Zloženke za varnejšo spolnost v Tiffanyju

Klub Tiffany deli zloženke za varnejšo spolnost vsem članom, ki obiščejo klub. Zloženko s kondomom in lubrikantom dobite zastonj pri osebju kluba vse dni kadar je klub odprt.

Uživajte varno! Zaščitite sebe in druge.

Okužba z virusom HIV v Sloveniji

Slovenija ostaja ena izmed redkih držav, kjer je še relativno malo okuženih s HIV, manj kot eden na 1.000 prebivalcev, verjetno le nekaj sto. Po podatkih o primerih, prijavljenih Inštitutu za varovanje zdravja RS, ki pa gotovo nekoliko podcenjujejo dejansko število okuženih, danes, 26. novembra 2003, v Sloveniji živi 136 okuženih s HIV, od tega 30 bolnikov z aidsom.

Letne prijavne incidenčne stopnje okužb s HIV so se v obdobju od 1986 do 2002 gibale od najnižje 1,5 do najvišje 10,5 na milijon prebivalcev. Letne prijavne incidenčne stopnje aidsa so se gibale od 0,5 do 8,0 na milijon prebivalcev, smrti zaradi aidsa pa od 0 do 6,0 na milijon prebivalcev.

Letos je bilo do 26. novembra 2003 Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljenih 14 novoodkritih okužb s HIV, od tega 8 pri moških, ki so imeli spolne odnose z moškimi. Z aidsom je zbolelo šest oseb in zaradi aidsa je umrla ena oseba. Če do konca leta ne bo prijavljenih novih primerov, bodo letošnje prijavne incidenčne stopnje za okužbo s HIV znašale 7 na milijon prebivalcev, za aids 3,0 in za smrti zaradi aidsa 0,5 na milijon prebivalcev. Izrazit upad pojavljanja aidsa in smrti zaradi aidsa v zadnjem času predvidoma odraža dobro dostopnost do zelo kakovostnega zdravljenja okuženih s HIV, vključno z visoko aktivnim protiretrovirusnim zdravljenjem.

V Sloveniji so še vedno najbolj prizadeta skupina moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Hitro širjenje okužb se še ni začelo med injicirajočimi uživalci drog in njihovimi spolnimi partnerji. V letošnjem letu smo na okužbo s HIV nevezano anonimno testirali tudi 147 uživalcev nedovoljenih drog, ki se v Aids fondaciji Robert oskrbujejo s sterilnim priborom za injiciranje. Niti eden ni bil okužen s HIV.

Razvoj epidemije v prihodnosti bo pogojen predvsem z velikostjo različnih skupin prebivalcev z višje tveganim vedenjem. Gre predvsem za ljudi, ki imajo pogoste nezaščitene spolne odnose s številnimi partnerji oziroma s partnerji, ki imajo številne druge partnerje (na primer prostitutke) in injicirajoče uživalce nedovoljenih drog, ki souporabljajo pribor za injiciranje ter njihove spolne partnerje.

Okužba z virusom HIV v Evropi

V državah zahodne Evrope se postopno zvišuje število ljudi z okužbo s HIV in aidsom. Število na novo odkritih okužb s HIV med injicirajočimi uživalci nedovoljenih drog se je sicer v zadnjem času zmerno znižalo (-9% v obdobju 1997-2002), pač pa se je število okuženih s heteroseksualnimi spolnimi odnosi izrazito zvišalo (+116%). V letu 2002 se je zvišalo tudi število prepoznanih primerov okužbe s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (+22% v primerjavi z 2001). Velik porast novih diagnoz okužb s HIV, pripisanih nezaščitenim heteroseksualnim spolnim odnosom, je predvsem posledica številnih primerov med osebami, ki izvirajo iz držav z generaliziranimi epidemijami, predvsem iz Afrike. Zaskrbljujoče je tudi, da se je prvič po mnogih letih upadanja števila primerov aidsa, kar je bila posledica zelo učinkovitega zdravljenja, število novih primerov v letu 2002 ponovno zvišalo.

V vzhodni Evropi se je število prijavljenih primerov novo prepoznanih okužb s HIV med injicirajocimi uživalci drog po strmi rasti v zadnjih nekaj letih v letu 2002 prvič znižalo (-53% v primerjavi z 2001). Istočasno pa se je povišalo število novo prepoznanih okužb med osebami, okuženimi z nezaščitenimi heteroseksualnimi spolnimi odnosi (+31%). Večinoma gre za heteroseksualne partnerje injicirajočih uživalcev drog. Nevarnost za širjenje okužb med ostalim spolno aktivnim prebivalstvom je velika. Vse tri Baltiške države, ki bodo drugo leto postale članice EU, so med državami z najvišjimi prijavnimi stopnjami novoprepoznanih okužb s HIV v svetu.

Za razliko od tega ostaja število na novo prepoznanih okužb s HIV v več državah osrednje Evrope nizko.

Kot kaže, pa bomo že prihodnje leto ostali brez zanesljivih podatkov o okužbi s HIV in aidsu v Evropi! Evropska komisija naj bi namreč prekinila financiranje organizacije EuroHIV, ki je te podatke zbirala več kot 15 let.

Okužba z virusom HIV v svetu

Po ocenah UNAIDS-a (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se je v svetu v letu 2003 s HIV na novo okužilo pet milijonov ljudi in tri milijone jih je zaradi aidsa umrlo. Največ doslej. Podatki za svet so predstavljeni v publikaciji “AIDS Epidemic Update 2003,” podrobnem poročilu o epidemiji okužb s HIV in aidsu v svetu, ki sta ga 25. 11. 2003 izdali UNAIDS in SZO.

Okužba s HIV in aids v svetu, december 2003

Število ljudi z okužbo s HIV/aidsom

Skupaj: 40 milijonov (34 – 46 milijonov)

Odrasli: 37 milijonov (31 – 43 milijonov)

Otroci pod 15 let: 2,5 milijona (2,1 – 2,9 milijona )

Število ljudi, ki so se okužili v letu 2003

Skupaj: 5 milijonov (4,2 – 5,8 milijona)

Odrasli: 4,2 milijona (3,6 – 4,8 milijona)

Otroci pod 15 let: 700.000 (590.000 – 810.000)

Število smrti zaradi aidsa v letu 2003

Skupaj: 3 milijone (2,5 – 3,5 milijona)

Odrasli: 2,5 milijona (2,1 – 2,9 milijona)

Otroci pod 15 let: 500.000 (420.000 – 580.000)

Comments are closed.