Poročilo projekta “Zobozdravniki” društva Škuc

Vse od pojava aidsa oziroma virusa HIV so imeli okuženi precej težav z zdravstvenimi delavci. Z leti in večjim številom primerov in seveda z dodatnim informiranjem zdravstvenega osebja so se strahovi pred osebami s HIV ali aidsom razblinili (vsaj v večjih mestih). Najbolj trdovratni pri zavračanju pa so bili ves čas zobozdravniki.

Že leta 1985 so zavrnili okužene hemofilike in tudi javne obtožbe njihovega vedenja niso kaj prida spremenile. Pravilo za zobozdravstveno osebje je, da z vsakim pacientom ravna tako, kot da je okužen z virusom HIV. In ker virus ni tako zelo obstojen, tudi previdnostne mere niso tako zahtevne. Pa vendar, kljub temu, da je okužb preko zobozdravnikov v svetu komaj kaj, se okuženi vselej znajdejo pred problemom, če svojemu zobozdravniku povejo za svojo okuženost. Ker se je tudi pri nas precej okuženih potožilo, da so ostali brez svojega zobozdravnika, smo se odločili izvesti obširno akcijo med slovenskimi zobozdravniki. Namen je bil posneti trenutno stanje in odnos do oseb s HIV oz. aidsom in pa evidentirati tiste zobozdravnike, ki so pripravljeni brez problemov sprejeti tovrstne paciente. Tak seznam bo seveda v korist ljudem, ki ga nujno potrebujejo.

V oktobru 2005 smo klicali 426 zobozdravnikov. Vsem je prostovoljka zastavila ista vprašanja. Najprej jih je vprašala, ali se je pri njih možno na novo naročiti. Nekateri so odgovarjali, da ne sprejemajo, da imajo dolgo čakalno vrsto ali da imajo koncesijo za šolarje in dijake. Tem se je zahvalila in se poslovila.

Tistim, ki so odgovorili, da sprejemajo nove paciente, je rekla, da kliče za prijatelja, ki je HIV+ in da jo zanima, če bi ga bili pripravljeni sprejeti. Tudi tu je dobila različne odgovore: »da« ali pa »da, za enkraten obisk« in »ne« ali pa »ne, ker…«

Med 426 zobozdravniki s katerimi je govorila, je bilo 48 zobozdravnikov iz javnih zavodov in 378 zasebnikov s koncesijo. Od 378 zasebnikov s koncesijo je 98 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti HIV+ pacienta, 280 pa ne, ker:

 • ker ne sprejemajo (na splošno), imajo dolgo čakalno vrsto ali imajo koncesijo za šolarje in dijake: 193.
 • ker nimajo pogojev za HIV+, ker jih je strah okužbe in »naj raje gre kam drugam«: 87.

Med tistimi zasebniki, ki so bili pripravljeni sprejeti HIV+ pacienta ga je 16 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti za enkraten obisk; 82 pa bi ga sprejelo za svojega stalnega pacienta.

Od 48 zobozdravnikov v javnih zavodih je 10 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti HIV+ pacienta, ostalih 38 je dajalo različne odgovore, zakaj ga ne morejo sprejeti:

 • ker ne sprejemajo (na splošno), imajo dolgo čakalno vrsto ali imajo koncesijo za šolarje in dijake: 31.
 • ker nimajo pogojev za HIV+, ker jih je strah okužbe in »naj raje gre kam drugam«: 7.

   Nihče izmed 10 zobozdravnikov iz javnih zavodov, ki so bili pripravljeni vzeti HIV+ pacienta, ni rekel, da bi pacienta vzel samo za enkraten obisk.

   (Projekt je omogočilo Ministrstvo za zdravje)

   PREGLED PO REGIJAH

   Murska Sobota

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Murska Sobota


   skupaj

   3+DA, sprejmejo

   5

   6

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   2

   10

   NE,
   dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   4

   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe

   1

   VSEH SKUPAJ:

   16

   JAVNI
   ZAVODI – Murska Sobota


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo


   3

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE,
   šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Ljubljana

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Ljubljana


   skupaj

   DA, sprejmejo

   18

   20

   DA, samo za plombo

   2

   NE, ne sprejmejo

   42

   76

   NE,
   dolga čaklana vrsta

   7

   NE, šolska ambulanta

   7

   NE, nimajo pogojev

   4

   NE, naj gre drugam

   16

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   96

   JAVNI
   ZAVODI – Ljubljana


   skupaj

   DA, sprejmejo

   3

   3

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   6

   8

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE,
   šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   2

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   11

   Ravne na Koroškem

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Ravne na Koroškem


   skupaj

   DA, sprejmejo

   6

   6


   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   12

   22

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   2

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   28

   JAVNI
   ZAVODI – Ravne na Koroškem


   skupaj

   DA,
   sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   3

   4

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Kranj

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Kranj


   skupaj

   DA, sprejmejo

   5

   9

   DA, samo za plombo

   4

   NE, ne sprejmejo

   16

   24

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev

   3

   NE, naj gre drugam

   4

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   33

   JAVNI
   ZAVODI – Kranj


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   1

   3

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Maribor

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Maribor


   skupaj

   DA, sprejmejo

   16

   19

   DA, samo za plombo

   3

   NE, ne sprejmejo

   19

   42

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev

   6

   NE, naj gre drugam

   13

   NE, jih je strah okužbe

   2

   VSEH SKUPAJ:

   61

   JAVNI
   ZAVODI – Maribor


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo


   3

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   2

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Nova Gorica

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Nova Gorica


   skupaj

   DA, sprejmejo

   5

   6

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   6

   16

   NE, dolga čaklana vrsta

   6

   NE, šolska ambulanta

   2

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   1

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   22

   JAVNI
   ZAVODI – Nova Gorica


   skupaj

   DA, sprejmejo

   1

   1

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   1

   3

   NE, dolga čaklana vrsta

   2

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Krško

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Krško


   skupaj

   DA, sprejmejo

   4

   5

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   2

   4

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   1

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   9

   JAVNI
   ZAVODI – Krško


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   2

   Celje

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Celje


   skupaj

   DA, sprejmejo

   13

   14

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   23

   35

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   3

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe

   2

   VSEH SKUPAJ:

   49

   JAVNI
   ZAVODI – Celje


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   4

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Koper

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Koper


   skupaj

   DA, sprejmejo

   8

   10

   DA, samo za plombo

   2

   NE, ne sprejmejo

   9

   28

   NE, dolga čaklana vrsta

   6

   NE, šolska ambulanta

   8

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe

   1

   VSEH SKUPAJ:

   38

   JAVNI
   ZAVODI – Koper


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   5

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   7

   Novo mesto

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Novo mesto


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   3

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   15

   23

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   26

   JAVNI
   ZAVODI – Novo mesto


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   5

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   7

   Seznam zobozdravnikov lahko okuženi prejmejo pri svojem zdravniku.

Poročilo projekta “Zobozdravniki” društva Škuc

Vse od pojava aidsa oziroma virusa HIV so imeli okuženi precej težav z zdravstvenimi delavci. Z leti in večjim številom primerov in seveda z dodatnim informiranjem zdravstvenega osebja so se strahovi pred osebami s HIV ali aidsom razblinili (vsaj v večjih mestih). Najbolj trdovratni pri zavračanju pa so bili ves čas zobozdravniki.

Že leta 1985 so zavrnili okužene hemofilike in tudi javne obtožbe njihovega vedenja niso kaj prida spremenile. Pravilo za zobozdravstveno osebje je, da z vsakim pacientom ravna tako, kot da je okužen z virusom HIV. In ker virus ni tako zelo obstojen, tudi previdnostne mere niso tako zahtevne. Pa vendar, kljub temu, da je okužb preko zobozdravnikov v svetu komaj kaj, se okuženi vselej znajdejo pred problemom, če svojemu zobozdravniku povejo za svojo okuženost. Ker se je tudi pri nas precej okuženih potožilo, da so ostali brez svojega zobozdravnika, smo se odločili izvesti obširno akcijo med slovenskimi zobozdravniki. Namen je bil posneti trenutno stanje in odnos do oseb s HIV oz. aidsom in pa evidentirati tiste zobozdravnike, ki so pripravljeni brez problemov sprejeti tovrstne paciente. Tak seznam bo seveda v korist ljudem, ki ga nujno potrebujejo.

V oktobru 2005 smo klicali 426 zobozdravnikov. Vsem je prostovoljka zastavila ista vprašanja. Najprej jih je vprašala, ali se je pri njih možno na novo naročiti. Nekateri so odgovarjali, da ne sprejemajo, da imajo dolgo čakalno vrsto ali da imajo koncesijo za šolarje in dijake. Tem se je zahvalila in se poslovila.

Tistim, ki so odgovorili, da sprejemajo nove paciente, je rekla, da kliče za prijatelja, ki je HIV+ in da jo zanima, če bi ga bili pripravljeni sprejeti. Tudi tu je dobila različne odgovore: »da« ali pa »da, za enkraten obisk« in »ne« ali pa »ne, ker…«

Med 426 zobozdravniki s katerimi je govorila, je bilo 48 zobozdravnikov iz javnih zavodov in 378 zasebnikov s koncesijo. Od 378 zasebnikov s koncesijo je 98 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti HIV+ pacienta, 280 pa ne, ker:

 • ker ne sprejemajo (na splošno), imajo dolgo čakalno vrsto ali imajo koncesijo za šolarje in dijake: 193.
 • ker nimajo pogojev za HIV+, ker jih je strah okužbe in »naj raje gre kam drugam«: 87.

Med tistimi zasebniki, ki so bili pripravljeni sprejeti HIV+ pacienta ga je 16 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti za enkraten obisk; 82 pa bi ga sprejelo za svojega stalnega pacienta.

Od 48 zobozdravnikov v javnih zavodih je 10 zobozdravnikov bilo pripravljenih sprejeti HIV+ pacienta, ostalih 38 je dajalo različne odgovore, zakaj ga ne morejo sprejeti:

 • ker ne sprejemajo (na splošno), imajo dolgo čakalno vrsto ali imajo koncesijo za šolarje in dijake: 31.
 • ker nimajo pogojev za HIV+, ker jih je strah okužbe in »naj raje gre kam drugam«: 7.

   Nihče izmed 10 zobozdravnikov iz javnih zavodov, ki so bili pripravljeni vzeti HIV+ pacienta, ni rekel, da bi pacienta vzel samo za enkraten obisk.

   (Projekt je omogočilo Ministrstvo za zdravje)

   PREGLED PO REGIJAH

   Murska Sobota

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Murska Sobota


   skupaj

   3+DA, sprejmejo

   5

   6

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   2

   10

   NE,
   dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   4

   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe

   1

   VSEH SKUPAJ:

   16

   JAVNI
   ZAVODI – Murska Sobota


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo


   3

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE,
   šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Ljubljana

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Ljubljana


   skupaj

   DA, sprejmejo

   18

   20

   DA, samo za plombo

   2

   NE, ne sprejmejo

   42

   76

   NE,
   dolga čaklana vrsta

   7

   NE, šolska ambulanta

   7

   NE, nimajo pogojev

   4

   NE, naj gre drugam

   16

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   96

   JAVNI
   ZAVODI – Ljubljana


   skupaj

   DA, sprejmejo

   3

   3

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   6

   8

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE,
   šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   2

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   11

   Ravne na Koroškem

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Ravne na Koroškem


   skupaj

   DA, sprejmejo

   6

   6


   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   12

   22

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   2

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   28

   JAVNI
   ZAVODI – Ravne na Koroškem


   skupaj

   DA,
   sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   3

   4

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Kranj

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Kranj


   skupaj

   DA, sprejmejo

   5

   9

   DA, samo za plombo

   4

   NE, ne sprejmejo

   16

   24

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev

   3

   NE, naj gre drugam

   4

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   33

   JAVNI
   ZAVODI – Kranj


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   1

   3

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Maribor

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Maribor


   skupaj

   DA, sprejmejo

   16

   19

   DA, samo za plombo

   3

   NE, ne sprejmejo

   19

   42

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev

   6

   NE, naj gre drugam

   13

   NE, jih je strah okužbe

   2

   VSEH SKUPAJ:

   61

   JAVNI
   ZAVODI – Maribor


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo


   3

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   2

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   3

   Nova Gorica

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Nova Gorica


   skupaj

   DA, sprejmejo

   5

   6

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   6

   16

   NE, dolga čaklana vrsta

   6

   NE, šolska ambulanta

   2

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   1

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   22

   JAVNI
   ZAVODI – Nova Gorica


   skupaj

   DA, sprejmejo

   1

   1

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   1

   3

   NE, dolga čaklana vrsta

   2

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Krško

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Krško


   skupaj

   DA, sprejmejo

   4

   5

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   2

   4

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   1

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   9

   JAVNI
   ZAVODI – Krško


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   2

   Celje

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Celje


   skupaj

   DA, sprejmejo

   13

   14

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   23

   35

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta

   3

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe

   2

   VSEH SKUPAJ:

   49

   JAVNI
   ZAVODI – Celje


   skupaj

   DA, sprejmejo   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   4

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   4

   Koper

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Koper


   skupaj

   DA, sprejmejo

   8

   10

   DA, samo za plombo

   2

   NE, ne sprejmejo

   9

   28

   NE, dolga čaklana vrsta

   6

   NE, šolska ambulanta

   8

   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   3

   NE, jih je strah okužbe

   1

   VSEH SKUPAJ:

   38

   JAVNI
   ZAVODI – Koper


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   5

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   7

   Novo mesto

   ZASEBNIKI
   S KONCESIJO – Novo mesto


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   3

   DA, samo za plombo

   1

   NE, ne sprejmejo

   15

   23

   NE, dolga čaklana vrsta

   1

   NE, šolska ambulanta


   NE, nimajo pogojev

   1

   NE, naj gre drugam

   6

   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   26

   JAVNI
   ZAVODI – Novo mesto


   skupaj

   DA, sprejmejo

   2

   2

   DA, samo za plombo


   NE, ne sprejmejo

   4

   5

   NE, dolga čaklana vrsta


   NE, šolska ambulanta

   1

   NE, nimajo pogojev


   NE, naj gre drugam


   NE, jih je strah okužbe


   VSEH SKUPAJ:

   7

   Seznam zobozdravnikov lahko okuženi prejmejo pri svojem zdravniku.

Comments are closed.