Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka
Pravkar izšli deli
Nataša Velikonja: PLEVEL in
Shari Benstock: ŽENSKE
Z LEVEGA BREGA
.
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.
Vrni v seznam

VARJA VELIKONJA
"KO SE MRTVE PREBUDIMO: re vizija kot način pisanja"
(Ljubljana: ŠKUC-Vizibilija VII, 2003)

Knjiga "Ko se mrtve prebudimo" avtorice Varje Velikonja ponuja preoblikovan izbor tekstov, ki so nastajali v letih 1995-2002 in zajema pogovore z dvanajstimi umetnicami, ki delujejo na področju slovenske alter rokovske produkcije. Le malo knjig, ki jih je avtorica proučila, raziskuje v smeri, kako ženske čutijo, kako dejansko ustvarjajo, njihov način življenja in mišljenja. Zato je v intervjujih izpostavljen prav ta vidik - izpostaviti inovativnost in kreativnost tako, da skozi avtentičen zapis začutiš drugačnost. Namenoma so vsa vprašanja v izhodišču enaka za vse intervjuvanke in segajo od vplivov otroštva, okolja, šolskih institucij, družine, do prvih individualnih nastopov. Kakšen je položaj ženskega rocka v Sloveniji, vloga in pomen le tega nekoč in danes, vpliv medijev, osvetlitev ženskega vprašanja z direktnim napadom "mačizma".. V ospredje izstopajo predvsem izbira načina življenja in nekonvencinalen, avtentičen pristop, ki so si ga te ustvarjalke izbrale. O njih ne beremo veliko v dnevnem časopisju, premalo jih slišimo v prevladujočih radijskih programih. Zakaj bi njihove zgodbe ostale zamolčane? V pogovorih sodelujejo Zemira A. Pečovnik, Alenka Marsenič-Marsa, Katerina Mirovic, Monika Skaberne, Nataša Sukič, Irena Povše, Melanija Fabčič, Mojca Krevel, Katrin Radman, Branka Smodiš, Ksenija Jus in Petra Kolmančič.

"Ključ izbire akterk intervjujev je pomemben, saj se kaže kot najbolj notranji indeks specifičnega pogleda in hkrati poti razmišljanja in delovanja same Varje Velikonja. Prav zato je tako provokativen in hkrati nekaj, kar lahko uzremo kot parcialno v nekem globalnem političnem in kulturnem kontekstu", je v spremni besedi zapisala dr. Marina Gržinic. Knjiga je sedma v zbirki ŠKUC-Vizibilija.

VRNI NA VRH

 


Izšle knjige pri zbirki ŠKUC-Vizibilija:

Teresa de Lauretis: FILM IN VIDNO (1998)
Nataša Velikonja: ŽEJA (1999)
Monique Wittig: ESEJI (2000)
Kelley Hays-Gilpin in David S. Whitley (ur.): ARHEOLOGIJA SPOLOV (2000)
Jeanette Winterson: POMARANČE NISO EDINI SAD (2001)
Lillian Faderman: VEČ KOT LJUBEZEN MOŠKIH (2002)
Varja Velikonja: KO SE MRTVE PREBUDIMO: re vizija kot način pisanja
Sara Lubej: HLADEN POT
Nataša Velikonja: PLEVEL
Shari Benstock: ŽENSKE Z LEVEGA BREGA


Knjižna zbirka VIZIBILIJA pri založbi ŠKUC je ustanovljena leta 1998. Sodi med najpomembnejše projekte lezbične sekcije ŠKUC-LL.

Več o založbi.
NAZAJ NA NOVICE