Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

MEDIJSKE REALNOSTI
• Zakon o medijih
Intervju dr. Sandra Bašić Hrvatin
Tri pike
Homo konzerve
Medijske realnosti


Zakon O MEDIJIH
Razkoraki med praksami vsakdanjega življenja in zapisi na papirju
Nataša Sukič

(PRITOŽBA podana na Novinarsko častno razsodišče - beri več)

Nedolgo tega si je kolumnist Dela Boris Jež v članku z naslovom Lezbijke in transvestiti ponovno, kot že nič kolikokrat pred tem, glbt populacijo izposodil za metaforo grotesknosti, burlesknosti in kaotičnosti slovenske družbene stvarnosti. Tokrat kar v naslo-vu teksta, ki sicer govori o referendumu o železnicah. Problem je v neverjetni lahkotnosti strategij in uredniških politik, ko sovražni diskurz posameznikov mimogrede zasede mesto v medijih; ko ga zasede celo v elitnih kolumnah visokonakladnih časopisov, kot Delo je; ko je stalnica rubrik tipa Črna kronika in podobnih. Nihče od odgovornih še trene ne, četudi obstajata "Zakon o medijih" in "Kodeks slovenskih novinarjev", zavezujoča dokumenta, ki jasno postavljata in obravnavata pravila medijskega obnašanja. Obstaja pa tudi "Novinarsko častno razsodišče - NČR", institut, ki na osnovi prijav oškodovancev obravnava primere kršitev novinarske etike, izreka opozorila oziroma sprejme moralno oceno novinarja, ki se je znašel v postopku presoje. NČR nato razsodbo oziroma izjavo objavi na spletni strani, jo posreduje osrednji slovenski tiskovni agenciji STA ter različnim elektronskim in tiskanim medijem.

"Zakon o medijih" v 8. členu eksplicitno prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti: "Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost." V preambuli novega "Kodeksa slovenskih novinarjev", ki ga je skupščina Društva novinarjev Slovenije - DNS zaradi delne zastarelosti in neuporabnosti nekaterih določb sprejela 10. oktobra 2002, je, kot temeljno načelo, zapisana pravica javnosti do čim boljše obveščenosti. Prav zato morajo novinarji vedno braniti to pravico, z njo pa tudi načela svobode zbiranja in objavljanja informacij ter izražanja mnenj. Skladno s tem so novinarji dolžni predstavljati celovito sliko dogodkov in svoje delo, ob spoštovanju pravic drugih, opravljati vestno in natančno. Takšno delo je temelj verodostojnosti novinarjev.

V Kodeksu ob omenjeni Preambuli najdemo še poglavja: Novinarsko delo, Konflikti interesov, Splošne etične norme in Pravice novinarjev in razmerja do javnosti. S stališča zaščite temeljnih človekovih pravic je za slehernega državljana in državljanko, še posebej pa za pripadnike in pripadnice socialno izključenih, marginaliziranih in deprivilegiranih družbenih skupin izjemno pomembno tretje poglavje (Splošne etične norme), ki v členih 20. do 23. - med drugim - opredeljuje pojme: spoštovanje pravice posameznika do zasebnosti in izogibanje senzacionalističnemu ter neupravičenemu razkrivanju zasebnosti v javnosti (razen če je to v prid javnemu interesu) in izogibanje rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim in geografskim stereotipom in stereotipom, povezanim s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom in socialnim položajem. Diskriminacija zaradi spola, pripadnosti etnični, verski, socialni ali narodni skupnosti, žalitev verskih čustev in običajev ter netenje mednacionalnih trenj niso dopustni.

Kako si torej razlagati reklamno potezo tabloida Nova, ki je izid prve številke promoviral s provokativnimi plakati, na katerih je kot geja outiral priljubljenega medijskega zvezdnika Maria Galuniča? Kako naj si razložimo dejstvo, da je bila ovadba v zvezi s sovražnim govorom in podpihovanjem homofobije in ksenofobije v intervjuju z dr. Janezom Rugljem, objavljenim v reviji Sodobnost, ki jo je na Državno okrožno tožilstvo vložilo Društvo ŠKUC, zavržena z obrazložitvijo, da ni podan utemeljen sum, da bi osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje? Čemu zakoni, kodeksi, akti, častna razsodišča, ko pa sistem očitno ne deluje? Kaj se dogaja s tako imenovano pravno državo? Niti razvpiti 14. člen Ustave ne pomaga kaj prida.

Pa to ni edino. Kaj pa kompetentnost oziroma znanje tistih, ki se v medijih lotevajo določenih vsebin? Vprašanj Romov, migrantov, etničnih manjšin, hendikepiranih, istospolno usmerjenih, žensk? Vdor pritiskov (vse večje komercializacije medijev) iz medijev v različna družbena okolja in kulturna polja postaja aktualen problem. Na primeru javne TV (TV Slovenija) - katere izhodiščni etos, skladno s 4. členom "Zakona o medijih", različnim kulturnim in civilno družbenim subjektom sicer priznava pravico do avtonomne reprezentacije in kulture javnega dialoga - vidimo, da je ta vse bolj usmerjena na poročanje o dogodkih, medtem ko "internih" diskusij o konkretnih vsebinah in problematikah, s katerimi se sicer ukvarjajo strokovnjaki, aktivisti iz nevladnih organizacij itn., tako rekoč ni ali pa so izjemno redke. Namesto stro-kovnega govora imamo tako opraviti z zunanjim govorom o človekovih pravicah, civilno družbenih pobudah, reduciranim zgolj na dogodke oziroma dogajanja. Posledica takega pristopa je poljubnost, površnost, pogosto stereotipnost obravnavanja.

Tudi če v medijih ne gre za načrtni sovra-žni govor, lahko pomanjkljivo znanje in recikliranje nekaterih stereotipov (pogosto tematiko istospolno usmerjenih obravnavajo novinarji pripravniki!) socialno ranljivim družbenim skupinam povzroči nenadomestljivo škodo, kar zagotovo še dolgo ne bo zvišalo praga tolerance in sprejemanja drugačnosti v sodobni slovenski družbi.


Viri:
- Vogrinc J.: "Intelektualec na TV", v: Bourdieu P.: "Na televiziji", Krtina, 2001.
- "Zakon o medijih".
- Silver S.: "A Media Relations Handbook for Non-Governmental Organizations", A Publication of the Independent Journalism Foundation.
- članek Kodeks slovenskih novinarjev, četrtek, 17. oktobra 2002.

____________________

ŠKUC-LL
Metelkova 6
1000 Ljubljana
tel. 4327 368 / 4303 535
fax 2329 185
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/lesbo

Ljubljana, 11. 11. 2002

Novinarsko častno razsodišče
Društvo novinarjev Slovenije
Wolfova 8
1000 Ljubljana


PRITOŽBA

Brezplačna priloga dnevnika DELO Maturant&ka (štev.oktober 2002), ki je bila 4. 11. 2002 distribuirana po vseh srednjih šolah v RS, je na zadnji strani objavila prispevek Sestre: Samo bolezen, ki je delo anonimnega avtorja (podpisanega kot 'Gorjanec, Gimnazija Bežigrad').

Urednik edicije je Gorazd Suhadolnik, založnika DELO d.d.d in Gyrus d.o.o., financer pa MŠZŠ RS.

Prispevek je uperjen zoper istospolno usmerjene moške. Eksplicitno diskriminatorno besedilo neposredno vzpodbuja k sovraštvu in nestrpnosti na osnovi spolne usmerjenosti. Kot tak - je po našem mnenju - prispevek v nasprotju s Kodeksom slovenskih novinarjev -23. člen ter Zakonom o medijih - 8. člen.

Menimo tudi, da je objava prispevka, ki odkrito vzpodbuja k nestrpnosti, v reviji, namenjeni dijaški populaciji, nevzgojno in nedopustno dejanje.

Častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije prosimo za strokovno presojo in ukrepanje v omenjenem primeru.

Z lepimi pozdravi,
mag.Tatjana GreifVrni v seznam kazala - LESBO 17/18

MEDIJSKE REALNOSTI

• Zakon o medijih
Intervju dr. Sandra Bašić Hrvatin
Tri pike
Homo konzerve
Medijske realnosti


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4