Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - notranji

Moške zadeve
DOSJE
Mami, kaj si pa ti med vojno počela?
• Novice


NOVICE

"Zavrnjena tradicija" je naslov knjige Vesne Leskošek, ki je konec leta izšla pri založbi *cf. Delo s podnaslovom "Ženske in ženskost v slovenski zgodovini od leta 1890 do 1940" se ukvarja z družbenim položajem žensk ob koncu 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Avtorica je v literaturi naletela na zanikanje ženskega prispevka k zgodovini Slovenije, posveča se ženski preteklosti kot cenzuriranemu spominu, obravnava vprašanja telesa in seksualnosti ter refleksije kot pogoju novih identitet.
-

Decembra 2002 je bil v drugem krogu predsedniških volitev za predsednika republike Slovenije izvoljen dr. Janez Drnovšek. Znano je, da novi predsednik ni naklonjen vprašanjem LGBT pravic; v intervjuju za revijo Lesbo (št. 15/16) je izjavil, da na vprašanje legalizacije istospolnih partnerskih zvez in starševskih pravic lezbijk in gejev "ni mogoče odgovoriti enoznačno", v enem od televizijskih soočenj pa je o porokah istospolnih partnerjev dejal, da "ne bi tega aktivno podpiral, ampak mislim, da moramo dopuščati tudi takšne situacije, če ne ogrožajo drugih in pričakujem, da bo tudi pri nas postopno vzpostavljena takšna zakonodaja".
-
Ob lokalnih in predsedniških volitvah v Sloveniji 2002 je izšla brošura Foruma za Ljubljano, sicer večinoma zbirka očitkov politiki bivše ljubljanske županje Vike Potočnik. V rubriki "Kam odhaja denar meščanov?" se je tako znašla tudi fotografija z ljubljanske parade ponosa. Sugeriranje homofobije?
-
Decembra 2002 sta evangeličanski škof Geza Erniša in mariborski katoliški škof Franc Kramberger v radijskem intervjuju spregovorila o odnosu cerkve do homoseksualnosti. Evangeliščanski škof je dejal, da je med mladimi vse več takih, ki to "posebnost ali drugačnost" poskušajo razumeti in tega ne pojmujejo kot "hendikep". Cerkev mora po njegovem mnenju "takim ljudem stati ob strani". Podobnega mnenja je bil tudi katoliški škof Kramberger, ki je izjavil, da "cerkev homoseksualnosti ne more nikoli sprejeti", nikoli pa "teh ljudi" ne more obsoditi, mora jim stati ob strani in jim pomagati da pridejo "ven svojih bremen". RKC in rimskokatoliška cerkev sta si torej edini, da je homoseksualnost "hendikep" in "breme", potrebno cerkvene pomoči.
-
Nekaj uporab izraza homofobija v medijskem prostoru v Sloveniji: začelo se je s predsednico podmladka Ljudske stranke Natašo Kavaš, ki je v Studiu City homofobijo "definirala" kot "strah pred ljudmi". V Večeru je bil objavljen članek z naslovom "Homofobija" izpod peresa Alenke Penjak (9.7.2002; glej arhiv v Lezbični knjižnici), ki je bil v celoti vezan na problematiko romske manjšine v Sloveniji. Urednica "One" Sabina Obolnar je 19.11.2002 obsojala policijsko nadlegovanje Amele Đogi} in takole napisala: "Samo zato, ker je bila oblečena drugače, ker pripada drugi kulturi. Kar nas, Slovenke in Slovence, dela homofobične".
-
Prispevke Borisa Ježa, tudi tiste, ki omalovažujejo istospolno populacijo, je julija 2002 v tedniku Mladina komentiral ugledni pravnik Matevž Krivic. "Še hujša sramota za Delo pa je bila po mojem mnenju Ježeva kolumna 25. maja. Tam si je Jež najprej dovolil o nekom zapisati, da se o njem 'širi glas, da spolno ni čisto natančno definiran' - po tem 'tračarskem'vložku pa je zdrsnil še globlje s pripombo: 'ampak se opravičujem, če to ni res'. In na koncu političnega (!) komentarja pa si je še enkrat privoščil primitivno in nizkotno obregovanje ob spolno drugače usmerjene ljudi: 'Na državni televiziji briljirajo osebki raznih sumljivih hormonskih usmeritev…'. Da si s tovrstnim pisanjem dvigujejo naklado 'rumeni' časopisi, je znano - ampak Delo? Tudi to, da je bilo zgoraj prikazano objavljeno v 'ponedeljkovih provokativnih kolumnah', za resen politični časopis ne more biti nikakršno opravičilo", je zapisal Krivic.
-

Ob dnevu človekovih pravic je lezbična sekcija ŠKUC-LL na medije naslovila naslednje odprto pismo: "Vzgoja v strpnost in spoštovanje sočloveka ter pravna zaščita enakopravnosti sta nujna procesa v državah, ki resno pojmujejo varstvo človekovih pravic in dialog na temeljih vključujoče družbe. Priznavanje enakih pravic in svoboščin sočloveku in soljudem je osnovnega pomena za razvoj večkulturne družbe in demokratičnih odnosov. Nasprotno sta nestrpnost in diskriminacija vedno destruktivna in zavirajoča. Pravice posameznika in posameznice so zaščitene z ustavo in zakoni republike Slovenije. Varstvo človekovih pravic in svoboščin jamči tudi mednarodna skupnost. Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, med njimi ni hierarhije. Država mora vsakomur zagotavljati enake možnosti, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, versko ali drugo prepričanje, hendikep, starost, spolno usmerjenost. Biti diskriminiran ni nikogaršnja zasebna stvar. Pravice istospolno usmerjenih ljudi - lezbijk, gejev, biseksualcev in transeksualcev - so človekove pravice. Seksualna usmerjenost in spolna identiteta sodita v samo bistvo pravice do telesne in duševne integritete. Statistični podatki kažejo, da so istospolno usmerjeni posebej ranljiva družbena skupina; geji in lezbijke v Sloveniji so pogosto tarča različnih oblik nestrpnosti in homofobije. Pomanjkljiva pravna zaščita ter ne-implementacija že obstoječe zakonodaje dopušča diskriminacijo in vzdržuje homofobijo. Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic želimo opozoriti na spoštovanje človekovih pravic kot temeljnega pogoja družbenega razvoja in socialne kohezije. Pozivamo k odgovornejšemu ravnanju pristojnih državnih organov, k strpnejšemu sobivanju, spoštovanju medsebojnih razlik in humanih vrednot."
-

1.1.2003 je začel veljati nov zakon o delovnih razmerjih. Ta vključuje tudi določilo o prepovedi diskriminacije - 6. člen, v katerem je izrecno prepovedano diskriminirati delojemalca tudi na podlagi spolne usmerjenosti.
-
Nova vlada RS, ki jo je postavil Anton Rop, je z mesta direktorice Urada za informiranje odstavila Aljo Brglez, ki se je spomladi 2002 proslavila z izjavo, da je Slovenija odprta in demokratična družba, ki se z drugačnostmi zna in zmore soočati na civiliziran način, in da v ozadju zapletov EME ni bila posredi homofobija. Tednik Mladina navaja med možne razloge za to premierovo potezo tudi javne proteste homo skupin.
-
Od 12. do 14. septembra 2002 je v Ljubljani, v organizaciji ŠKUC-LL in Mirovnega inštituta, potekal mednarodni seminar lezbičnih NVO s področja bivše Jugoslavije "Enakopravno državljanstvo". Sodelovale so organizacije in posameznice iz Hrvaške, Srbije, Vojvodine, Kosova, Makedonije in Slovenije, skupaj okrog 40 udeleženk. Kljub naporom organizatorkam ni uspelo vzpostaviti stika z organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji lezbijk, s področja Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Glavni cilj je bila izmejava informacij, izkušenj in znanj med aktivistkami, razvoj strategij skupnega delovanja, pa tudi nadzor realizacije delovne platforme, sprejete na predhodnih srečanjih v Rovinju 2001 ter Somborju leta 2000.
Otvoritev je potekala ob pozdravnih besedah tedanje ljubljanske županje Vike Potočnik, varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka, državne sekretarke na MDDSZ RS Alenke Kovšca, Lepe Mladjenovi} iz beograjskega Labrisa, Sanje Juras in zagrebške Kontre, dr. Vlaste Jalušič, direktorice Mirovnega inštituta, Nataše Sukič, direktorice CNVOS in mag. Tatjane Greif iz ŠKUC-LL. Ob konferenci je bil sprejet zaključni dokument, ki so ga podpisale skupine Kontra (Zagreb), Lori (Reka), Labris (Beograd), Lambda (Niš), LP (Priština), ŠKUC-LL (Ljubljana) in posameznice:
REGIONALNA LEZBIČNA MREŽA je osnovna oblika povezovanja lezbičnih NVO s področja bivše Jugoslavije. Skupine in posameznice (aktivistke), članice mreže se zavezujejo k sodelovanju, podpori in solidarnosti pri uresničevanju skupnega cilja: izničenja diskriminacije ter graditve človekovih in državljanskih pravic lezbijk. Ta cilj bomo dosegli z izmenjavo informacij, izkušenj in znanj. Redna in kvalitetna komunikacija bo omogočena s posebno mailing listo za članice Regionalne lezbične mreže.
Po potrebi bomo ustanovili ad hoc koalicije. Ad hoc koalicija je način učinkovite reakcije v primeru izrednih okoliščin ali potreb; na predlog članice mreže je mogoče začeti skupno akcijo.
Zahteve. S tem dokumentom zahtevamo od vlad posameznih držav spremembe: ustava mora izrecno prepovedovati diskriminacijo na osnovi seksualne orientacije. Kazenski zakon mora izrecno sankcionirati kršitve človekovih in državljanskih pravic LGBT populacije. Družinsko pravo mora uvesti spremembe glede zaščite partnerskih zvez istospolnih oseb. Zakoni s področja starševskih, posvojiteljskih in reprodukcijskih pravic morajo omogočiti enake pravice za vse ženske, ne glede na seksualno orientacijo ali zakonski status. Šola in izobraževanje morata spoštovati pravice vsakega državljana do korektnih in nevtralnih informacij o homoseksualnosti. Mediji so odgovorni za ustvarjanje javnega mnenja o marginaliziranih skupinah v družbi.
-
Pozivamo vse države v regiji, da vzpostavijo mehanizme za implementacijo enakih pravic za istospolno orientirane ženske na vseh področjih življenja in dela.
Tematski okvir srečanja 2002. Udeleženke so analizirale situacijo lezbijk v družbi, državi, družini, zakonodajah. Posebno pozornost so posvetile vprašanju zakonskih sprememb, načinov delovanja lezbičnih NVO in odnosa medijev do lezbičnih vprašanj.
Ocena položaja. V preteklem letu ni prišlo do večjih sprememb, razen na Hrvaškem, kjer je bilo sproženih več zakonskih predlogov. Niti ena država v regiji ni zakonsko uredila partnerskih odnosov v istospolnih skupnostih. Stigmatizacija in diskriminacija ter obča homofobija so aktualna vprašanja, ki zahtevajo sistemske rešitve.
Potrebe. Položaj lezbijk je različen od države do države, a v vseh področjih v regiji je položaj takšen, da je nujno organizirano delovanje in artikulirana skupna akcija. V posameznih družbah znotraj regije so lezbične in gejevske pravice popolnoma ignorirane, družbena situacija lezbijk je 'nevidna'. Ta področja zahtevajo posebno podporo. Regionalna lezbična mreža se obvezuje, da bo v bodoče pokušala stimulirati razvoj teh področij in ustanavljanje novih skupin. Udeleženke so analizirale prednosti in slabosti skupnega delovanja in mreženja, pa tudi potencialne probleme.
Realizacija zaključnega dokumenta iz srečanja 2001. Posamezni cilji iz dokumenta 2001 (Rovinj) so bili realizirani, na večini pa moramo še dalje delati. Med realiziranimi cilji so izmenjava znanj in informacij ter medsebojna podpora pri organizaciji Parad ponosa (Zagreb, Ljubljana, Beograd). Nerealizirani cilji se nanašajo na nezadostne aktivnosti na področju anti-diskriminatornih politik in zakonov posameznih držav v regiji.
Bodoče delovanje in struktura. Obvezujemo se, da bomo med srečanji intenzivirali komunikacijo in sodelovanje ter izmenjavo informacij. Srečanja bodo v bodoče imela obliko tematskih, aktivistično orientiranih seminarjev (kot priprave za konferenco) in vsakih 3-5 let regionalno konferenco.
Dolgoročni načrt je integracija v mednarodne mreže. Cilj bodočega delovanja je spodbujanje novih lezbičnih skupin. Seminar 2003 bo organizirala skupina iz Hrvaške ali Srbije. Za 2004 je predviden seminar v Prištini (Kosovo).

MEDIJSKI KOTIČEK ZA OPOZICIJO
Ilustracija Boris BenkoVrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - notranji

Moške zadeve
DOSJE
Mami, kaj si pa ti med vojno počela?
• Novice


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4