Izjava za javnost: Sovražni govor se širi po državi – iz Državnega zbora

Najprej so ga bili deležni izbrisani, potem Romi, samske ženske, geji in lezbijke, zdaj so očitno na vrsti poslanke. S tem, ko vodstvo Državnega zbora tako prakso dopušča, proti njej ne protestira in je najostreje ne obsodi, jo legitimira, zapira prostor argumentirane demokratične razprave ter s tem nepovratno krni ugled parlamenta.

Morda se zdi, da je petkov incident z »obveznim zakonskim pregledom mednožja«, ki bi ga poslanec Pavel Rupar odredil parlamentarkama Majdi Širca in Majdi Potrata, izbil sodu dno. A omenjena izjava zgolj potrjuje, da ta sod že dlje časa pušča na več koncih in da z vsako polomljeno desko iz soda bruhne bolj umazana voda. V omenjenem primeru ne gre zgolj za nestrpno stališče enega od parlamentarcev, pač pa za skrajno žaljivo izjavo, ki je onstran vseh meril argumentirane demokratične razprave. Še bolj skrbi sporočilo med vrsticami: parlamentarki sta bili namreč napoteni na pregled, ker je poslanec Rupar podvomil, če sta ženski! Ženske naj po tej logiki raje ostajajo tiho in ne izražajo svojega mnenja, do tako ali drugače mislečih. Če pa se oglasijo, pa za kazen, na pregled!

Šovinizem in seksizem, ki izhaja iz te in drugih izjav, izrečenih v Državnem zboru in njegovih delovnih telesih,je zgovoren in žal vse prej kot redek pojav. Žensk v slovenskem parlamentu doslej niso pošiljali le na zdravniške preglede, pač pa so jih ob razpravi o umetnem oplojevanju delili na kvalitetne in nekvalitetne, na zafrustrirane lezbijke in druge, ki potrebujejo psihiatrično pomoč, ker so samske. Zaradi takih izjav in stališč posameznih poslancev se zdi, da zakonodajo o enakih možnostih, kvotah in drugih merilih za vzpostavitev enakosti žensk in moških sprejemajo le zato, ker to zahtevajo merila in standardi Evropske unije – saj jih v isti sapi zanikajo ali celo zaničujejo.

Še bolj problematično je dejstvo, da je Državni zbor vedno bolj prizanesljiv do tovrstnih manifestacij seksizma, šovinizma in sovražnosti. Dejstvo, da podpredsednika parlamenta Saša Pečeta zahteve po opravičilu za Ruparjevo izjavo »dolgočasijo« in se mu zdijo povsem nepotrebne, le potrjuje, da argumentirano razpravo v parlamentu vse prepogosto zamenja diskurz nestrpnosti in izključevanja. Še več, nestrpni so postali pravi mojstri sprevržene logike: ob opozorilih na izključevalni diskurz sebe naredijo za žrtve, češ da so diskriminirani zaradi svojega »drugačnega mnenja«! Pri tem pa zabrišejo izvirni greh: da so njihova domnevna »drugačna mnenja« skrajno problematične in nesprejemljive trditve, kot denimo, da je homoseksualce treba zdraviti kot alkoholizem in kleptomanijo ali problematiko izbrisanih reševati s puškomitraljezom. Seksizem si tu podaja roko s heteroseksizmom, homofobijo, ksenofobijo, rasizmom in drugimi izključevalnimi praksami, ki jih v Evropski uniji sankcionirajo in dosledno preprečujejo (primer Buttiglione), pri nas pa se zdi, da ji v Državnem zboru ne le pritrjujejo, temveč jo širijo.

Ker menimo, da je pasivno nasmihanje in hahljanje, ki ga je bilo opaziti v parlamentu ob izpostavljenih primerih nestrpnosti tako nevarno kot nestrpna kultura sama, s tem pismom izražamo globoko zaskrbljenost nad stanjem v Državnem zboru. Opozarjamo, da nestrpnost in izključevanje v parlamentu spodbuja in opravičuje nestrpnost tudi na drugih ravneh vsakdanjega življenja. Podpisani zato izražamo globoko zaskrbljenost nad ravnijo razprave v Državnem zboru in obsojamo avtorje nestrpnih, žaljivih, nasilnih in seksističnih izjav ter pozivamo odgovorne, da preprečijo nadaljnje širjenje sovražnega govora.

Podpisi:

 1. Dr. Alenka Šelih
 2. Milena Zupančič
 3. Dr. Andreja Kocijančič
 4. Dr. Renata Salecl
 5. Zdenka Badovinac
 6. Lilijana Stepančič
 7. Adela Železnik
 8. Miša Molk
 9. Matjaž Berger
 10. Dr. Mateja Ratej
 11. Dr. Bojana Kunst
 12. Jedrt Jež
 13. Dr. Marjan Hočevar
 14. Dr. Milica Antić Gaber
 15. Dr. Roman Kuhar
 16. Mag. Stojan Pelko
 17. Dr. Ksenija Vidmar
 18. Dr. Rastko Močnik
 19. Dr. Avgust Lešnik
 20. Dr. Bojan Baskar
 21. Dr. Ivan Bernik
 22. Dr. Ljubica Marjanovič Umek
 23. Dr. Marko Kerševan
 24. Tanja Eržen Kerševan
 25. Dr. Maca Jogan
 26. Dr. Mojca Kovač Šebart
 27. Dr. Andreja Hočevar
 28. Dr. Danica Fink Hafner
 29. Dr. Mitja Hafner Fink
 30. Dr. Miha Kovač
 31. Zoja Skušek
 32. Dr. Tanja Rener
 33. Dr. Vesna Leskošek
 34. Dr. Urška Fekonja
 35. Dr. Tina Kavčič
 36. Dr. Maja Zupančič
 37. Katja Bajc
 38. Dr. Simona Kranjc
 39. Dr. Albina Nečak Lük
 40. Dr. Boris Kožuh
 41. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
 42. Mag. Renata Šribar
 43. Ružica Boškič
 44. Dr. Sandra B. Hrvatin
 45. Dr. Vlasta Jalušič
 46. Dr. Mojca Urek
 47. Dr. Zdenka Šadl
 48. Vera Kozmik
 49. Dr. Marina Tavčar Krajnc
 50. Dr. Zalka Drglin
 51. Irena Selišnik
 52. Andreja Končan
 53. Dr. Pavla Zupanc Ećimović
 54. Dr. Hajdeja Iglič
 55. Dr. Nevenka Č. Sadar
 56. Mag. Veronika Golobič
 57. Barbara Rajgelj
 58. Dr. Andrej A. Lukšič
 59. Dr. Blanka Tivadar
 60. Sonja Lokar
 61. Mag.Gorazd Kovačič
 62. Amelia Kraigher
 63. Dr. Breda Pogorelec
 64. Dr. Peter Umek
 65. Polona Mesec
 66. Dr. Jana Rošker
 67. Dr. Zdenko Kodelja
 68. Dr. Lidija Tavčar
 69. Dr. Vlado Miheljak
 70. Dr. Irena Weber
 71. Dr. Mirjana Ule
 72. mag. Damijan Štefanc
 73. dr. Marjan Šimenc
 74. dr. Zoran Palvlovič
 75. dr. Robi Kroflič
 76. dr. Marija Javornik
 77. Alenka Kovšča
 78. Dr. Andrej Ule
 79. Dr. Lev Kreft
 80. Nataša Pelko
 81. Ana Bučar Brglez
 82. Mirko Vaupotič
 83. Mag. Urška Prusnik
 84. Špela Veselič
 85. Lili Raičevič
 86. Brankica Petkovič
 87. Dr. Breda Luthar
 88. Dragica Bac
 89. Ljubo Raičevič
 90. Nada Kirn Špolar
 91. Nina Kozinc
 92. Borut Osonkar
 93. Katja Grabnar
 94. Alenka Vesenjak
 95. Dr. Tatjana Greif
 96. Dr. Monika Žagar
 97. Nanika Holz
 98. Andrej Morovič
 99. Bojan Golčar
 100. Mag. Breda Škrjanec
 101. Mag. Suzana Tratnik
 102. Brane Mozetič
 103. Mag. Živa Humer
 104. Miha Lobnik
 105. Dr. Bogdan Lešnik
 106. Dr. Boris Vezjak
 107. Andreja Ažber
 108. Dr. Veronika Bajt
 109. Mag. Maruša Gortnar
 110. Mag. Mirjam Kotar
 111. Sonja Robnik
 112. Lada Zorn
 113. Mojca Mavec
 114. Jure Longyka
 115. Filip Komar
 116. Mira Vončina
 117. Alenka Čebular
 118. Tatjana Strojan
 119. Jerneje Čelofiga
 120. Dr. Gorazd Meško
 121. Mag. Andrej Sotlar
 122. Mitja Blažič
 123. Živojin Aksentijević
 124. Sandi Modrijan
 125. Dr. Liza Debevec
 126. Mojca Dobnikar
 127. dr. Metka Mencin Čeplak
 128. dr. Miroljub Ignjatović
 129. mag. Martina Trbanc
 130. Alenka Weithauser
 131. Janja Kovačič
 132. Jana Nadoh
 133. Bogdan Kavčič
 134. mag. Jure Mezek
 135. mag. Matjaž Savnik
 136. mag. Daniela Brečko
 137. dr.Igor Lukšič
 138. dr. Ivan Svetlik

Comments are closed.