Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zloženk


Nasilje na osnovi seksualne usmerjenosti in
spolne identitete


Nasilje nad geji in lezbijkami, biseksualci in biseksualkami, transeksualci in transeksualkami je nasilje, zasnovano na spolu ter usmerjeno proti tistim, ki so nekonformni do tradicionalnih spolnih vlog. Oblike nasilja se razlikujejo, skupna pa je osnova - neznanje in predsodki.

 

Državno nasilje: večina vlad zanika kršenje človekovih pravic ali pa jih predstavlja kot redka odstopanja. Vendar pa je represija nad geji in lezbijkami pogosto odkrita in branjena v imenu kulture, religije, moralnega ali javnega zdravja. Jezik razčlovečenja utira pot genocidu. Rasizem, seksizem in homofobija niso "naravni" ali "neizbežni" - diskriminacija, zasnovana na identiteti, je lahko sprožena ali vzdrževana zaradi političnih namenov.

Nasilje v javnosti: psihološko in verbalno nasilje (zmerjanje na ulici, na javnih mestih, v medijih); fizično nasilje (grožnje in manifestno nasilje, napadi s strani skupin ali posameznikov); seksualno nasilje (posilstva, seksualne žalitve, seksualno nadlegovanje); zločini nad lastnino (uničevanje, poškodovanje, kraje); strukturno nasilje (heterocentrizem, splošna diskriminacija, zanikanje gejevskih/lezbičnih življenjskih stilov, tabuiziranje, molk, javna amnezija glede homoseksualnosti).

Nasilje v družini: verbalno, psihološko, fizično in seksualno nasilje (vdor v osebno in telesno integriteto, izključitev iz družine, nasilje v povezavi s homoseksualnim razkritjem, negativne reakcije staršev, svetovanje gejevskim/lezbičnim otrokom, naj obiščejo psihoterapevtsko pomoč, iskanje "krivde", ignoriranje homoseksualnosti, prepoved obiskov, poskusi, da bi ločili otroke od družbe, potiskanje v brezdomstvo, izguba doma, razdedinjenje).
Nasilje v "družbi izbire": nasilje v krogu prijateljev (izključitev in stigmatizacija), nasilje v partnerskih zvezah (nasilja v homoseksualnih zvezah je verjetno ravno toliko, kot v heteroseksualnih - po splošnih ocenah približno v vsakem tretjem razmerju). Nasilje v lezbičnih zvezah: oblika nasilnega obnašanja ali prisile, s katero skušajo lezbijke kontrolirati misli partneric, jih usmerjati oziroma kaznovati, če se upirajo nadzoru. Najpogostejše oblike so verbalne žalitve (pred sorodniki, prijatelji ali neznanci), ljubosumje, motenje spanca in prehranjevanja, uničevanje skupne lastnine, fizično obračunavanje, prisilno zadrževanje v prostoru, prisila k prekinitvi odnosov s sorodniki ali prijatelji, grožnje partnerke, da bo storila samomor itd.
Kljub nasilju v partnerski zvezi mnoge lezbijke ne prekinejo zveze. Zakaj ostajajo v intimnem odnosu z nasilno partnerko, zakaj odnosa preprosto ne prekinejo? Eden izmed odgovorov je, da je ena najvišjih vrednot v družbi stabilnost partnerskih odnosov - zavezanost do ljubimk jih hromi pri sprejemanju odločitve, da bi nasilno zvezo zapustile. Eden pogostejših izgovorov je, da upajo in verjamejo, da se bo partnerka spremenila. Naslednji razlogi so strah pred maščevanjem in ekonomska odvisnost od partnerke. Ena pogostih samoprevar je prepričanje žrtev nasilja, da želijo rešiti zvezo. Takšni argumenti pogosto izhajajo iz koncepta naučene nemoči ali koncepta naučenega optimizma.
Nasilje na delovnem mestu in v šoli: zavrnitev službe zaradi spolne usmerjenosti, zamenjava službe, prikrivanje spolne usmerjenosti, spolno nadlegovanje, težave pri napredovanju zaradi spolne usmerjenosti. Nadlegovanje v okolju šole.

Subjektivne izkušnje nasilja in način življenja: percepcija nasilja v družbi (konstantni obstoj možnosti nasilja), psihosocialni učinki izkušenj nasilja (depresija, nespečnost, nemir, zanikanje seksualne identitete, izguba podporne mreže, socialna izolacija), ponotranjena homofobija (pomanjkanje pozitivnih modelov vlog, občutek sramu in krivde, notranji konflikt, uničenje pozitivne samopodobe, želja po "normalnosti"), zanikanje izkušenj nasilja (izven manifestnih oblik nasilja žrtev ne prepozna tudi drugih), strukturalna kategorizacija homofobnega nasilja (mnoge lezbijke kategorizirajo nasilje kot manifestacijo moči, ki izhaja iz konteksta patriarhalne, heterocentrične družbe. Druge pa se identificirajo s heteroseksualnimi spolnimi pričakovanji. Posledice: individualizacija vloge žrtve ter individualizacija motivacije nadlegovalca).

 

Lezbični življenjski stili so vse bolj sprejemljivi: lezbijke se pojavljajo v medijih, istospolne poroke in zakoni proti diskriminaciji vstopajo v državne zakonodaje.

A vse to je še vedno v kontrastu z vsakdanjim življenjem. Lezbijke se slehernega dne srečujejo s predsodki, ki predstavljajo tla za nasilje in diskriminacijo.

Slovenska raziskava o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti je leta 2001 pokazala, da je bil homofobnega nasilja deležen vsak drugi gej ali lezbijka. Različne mednarodne študije kažejo, da nasilje in diskriminacijo doživlja okrog 80 % lezbijk.

Oblike nasilja nad lezbijkami so različne. Psihološka diskriminacija je štirikrat bolj verjetna, seksualne oblike nasilja pa dvakrat bolj verjetne kot fizični napadi. Lezbijke izkusijo diskriminacijo ne le zaradi seksualnosti, temveč tudi zaradi narodnosti, barve kože ali hendikepa.
Kljub temu pa nasilje nad lezbijkami ni javna tema.

 

Zlorabe proti gejem in lezbijkam pomenijo KRŠITVE OSNOVNIH PRAVIC,
jih ščitijo MEDNARODNI in DRŽAVNI STANDARDI:

Splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah v 5. členu navaja: "Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali kruti, nehumani ali poniževalni obravnavi ali kaznovanju".

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 8. členu zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega
življenja.

Akcijska platforma, ki je bila sprejeta leta 1995 na pekinški svetovni kon-ferenci Združenih narodov o ženskah, v 96. členu zagotavlja, da človekove pravice žensk vključujejo pravico do izbire seksualnosti, seksualnega in reproduktivnega zdravja.

Ustava RS: 14. člen zagotavlja enakost vseh državljanov in državljank ne glede na osebne okoliščine.

Kazenski zakon RS: izrecna prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti.

POMOČ:
ŠKUC-LL, lezbična sekcija: Metelkova 6, Ljubljana, 01 430 35 35,
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
GALFON, telefon za lezbijke in geje: 01 432 40 89
SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: 080 11 55

Vir:
- Lesbo 11-12/2001
- Lesbo 13-14/2001
- www.lesbians-against-violence.com

Tekst: Nataša Velikonja
Oblika: Phant&Puntza
Ljubljana, 2002

Izid je podprla fundacija ASTRAEA.

Vrni na vrh
/ Back to the top
Vrni v seznam zloženk


Zloženke izšle pred letom 2001:

O varni in varnejši spolnosti za ženske
Homofobija

Istospolna usmerjenost in zaposlovanje
Enakost: istospolne družine

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE