HIV in aids v letu 2011

35 novih okužb med MSM. Priporočamo, da se za HIV redno testirate vsaj enkrat letno (in da se z rezultati testa tudi seznanite). Pri spolnih odnosih vedno uporabite kondom.

Ključni poudarki glede MSM
Po podatkih IVZ je bilo v letu 2011 prepoznanih 55 primerov okužbe s HIV, od tega 15 primerov aidsa. Po spolu je razmerje naslednje, 7 žensk in 48 moških. Med 47 primeri novih diagnoz okužbe s HIV med odraslimi moškimi v letu 2011 jih je bilo 35 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, več kot v kateremkoli letu doslej. Dva moška sta se predvidoma okužila s heteroseksualnimi spolnimi odnosi, deset jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od znanih skupin z višjim tveganjem.
V letu 2011 je bilo med MSM tudi prvič v zadnjih desetih letih največ novih diagnoz okužbe med starimi od 20 do 29 let in ne med starimi od 30 do 39 let.

Podatki govorijo tudi o izrazitem porastu zgodnjega sifilisa med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in so znano okuženi s HIV v zadnjih letih. Priporočamo torej tudi redno testiranje za sifilis in druge SPO vsaj vse te okužbe lahko dobite tudi oralno.

2002-2011
Število okuženih s HIV v Sloveniji narašča. V obdobju zadnjih desetih let (2002–2011) je bilo prepoznanih 353 okužb s HIV, medtem ko je umrlo 20 bolnikov z aidsom. Delež okuženih nosečnic, ki v grobem odraža delež okuženega splošnega prebivalstva v rodni starosti, ostaja relativno nizek. Vendar smo v letu 2011 okužbo s HIV zabeležili pri dveh od 7.231 nevezano anonimno testiranih nosečnicah (3/10.000), medtem ko v vsem obdobju od leta 1993, od kar sledimo delež s HIV okuženih nosečnic, nismo nikoli prepoznali več kot eno na leto. Predvidoma je v Sloveniji še vedno s HIV okužena manj kot ena oseba na 1.000 prebivalcev.

Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, so najbolj prizadeta skupina. V letu 2011 je delež okuženih s HIV v priložnostnem majhnem vzorcu moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, prvič v vsem obdobju po letu 1996, odkar sledimo delež s HIV okuženih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, presegel pet odstotkov. Delež okuženih je relativno visok tudi med bolniki s spolno prenesenimi okužbami, med katerimi je visok delež moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

V letu 2011 je bilo prepoznanih 55 primerov okužbe s HIV.
To je več kot v kateremkoli letu do sedaj, 20 več kot v letu 2010 in 34 več kot pred desetimi leti. Povečano število diagnoz po letu 2003 je predvsem posledica porasta primerov med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. V letu 2011 je bilo med njimi tudi prvič v zadnjih desetih letih največ novih diagnoz okužbe med starimi od 20 do 29 let in ne med starimi od 30 do 39 let. Zelo zaskrbljujoči so tudi podatki o izrazitem porastu zgodnjega sifilisa med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in so znano okuženi s HIV v zadnjih letih.

Zaradi številnih prepoznih diagnoz okužbe s HIV v Sloveniji zamujamo številne priložnosti za uspešnejše zgodnje zdravljenje in preprečevanje novih okužb. Med osebami s prepoznano okužbo s HIV v letu 2011 bi jih zaradi hude prizadetosti imunskega sistema moralo že več kot polovica prejemati protiretrovirusna zdravila. Pri vseh 15 bolnikih, ki so zboleli za aidsom v letu 2011, je bila tudi okužba s HIV prepoznana šele v letu 2011. Breme prepoznih diagnoz je predvsem posledica številnih prepoznih diagnoz med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, zato je promocija testiranja na okužbo s HIV še posebno pomembna v tej skupini. Spodbujanje prostovoljnega zaupnega testiranja na okužbo s HIV je pomembno tudi v drugih ranljivih skupinah z višje tveganimi vedenji kot so na primer injicirajoči uživalci drog.

Testiranje na okužbo s HIV v okviru zdravstvenega varstva je najbolj smiselno pri bolnikih z znaki in bolezenskimi težavami, ki kažejo na okužbo s HIV: pri otrocih, rojenih okuženim materam, pacientih ambulant za spolno prenesene okužbe, osebah z okužbami, ki kažejo na tvegano spolno vedenje, injicirajočih uživalcih prepovedanih drog in bolnikih z okužbami, ki so povezane z injiciranjem prepovedanih drog. Testiranje moramo omogočiti tudi vsem, ki zanj zaprosijo, ker menijo, da so se izpostavili. Za skupino moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, pa je smiselno organizirati tudi prostovoljno zaupno testiranje in svetovanje v njihovi skupnosti.

Preprečevanje okužbe s HIV vključuje tudi zdravljenje že okuženih, in protiretrovirusno poekspozicijsko profilakso po izpostavljenosti okužbi s HIV pri delu v zdravstvu ali pri nezaščitenih spolnih odnosih ali izpostavljenosti okuženi krvi pri souporabi pribora za injiciranje z znano okuženimi ali s pripadniki skupin z višjim tveganjem za okužbo.

Za omejitev obolevanja za aidsom in umrljivost med okuženimi s HIV moramo tudi v prihodnje vsem okuženim s HIV zagotoviti dostop do kakovostnega zdravljenja in oskrbe ter promovirati testiranje za pravočasno diagnozo. Zdravstvena oskrba mora poleg zdravljenja okužbe s HIV vključevati tudi aktivno odkrivanje in zdravljenje drugih spolno prenosljivih okužb ter svetovanje za psihosocialno podporo okuženih in varnejšo spolnost in podporo pri obveščanju partnerjev za preprečevanje prenosa okužbe.

Ker je v Sloveniji breme okužb s HIV največje med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je promocija odgovorne in varne spolnosti še posebno pomembna v tej skupini.

Priporočamo, da se za HIV redno testirate – vsaj enkrat letno.
Pri spolnih odnosih vedno uporabite kondom! Priporočamo tudi redno testiranje za sifilis in druge SPO vsaj vse te okužbe lahko dobite tudi oralno.
Ljubite se varno!
(poroča ŠKUC – Magnus, vir: IVZ RS).

Comments are closed.