Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zadetkov.

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI
NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

Uvod

Stanovanje | Vojaški rok | Razno

Ostala vsebina:
Demografski podatki | Nasilje in nadlegovanje | Delo in zaposlovanje | Zdravstvo Zaključek

porocilo v pdf obliki | separat in pdf file (first nine pages in Slovene)


STANOVANJE
Pri iskanju stanovanja je imelo težave 7 % anketiranih gejev in lezbijk. Odstotek je višji pri tistih anketiranih, ki so starejši nad 25 let: težave pri iskanju stanovanja jih je imelo kar 9,6 % (in 7,1 % mlajših od 25 let); manj žensk kot moških in več višje izobraženih, kot tistih z osnovno ali srednjo šolo. Anketirani in anketirane navajajo izselitev, ko je lastnik zvedel za spolno usmerjenost; težave s skrivanjem pred stanodajalcem ali sostanovalci ali strah le-teh, živeti z lezbijko ali gejem.

Vrni na vrh

VOJAŠKI ROK

11 % gejev navaja diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti ob služenju vojaškega roka. Diskriminacijo v vojski je doživelo kar 15,8 % tistih, ki so starejši od 25 let, in 7,7 % mlajših od 25 let; ter kar 16,7 % višje izobraženih in 5,7 % tistih, ki imajo končano osnovno ali srednjo šolo. Geji so bili oproščeni služenja na lastno željo; bili so ocenjeni kot nesposobni služenja; napoteni so bili k psihiatru; eden od gejev pa navaja tudi obravnavo pri vojaškemu vrhu v JLA glede zalotitve.

Vrni na vrh

RAZNO
Gre za sklop treh tematik: odnos do registracije istospolne partnerske skupnosti, azila ter pravic istospolno usmerjenih ljudi.
Pri prvem, to je odnosu do zakonske registracije istospolne partnerske skupnosti, se je kar 73,9 % anketiranih odločilo za registracijo istospolnega partnerstva, če bi imeli možnost. Le 20,9 % se za to možnost ne bi odločilo, 5,2 % pa ni podalo odgovora. Za registriranje partnerstva, če bi za to obstajala možnost, bi se odločilo 76 % lezbijk in 73,6 % gejev; 77,1 % mlajših od 25 let in 75,3 % tistih, ki so starejši od 25 let; ter 78,2 % tistih, ki imajo končano osnovno ali srednje šolanje, ter 69,6 % tistih z univerzitetno izobrazbo.
Kar 34,9 % anketiranih je menilo, da bi zanje bila odločilna spolna usmerjenost, če bi imeli možnost emigrirati. 9,9 % jih ni želelo odgovoriti; 55,2 % pa meni, da ne bi bila odločilna spolna usmerjenost, če bi imeli možnost emigrirati. Za kriterij spolne usmerjenosti pri emigriranju bi se odločilo več gejev (39,6 %) kot lezbijk (28 %); več tistih, ki imajo končano osnovno in srednjo šolo (39,1 %), kot tistih, ki imajo univerzitetno izobrazbo (31,6 %). Pregled po starosti je izenačen.

Pri navajanju tega, kar anketirane najbolj moti na področju kratenja pravic istospolno usmerjenih ljudi, je bil vprašalnik odprtega tipa in anketirani ter anketirane so sami pisali odgovore. Lezbijke pogosto moti nepoznavanje, nerazumevanje ali sprenevedanje glede problemov, ki se dotikajo homoseksualnosti; heteronormativnost; konzervativnost, zaplankanost in omejenost okolice; stereotipiziranje, nestrpnost, stigmatiziranje in diskriminacija na področju zakonske zveze, posvojitev otrok, zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske problematike ter drugih kriterijev državljanske enakosti; prisilnost skrivanja, da bi se izognili nevšečnostim ob razkritju; nevidnost in molk; nemoč in ponižanja; medijske reprezentacije ali nezainteresirana javnost ipd. Odgovori gejev so bili podobni: najpogosteje so navajali diskriminatorno zakonodajo. Eden od gejev navaja samomor svojega fanta zaradi nesoglasij in neodobravanja staršev.


Vrni na vrh


POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

UVOD

Nataša Velikonja, Tatjana Greif

Anketo “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti” sta pripravili lezbična sekcija ŠKUC-LL in ILGA-Europe (zanju Tatjana Greif). Anketa je del mednarodne raziskave, ki je potekala istočasno na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Njen namen je bil zbiranje podatkov o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev. Rezultati raziskave so namenjeni vladi in državnemu zboru RS, Evropski Komisiji ter medijem, s ciljem opozoriti pristojne politične organe na kršitve pravic istospolno usmerjenih v kontekstu širitve Evropske unije. Razikava je tudi osnova poročila, namenjenega Evropskemu parlamentu ter Direktoratu za širitev Evropske unije.


Celotni uvod


Vrni v seznam zadetkov.

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE