No.2,Ljubljana,December 2000 
SCCA-LJUBLJANA
FOKUS.... MANIFESTA IN OUR BACKYARD
 
Barbara Borčić & Urša Jurman: Uvodnik / Foreword
Eda Čufer: Refleksije na Manifesto 3 / Reflections on Manifesta 3
Urša Jurman & Sabina Salamon: Interview with Viktor Misiano
Urša Jurman: Interview with Ole Bouman
Miško Šuvakovič:
Kritična fenomenologija dela: status, funkcije i efekti umetničkog dela na Manifesti 3 /
Critical Phenomenology of Atwork: The Status, the Functions and the Effects of the Artwork at Manifesta 3
Igor Španjol: Manifesta v dnevni sobi / Manifesta in the living room
Marjetica Potrč & Jože Barši: Dokumentarni video in Manifesta 3
Marjetica Potrč: Artist as Reports: Documentary videos at Manifesta 3
Alenka Pirman: Pridni v času in prostoru / Diligent in time and space
 
ODPRTA SCENA PLATFORMA SCCA
Maša Gedrih: Expandirana umetnost
Petja Grafenauer: Življenje - Snov Umetnosti
Sandra Sajovic: Radikalna demokratična kultura v akciji
Andreja Slavec: Simbolizem na primeru umetniških instalacij Michaela Elmgreena in Ingarja Dragseta in Tobiasa Putriha
Ivanka Apostolova: Manifesta
 
conclusion_who defines the key issues?
Avtorja projekta / Project by:
Ralf Hoedt & Moira Zoitl
 
www.ljudmila.org/scca