Predavanje o istospolnih porokah

ŠKUC Magnus vabi na predavanje Friderika Klampferja o istospolnih porokah, ki bo v sredo, 16. februarja, ob 20h v galeriji ŠKUC, Stari trg 21 v Ljubljani.

Potem ko se je novi minister za delo, družino in socialne zadeve brez posebne utemeljitve odločil, da iz parlamentarnega postopka umakne že obravnavani predlog Zakona o istospolni zakonski skupnosti, se zdi, da nam ne uide še en krog brezplodnih razprav o protinaravnem, bolezenskem in/ali blodnem značaju homoseksualnosti ter domnevno škodljivih družbenih učinkih izenačevanja heteroseksualnih in homoseksualnih partnerstev. Če se torej vnovičnim polemikam o tem, ali bi z možnostjo sklepanja zakonskih zvez homoseksualce neutemeljeno privilegirali ali pa jim zgolj pomagali uveljaviti njihovo temeljno človeško pravico, že ne da izogniti, je treba ponujeno priložnost vsaj dodobra izkoristiti za to, da vanjo vnesemo prepotrebno mero treznosti in razuma.

Odpor zoper istospolne poroke se pretežno napaja iz verskih pomislekov (ali celo neposredno iz papeških direktiv), niso pa to edini zadržki, ki jih izražajo nasprotniki njihove uzakonitve. Dr. Klampfer bo v predavanju predstavil (in zavrnil) nekaj filozofsko bolj zanimivih (in v širši javnosti bolj odmevnih) argumentov.

Friderik Klampfer predava etiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor knjige Etiški pojmovnik za mlade (Aristej, 2003) in številnih člankov s področja teoretične in praktične etike.

Comments are closed.