Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - zunanji
POZIV EVROPSKEMU SOCIALNEMU FORUMU V FIRENCAH
Odprto pismo: "PREZRTA EVROPSKA MANJŠINA"
• V objemu Evrope
Novice


V OBJEMU EVROPE
Tatjana Greif


Ilustracija: Boris Benko

Slovenija naj bi leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. "Evropska družina", kot sentimentalni politiki radi imenujejo EU, naj bi se s sedanjih petnajstih članic povečala na petindvajset držav. Članstvo v "družini" pomeni za državljane - tudi LGBT državljane - prednosti in slabosti.

EU je pravno formalno gledano področje, ki lezbijkam in gejem, njihovim skupnostim in njihovim otrokom zagotavlja največ pravic (primerljive so le nekatere kanadske province). Večina držav - 8 od sedanjih 15 članic - omogoča pravno ureditev istospolnih partnerskih zvez, večinoma v standardni obliki registriranega partnerstva, ki je ekvivalent civilne poroke, kar pomeni, da imajo registrirani partnerji in partnerke skoraj enake pravice kot zakonci. To pravno rešitev poznajo Švedska, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Francija, Belgija in Portugalska, medtem ko sta Nizozemska in Belgija izenačili homo in hetero zakonske zveze. Skandinavske države imajo sklenjen sporazum, po katerem medsebojno priznavajo registrirano partnerstvo, sklenjeno v drugi državi, v pripravi pa je tudi direktiva, ki bo omogočila partnerjem neovirano gibanje in pridobitev državljanstva znotraj EU. Zelo pomembna je tudi zaščita starševskih in posvojiteljskih pravic za istospolne pare ter pravica do medicinske oploditve; več držav EU, zlasti skandinavske, daje na vseh teh področjih več kot zgleden vzor.

EU zakonodajalcem tudi določa, da se morajo pri načrtovanju politik in zakonodaje obvezno posvetovati s pristojnimi NVO, kar pomeni večjo možnost vpliva LGBT organizacij na bodoče zakonske spremembe in oblikovanje politik na področjih, ki zadevajo njih same.

V okviru Evropskega parlamenta deluje posebno telo za pravice gejev in lezbijk, Intergroup for Gay and Lesbian Rights, ki ga sestavljajo parlamentarci in parlamentarke več držav, ki so deklarirani geji ali lezbijke ali podporniki gibanja, na čelu z nizozemsko poslanko Joke Swiebel. Medtem v Sloveniji nimamo niti enega politika ali političarke, ki bi si upala javno nastopiti kot gej ali lezbijka. Outirani politiki so, kot javne osebnosti, nujna opora LGBT gibanju in, kot kaže zgodovina legalizacije istospolnih partnerstev za zahodu, tudi nujni pogoj uspešnega pritiska.

Vendar pa tudi EU ni brezhibna, neredko je tudi homofobična. Status istospolno usmerjenih oseb v EU - kljub sprejeti zakonski regulativi (pogodbe in direktive v zvezi s prepovedjo diskriminacije), ki je za države članice zavezujoča, ter neobvezujočim dokumentom (resolucije in priporočila, zaradi katerih je sploh prišlo do uvedbe zaščite za istospolne pare) - še vedno ni izenačen z statusom ostalih državljanov. Evropa je LGBT podelila le omejene pravice, ne pa tudi enakopravnosti.

Ponekod so še vedno kratene pravice istospolno usmerjenih ljudi. Grčija, Irska in Portugalska so države, ki imajo še vedno uzakonjen kazenski člen, ki za homoseksualne odnose med moškimi določa višjo sporazumno starost, Avstrija je takšen člen ukinila šele leta 2002. Vse naštete države so tudi članice Sveta Evrope in zatorej zavezane spoštovanju Konvencije o človekovih pravicah (gre za kršitev 8. člena Konvencije, t. j. pravice do zasebnega življenja). Velika Britanija ima zakon, ki prepoveduje govor o homoseksualnosti v šolskih programih (pravica do informiranja), nekatere članice ne poznajo nikakršne zakonske zaščite za istospolno usmerjene itd.

Vprašanje je, ali se bodo nove članice EU zgledovale po ostalih, ko pa niti te še niso "pometle pred svojim pragom". Vprašanje je tudi, ali se bodo vzhodno-evropske novinke - glede na to, da je družinska zakonodaja v nacionalni pristojnosti - sploh ravnale po t.i. neobvezujočih dokumentih EU.

Tu je še neizogibna sporna točka razmerja med velikimi in malimi državami ter neenakosti in neuravnoteženosti v sistemu vodenja politik in odločanja, kar se že kaže v poskusih uvedbe t.i. dvojnega predsedstva. Kakorkoli že, referendum o vstopu Slovenije v EU bo 23. marca.Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - zunanji

POZIV EVROPSKEMU SOCIALNEMU FORUMU V FIRENCAH
Odprto pismo: "PREZRTA EVROPSKA MANJŠINA"
• V objemu Evrope
Novice


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4