Zgodovina gejevskega in lezbičnega gibanja v Sloveniji

novejši dokument je na voljo tukaj (PDF datoteka)

1976

Dekriminalizacija sporazumnih homoseksualnih odnosov v Sloveniji


1984

24.-29. april: Festival MAGNUS (evropski in ameriški gej filmi, razstava svetovne gej publicistike, predavanja o gej kulturi: F. Arnal, A. Avanzo in G. Hockquenghem, diskusija o gej kulturi in organiziranosti, video Framed Youth s predstavitvijo avtorja iz Londona, družabnost), Cankarjev dom, Galerija ŠKUC, CIDM, Filozofska fakulteta, Dom mladih Šiškarjev – Vodnikova

24. april: VIKS št. 2: Homoseksualnost in kultura (publikacija ŠKUCa o kulturni in socialni problematiki homoseksualnosti)

junij ’84 – maj ’85: MAGNUS Gay Club vsako soboto zvečer v K4 (CIDM Ljubljana), Kersnikova 4 (10. nov. jeans & leather party in promocija Tom of Finland video)

8. december: Ustanovni sestanek sekcije MAGNUS pri ŠKUC-Forumu, Ljubljana; sekcija je združevala predvsem geje, deloma pa tudi lezbijke; v tistem času je imela močno podporo alter scene


1985

pomlad ’85 – konec leta ’85: DISKO AMERIKANEC – disko gejev, lezbijk in alter scene

2. februar: AIDS (lastna informativna publikacija), Ljubljana

20. februar: Srečanje s klubom 28. GIUGNO (Cassero) iz Bologne (delovni sestanek s sodelavci ter javna predstavitev kluba, ki deluje pod okriljem komunistične mestne uprave), CIDM, Kersnikova

30. marec: GAYZINE 1 (lastna publikacija: informacije, literarni prispevki), Ljubljana

13.-25. maj: MAGNUS 1985 (evropski, posebej kinotečni gej filmi, filmi novega ženskega vala, predstavitev nekaterih avtorjev, razstava fotografij Pariz – Ljubljana, predavanje H. Demiroviča, video program iz Zagreba, Ljubljane in Dunaja in pogovor z avtorji, srečanje z organizacijo Homosexuelle Initiative Wien, družabnost, večer Lilit), Cankarjev dom, Galerija ŠKUC, CIDM, Filozofska fakulteta


1986

11. januar: COPI: otvoritev razstave karikatur francoskega slikarja, Galerija ŠKUC

18. january: GAI PIED: predstavitev pariške revije, Galerija ŠKUC

9.-14. junij: MAGNUS 1986: filmi Dereka Jarmana, razstava Kriste Bernstein, performance DIS-TANZ, letak o aidsu, srečanje z organizacijo COC iz Amsterdama, družabnost; Cankarjev dom, Galerija ŠKUC, CIDM

avgust: Sekcija Magnus v MANIFESTU za festival novih družbenih gibanj v Novi Gorici zahteva:

 1. da se členi, ki kaznujejo homoseksualne odnose v kazenskih zakonih Republike Srbije (110/3), BiH (93/2), Makedonije (101/2) in pokrajine Kosovo (81/3) takoj odpravijo
 2. da se v slovenski ustavi prepovedi diskriminacije zaradi spola, vere in narodnosti doda prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti
 3. da se v šolske programe vključi pouk o homoseksualnosti, a ne kot o patološkem spolnem odnosu, marveč kot o življenjskem izboru, ki je enakopraven heteroseksualnemu, le različen od njega
 4. da vlada SFRJ protestira pri vladah držav, ki diskriminirajo homoseksualno manjšino, tako da ljudi zaradi homoseksualnosti diskreditirajo, zapirajo ali celo likvidirajo (Romunija, SZ, Kuba, Iran)

15.-18. december: AIDS: okrogla miza, filma Buddies in No Sad Song, gledališka predstava Tako kot je; Cankarjev dom


1987

16. april: V marcu 1987 se proti sekciji sproži gonja zaradi napovedi, da se bo festival Magnus 87 začel na 25. maj. Festival preimenujejo v “kongres”; svet za socialno in zdravstveno varstvo RK SZDL in ljubljanska inšpekcijska služba skleneta, “da bi bilo treba kongres prepovedati”. Na pobudo sekcije se sestane IZREDNA SKUPŠČINA ŠKUC-Foruma in med drugim sprejme sklep, da predlaga ustavni komisiji uvrstitev “spolne usmerjenosti” med primere, za katere je po ustavi diskriminacija izrecno prepovedana. Festival se preloži za nedoločen čas…

25. maj: DAN MOBILIZACIJE PROTI AIDSU: razstava materialov homoseksualnih organizacij proti aidsu, zastonj kondomi, Galerija ŠKUC julij-avgust: AIDS letak, s pomočjo RK ZSMS distribuiran po vsej Sloveniji

oktober: Priloga o lezbištvu “Ljubimo ženske”, Mladina

oktober: Ustanovi se lezbična skupina LL pri sekciji Lilit (feministična sekcija Škuca)


1988

januar: Skupina LL se osamosvoji v samostojno Lezbično sekcijo LL pri ŠKUC-Forumu

6. februar: DELO objavi ODPRTO PISMO sekcij Magnus in LL Jožetu Smoletu (RK SZDL), Smole ne odgovori

marec: LL literarni večer slovenske lezbične poezije, Galerija ŠKUC

marec: Prva številka publikacije LESBOZINE (informacije, prevodi, literarni prispevki)

marec: Predavanje Barbare Martin iz Berlina o švicarski lezbični pisateljici Annemarie Schwarzenbach, Sociološki inštitut

junij: Od pomladi 1986 potekajo nenehna prizadevanja, da bi sekcija dobila stalen KLUBSKI PROSTOR; vsa se izjalovijo. V juniju sekciji organizirata klubska večera (prvi ženski, drugi mešan) v zasebnem lokalu Stara cerkev. Kljub temu, da sta v vseh pogledih zelo uspela, lastnik ne odobri nadaljnjih večerov

10.-24. avgust: Prvi mednarodni LEZBIČNI KAMP na Rabu z udeleženkami iz Z. Nemčije, Italije, Anglije, Irske, Portugalske, Avstrije, Nizozemske

22. oktober: DELO objavi PROTEST sekcij proti interpretaciji Jožeta Smoleta na novosadskem mitingu (1. zaradi njenih fašistoidnih implikacij, 2. ker si je Smole očitno “ni zaslužil”)

20. november: GAYZINE 2: izid publikacije (teorija, literatura)

10.-18. december: TEDEN LEZBIČNEGA FILMA (Deset Hearts, Olivia, Anne Trister, Lianna, Another Way), Galerija ŠKUC

18.-24.december: TEDEN GAY FILMA (Anger, Babenco, Genet, Kanievska, Molinaro, Morrisay idr.), Galerija ŠKUC

december: Trije mešani klubski večeri Pri Žagarju

31. december: Silvestrovanje v Galeriji ŠKUC


1989

9. januar: Sekcija Magnus in lezbična sekcija LL obnovita pobudo, naslovljeno na RK ZSMS:

 1. da predstavniki RK ZSMS v slovenski ustavni komisiji zastopajo pobudo, da se v člen o človekovih pravicah v slovenski ustavi med primere, za katere je diskriminacija izrecno prepovedana, vstavi tudi ‘spolno usmerjenost’
 2. da predstavniki RK ZSMS zastopajo enako pobudo tudi ob spremembi jugoslovanske ustave
 3. da v zvezi s točko (2) RK ZSMS preko ZK ZSMJ sproži pobudo za odpravo tretjega odstavka 110. člena kazenskega zakonika republike Srbije, drugega odstavka 93. člena KZ republike Bosne in Hercegovine, drugega odstavka 101. člena KZ republike Makedonije in tretjega odstavka 81. člena KZ avtonomne pokrajine Kosovo
 4. da se RK ZSMS preko ZK ZSMJ zavzame za enakopravno obravnavanje homoseksualnih in heteroseksualnih primerov v vseh zakonih, ki obravnavajo spolna in družinska razmerja

februar: Druga številka publikacije Lesbozine

8. maj: Priloga Magnusa in LL v Tribuni

1. junij: Izide publikacija GAYZINE 3

1.-8. junij: DNEVI GAY FILMA, Cankarjev dom (Za vedno prijatelja, Wendel, Goljufija, Ranjeni moški, Zlata očala)

28. maj: Začetek diska v K4 – sprva je nedeljski disko razdeljen na LL in Magnus večere, avgusta pa sekciji združita večera v Disko lezbijk in gejev, ki se nato preimenuje v ROZA DISKO; začetni obisk okoli 100 gostov sčasoma naraste do 250 in občasno tudi do 350; pred diskom ali v okviru diska je v K4 potekal raznovrsten program: tropska noč (13.8.), transvestitski žur (20.8.), projekcije filmov (Torch Song Trilogy, Mascara, Liquid Sky, The Last Of England, Brezglavo), pogovor o homofobiji – LL (3.9), predstavitev antologije homoerotične poezije Drobci stekla v ustih (24.9.), literarni večer slovenskih avtorjev (22.10.), pogovor o homoseksualnosti in politiki (29.10.), pogovor o aidsu (3.12.), transvestitski show (24.12.)

16.-22. julij: Sodelovanje sekcij na svetovni konferenci ILGA na Dunaju

julij-avgust: Javno pismo Čeliku zaradi nočnih napadov na homoseksualce, pogovor s Čelikom ter njegov javen odgovor

avgust: Izid priponk Silence = Death v boju proti aidsu in homofobiji

september: Sodelovanje Magnusa in LL na prireditvi Europe Against The Curent v Amsterdamu

oktober: Sodelovanje sekcije LL na Lezbičnem tednu v Berlinu

3.-5. november: Udeležba na 13. kongresu ZSMS v Portorožu; kongres sprejme naslednje pobude:

 • Spolna usmerjenost naj se uvrsti med primere, za katere je izrecno prepovedana diskriminacija tako v Ustavi SRS kot tudi SFRJ. To pomeni izenačitev sporazumne starosti za homoseksualne odnose s sporazumno starostjo za heteroseksualne odnose;
 • možnost zakonske zveze med partnerjema istega spola;
 • odpravo zakonov, ki prepovedujejo homoseksualne odnose v ožji Srbiji, BiH, Makedoniji in na Kosovu

1990

Roza disko: transvestitski show iz Beograda, pustovanje s sexy tombolo

25. januar: Začetek Gay strani v Telexu (izide deset številk, do 29. 3., ko je Telex ukinjen)

17. marec: Celodnevna oddaja o homoseksualnosti na RGL

pomlad 90: Sodelovanje na volitvah v okviru neodvisne liste novih družbenih gibanj

23. junij: Člani(ce) Magnusa in LL ustanovijo ROZA KLUB – samostojno politično združenje za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti ter za uveljavljanje načela enakopravnosti na vseh ravneh zasebnega in javnega življenja

jesen 90: Sredstvom javnega obveščanja, kakor tudi drugim političnim organizacijam in strankam, je bilo poslano SPOROČILO ZA JAVNOST – POBUDE PROTI DISKRIMINACIJI:
Homoseksualni ljudje so v Republiki Sloveniji še vedno državljani in državljanke drugega razreda, kar se kaže zlasti v:

 • tem, da ne morejo oblikovati zakonitih partnerskih zvez z možnostjo dedovanja po partnerju in posvojitve otrok,
 • tem, da so, naj to želijo ali ne, potisnjeni v “drugačen način življenja” in v zunanji ali notranji geto (ne da bi jim bilo omogočeno upravljati z enim samim lastnim prostorom!),
 • vzgojnih, kulturnih in drugih ideoloških obrazcih, kjer je homoseksualna usmerjenost obravnavana tako, da to otežuje njihovo čustveno in socialno dozorevanje ter spodbuja hipokrizijo,
 • popolni odvisnosti od tega, ali jih je njihovo neposredno okolje pripravljeno tolerirati ali ne, tako da so marsikdaj žrtve različnih oblik zatiranja, tudi fizičnih napadov, in je lahko izkazovanje njihove spolne usmerjenosti veliko tveganje za njihovo telesno, poklicno in socialno integriteto.

Ker je pravica vsakega državljana in državljanke, da država varuje njegove in njene pravice in temeljne svoboščine, in ker pravice in temeljne svoboščine ne morejo biti zagotovljene molče ali zgolj implicitno, še zlasti ne, če se navezujejo na nekaj, kar je kakor homoseksualnost podvrženo večstoletnim predsodkom in večstoletnemu zatiranju, je Roza klub oblikoval naslednje pobude, ki povzemajo prejšnje pobude sekcije Magnus:

 1. Da se v slovenski ustavi med primere, za katere je diskriminacija izrecno prepovedana, vstavi tudi “spolno usmerjenost”, tako da se 13. člen Delovnega osnutka ustave Republike Slovenije v celoti glasi: “Vsi ljudje imajo enake pravice ne glede na narodnost, raso, spol, spolno usmerjenost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.”
 2. Da se Republika Slovenija ne vključi v nobeno tvorbo in ne pridmži nobeni skupnosti, ki preganja ljudi zaradi njihove spolne usmerjenosti.
 3. Da se, kjer zakon obravnava družinska in partnerska razmerja in razmerja, ki se navezujejo nanje, homoseksualni in heteroseksualni primeri obravnavajo enakopravno.
 4. Da se v državnih (nacionalnih) informativnih, edukativnih, kulturnih in znanstvenih programih odmeri ustrezen prostor za obravnavanje homoseksualnosti in za problematiko, ki zadeva homoseksualne državljane in državljanke.

Za konkretizacijo teh in oblikovanje in realizacijo drugih pobud s ciljem normalnega sožitja Ijudi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, Roza klub predlaga vladi RS ustanovitev centra, ki se bo v skladu s tradicijo imenoval “Roza center”, politične stranke pa Roza klub naproša, da podprejo te pobude v skupščini RS.

Bilten Roza kluba 4x (julij, september, oktober, november)

11.-14. oktober: Sodelovanje na konferenci nevladnih aids organizacij EUROCASO na Dunaju

8. november: Začetek oddaje Roza val, Val 202, Radio Slovenija (do junija 1991)

Roza disko: (po avgustovskem premoru) koncert Anje Rupel, modne revije, moški striptiz, transvestitski show

Založba ŠKUC – zbirka LAMBDA: Modra svetloba – homoerotična ljuhezen v slovenski literaturi

3.-7. december: 3. DNEVI GAY PILMA: retrospektiva Rosa von Praunheim (Rdeča ljubezen, Mesto izgubljenih duš, Anita: ples greha, Dva pogleda na aids, Virus ne pozna morale, Molk=smrt, Ni perverzen homoseksualec), plakat; Cankarjev dom

december: REVOLVER 1 (revija za kulturna in politična vprašanja) revija s homoerotičnim nabojem, plakat


1991

Roza disko: Svetlana Makarovič, Ana Monro, Katja Levstik, Rimska cesta, Vita Mavrič

marec: Revolver 2, Deklaracija: Pravica do drugačnosti, ki jo podpišejo: Liberalno-demokratska stranka, Zeleni Slovenije, Social-demokratska stranka, Social-demokratska mladina, Stranka demokratične prenove, Socialistična stranka, Slovenska demokratična zveza, Ženske za politiko, Center za kulturo miru in nenasilja ter Roza klub

19.-21. april: Sodelovanje na konferenci gej in lezbičnih organizacij V in JV Evrope v Pragi

maj-junij: Afera Revolver v ljubljanski mestni vladi, ki potihne z junijsko vojno v Sloveniji

4.-8.september: Prvi Pink tabor v Ankaranu

Revolver 3

1.-22, december: GO-GAY filmi (Dnevi gay in lezbičnega filma) v Cankarjevem domu in Roza disku (Mlada upornika soula, Vrt, Na straži, Želja, Novembermond, Er moretto, Nokturno, Zakon želje.)

Aids akcija – plakat Z mano je varneje, v sodelovanju s ŠOU


1992

Roza disko: Marquis de Sade teater, Jr. Gone Wild, Wild Boyz, Amazonas, transvestitski showi

januar: Revolver 4

14.-28. januar: Foto razstava POGLED MOŠKEGA, galerija ŠKUC, Alen Kos, Boštjan Lisec, Gorazd Majaron, Marko Radovan, Mio Vesovič

januar-marec: Obratujeta privatna lokala, disko Joy club in restavracija Flamingo

22. maj: Tretja obletnica Roza diska + Rozavizija

junij: Sodelovanje na srečanju “pozitivnih” skupin pri Goetingenu

julij: Sodelovanje sekcije LL na srečanju Lezbijke in Evropska skupnost, Muenchen

Revolver 5

26.-30. avgust: Drugi Pink tabor v Grožnjanu

november: Homoseksualnost, kaj je to? – vzgojno-informativni projekt: zloženka, priloga v Revolverju, oglas v Anteni

december: Spolnost in aids – plakat Varno v meni, zloženka, oglas v Anteni in Mladini

Revolver 6

6.-13. december: Osmi dnevi gay in lezbičnega filma (video projekcije v Kapelici na Kersnikovi: Nighthawks, Swoon, Kamikaze Hearts, Mala Noche, Edvard II, Oranges… + okrogla miza filmskih kritikov o homoerotiki na platnu), plakat

Foto razstava M. Vauda v Kapelici

31. december: Silvestrovanje v Kapelici


1993

Roza disko: The Aftertouch (koncert z Dunaja), Brechtovi šansoni – Barbara Levstik, plesni performance Fine Young Animals, Amazonke, Elena, Salome, Mirč, šansoni Edith Piaf – Alenka Vidrih, Rozavizija pod vodstvom Alenke Sivka, video program, go go boys z Dunaja, showi… in v jesenskem delu začetek slovenskih popevk – Alenka Pinterič

Revolverji 7 (plakat), 8, 9

Pandora 1, lezbični bilten, izhaja občasno

april: Začetek afere ob zloženki Spolnost in aids, odzivi za in proti so se v medijih pojavljali vse do sredine poletja

8.-28. april: Sodelovanje na 7. ILGA regionalni konferenci za V in JV Evropo na Dunaju

20. maj: Gay in lezbična kultura, okrogla miza, Viteška dvorana v Križankah, v okviru ŠOU kulturnega festivala (gosta Rastko Močnik, Manca Košir)

Brošura: Gay in lezbične organizacije v Sloveniji (slo/ang)

Sodelovanje na konferenci Migranti in aids, Blossin, Nemčija

junij: Sodelovanje na 9. mednarodni konferenci o aidsu, Berlin

Nastopi in javna podpora ob privatni pobudi za legalizacijo istospolnih partnerskih zvez

Založba ŠKUC – zbirka Lambda: Michel Foucault, Zgodovina seksualnosti, 3. del: Skrb zase

11.-17. julij: Sodelovanje na 15. ILGA svetovni konferenci v Barceloni

23.-29. avgust: 3. Pink tabor in tabor Body Positive, Bohinj

september: Zasedba (squat) bivše vojašnice na Metelkovi – skupaj z drugimi alter skupinami in posamezniki, začetek delovanja klubskih prostorov v stavbi Lovci, proti koncu leta začne klub redno obratovati

oktober: Založba ŠKUC – zbirka Lambda: Ino Knabino, Ganimed in drugi; Ciril Bergles, Ifrikija

5.-12. december: Deveti dnevi gay in lezbičnega filma, Kinoteka v Ljubljani in Kapelica na Kersnikovi (Wittgenstein, No Skin Off My Ass, Salmonberries, Paris Is Burning, Poison, The Living End, Monika Treut…) + fotorazstava Jasne Klančišar in Frenka Fidlerja v Kapelici

december: Sekcija Magnus začenja izdajati časopis Keke(c) – do junija 1994 izidejo številke 0 do 6

27.-31. december: Sodelovanje na ILGA evropski konferenci, London

31. december: Silvestrovanje na Metelkovi


1994

Roza disko: Marjana Deržaj, Lado Leskovar, Ditka Haberl, Helena Blagne, Lidija Kodrič in slo. popevke pod vodstvom Deje Mušič, Salome, Elena, oktobra gostovanje francoskega lezbičnega benda Belladonna

Revolverji 10, 11, 12, 13

april: Sodelovanje na regionalni konferenci za V in JV Evropo v Litvi

27. maj: 10 let organiziranega gej gibanja

Okrogla miza o gibanju slovenskih homoseksualcev, Kapelica (gosti Evita Leskovšek, Vlasta Jalušič, Metka Mencin, Rastko Močnik, Miha Zadnikar) – gala dobrodelno prireditev na Gradu je Mesto Ljubljana zadnji hip preprečilo (povabljena Pavle Gantar in Branka Lovrečič) – prisotni na Gradu podpisujejo peticijo slovenski vladi, sledi afera Grad

Izid čestitk ob 10. obletnici gej in lezbičnega aktivizma

1.-14. junij: Metelkova – delovni tabor, prenova klubskih prostorov

junij: Sodelovanje na svetovni konferenci ILGA, New York

preneha izhajati časopis Keke(c)

avgust: Sodelovanje na 11. mednarodni konferenci mladih gejev in lezbijk (IGLYO), Dublin

21.-27. avgust: 4. pink tabor, Koper

september: Obisk skupine ACT UP iz Utrechta, Metelkova

oktober: Sprejet je nov kazenski zakonik RS (začne veljati 1. 1. 1995), ki vsa posilstva obravnava enako – ne glede na spol. 141. člen prinaša tudi novost o kršitvi enakopravnosti – tu je izrecno navedena tudi spolna usmerjenost

november: Založba ŠKUC – zbirka Lambda: Nataša Velikonja, Abonma; Herve Guibert, Prijatelju, ki mi ni rešil življenja; Rita Mae Brown, Granatno jabolko

3.-11. december: Deseti dnevi gay in lezbičnega filma, Kinoteka (Super 8 1/2, And The Band Played On, Grief, Virgin machine…)

Razstava: Tu smo, ob obletnici gibanja, Galerija ŠKUC

Sodelovanje na 16. ILGA evropski konferenci, Helsinki

31. december: Silvestrovanje na Metelkovi


1995

Roza disko: Severina, Mateja Puhar, Hit parada, O.K. Girls (del japon. teatra Dumb Type), showi, jeseni Anja Rupel, Dominik Kozarič

Revolverji 14, 15, 16, 17

Pandora 5

Klubi po Sloveniji – projekt, ki teče skozi celo leto, predstavitve v večjih slovenskih mestih

maj: Sodelovanje na 9. ILGA konferenci za V in JV Evropo, Kijev

1.-14. julij:

Drugi delovni tabor na Metelkovi, obnova klubskih prostorov

avgust: Sodelovanje na IGLYO konferenci, Manchester

23.-27. avgust: Mednarodni posvet o homoseksualnosti, Metelkova in Hotel Union, Ljubljana (gosti Gert Hekma, Lisa Power, Julian Howes, Kevin Moss, Ira Kormannshaus, Dunja Piškur-Kosmač, Lev Kreft)

november: Delavnice o varnejšem seksu, Bohinj (3.-5.), Kranjska Gora (17.-19) – v okviru podpore WHO

Zloženka Za varnejši seks, v nakladi 3500, distribucija na sceni

1. december: GALfon – začetek delovanja telefona za lezbijke in geje, z informacijami, nasveti, pomočjo…

priložnostni koledarček GALfona

3.-10. december: Enajsti dnevi gay in lezbičnega filma, Kinoteka (Midnight Dancers, Thin Ice, Barbara Hammer, Totally F***ed Up, Marble Ass, To Die For…)

31. december: Silvestrovanje na Metelkovi in v Roza disku, K4


1996

Roza disko: Anja Rupel, Nel’s fashion show, Dominik Kozarič, Get Ready for Papa (teden pred papeževim obiskom v Sloveniji – zastonj frizure in astrološke usluge), The Independance (rave party), Rozavizija ’96

REVOLVER 18, 19, 20, 21

Sodelovanje na demonstracijah ob papeževem obisku.

Delovni tabor: s pomočjo tujih prostovoljcev (Most-SCI) smo prenovili pisarno

Ljubljana je gostila 10. regionalno konferenco ILGA za vzhodno, jugovzhodno in srednjo Evropo. Natančnejše poročilo je na voljo tukaj.

Revija Lesbo, naslednica biltena Pandora

Kekec je ponovno začel izhajati po dveinpolletnem premoru

1.-8. december: 12. dnevi gejevskega in lezbičnega filma (Costa Brava, Neurosia: 50 let perverznosti, B.D. Women, Shinyuku Boys, Mestna pravljica, Stonewall, Življenje je ženska, Leni psi, Zabava je moja, He is bold + he is a racist + he is gay + he is a fascist, Beli nastavljač, Sebastian, Celuloidni klozet, Razglednice iz Amerike, Metuljev poljub)


1997

Roza disko: Slo Active, Locker room, Black out 1 & 2, transvestitski showi (Gala, Elena, Dafne,…)

Izšla je zadnja številka Revolverja. Revolver zaradi finančnih problemov ne izhaja več.

Delavnice za novinarje in novinarke (Kekec, Lesbo), Ankaran

Delavnice o varnejši spolnosti (peer education), Ankaran in Izola

Vlada je povabila Roza klub k sodelovanju v delovni skupini za pripravo novega zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

1.-7. december: 13. dnevi gejevskega in lezbičnega filma Delta, Otok Lesbos, Kot zrnca peska, Latino fantje gredo v pekel, Povsod po meni, Lilije).

Propaganda: odprl se je nov gejevski in lezbični klub


1998

Roza disko: (10 let kluba K4) transvetitski performansi Gale, Dafne, Booge Boys (Zagreb). Izbor Mr Gay & Miss Lesbo. Rozavizija. DJi (rezidenti in gosti): Nataša, Mirč, Maja, Shark, Nyn, Mare (Nostrum), Krištof in veliko drugih.

Izšla je zadnja številka Kekca (in veliko idej za tretjo reinkarnacijo).

April: Delavnice za aktiviste v Rabcu

4. december: Posvet o istospolnih porokah z gosti z Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve. Posvet je odprla Štefka Kučan.

29. november 29 – 6. december: 14. dnevi gejevskega in lezbičnega filma – otvorila jih je Majda Širca, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. (Čisto srečen, kakršen sem, Popolni mrk, Ljubezen! Hrabrost! Razumevanje!, Živahen, Ženski klozet, Woubi, Cheri, Bugis Street, Draga, moške sem poslala na Luno, Tako kot je, Neobrezan, Vse bo še dobro)

12. december: Otvoritev preurejenega kluba Tiffany.

Vizibilija – nova zbirka queer literature

Ustanovljena je Legebitra, prva slovenska skupina za mlade GLBT.


1999

Tiffany: filmske projekcije, turnir v pikadu, turnir v gumitvistu, bolšji trg, karaoke, park (delavnica), predavanja in diskusije: “gej kratka zgodba”, “kdo se še boji aidsa”, “katoliška cerkev in homoseksualnost – duhovniki in geji”, “registrirana partnerstva”; razstave: Andrej Brumen Čop (slike), Gašper Zidar (slike), Frenk Fidler (fotografije), Mirča Jenča (fotokolaži, slike drugih avtorjev), “Park” (inštalacija, delo več avtorjev).

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o registriranih partnerstvih je zaključila svoje delo – predlog je sedaj v vladni proceduri.

October: Izgon. Uprava kluba K4 je delno zaprla Roza disko, ker so večeri prinašali “finančno izgubo”. Niso pa pozaprli ostalih – enako finančno neprofitnih večerov. Roza disko ostane odprt cel večer le enkrat mesečno, ostale nedelje pa dela le od 21h do 1h.

28. november – 5. december: “Dnevi gejevskega in lezbičnega filma” se za 15. obletnico preimenujejo v (15.) festival gejevskega in lezbičnega filma (Pokaži mi ljubezen, Udarec po koži, Ogenj, Ljubezen je hudič, Telo brez duše, Zakaj ne jaz?, Bogovi in pošasti, Lola in Bilidikid, Ljubezen in smrt na Long Islandu, Ženska – Lubenica, Srečna skupaj).

Izide prva številka Oznanil (Legebitrin bilten).


2000

Oblikuje se gejevska in lezbična skupina za športne aktivnosti Out in Slovenija

.

26. november – 3. december: 16. festival gejevskega in lezbičnega filma (Lepota, Šepet mladosti, Biti tam, Hladne kaplje na vroče kamne, 175. člen, Blaženi krvoloćni, Obupana znanstva, Bent, Boljše od čokolade, Queer as Folk, Goreči denar, Snidenje z Julie).


2001

Oblikuje se UZI – Urad za intervencije. UZI je neformalno združenje različnih družbenih gibanj, vključno z gejevskim in lezbičnim. Prve akcije so uperjene proti slabim pogojem, v katerih živijo ilegalni prebežniki in iskalci azila ter z njimi povezan sovražni govor v medijih. Sledijo protesti ob vrhu Bush-Putin. bUZI – gejevska in lezbična sekcija UZIja se formira v juniju in organizira prvo gejevsko in lezbično parado ponosa v Ljubljani.

Ponovno začne izhajati lezbična revija Lesbo.

Društvo za nenasilno komunikacijo objavi odprto Pismo proti homofobiji Ministrstvu za šolstvo, so-podpišejo pa ga razne NVO. Pisanje pisma je vzpodbudila prepoved neke šole, da bi se pri njih izvajala delavnica o homoseksualnosti.

Odpre se Lezbična knjižnica (teorija, leposlovje, proza, poezija, strip).

Magnus organizira mednarodni poletni tabor, katerega namen je večanje vidnost GLBT skupnosti. Številne akcije (posterji in mavrične zastave po mestu), sodelovanje na paradi ponosa, na koncu – 13. julija – pa še razvijanje 15-meterske mavrične zastave s stolpa Ljubljanskega gradu.

Prva gejevska in lezbična parada ponosa se zgodi 6. julija. Povod za parado je bila diskriminacija lokala v ljubljanski Mestni galeriji, kjer so dvema gejema prepovedali vstop, in neaktivnost oblastnikov, ki dogodka niso obsodili.
Pred parado so se zgodile še protestne akcije pitja mineralne vode v omenjenem lokalu. Udeleženci in udeleženke so mineralno vodo pili kar se da počasi in tako manjšali profit lastniku lokala.

Odprto pismo ljubljanski županji, od katere so podpisniki zahtevali, da obsodi diskriminacijo.

25. julij: Županja mesta Ljubljane prvič povabi delegacijo gejevskih in lezbičnih organizacij na Magistrat – posledica parade, odprtega pisma in drugih akcij pritiska na županjo.

28.-30. september: delavnice o varnejši spolnosti v Bohinju

1. oktober: Prvo predavanje iz ciklusa Človekove pravice in seksualnost: začnimo teden s strpnostjo

8. oktober: Brane Mozetič je vložil kazensko ovadbo zoper dr. Janeza Ruglja zaradi razpihovanja verske in drugačne nestrpnosti v intervjuju za revijo Sodobnost.

2.-9. december: 17. festival gejevskega in lezbičnega filma: O Fantasma, Queer As Folk 2, West fickt Ost, Metrosexuality, Bound, Trembling before G-D, Drole de Felix, High Art


2002

16. februar: Na EMI, izboru slovenske popevke za pesem Evrovizije, zmaga transvestitski trio Sestre. Sestre dobijo po 12 točk od obeh žirij, na televotingu, ki ga kasneje razveljavijo zaradi nepravilnosti, pa se odrežejo nekoliko slabše. Na dan udari slovenska hobofobija.