ŽF ZLSD se pridružuje protestom proti homofobiji v Maturant&ki

Tudi Ženski formum Združene liste socialnih demokratov se pridružuje protestom zoper homofobičen izpad v reviji Maturant&ka. Njihovo obvestilo za javnost navajamo v celoti:

Ženski forum ZLSD

OBVESTILO ZA JAVNOST

Spoštovani!

V prilogi DELA Maturant&ka, ki je pred časom nastala kot priloga, namenjena srednješolcem pod uredništvom gospoda Suhadolnika, je bila na zadnji strani objavljena pesem srednješolca, ki močno posega v enakopravno in nediskriminatorno obravnavanje pravic istospolno usmerjenih, zato k objavam takih besedil Ženski Forum Združene liste socialnih demokratov ostro protestira!

Menimo, da v tem primeru ne gre za omejevanje svobode umetniškega izražanja, niti za omejevanje svobode govora. Besedilo ki je bilo objavljeno, namreč neposredno vnaša in razpihuje nestrpnost do istospolno usmerjenih, kar pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin zapisanih v Ustavi Republike Slovenije.

To kar želimo sporočiti Varuhu človekovih pravic, Ministrstvu za šolstvo, glavnemu uredniku Dela, Uredniku priloge in slovenski javnosti je naša trdna prepričanost, da tovrstne oblike izražanja, ki skozi medij dobijo tudi javno podporo, neposredno pomenijo ogrožujoč dejavnik za medosebne odnose in dajejo legitimiteto javnemu izražanju nestrpnosti. Če se nekdo izpostavi na ulici in to počne kot individuum seveda lahko to dela z vso pravico in nosi za to vse posledice. Ne moremo pa razumeti, da tovrstna besedila dobijo podporo tudi v medijih.

Za vsakega človeka, ki se zna vživeti v posameznika in njegovo drugačnost je povsem jasno, kako boleče lahko doživi ranljiv najstnik objavo takega besedila, še posebej, če se s svojo drugačnostjo šele sooča. Za vsakega izobraženega intelektualca je tudi povsem jasno, da objava tovrstnih besedil ni nedolžen in naiven projekt, ampak odraža soglasje urednikov, morda celo širše javnosti. Če je to slovenska stvarnost – in očitno je – potem se moramo vsi zavedati, da s tem, ko take objave omogočamo, se nanje ne odzivamo, ali celo ne protestiramo, postajamo soodgovorni za odnose v družbi, za izkazovanje nestrpnosti, morda tudi kaj hujšega! Ne, v nobeni demokratični družbi taka revija ne more biti prostor za obračun z drugačnostjo!

V ŽF ZLSD se zavedamo, da tudi aktualno politično dogajanje (ne dogajanje) botruje takim projektom, zato se obračamo na vse svobodomiselne državljane, da se uprejo in protestirajo proti tovrstnemu izražanju nestrpnosti.

Obenem pa se obračamo na javnost tudi s pobudo:

“Kadarkoli boste v položaju, ko lahko vplivate na spoštovanje človekovih pravic in vzpostavljanje razmer ki to omogočajo, spoštujte se in to tudi storite!”

Alenka Kovšca

Predsednica

Ženskega foruma ZLSD

V Ljubljani, 12. novembra 2002

Comments are closed.