Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - zunanji
POZIV EVROPSKEMU SOCIALNEMU FORUMU V FIRENCAH
Odprto pismo: "PREZRTA EVROPSKA MANJŠINA"
V objemu Evrope
• Novice


NOVICE

Na Hrvaškem je v drugi polovici 2002 pričel delovati LICE - Lezbični informacijski center. LICE je avtonomni lezbični projekt, osnovan jeseni 2002. Ogrodje sestavlja izobraževalno-informacijski web portal (www.lice.com.hr), ki ga spremlja kampanja Education for Visibility (sestavljena iz delavnic, seminarjev, tribun, okroglih miz in tematskih druženj). Lice kot virtualni aktivistični portal se ukvarja s promocijo lezbičnih, ženskih in človekovih pravic, informiranjem LGBT in širše javnosti o omenjeni tematiki in možnostmi izobraževanja v okviru ženskih in queer študij.

-
V sklopu načrtovane medijske kampanje za lezbične in gejevske pravice "Zajedno različiti" so aktivisti organizacije "Gayten" kontaktirali marketinško agencijo "Netmedia" iz Beograda z namero, da zakupijo njihove oglasne panoje. Organizatorji kampanje so bili pripravljeni plačati polno oz. ekonomsko ceno paketa oglaševanja na oglasnih plakatih omenjene agencije. Iz agencije Netmedia je prišel odgovor, da "ta firma ne želi biti povezana s kampanjo za lezbične in gejevske pravice", pri čemer se je lastnik agencije skliceval na ugled firme in poslovne partnerje, ki naj bi negativno ocenili povezanost agencije s kampanjo.

-
Vatikan je izglasoval, da kategorija "transseksualna oseba" ne obstaja, zato oseba ne more spremeniti spola. Glasovanje je zabeleženo v tajnem dokumentu, ki naj bi prišel v roke Catholic News Service. Kot je zapisano v dokumentu, je škofom v krstni knjigi prepovedano spremeniti spol posameznika. Dokument prav tako navaja, da katoliki, ki so imeli operacije spremembe spola, nimajo pravice do poroke, ne smejo postati duhovniki ali nune ali pa živeti posvečenega življenja.

-
Evropsko sodišče za človekove pravice je 9. januarja 2003 sprejelo odločitev, da države pri stopanju posameznikov v heteroseksualne in homoseksualne spolne odnose ne smejo imeti različne starostne omejitve. Odločitev je posledica treh pritožb, v katerih je bila zahtevana sprememba 209. člena avstrijskega Kazenskega zakonika, ki postavlja mejo za heteroseksualen in lezbičen spolni odnos na 14, za gejevski pa na 19 let. "Ta odločitev pomeni, da ostale članice Sveta Evrope, ki nimajo izenačene starostne meje, kot so Albanija, Bolgarija, Grčija, Irska in Portugalska, nimajo več izgovora za obstoj takšnih zakonov", je izjavil Nico Beger, predstavnik ILGA-Europe.

Vrni na vrh

-
Neformalna skupina homoseksualcev, ki so si nadeli ime "Gejrila", so pred srbskimi predsedniškimi volitvami pozivali istospolno usmerjene, naj se udeležijo volitev, vendar naj uničijo glasovalni listič oziroma nanj narišejo dva simbola za ženski oz. moški spol. Akcija "Glas za Gejrilu" naj bi, po mnenju aktivistov in aktivistk, povečala vidnost gejev in lezbijk. Gejrila meni, da niti eden predsedniški kandidat tekom svojega mandata ne bo zastopal interese homoseksualne populacije ali branil njenih pravic. "Vsi trije predsedniški kandidati so nacionalisti in homofobi in vsi so se na posreden ali neposreden način izrazili proti homoseksualcem", poudarja Gejrila.

-
Evropski parlament je 17. januarja 2003 od 15 držav članic EU zahteval, da uredijo pravna razmerja med neporočenimi posamezniki, ki živijo v partnerski skupnosti, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. Neobvezujoči amandma je bil sprejet z 277 glasovi za, 269 proti in 14 vzdržanimi.

-
Gej moški, ki so bili obsojeni za razmerja s šestnajst ali sedemnajstletniki, preden je Velika Britanija znižala starostno mejo za sporazumni spolni odnos med dvema moškima leta 2000, ne bodo odstranjeni iz Registra spolnih prestopnikov, je izjavil britanski notranji minister David Blanket. "Ta zakon ne deluje retroaktivno", je novico potrdila predstavnica ministrstva. "Spolni odnos z moškim, mlajšim od 18. let, je bil pred letom 2000 obravnavan kot prekršek. Objava amnestije za tovrstne prestopke bi s seboj prinesla možnost tožbe za materialno nadomestilo in to ne samo v omenjenih, pač pa tudi v drugih primerih".

-
V Sarajevu se je ustanovila nevladna organizacija Bosna 14. september, ki se bo med drugim intenzivno ukvarjala tudi s promocijo pravic LGBT oseb v Bosni in Hercegovini. Datum, ki je v imenu organizacije (14. september), namiguje na dan, ko so bile v BIH organizirane prve večstrankarske volitve. Bosna 14. september se zavzema proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja na osnovi kakršnih koli družbenih, religioznih, verskih, zdravstvenih, političnih, kulturnih, nacionalnih, seksualnih in drugih opredelitev in identitet. S tem se zavzema za enakopravnost, enakost, svobodo, pravičnost in kulturo miru in nenasilja. Pišete jim lahko na naslov: bosna_14septembar@yahoo.com

Vrni na vrh

-
Clonaid, družba raelijanske sekte za kloniranje ljudi, je 26. decembra 2002 sporočila novico o rojstvu prvega kloniranega otroka na svetu. Gre za deklico po imenu Eva, ki je ob rojstvu tehtala 3,15 kilogramov in je klon svoje matere. Nekaj dni za tem se je lezbičnemu paru iz Nizozemske rodil drugi klonirani otrok, tudi tokrat je bila to deklica.

-
SOLIDAR je neodvisna mednarodna zveza nevladnih organizacij, ki so vključene v socialne službe, mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in izobraževanje. Zasnovana je na prepričanju o nedeljivosti socialnih, civilnih, političnih in kulturnih človekovih pravic, njene korenine pa izvirajo iz sindikalizma in delavskega gibanja. Njena članica je tudi ILGA-Europe. Decembra 2001 je SOLIDAR objavila brošuro "The Status Quo is not enough! - A Guide to Good Practice for a non-discriminatory access to services provided by NGOs". Brošuro je financiral sklad EU proti diskriminaciji. Info: www.solidar.org

-
Od 23. do 27. oktobra 2002 je v Lizboni potekala 24. evropska konferenca ILGE (International Lesbian and Gay Association), ki se jo je udeležilo 130 udeležencev iz 31. držav. To je bilo prvič, da je konferenca potekala na Portugalskem, gostitelj pa je bila organizacija Opus Gay. Konference se kljub vabilu niso odzvali predstavniki konzervativnih državnih in mestnih oblasti. Konference so se udeležili tudi predstavniki in predstavnice ŠKUC-LL, Magnusa in ljubljanske pisarne IGLYO. Teme konference so bile različne: islam in LGBT muslimanske skupnosti; promocija pravic LGBT ljudi ter uporaba politike in mehanizmov človekovih pravic v Svetu Evrope in Evropski uniji; vloga sindikatov pri implementaciji evropskih zakonov, ki prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu na osnovi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. 25. ILGA konferenca bo potekala v škotskem Glasgowu, njen gostitelj pa bo Stonewall Scotland.

-
Na 24. ILGA-Europe konferenci se je Peter Schieder, predsednik PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), zavezal pripomoči k promociji LGBT enakosti. Meni, da se je v zadnjih letih položaj LGBT izboljšal v mnogih državah, vendar pa je proces še vedno neenoten. Žalostno je, da so v Evropi še celo dandanes mnogi diskriminirani zaradi spolne orientacije. Zavzel se je za dve glavni nalogi: prva je popolno priznanje istospolnih parov s strani države, vključno s pravico do zakonske zveze in pravico do posvojitve. Druga tema je povezana s Protokolom 12 Evropske konvencije za človekove pravice, ki pomeni splošno prepoved diskriminacije, ki naj se razširi tudi na prepoved vseh oblik diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti.

Vrni na vrh

-
24. ILGA konference se je udeležila tudi Joke Swiebel, evropska parlamentarka in predsednica "Intergroup for Gay and Lesbian Rights" pri Evropskem parlamentu. V svojem govoru je govorila o vlogi EU in EP pri promociji GLBT pravic, o šestih "oknih možnosti": evropska anti-diskriminacijska zakonodaja mora popolnoma vključiti vse oblike diskriminacije; LGBT pravice morajo biti vključene v vse druge evropske zakone, še posebej glede svobodnega gibanja, azilnih in migracijskih politik; vključitev Listine osnovnih človekovih pravic v bodočo evropsko ustavo; LGBT pravice kot integralni del politike človekovih pravic v EU; skupno delo vlad in NVO za opustitev diskriminatornih zakonov v pristopnih članicah EU; EU mora braniti LGBT pravice na globalni ravni.

-
Robert Wintemute, profesor na Kings College Univerze v Londonu, je na ILGA-Europe konferenci govoril o dveh Evropah: Svet Evrope je pozval k graditvi "Evrope človekovih pravic", Evropsko unijo pa k graditvi "ekonomske, monetarne in politične Evrope", ki bo nudila zaščito človekovim pravicam. Opozoril je, da so spremembe možne preko sodelovanja in lobiranja institucij v SE in EU, hkrati pa tudi preko Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in Evropskega sodišča za pravico v Luksemburgu.

-
ILGA-Europe je sprožila kampanjo, s katero bi Evropska unija priznala azil tudi beguncem in begunkam zaradi spolne usmerjenosti. Kampanja je bila odgovor na osnutek direktive Evropske komisije (COM (2001) 510), ki skuša definirati begunski status. Kampanja ILGA-Europe je imela tri cilje: zagotoviti, da je preganjanje zaradi spolne usmerjenosti priznano v direktivi; zagotoviti, da je priznano preganjanje na osnovi spolne identitete; razširiti definicijo "družinskih članov" in priznati GLBT družinske člane v direktivi. Amandmaje ILGA-Europe je v Evropskem parlamentu predstavila Jean Lambert (Zeleni/VB), sprejeta sta bila prva dva, zavrnjena pa je bila razširitev definicije na družinske člane. Vendar pa ima sprejeto v parlamentu le moč priporočila. Info: www.ilga-europe.org

-
ILGA-Europe je sprožila kampanjo za svobodno gibanje državljanov in državljank EU. Kampanja je bila odgovor na osnutek direktive Evropske komisije (COM (2001) 257), ki je neustrezno razreševala LGBT potrebe. V praksi je namreč svobodno gibanje družin omejeno na družine, kjer so partnerji poročeni. ILGA-Europe želi doseči svobodno gibanje tudi za družine, ki izberejo drugačen življenjski stil kot zakonsko zvezo, to je, za registrirane partnerje in neporočene partnerje in njihove družine. Info: www.ilga-europe.org

Vrni na vrh

-
Diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti je relevantna tema tudi glede širitve procesa Evropske unije. ILGA-Europe zahteva, naj širitev poteka tudi ob priznanju dveh zahtev: eliminacija vseh oblik diskriminacije v kazenskem zakonu ter vpis direktive o zaposlovanju, ki prepoveduje diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti na delovnem mestu, v nacionalne zakonodaje. ILGA-Europe še posebej poziva nacionalne LGBT nevladne organizacije, naj bodo pozorne na uresničevanje obeh kriterijev. Poročila LGBT organizacij iz držav pristopnic so na voljo v Lezbični knjižnici na Metelkovi 6 v Ljubljani. Info: www.ilga-europe.org

-
Evropska listina za človekove pravice je prvi mednarodni sporazum, ki izrecno prepoveduje diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti. Listina še ni zakonsko zavezujoča za države članice EU. ILGA-Europe skuša okrepiti Listino in jo vgraditi v obstoječe sporazume Evropske unije. V tem smislu ILGA-Europe sodeluje znotraj širše koalicije: kot članica "Platforme evropskih socialnih NVO" podpira kampanjo za "(Ne)konvencionalno Evropo - novo razmišljanje za novo Evropo".

-
Od 5. do 8. junija 2002 je v italijanskem Torinu potekala konferenca "Zakonska zveza, partnerstvo in starševstvo v 21. stoletju: aktualni mednarodni položaj in nove perspektive za geje, lezbijke, biseksualne in transspolne ljudi in njihove družine - primerjalni pristop". Konferenco je organizirala ILGLaw (International Lesbian and Gay Law Association), CERSGOSIG (Center for Research and Comparative Legal Studies on Sexual Orientation and Gender Identity) in InformaGay, potekala pa je pod okriljem Petra Schiederja, predsednika parlamentarne skupščine Sveta Evrope; komisarke EU Anne Diamantopoulou; okraja Piemonte; torinske univerze in CGIL, enega največjih italijanskih sindikatov.

-
24. oktobra 2002 je v San Franciscu zaradi raka umrl pionir ameriškega gibanja za gejevske pravice in komunist Harry Hay. Hay, rojen leta 1912, je bil ustanovitelj organizacij The Mattachine Society (1951) in Radical Faeries (1978).

Vrni na vrh

-
Umrla je baronica Janet Young, ki bi si gotovo lahko prislužila naslov največje homofobinje v Veliki Britaniji. Gay Times piše, da je njeno destruktivno početje vselej imelo enako taktiko: ko je nasprotovala progresivnim zakonom, pa naj si je šlo za gejevske pravice ali kontracepcijo, je vedno govorila s stališča "zaskrbljene babice". Več kot katerikoli drug politik je storila za uničevanje razvoja zakonodaje glede človekovih pravic; geje in lezbijke je potiskala v drugorazredno državljanstvo, govorila, da so nevarnost za otroke, s Krščanskim inštitutom se je bojevala proti pravicam na delovnem mestu za geje in lezbijke, prav pred smrtjo pa se je pripravljala za boj proti pravici do posvojitve.

-
Leta 1998 je bila Michal Eden, članica liberalne stranke Meretz in mirovnica, izvoljena v mestni svet Tel Aviva in tako postala prva autirana lezbijka na politični poziciji v Izraelu. Njeno področje je socialna politika, med svojim mandatom v mestnem svetu pa je ustanovila mladinsko zatočišče za GLBT ubežnike, uvedla je protihomofobično izobraževanje za srednješolske učitelje in pripomogla k ustanovitvi prve izraelske aids spominske službe. "Dokler se Izrael sooča z vojno", je dejala, "bodo vse vsebine družbenih sprememb - enakost z Arabci, enakost med moškimi in ženskami, Sefardi in Aškenazi, celo med geji in lezbijkami, kot sem sama - ostale ob strani".

-
Svetovna zdravstvena organizacija je pred koncem leta 2002 objavila poročilo o nasilju v svetu, tudi o nasilju nad ženskami. Pri štiridesetih do sedemdesetih odstotkih žensk, umorjenih v Združenih državah, Kanadi, Avstraliji in Izraelu, so storilci soprogi ali partnerji. V Tanzaniji je na leto umorjenih približno petsto stark, morilci pa so trdili, da so bile čarovnice (to pogosto storijo moški sorodniki, da lahko podedujejo premoženje). V egiptovski Aleksandriji je skorajda polovica umorjenih žensk bila najprej posiljena in nato umorjena s strani lastnih družin, ker naj bi jim s posilstvom uničile čast.

Vrni na vrh

-
Spletne strani s Hrvaške: www.gay.hr; www.iskorak.org; http://pride.gay.hr
Ameriški feministični časnik "off our backs" je v novembrski/decembrski številki 2002 objavil, da so bili ameriški vojaški dobavitelji vpleteni v seksualno trgovino v času vojne v Bosni, vendar pa so zaradi zakonskih vrzeli in birokratskega kaosa imuni pred sodnim preganjanjem. Do razkritja vpletenosti ameriških vojnih dobaviteljev v kupovanje žensk kot seksualnih suženj je prišlo zaradi nedavnih tožb, ki sta jih sprožila dva uslužbenca proti podjetju DynCorp - to ju je namreč odpustilo, ko sta objavila dejstva o seksualnem trgovanju. Ben Johnson je bil odpuščen, ko je poročal, da je več uslužbencev podjetja DynCorp kupovalo mladoletna dekleta. Katrin Balkovac pa je bila odpuščena, ko je vpletla zaposlene pri DynCorp kot sodelujoče v prisilni prostituciji na Balkanu. Civilni dobavitelji, ki so zagrešili zločin prisilne prostitucije, pa kljub temu ne bodo podvrženi kaznim: vojaški urad trdi, da nima jurisdikcije, da bi preganjal civiliste; bosanske vladne institucije trdijo, da so bili zaposleni pri DynCorp del mednarodnih mirovnih sil in torej, po daytonski mirovni pogodbi, imuni pred bosansko zakonodajo. Prav tako ne morejo biti sankcionirani po ameriških zakonih, saj ti ne pokrivajo zločinov, ki so zagrešeni v tujini. To bi lahko storilo Mednarodno kazensko sodišče, vendar pa je Busheva administracija že najavila, da ZDA ne bodo sodelovale v mirovnih misijah, dokler ne bo Američanom zagotovljena imuniteta pred MKS.

-
Pri avstralski feministični založbi Spinifex Press je leta 2002 izšlo delo "September 11, 2001 - Feminist Perspectives", ki sta jo uredili avstralski feministki Susan Hawthorne in Bronwyn Winter. Knjiga daje feminističen odgovor na napad 11. septembra 2001 in na vojno proti terorizmu. Zbornik je zasnovan mednarodno, v njem sodelujejo Robin Morgan, ki opominja, da je bilo na sto tisoče Tutsijev ubitih v genocidu v Ruandi, pa se svet ni zbudil, in se sprašuje, zakaj ljudje v ZDA verjamejo, da so njihova življenja vrednejša od drugih. Radikalna feministka Kathleen Barry upa, da bodo Američani zmogli videti onkraj "selektivnega sočutja". Rigoberta Menchu Tum, Nobelova nagrajenka za mir, poziva Busha, naj spremeni tip vodenja od osvajanja k ozaveščenosti. Barbara Lee, Afro-Američanka, je v kongresu glasovala proti temu, da bi Bush dobil neomejeno moč maščevanja. V zborniku so objavljene izjave organizacije RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan). Mnogo sodelujočih avtoric trdi, da so bile trditve Busheve administracije, da bodo pomagali afganistanskim ženskam, hipokritične: same ZDA vse do septembra 2001 niso nasprotovale talibanskim oblastem. Več esejev niza epizode ameriške zgodovine pri spodbujanju fundamentalistov v Afganistanu, da bi s tem nasprotovali Sovjetski zvezi in posledično širjenju komunizma. Rosalind Petchesky, feministka in profesorica političnih ved na univerzi New York, primerja ameriško vlado pod Bushem in Al Kaido Bin Ladna: med Bushem in Bin Ladnom vidi sorodnosti predvsem v uporabi moči, podobnosti glede vodenja imperialistične politike, oba se sklicujeta na religijo, oba sta militantna in hiper-mačista, oba vključujeta rasizem. Pisateljico Barbaro Kingsolver so desničarji obsodili, ker je trdila, da ZDA ne smejo bombardirati Afganistana. Sunera Thobani, bivša predsednica kanadskega nacionalnega akcijskega odbora za položaj žensk, je bila odpuščena s službe profesorice na univerzi v Britanski Kolumbiji, hkrati pa ji je bilo prepovedano dobiti zaposlitev na katerikoli drugi kanadski univerzi, ker je po 11. septembru ostro kritizirala odgovor ZDA in njeno zunanjo politiko kot "krvoželjno maščevanje". Indijska novinarka Kalgana Sharma in pakistanska novinarka Ayesha Khan naprošata svoji vladi, naj ne oponašata zahodnjaškega nasilja. Mednarodna skupina Women Living Under Muslim Laws graja napade 11. septembra, vendar pa meni, da bo ameriški odgovor se povečal islamistično fundamentalistično nasilje proti ženskam. Mnogo avtoric meni, da so Busheve izjave o Al Kajdi - češ, da "sovražijo naše svoboščine" - povsem zavajajoče, saj je ameriška vlada izenačila svobodo in kapitalizem (ali imperializem). Gayle Forman se sprašuje, zakaj je bilo tako malo Afganistankam dovoljeno, da sodelujejo v obnovi države: resolucija 1325 OZN govori namreč o tem, naj bo ženskam dovoljeno sodelovati v vseh mirovnih procesih in procesih obnove po vojnah; OZN je pomagal ženskam po vojni v Vzhodnem Timorju - rezultat je 27 odstotkov žensk v parlamentu. Catharine A. MacKinnon opaža, da je bilo 11. septembra ubitih toliko ljudi, kot je približna številka žensk, ki jih na leto ubijejo moški v ZDA. Vendar pa nasilje proti ženskam ni nikdar prepoznano kot vojna, dodaja in se sprašuje, zakaj ni nihče interveniral v Afganistan pred 11. septembrom - zakaj noben model, ne vojna, ne kazenski zakon, celo človekove pravice ne, ne vodijo k učinkoviti intervenciji v pomoč ženskam?

Vrni na vrh

-
Radikalna angleška feministična revija "Trouble & Strife" je v letu 2002 izdala posebno številko z naslovom "Piecing it together: feminist perspectives after September 11". V petnajstih prispevkih so obdelane mnoge teme: afganistanske feministične skupine in tiste iz sosednjih držav opisujejo življenjske pogoje žensk; azijska skupina iz Britanije govori o problemih z rasizmom po 11. septembru; ženske skupine iz Južne Koreje ocenjujejo, zakaj ni dobro označevati Severno Korejo kot teroristično državo. RAWA opisuje, da se je prodaja burk povišala, saj imajo ženske več svobode gibanja, s tem pa tudi več možnosti spolnega nadlegovanja. "Dajte mi varnost, pa bom nehala nositi burko", je dejala neka Afganistanka. Eden od učinkov 11. septembra sta dvig in konsolidacija religioznega fundamentalizma, povečanje potrebe za kulturno in religiozno ohranitev in izostren čut za identiteto. Vsaka situacija, v kateri raste religiozni fundamentalizem, bo vedno vplivala na ženske, saj je v srcu le-tega nadzor nad ženskami, reproduktivnimi pravicami in družino.

-
Europride 2003 - Europride velja za največji gejevski festival v Evropi - se bo odvijal v britanskem Manchestru. Ključno podporo dogodku bosta ponudila mesto Manchester in mnoge poslovne agencije.

-
Švicarski kanton Zürich je septembra 2002 sprejel zakon, po katerem imajo istospolni pari podobne pravice kot poročeni pari, vključno s socialnimi in nasledstvenimi pravicami, statusom svojca, imigrantskimi pravicami in davčnimi olajšavami.

-
Septembra 2002 je Leeds - ob Londonu in Manchestru - postal tretje mesto v Veliki Britaniji, ki zakonsko priznava registracijo istospolnih parov. Vendar v nobenem izmed treh britanskih mest zakon ne rešuje dejanskega statusa parov, temveč ima predvsem ceremonialen in simboličen pomen. Predsednica mestnega sveta Angela Gabriel je izjavila, da je Leeds dinamično mesto, usmerjeno k bodočnosti, tolerantno in raznoliko, ter da bo odobritev registriranega partnerstva koristila ugledu mesta.

Vrni na vrh

-
V Veliki Britaniji so konec leta 2002 sprejeli nov zakon o posvojitvah, ki podeljuje neporočenim parom - različnega ali istega spola - pravico do vzajemne posvojitve otrok. Britanski zakon o posvajanju sodi, poleg nizozemskega, švedskega in kanadskega, med najbolj liberalne rešitve na tem področju.

-
Irski senat je oktobra 2002 razpravljal o možnosti legalizacije istospolnih partnerskih skupnosti. Pobudnik je bil poslanec David Norris. Irski Urad za enake možnosti je leta 1999 ustanovil svetovalni svet za vprašanja gejev, lezbijk in biseksualcev.

-
V skladu z direktivami EU je belgijski senat decembra 2002 sprejel zakon proti vsem oblikam diskriminacije, vključno z diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti. Za zakon je glasovalo 40 poslancev, 5 jih je bilo proti, 14 pa vzdržanih.

-
Nacionalna skupščina kanadske province Quebec je junija 2002 sprejela zakon, ki je izenačil zakonsko zvezo parov različnega in istega spola, vključno s pravico do posvojitve otrok in umetne oploditve. Quebec je sedaj, poleg Nizozemske, edina država na svetu, ki istospolno usmerjenim parom omogoča sklenitev zakonske zveze. Skupščina je zakon, ki jamči enakopravnost gejev, lezbijk in njihovih otrok, sprejela soglasno, kar je edinstven primer v svetu. Zakon podpira tudi 75 odstotkov prebivalstva te kanadske province.

-
Kanada je poenostavila imigracijske postopke za istospolne pare. Partnerji/ partnerice, ki so najmanj leto dni živeli v paru, dobijo pravico do pridobitve državljanstva.

-
Hrvaška vlada je novembra 2002 odobrila zakon o družinskih razmerjih, ki v različici člena 3 (izvenzakonska skupnost) predvideva tudi ureditve istospolne zveze oz. priznavanje statusa izvenzakonske zveze tudi istospolnih parov. Geji in lezbijke, ki dlje časa živijo v izvenzakonski skupnosti, naj bi pridobili pravice/obveznosti iz te skupnosti, to pa so pravica/obveznost preživljanja šibkejšega partnerja in skupno premoženje ter dedovanjske pravice. Predlog ne predvideva pravice do prenosa socialnih varščin po partnerju (zdravstveno in pokojninsko zavarovanje) ter posvojiteljskih pravic. Zakon je pripravljen za branje v parlamentu. V januarski (2003) razpravi o predlogu Zakona o družini, zakonski zvezi in zunajzakonskih zvezah v hrvaškem parlamentu so poslanci največ zanimanja pokazali za odredbo, po kateri bi se izenačile pravice zunajzakonskih in istospolnih skupnosti. Medtem ko so zastopniki vladajoče koalicije predlog zakona ocenili kot napredek v zaščiti pravic otrok in družine, so se predstavniki opozicije zoperstavili zakonski ureditvi istospolnih partnerstev. Predstavnik Iskoraka, skupine za promocijo pravic homoseksualcev, Dorino Manzin je obsodil izjavo HSS-ove poslanke Ljubice Lali}, ki je istospolno zvezo imenovala "protinaravno obnašanje". Lali}eva je dejala, da je homoseksualce potrebno usmeriti v psihološke svetovalnice, kjer bi jih s strokovno pomočjo pripeljali do spoznanja, da jih privlačijo osebe nasprotnega spola. "Žal mi je, da so nekateri politiki pri dojemanju življenja obtičali v sedmem stoletju", je poudaril Manzin in dodal, da od Ljubice Lali} ne pričakuje opravičila, kajti, "to bi bilo prav tako dvolično kot njene predhodne izjave".

Vrni na vrh

-
Poleg pariškega župan bo morda tudi španska prestolnica dobila geja za župana. Član Evropskega parlamenta José María Mendiluce Pereiro je namreč kandidat za župana Madrida.

-
Libanonsko državno tožilstvo je avgusta 2002 izdalo nalog za aretacijo dveh lezbijk zaradi "nenaravne" seksualne prakse. Ženski sta, potem ko ju je policija ujela "in flagrante" (mati ene izmed žensk ju je zaradi domnevne kraje prijavila policiji), priznali, da imata dolgoletno zvezo in da se želita poročiti. Ko bosta prišli iz zapora, nameravata znova živeti skupaj in imeti otroke. Po ukazu tožilsta sta bili v priporu v ločenih celicah. Libanonski kazenski zakon (čl. 534) predvideva za kršenje "naravnih zakonov" zaporno kazen do leta dni.

-
Francosko-brazilski lezbični par je v Franciji sklenil civilno zvezo (registrirano partnerstvo), po katerem je brazilska partnerka pridobila francosko državljanstvo. Par se je nato odločil emigrirati v Brazilijo, tamkajšnje oblasti pa so njuni zvezi, sklenjeni v Franciji, septembra 2002 priznale legalni status. O statusu je odločalo 17 sodnikov, ki so se ravnali po načelu mednarodne recipročnosti.

-
Kolumbijski senat je novembra 2002 obravnaval predlog zakona o istospolnih zvezah lezbijk in gejev, ki sta ga vložila dva senatorja. Predlog podeljuje socialne in dedovanjske pravice. V Kolumbiji sta poleg tega v pripravi zakonodaja, ki narekuje vključevanje ažurnih in znanstveno podprtih informacij o istospolni usmerjenosti v šolske programe, in zakonodaja, ki sankcionira homofobični sovražni govor. Katoliška cerkev in druge desničarske struje so že zagnale obsežno proti-kampanjo.

-
V ZDA tri milijone otrok odrašča v istospolnih družinah. To je pokazala raziskava gej marketinške agencije WCC. Po njihovih ocenah bo leta 2004 takšnih otrok 3,4 milijona. V devetdesetih letih se je lezbično-gejevski skupnosti v ZDA pojavil baby-boom trend. Raziskava tudi kaže, da so lezbični in gejevski starši veliki potrošniki, saj so samo leta 2002 porabili 22 milijard dolarjev za nakup otroške opreme.

Vrni na vrh

-
Zveza novinarjev v St. Petersburgu je prepovedala tiskovno konferenco ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, 10. decembra 2002. "Ne vidim povezave med človekovimi pravicami in pravicami t.i. seksualnih manjšin", je dejal predsednik Zveze novinarjev iz St. Petersburga Vladimir Ugryumov. Imenovani je še izjavil, da lezbijk in gejev ne smatra za ljudi, zaradi česar tudi ne morejo imeti človekovih pravic. Tiskovna konferenca je bila predvidena kot del tridnevne manifestacije "Gejevskea in lezbične kultura za človekove pravice", ki jo je podprlo švedsko veleposlaništvo v St. Petersburgu.

-
Septembra 2002 je madžarsko ustavno sodišče razsodilo, da je 199. člen Kazenskega zakona protiustaven in diskriminatoren. Ta člen določa različno sporazumno starost za osebe različnega (14 let) in istega spola (18). Ustavno sodišče je zahtevalo takojšnjo razveljavitev 199. člena. Odločitev sodišča je bila posledica dolgoletne kampanje za ukinitev diskriminatornih členov kazenskega zakonika, ki so jo leta 1993 sprožile organizacije Lambda Budapest, Homeros ter madžarska judovska lezbično-gejevska skupina, kampanja pa je leta 2000 prešla na mednarodni nivo.

-
Januarja 2003 je Evropsko sodišče za človekove pravice presodilo, da je Avstrija v 209. členu Kazenskega zakona, ki je določal neenako sporazumno starost za geje, kršila Konvencijo o človekovih pravicah, zlasti 8. člen konvencije (pravica do zasebnega življenja). Avstrija je medtem (julija 2002) že ukinila sporni člen 209, vendar je sodba vseeno v opomin ostalim državam kršiteljicam na tem področju. Države, ki imajo takšen diskriminatorni člen, so: Albanija, Bolgarija, Grčija, Irska in Portugalska. Vse naštete so članice Sveta Evrope in zatorej tudi zavezane spoštovanju Konvencije o človekovih pravicah.

-
Society Gay Albania (SGA) je sporočila, da je njen predsednik Bashkim Arapi avgusta 2002 storil samomor. Za pogreb so poskrbeli njegovi prijatelji, potem ko so družina in svojci pokojnega odklonili prevzeti njegovo truplo iz vojaške bolnišnice v Tirani. Položaj homoseksualcev v Albaniji je kritičen, zlasti problematično je nasilje in zlorabe s strani policije.

Vrni na vrh

-
Avgusta 2002 je v Bački Topoli v Vojvodini potekal mednarodni tabor za mlade aktiviste in aktivistke iz jugovzhodne Evrope, ki ga je organiziral New Age Rainbow iz Novega Sada. Tabora, katerega poudarek je bil na procesu razkritja mladih, so se udeležile skupine Kontra in Lori s Hrvaške, Damkor z Madžarske, Attitude iz Romunije, Labris, Lambda, Gay Serbia in New Age Rainbow iz Srbije ter Legebitra iz Slovenije.

-
20. november je mednarodni dan spomina na mrtve, ki so ga leta 2002 že četrtič obeležile trans-osebe na različnih koncih sveta. Spominjajo se tistih vrstnikov, ki so bili umorjeni zaradi sovraštva in predsodkov do transgenderjev in transfobije. Novembra leta 1998 je bila umorjena Rita Hestler, kar je privedlo do projekta prižiganja sveč v San Franciscu naslednjega leta. Od tedaj se vsako leto odvijajo spominske svečanosti v mestih po svetu.

-
Tržaški Civico Museo Revoltella je poleti in jeseni 2002 organiziral razstavo "Da De Chirico a Leonor Fini. Pittura fantastica in Italia". Med razstavljenimi deli sta bili samo dve deli Léonor Fini, in sicer "L amitié" (1958) ter portret doktorja Alberta Albertija. Umetnica se je rodila leta 1908 v Buenos Airesu v Argentini, umrla pa je leta 1995.

-
Ameriško združenje psihiatrov APA (American Psychiatric Assocation) je decembra 2002 uradno podprlo pravico istospolno usmerjenih oseb do posvojitve. APA združuje preko 38 tisoč strokovnjakov za mentalno zdravje iz ZDA. Njihovo poročilo je rezultat 30 letnih raziskav, ki kažejo, da se otroci iz istospolnih družin razvijajo enako kot tisti, katerih starši so hetero. APA podpira tudi možnost obojestranske posvojitve, česar nekatere zvezne države še ne dovoljujejo. Otroci, ki so v legalni zvezi z obema staršema, imajo več pravic (zdravstveno in socialno zavarovanje, alimente v primeru ločitve staršev, prenos pravic po smrti staršev, dedovanjske pravice itd.).

-
Decembra 2002 je bila v Goethe institutu v Beogradu promocija dokumentarnih filmov v okviru projekta "TV in medijski trening", ki sta ga je podprla Pakt za stabilnost Jugovzhodne Evrope in nemško Ministrstvo za zunanje zadeve. Med prikazanimi filmi iz Srbije, Makedonije, BiH, Bolgarije in Romunije je prejel prvo nagrado dokumentarni film "Čas za strpnost" Aleksandra Đokanovića. Film, ki obravnava nasilne dogodke ob beograjski paradi ponosa poleti 2001, smo videli na 18. festivalu gejevskega in lezbičnega filma v Ljubljani.

Vrni na vrh

-
Med snemanjem popularne TV nadaljevanke Mother don't tell me je na ulicah bolivijske prestolnice La Paz policija aretirala igralke, ki so bile vpletene v razgaljene lezbične prizore. Policija je igralkam očitala obsceni ekshibicionizem.

-
"Črna pralnica" (Kvisa Sh'hora) se imenuje izraelska queer skupina, ki je nastala na paradi ponosa leta 2001. Majhna skupina lezbijk in gejev iz Tel Aviva se je leta 2002 odločila, da ne more podpirati običajne oblike parade ponosa, dokler traja izraelska okupacija palestinskih ozemelj, zato je pod slogani "No Pride in the Occupation", "Dykes & Fags against the occupation", "Gay & Palestinian: Freedom Twice Denied" ali "Butch Not Bush" organizirala demonstracije proti izraelski politiki ter povezala homofobijo in okupacijo: "Nemogoče je praznovati naše civilne pravice v karnevalski atmosferi, ko vemo, kaj se dogaja na okupiranih ozemljih le korak stran".

-
Od 2. do 9. novembra 2002 so v avstralskem Sydneyju potekale šeste Gay Games, spremljevalni kulturni festival pa se je začel že 25. oktobra. Iger, kjer je pomembno sodelovati, ne zmagati, sta se udeležila tudi Mitja Blažič in Viki Kern iz skupine "Out In Slovenia" in v malem maratonu med 429 tekmovalci dosegla 348. in 349. mesto. Info: www.outinslovenija.com

-
30. januarja 2003 je belgijski zvezni parlament, po štiri ure trajajoči razpravi z 91 glasovi za in 22 glasovi proti, izglasoval dolgo pričakovano razširitev pravice do poroke tudi za pare istega spola. Belgija je tako za Nizozemsko postala druga država na svetu, ki za skupnosti parov istega spola predvideva poroke. Iz zakonske zveze, ki jo bosta lahko odslej sklenili tudi osebi istega spola, izhajajo pravice poročenih, i izjemo pravice do poroke s tujim partnerjem in pa pravice do posvojitve otrok. Zakon so večinoma podprli poslanci vseh večjih političnih strank, vključno s krščansko-demokratsko stranko, ki sicer ni v vladi. Vzdržanih je bilo 9 poslancev in poslank, medtem ko so proti glasovali predvsem poslanci desne nacionalistične stranke "Flams Block".

-
Mestni svet Pariza je za leto 2003 s 100.000 evri podprl projekt predlagateljev Jeana Le Bitouxa in Christopherja Milesa - ustanovitev Arhiva homoseksualnosti v Parizu. Subvencija naj bi krila pripravljalno fazo, izdelavo raziskave in kataloga ter delo s strokovnjaki. Ob tem pa so protestirale lezbična skupina ARCHILESB! in VIGITRANS, saj menijo, da je projekt gejevsko in moško orientiran. Odgovorne strani, sestavljalce projekta in pariški Mestni svet, so opozorile na slabo pokrivanje lezbične, transseksualne in transspolne tematike.Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

LLOBBY - zunanji

POZIV EVROPSKEMU SOCIALNEMU FORUMU V FIRENCAH
Odprto pismo: "PREZRTA EVROPSKA MANJŠINA"
V objemu Evrope
• Novice


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4