pogovarjaš s sodelavci, treba je slediti govoricam, ki krožijo o tebi itd. Sindikati ne posvečajo področju pravic neheteroseksualnih delavcev nobene pozornosti.

Transspolne osebe (MTF2) ne morejo najti zaposlitve, zato je njihova edina alternativa preživetja prostitucija. Ta pojav močno zaznamuje transspolno subkulturo.

Psihiatrične službe

Otroka ali odraslo osebo, za katero starši spoznajo, da je homoseksualna, ali tisto, ki sama prizna spolno usmerjenost, peljejo k psihiatru. Na klinikah se ne upoštevajo profesionalni mednarodni znanstveni standardi, čeprav so turške oblasti sprejele normative Ameriškega združenja psihiatrov. Običajni pristop klinik je prepričevanje LGBT mladih, da so "heteroseksualni". Če skuša psihiater prepričati starše, da njihov otrok ni perverzen ali bolan, običajno poiščejo drugega psihiatra.

Spolna vzgoja

Čeprav spolna vzgoja v šolah ni obvezna, je pogosto stvar razprave vladnih in civilnih organov, ki se ne morejo uskladiti, kaj naj bi vseboval šolski program. Izobraževanje o reprodukciji, omejeno le na biološke vidike heteroseksualne spolnosti, je vključeno v zdravstveno vzgojo na srednjih in višjih šolah. Heteroseksualni učenci ne morejo izvedeti nič praktičnega o seksu, njihovi homoseksualni vrstniki pa se lahko naučijo le, kako "sprevrženi" so. Vzgoja o aidsu, pomemben del zdrav-stvene vzgoje, je omejena na razpravo o aidsu v kontekstu heteroseksualnosti in v celoti izključuje informacije o kondomih in lubrikantih. Izvedba zdravstvene vzgoje je odvisna od uprave posamezne šole.

Svetovanje na področju spolnosti ne obstaja. Šole so eden najbolj pomembnih javnih prostorov, ki reproducirajo ideologijo in prakso heteroseksizma. Neheteroseksualni učenci so konstantno prepuščeni homofobiji, poniževanju in nasilju sošolcev, učiteljev in vodstva šole.

Univerze

Stanje na univerzah ni nič boljše. Neheteroseksualni študentje in študentke skorajda nimajo priložnosti izražati svoje seksualne usmerjenosti. LGBT organizacije ozaveščajo študente, zlasti v Ankari in Istambulu. KAOS GL in druge skupine so na Tehnični univerzi in Hacettepe univerzi med leti 1997 in 2000 organizirale več javnih aktivnosti, govorov, seminarjev in filmskih predstav. Skupina Gay Ankara je s pomočjo ostalih začela na medmrežju izvajati projekt Legato, v katerega je vključenih več kot 30 univerz. Študentje z univerze Bogazici in univerze Istambul skušajo s pomočjo interneta povečati vidnost in stik z ostalimi univerzami. Vendar bi težko rekli, da imajo te iniciative politični pomen.

Razlog za počasen razvoj aktivnosti na univerzah je povezan s procesom razvoja identitete; posamezniki počasi odkrivajo in spoznavajo svojo drugačnost, zavest o seksualni identiteti razvijejo zlasti v stiku z LGBT organizacijami, a po zaključku študija aktivnosti ne nadaljujejo. Poleg tega se mladi ljudje večinoma izogibajo aktivnostim, ki imajo politični naboj.

LGBT skupine sodelujejo pri raziskavah, zagotavljajo teoretično in praktično gradivo. Posamezne številke KAOS GL publikacij so od leta 1994 posvečene lezbičnim in gejevskim raziskavam.

Mediji

Večina medijev pokriva homoseksualnost tako, da krepijo negativno javno mnenje. Nekateri časopisi in televizije so naredile več intervjujev z LGBT organizacijami. Večinski mediji niso zanesljivi in pogosto ne objavijo celotnih vsebin teh intervjujev, pobirajo stavke iz konteksta in tako spreminjajo vsebine izjav, medtem ko se alternativni mediji bolj držijo vsebine. Zanimivo je, da popularne revije - zaradi zviševanja naklade - pogosto uporabljajo homoseksualnost kot nosilno temo.
Lezbijke v medijih niso tako vidne kot geji; pravzaprav so lezbijke manj vidne v vseh javnih reprezentacijah. Medijski diskurz o seksualnih delavcih, ki so MTF, je v celoti grozljiv. Običajni naslovi so: "Transeksualci spet terorizirajo javnost!"

Družabno življenje

Družabno atmosfero za neheteroseksualne ljudi - poleg lezbičnih in gejevskih organizacij - ponuja tudi zabavna industrija v velikih mestih. Na žalost sta posledici pogosto alkoholizem in odtujitev. Še pred razvojem LGBT skupin so obstajali cruising kraji za geje, parki, kina, javna kopališča itd. Ti - poleg več barov, dveh kavarn in KAOS GL kulturnega centra - še vedno obstajajo. S pojavom interneta so se odprle nove možnosti dostopa do LGBT skupnosti. Zvišala se je stopnja nasilja in umorov.

Transspolne osebe

Drama transspolnih oseb je eden najbolj krutih vidikov neheteroseksualnosti v Turčiji. MFT transgenderji običajno delajo v seks industriji, kjer se dnevno soočajo z nasiljem. Umori in napadi nanje so stalna tema časopisnih novic. Zaradi globoke patriarhalne družbe je več kot polovica MTF transgenderjev v resnici gejev. Večina med njimi se odloči za operativno spremembo spola. Menijo, da je nujno imeti "pravilno" telo, da bi zadovoljili moške kliente, da torej morajo biti ženske in živeti kot ženske, da bi lahko ljubili moške. Sociologinja Pinar Selek je raziskovala razmere na ulici Ülker, od koder so jih pregnali: po njenih ugotovitvah naj bi z razmahom gejevske subkulture proporcionalno upadel delež neheteroseksualnih moških v prostituciji.

Vojska

Vojska kategorizira homoseksualnost kot bolezen, zato neheteroseksualni moški lahko zaprosi vojaško zdravstveno službo za oprostitev obveznega služenja vojaškega roka. Zdravstveno osebje lahko pri tem zahteva dokaz za homoseksualno vedenje (npr. fotografijo). Ker se neheteroseksualni mladi moški bojijo negativnih posledic v prihodnosti, se le malo fantov odloči za ta korak. Ostali morajo prebiti 8 do 18 mesecev vojaške službe.

Zdravstvo

Zdravstveni delavci niso poučeni o homoseksualnosti in njihov odnos je močno pod vplivom konzervativne in heteroseksistične družbene atmosfere. Ker se neheteroskesualne osebe ne morejo zanesti na zaupnost zdravstvenih služb in ker se soočajo z diskriminatornim obnašanjem zdravstvenih delavcev, nimajo enakega dostopa do zdravstvenih uslug.

Vpliv islama

Mnogo ljudi na Zahodu obsoja Vzhod, ne vedoč, za kaj v resnici gre. Interpretacija islama in islamskih življenjskih stilov se razlikuje od države do države. V Turčiji je islam večinska religija. Temelji na Koranu in Haidthi, zbirki prerokb, pripisanih Moha-medu. Interpretacija obeh besedil pravi, da islam ne dovoljuje istospolnih odnosov, vendar jih hkrati tudi ne kaznuje s smrtno kaznijo.

Živeti v Turčiji ne pomeni, da islam v celoti določa življenjske stile. Glavni problemi LGBT skupnosti ne izvirajo iz islama. LGBT gibanje ne more biti odvisno od stališč islama do istospolnih razmerij.


Prevod: T.G.

http://lambdaistambul.org
http://www.kaosgl.com


1 1 Tugce Topçuoglu je članica skupine KAOS GL iz Ankare. Članek je nastal s pomočjo poročil Yesim Basaran in Ulas Yilmaz.

2 2 MTF je ustaljena kratica za Male-to-Female, spremembo spola iz moškega v ženski.


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


TURČIJA
Moškost, ženskost in moška homoseksualnost v Turčiji
• Položaj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih mladih v Turčiji


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4