Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zadetkov.

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI
NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

Uvod

Vsebina:
Demografski podatki | Nasilje in nadlegovanje
| Delo in zaposlovanje | Zdravstvo | Stanovanje | Vojaški rok | Razno | Zaključek

porocilo v pdf obliki | separat in pdf file (first nine pages in Slovene)


POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

UVOD

Nataša Velikonja, Tatjana Greif

Anketo “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti” sta pripravili lezbična sekcija ŠKUC-LL in ILGA-Europe (zanju Tatjana Greif). Anketa je del mednarodne raziskave, ki je potekala istočasno na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Njen namen je bil zbiranje podatkov o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev. Rezultati raziskave so namenjeni vladi in državnemu zboru RS, Evropski Komisiji ter medijem, s ciljem opozoriti pristojne politične organe na kršitve pravic istospolno usmerjenih v kontekstu širitve Evropske unije. Razikava je tudi osnova poročila, namenjenega Evropskemu parlamentu ter Direktoratu za širitev Evropske unije.


V Sloveniji je anketiranje potekalo od januarja do marca 2001. V tem času se je nanj odzvalo 172 anketirancev in anketirank, lezbijk in gejev, večinoma tistih, ki zahajajo na ljubljansko lezbično-gejevsko sceno ali so z njo povezani posredno, preko poznanstev ali korespondence. Samo anketiranje je tako potekalo v lezbičnem klubu Monokel in gejevskem klubu Tiffany na ljubljanski Metelkovi, znotraj mladinske GLBT skupine Legebitra, preko pošte in spletne strani www.ljudmila.org/siqrd.

Anketa je bila opravljena na neslučajnem vzorcu, t.i. snowball sample, iz katerega sicer ni mogoče - tako kot pri slučajnem vzorcu, kjer ima vsak član populacije znano in izračunljivo verjetnost, da bo vključen v vzorec - sklepati o celotni populaciji. Vzorec snežne kepe predpostavlja izbiro določenega konteksta (v tem primeru lezbične in gejevske scene), iz katerega izhajajo kontakti z anketiranimi osebami, ki posredujejo kontakt še drugim. Takšna mrežna veriga sestavi določeno kvoto ljudi, ki tvori jedro vzorca, na katerem se opravi anketiranje. Čeprav obstaja pri uporabi tovrstnega vzorca velika verjetnost napake, če želimo iz njega sklepati o populaciji, pa je z njim vendarle mogoče dobiti ostro sliko o odnosu gejev in lezbijk do posameznih, v anketo vključenih tematik, ki se dotikajo spolne usmerjenosti.

Koordinatorica raziskave je bila Tatjana Greif, ankete je statistično obdelala Varianta d.o.o. (zanjo Tomaž Bergoč), pričujočo analizo pa je spisala Nataša Velikonja.


Rezultati ankete “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti”

Anketa je bila sestavljena iz šestih tematskih sklopov, področij družbenega življenja, kjer obstaja visoka stopnja diskriminacije zaradi istospolne usmerjenosti. Z raziskavo se je skušalo ugotoviti, ali so anketirani geji in lezbijke na teh področjih dejansko diskriminirani, ali diskriminacijo doživljajo ter jo kot takšno prepoznavajo. Hkrati se je skušalo locirati, kje obstaja po njihovem mnenju najvišja stopnja diskriminacije oziroma na katerem področju so jo najpogosteje izkusili. Anketirani in anketirane so torej odgovarjali na vprašanja in podajali mnenja o diskrimi-naciji na naslednjih področjih:

1. nasilje in nadlegovanje zaradi istospolne usmerjenosti;
2. delo in zaposlovanje;
3. zdravstvo;
4. stanovanje;
5. vojaški rok;
6. razno (o istospolni partnerski skupnosti, azilu, pravicah gejev in lezbijk).


Zahvaljujemo se Nigelu Warnerju.
Za pomoč pri anketiranju se zahvaljujemo klubu Monokel in Tiffany, Alešu Pečniku in Sari Lubej.


Vrni v seznam zadetkov.

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE