“Spol in pravo: zakaj in kako pravo ob ženski travmira? – predavanje v Cafeju Open

Cafe Open, Hrenova 19, Ljubljana
Odprti torek
18. november 2008 ob 19.30

Spol in pravo: zakaj in kako pravo ob ženski travmira?
dr. Aleš Završnik

Feministična teorija razgaljuje pravne konstrukcije tipov Ženske in ponuja vpogled v oblikovno moč prava. Ta moč prava se kaže kot omejena, saj pravo ne zmore simbolizirati določenih zločinov žensk. Ženske zločinke so namreč v pravu pogosto dojete kot izjeme v dvojnem smislu: so izjeme, ker kršijo pravne norme, in so izjeme, ker odstopajo od lika “prave” ženske. Lombroso je na primer “rojeno kriminalko” označil kar za “pošast” (monstrum), saj naj bi bila veliko hujša od moškega lika. Glavni očitek, o katerem bo tekla beseda je, da kazensko pravo omogoča produkcijo zgolj določenega niza subjektivnosti in zavira razvoj drugačnih subjektivnosti, da ženskam odvzema polno subjektiviteto, da s tem perpetuira patriarhalni družbeni red, s tem pa ideje o tem kaj pomeni biti “prava” Ženska in specifično institucijo družine kot edine “naravne” oblike skupnega bivanja. Tezo, da kazensko pravo ženskam (vsaj delno) zanika polno subjektiviteto bom prikazal na primerih kazenskopravnega “portretiranja” žensk, ki ubijajo, “pretepenih žensk” in kazenskem procesiranju posilstev.

Več v: ZAVRŠNIK, Aleš. Feministična kritika prava in kazenskopravnega sistema. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2008, letn. 68, str. 285-314. [COBISS.SI-ID 9580625]

Vabljeni na “chinese gunpowder tea”!

The Porcelain Pistol
(c) 2006 Yvonne Lee Schultz

Comments are closed.