SEEQ mreža

Queer mreža Jugovzhodne Evrope LGBTIQ aktivistk/ov iz bivše Jugoslavije

SEEQ mreža je regionalna mreža LGBTIQ aktivistov/k in predstavnikov/ic 16. LGBT organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, Kosova in Makedonije.

SEEQ mreža je zasnovana septembra 2003. Z združenimi močmi se ukvarja s promoviranjem in zaščito človekovih pravic LGBTIQ populacije kot tudi s preprečevanjem diskriminacije in nasilja na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izražanja le-te ter (inter)spolnih karakteristik, kakor na regionalnem tako tudi na mednarodnem nivoju.

SEEQ mreža želi ustvariti močno mrežo LGBTIQ aktivistov/k in organizacij, katere bi sodelovale pri projektih, ki bi koristili vsem in bi bili v interesu vseh vključenih, kar bi se lahko razvilo v regionalno LGBTIQ gibanje, ki bi – lokalno in globalno – politično, kulturno in profesionalno zastopalo človekove pravice LGBTIQ oseb v javnosti in družbi.

Trenutno SEEQ mreža dela na regionalnem projektu LGBTI lobiranja, zagovorništva in regulative javnega mnenja (public policy). To je prvi LGBTI regionalni projekt, ki obsega regionalno koordinacijo in izhodišča našega skupnega javnega delovanja. Projekt ima za cilj strokovno usposobiti in izobraziti LGBTIQ aktiviste/ke in okrepiti ter razširiti SEEQ mrežo, da bi lahko uspešno lobirali in zagovarjali spremembe aktualnega stanja v državnih in mednarodnih pravnih sistemih v korist obveznega spoštovanja vseh človekovih pravic LGBTIQ populacije, ki jih jamčijo in promovirajo mednarodni standardi glede na (ne samo) spolno usmerjenost, spolno identiteto in izražanja le-te, ter (inter)spolnih karakteristik.

Od septembra 2003 do danes so bila organizirana štiri srečanja Mreže na Hrvaškem (v Bozavi/Zadru in Reki), Makedoniji (v Skopju) in Bosni in Hercegovini (v Sarajevu). Peti sestanek SEEQ mreže je predviden za september 2004 v Novem Sadu.

SEEQ mreža je odprta za sodelovanje in izmenjavo strokovnih izkušenj z drugimi LGBT združenji v regiji kot tudi LGBT organizacijami in podobnimi mrežami ter iniciativami po svetu.

Kontakt:
SEEQmreza@yahoo.com

SEEQ mreža:
Gayten LGBT (Beograd, Srbija in Črna Gora)
Lambda (Niš, Srbija in Črna Gora)
Centar za produkciju jednakosti (Novi Sad, Srbija in Črna Gora)
Deve (Beograd, Srbija in Črna Gora)
Labris (Beograd, Srbija in Črna Gora)
Queeria (Beograd, Srbija in Črna Gora)
Elysium and Sappho (Priština, Kosovo)
Udruženje Q (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
Centar za gradjanska i ljudska prava (Skopje, Makedonija)
Legebitra (Ljubljana, Slovenija)
Magnus (Ljubljana, Slovenija)
Škuc LL (Ljubljana, Slovenija)
Ženska soba (Zagreb, Hrvaška)
Kontra (Zagreb, Hrvaška)
Iskorak (Zagreb, Hrvaška)
LORI (Reka, Hrvaška)