Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Pravkar izšla dela:
Richard Goldstein:
HOMO KONZERVE

Nataša Sukič:
DESPERADOSTI IN NOMADI

Sarah Schulman:

ZAKAJ NISEM REVOLUCIONARKA?
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Zadeva: EMA in homofobija
- Vprašanje ŠKUC LL, 5.3.2002
- Odgovor Urada vlade za informiranje, 7.3.2002

VPRAŠANJE ŠKUC LL:

ŠKUC-LL

Metelkova 6
1000 Ljubljana
Tel. (01) 430.35.35
Fax (01) 232.91.85
Email sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
http://www.ljudmila.org/lesbo Ljubljana, 5.3.2002

dr. Alja Brglez
Urad vlade za informiranje
Slovenska 29
1000 Ljubljana

Spoštovana ga. Brglez,

v zvezi z Vašo izjavo o EMI za POP TV (4.3.2002), da ste "trdno prepričani, da v ozadju omenjenih zapletov ni posredi homofobija", vas prosimo, da nam posredujete argumente, na osnovi katerih ste prišli do takšne ugotovitve.

Čeravno si želimo, da bi se lahko strinjali z Vami, pa to na žalost ni mogoče. Na podlagi naše sistematične evidence medijskih in parlamentarnih izjav o izboru pesmi za Evrovizijo, sklepamo o visoki stopnji homofobije v slovenski javnosti, kar lahko tudi dokažemo; pripravljamo pa tudi podrobnejšo analizo medijske in politične obravnave in reprezentacij skupine Sestre (med drugim) ter GLBT tematike na splošno.

Visoko stopnjo diskriminacije GLBT v Sloveniji (Sexual Orientation Discrimination in Slovenia: Report), smo ugotovili tudi z mednarodno raziskavo leta 2001. Objavljene rezultate te raziskave smo po pošti dostavili tudi na Vaš urad.

Menimo, da je Vaša izjava v popolnem nasprotju z realnostjo oz. razmerami v praksi, zato Vas prosimo za pojasnila.

Z lepimi pozdravi,

mag.Tatjana Greif,
ŠKUC-LL


ODGOVOR 7.3.2002:

ŠKUC-LL
Metelkova 6
1000 Ljubljana

Št: 408/2002
Ljubljana, 7.3.2002

Spoštovana gospa Greif,

dovolite, da Vam v zvezi z Vašim dopisom, s katerim me zaprošate za argumente k izjavi, ki jo je POP TV posredoval 4.3.02, potrdim svoje prepričanje, da zapletov pri izvedbi glasovanja ni mogoče imenovati homofobija; šlo je namreč za nepravilnosti pri izvedbi telefonskega glasovanja.

Prijazen pozdrav,

dr. Alja Brglez

__________

EQUAL CITIZENSHIP
The final document from the seminar of lesbian NGOs from former Yugoslavia

The seminar "Equal Citizenship", a meting of lesbian NGOs from the states and regions of former Republic of Yugoslavia, was held in Ljubljana, Slovenia from September 12 to 14, 2002. The meeting gathered 40 representatives of lesbian NGOs and individual activists from Croatia, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia and Slovenia. The main goal of the seminar was an exchange of information, experience and knowledge among lesbian activists, a development of joint working strategies for the future, and an examination of realization of the working platform adopted at the previous meeting in Rovinj in 2001.
(Beri več)

NAZAJ NA NOVICELGBT skupine so na predsednika RS Milana Kučana
naslovile pobudo za medsebojno srečanje, na katerem bi predsednika obvestili o položaju nevladnih organizacij na tem področju ter problematiki naraščajoče homofobije v Sloveniji. (dopis)

Sekcija ŠKUC-LL je na na več pritožb v zvezi s kršitvami človekovih pravic prejela več negativnih odgovorov z Urada varuha človekovih pravic.
V pojasnilih Urada je bilo zapisano,... (klikni za nadaljevanje)

Državna tožilka Marjeta Perat Vlaj je zavrnila obtožnico proti dr. Janezu Ruglju, ki jo je vložilo društvo ŠKUC.
Zavržba ovadbe je konkretni dokaz o zgolj deklarativni začiti človekovih pravic v Sloveniji. (Več o zavrnitvi)

NAZAJ NA NOVICE