Marta Pirnar: Tok/protitok: konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 20. stoletju

Novo v zbirki Lambda.

Knjiga Marte Pirnar z naslovom Tok/protitok: konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 20. stoletju je smotrno in premišljeno intelektualno delo. Homoseksualnost je tukaj razumljena kot odprt in družbeno-zgodovinsko pogojen proces, ki se oblikuje v različnih oblikah antagonističnih razmerij z vladajočo heteroseksualno normo. Ta proces je avtorica umestila v dvojni okvir zahodne in slovenske kulturne tradicije. Pri tem prav pojmovni par »heteroseksualno-homoseksualno«, ki ga avtorica vidi kot urejevalno ideologijo modernega zahodnega kapitalizma, nastopa kot kriterij, glede na katerega se izoblikujejo drugi pojmi, na primer »sprejemljivo-nesprejemljivo«, »normalno- deviantno«, »konformistično-uporniško«, itd.

Potem, ko razprostre paleto uveljavljenih konceoptualnih vozlišč v študijah konstrukcije homoseksualnosti od “queer” drže do camp estetike, pa se Pirnarjeva dokoplje do razlike med subkulturnim gibanjem in subkulturno sceno. To razliko ilustrativno okrepi c črpanjem iz umetniških sfer Londona in Pariza, v okviru katerih se je homoseksualna drža na Zahodu naprej uveljavila kot legitimna. Pri tem pusti do besede tudi vrednostnemu stališču o smiselnosti aktivizma, katerega vloga v dvigovanju zavesti na simboličnem nivoju in javni uveljavitvi legalno-formalnih sprememb na političnem nivoju se avtorici zdi obžalujoče okrnjena v sodobnih konstelacijah moči v zahodnih homoseksualnih skupnosti. Marta Pirnar je torej napisala knjigo, ki je za sodobni kulturni pluralizem na Slovenskem zares neobhodna.

Aleš Debeljak

Mag. Marta Pirnar se je v času akademskega izobraževanja intenzivno ukvarjala s temo istospolne usmerjenosti, ki še danes predstavlja eno izmed njenih interesnih področij. Deluje kot svobodna novinarka, astrologinja in svetovalka.

Comments are closed.