Mednarodni seminar o diskriminaciji in položaju istospolno usmerjenih mladih v državah kandidatkah za članstvo v EU


Mednarodna organizacija istospolno usmerjenih mladih IGLYO, pripravlja v Ljubljani, dne 18.1.2002, mednarodni seminar na temo Diskriminacija in položaj istospolno usmerjenih mladih v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji.

Poleg predstavnikov istospolno usmerjenih mladih iz držav kandidatk bo posebna gostja seminarja tudi poslanka Evropskega parlamenta gospa Joke Swiebel iz Nizozemske. Gospa Swiebel je predsednica skupine poslancev Evropskega parlamenta, ki se ukvarjajo z vprašanjem diskriminacije istospolno usmerjenih.

Cilj mednarodnega seminarja je predstaviti življenjske situacije istospolno usmerjenih mladih v državah kandidatkah, opozoriti na nekatere diskriminatorne zakone in predstaviti iniciative Evropskega parlamenta v smeri odpravljanja diskriminatornih zakonov in praks. Poleg predstavnikov mladih iz omenjenih držav pričakujemo tudi udeležence iz nekaterih držav Evropske unije. Seminar bo odprt za javnost in bo potekal v prostorih Fakultete za družbene vede v petek, 18. januarja 2002, med 9.30 in 14.00 uro.

Prepričani smo, da bomo trenutno stanje lažje spreminjali ob podpori tistih za katere velja, da premorejo veliko mero strpnosti in posluha za enakopravnost v družbi. Na seminar vas vabimo, ker želimo, da bi pripomogel k boljšemu razumevanju težav in diskriminacije istospolno usmerjenih mladih.

IGLYO (International Lesbian and Gay Youth and Student Organization) je mednarodna nevladna mladinska organizacija, ki je že vrsto let aktivna v procesu odpravljanja diskriminacije istospolno usmerjenih mladih v Evropi. Povezovala je različne mladinske organizacije, ki so se tako ali drugače ukvarjale s to problematiko. V zadnjih letih organizacija usmerja svoje delovanje na Vzhod, saj zaznava vedno večje razlike med možnostmi za polnopravnost, ki jih imajo istospolno usmerjeni mladi v tem delu Evrope.

Organizacija želi prispevati k obravnavi vprašanja človekovih pravic istospolno usmerjenih mladih v procesu priključevanja Evropski uniji. Evropski parlament je do sedaj nedvoumno poudaril, da so tudi ta vprašanja del razprave o stanju človekovih pravic, ki naj jih države kandidatke pred vključitvijo v Evropsko unijo dosegajo.

Pri organizaciji seminarja sodelujta Študentska organizacija univerze v Ljubljani in Nizozemska nevladna organizacija COC.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

V pričakovanju vaše udeležbe, v imenu organizacijskega odbora,

Miha Lobnik

Kris Vanhemelryck

IO IGLYO

Dodatne informacije o seminarju so vam na voljo na domači strani www.iglyo.org ali tel. številki 041 508 450 (Miha Lobnik).

Ljubljana 4.1. 2002


PROGRAM SEMINARJA

Mednarodni seminar o diskriminaciji in položaju istospolno usmerjenih mladih v državah članicah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji

Petek, 18. januar 2002, Ljubljana, Slovenija

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana -predavalnica 7

09.0011Prihod udeležencev in gostov

09.3011Pozdravni nagovori

11

-11Izr.prof.dr. Igor Lukšič, Dekan Fakultete za družbene vede v Ljubljani

-11Predstavnik(ca) mesta Ljubljana (Vabljeni)

-11Tomo Juvan, Predsednik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

-11Miha Lobnik, Izvršni odbor organizacije IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth and Student Organisation) 11

10.1511Nagovor gostov

-11Alenka Kovšca, Sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Vabljena)

-11Tanja Greif, Članica izvršnega odbora organizacije ILGA- Evropska organizacija lezbijk in gejev

-11Joke Swiebel MEP, Članica Evropskega parlamenta, predsednica skupine poslancev EP za vprašanje diskriminacije istospolno usmerjenih

11.0011Vprašanja, odgovori in dodatne informacije

11.3011Odmor

12.00 11Predstavitev poročil mednarodnih udeležencev, predstavnikov istospolno usmerjenih mladih iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji

14.00 11Zaključek dopoldanskega dela

Comments are closed.