Predavanje o lezbičnem gibanju na Kitajskem v Cafeju Open

Odprti torek @ Cafe Open
Hrenova 19, Ljubljana

TEA SERNELJ
“Lezbično gibanje na Kitajskem”

torek 17. 3. 2009 ob 19.00

Pekinško živahno lezbično gibanje predstavlja središče alternativnih in odporniških družbenih gibanj v sodobni L. R. Kitajski. Vprašanje homoseksualnosti in prevladujočega družbenega vrednotenja raznolikih spolnih usmerjenosti na Kitajskem predstavlja doslej še razmeroma neraziskano področje, ki nam lahko razkrije naravo in mehanizme marginalizacije in stigmatizacije, uperjene proti družbenim skupinam, ki ne sodijo v okvire prevladujočega ideološkega konstrukta »normalnosti«, ter specifične elemente socialnega vrednotenja, ki so se oblikovali v kitajski idejno-politični tradiciji in kateri še vedno – v latentni obliki – vplivajo na sodobno kitajsko družbeno stvarnost. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je politični sistem L. R. Kitajske od 80-ih let dalje sicer opredeljen z ekonomsko liberalizacijo, vendar pa ne moremo reči, da je prevzel tudi »zahodni« model demokracije (t. j. poltične liberalizacije), saj ga še vedno določajo razmeroma avtoritativnimi elementi enostranskarske prevlade Kitajske komunistične stranke. Ta politični vidik, ki se manifestira tako v pogledu statusa, vrednotenja in »regulacije« homoseksualnosti, kot tudi v splošnem obravnavanju vseh socialno marginaliziranih in/ali politično potencialno »ogrožujočih« družbenih skupin, brez dvoma vpliva na aktivnosti, metode in strategije delovanja kitajske lezbične skupnosti.

Vabljene/i.

Comments are closed.