2018

TwinSpeaks

TwinSpeaks

Twin Speaks je umetna dvojica v dialogu. Dialog je sestavljen iz gibov in glasov. Oboje izhaja iz telesa in je pri živih bitjih zlito v eno – gib povzroči glas in glas povzroči gib. Podobno je dialog abstrakcija na ravni vzajemnega odnosa, kjer zlitje poteka med dvema v dialogu vpetima stranema. Gib dobi protigib in glas dobi protiglas. Seveda se lahko v idealnem primeru glasova tudi združita v eno pesem. Ali razdružita v nepovezano besedičenje.

https://youtu.be/u10T9z7Vt4U

Opis ... more


Sounds cloudy

Sounds cloudy

Zvočni oblak – Sound cloud ->http://www.ljudmila.org/~savskib/wp-cumulus.php

Wordpress plugin – BS Sound Cumulus Plugin

Visual sound jukebox mixer based on once prolific tagcloud plugins (wp-cumulus, wp-cirrus, …). Now this is turned into random html5 player of mp3 files that the plugin finds on the site.

Some statistics is used to evenly play excerpts of audio files. Clicking on the cloud item overrides this mode and plays the whole file. You can also specif... more


Disinformation + Savski in Cona

Disinformation + Savski in Cona

The second performance in ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO 2018 series was

Disinformation + Savski
wednesday, 21. March 2018 at 20.00
Kino Šiška, Dvorana Komuna, Ljubljana

In creating Glasovne žice| Vocal Strings, Borut Savski will duel by tearing up the local sonic soil and using homegrown algorithmic devices, while Disinformation’s Stargate will point his spikes through the active modules of electromagnetic radio noise and broadcast signals through the prism of th... more