Roman Kuhar: Mi, drugi – oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete

Novo v zbirki Lambda.

PREDGOVOR

Ko smo bili mulci ravno prav stari, ali pa prav zaradi tega, ker še nismo bili ravno prav stari, smo v vaški knjižnici odkrili veliko ilustrirano knjigo o spolnosti. Nismo je brali, gledali smo jo na skrivaj. Zaradi tistih slik. Knjiga je bila postavljena na polico v zadnjem predelu sobe, dovolj daleč od knjižničarja, da so nam že rahlo načete stene nudile zavetje za mladostniško radovednost …

Prva različica pričujočega teksta je nastala kot zadnji preskusni kamen fakultetnega piljenja uma. Zdaj, ko se po treh letih na tem akademskem blagoslovu že nabira prah, to pisanje razumem kot tipičen odgovor na strahove, iskanja in vprašanja, ki si jih bržkone zastavlja vsak, ki se posredno ali neposredno sreča s stigmatizirano spolno identiteto. Z nekaj popravki in z dodanimi odlomki iz intervjujev z geji in lezbijkami, ki naj prevajajo teorijo v prakso vsakdanjega življenja, ga ponujam vam, bralkam in bralcem katere koli identitete.

Knjiga je razdeljena v dva dela. V prvem podrobneje predstavljam razvoj odnosa do homoseksualnosti v različnih zgodovinskih obdobjih. Poskušam osvetlili zgodovinski proces oblikovanja stigme, ki je pripeta homoseksualnosti. To je dolg uvod v drugi del knjige o oblikovanju homoseksualne identitete, kjer iz pretežno zgodovinskega prehajam v sociološki in socialno-psihološki diskurz. Heteroseksistična družba s svojo stigmatizacijo homoseksualnosti namreč odločilno vpliva na proces redefinicije identitete in oblikovanja homoseksualne (spolne) identitete. Sociologija in socialna psihologija sta na tem področju razvili različne večstopenjske modele posameznikovega napredovanja do homoseksualne identitete, ki jih, vključujoč kritike, natančneje predstavljam, z domačimi zgodbami gejev in lezbijk pa prevajam v prakso vsakdanje izkušnje homoseksualnosti kot načina življenja. To ni knjiga nasvetov, nima newageovskih ambicij postati homoseksualno sveto pismo, pač pa le z zgodovinskega in sociološkega vidika osvetljuje omenjeni identitetni proces.

- Na polici, zraven tiste knjige o spolnosti, je bila prislonjena knjiga o mladostnikih. Za večino ni bila zanimiva, ker ni imela takih slik, mene pa je z neko nerazložljivo silo privlačilo nekaj kratkih stavkov o homoseksualnosti. Vsega, kar se spomnim iz tistih skopih besed, je obljuba o minevanju. Da to mine. Da je v teh letih običajno. In potem mine. Ta knjiga je o tistih, ki so čakali zaman.

KAZALO

PREDGOVOR

I. ZGODOVINSKI PREGLED ODNOSOV DO HOMOSEKSUALNOSTI

ZGODOVINA PROTI HOMOSEKSUALCEM

RITUALIZIRANA PEDERASTIJA, TRANSVESTIZEM IN NIZKA STOPNJA SPOLNE DIFERENCIACIJE

STARE CIVILIZACIJE (MEZOPOTAMIJA, EGIPT, KITAJSKA)

HOMOSEKSUALNOST PRI GRKIH

Odnos eromen-erast

Lezbištvo

Grško razumevanje vzrokov za homoseksualnost

HOMOSEKSUALNOST PRI RIMLJANIH

Plutarhov in Lukijanov zagovor in ugovor homoseksualnosti

Težnja k enotni erotiki

Zakonodaja

Lezbištvo

HEBREJCI IN ZGODNJE KRŠČANSTVO

Hebrejci

Usoda mesta Sodoma

Homoseksualci v bibliji

Zgodnje krščanstvo

Odklon od grešne spolnosti

SREDNJI VEK V EVROPI

Heretičnost homoseksualnosti

Renesančni platonizem

Oblike homoseksualne aktivnosti v srednjem veku

Srednjeveška homoseksualna subkultura

PURITANSTVO IN DELOVNA ETIKA

Kapitalizem

Sodomitska subkultura

London, Pariz, Amsterdam

Razsvetljenstvo

Zakonodaja o homoseksualnosti po francoski revoluciji

DEVETNAJSTO STOLETJE

Afere, ki homoseksualnosti dajo glas

Lezbijke in devetnajsto stoletje

Vzroki za homoseksualnost in devetnajsto stoletje

VOJNA

Prva (tajna) združenja homoseksualcev

Druga svetovna vojna, nacistična Nemčija in homoseksualnost

Vzroki za homoseksualnost in dvajseto stoletje

Poskusi na homoseksualcih

Boj po drugi svetovni vojni

RAZKRITJE IN STONEWALLSKI UPOR

Predstonewallsko obdobje

Stonewallski upor – pomen

Stonewallski upor – dogodek

Stonewallski upor – posledice

II. GEJEVSKO IN LEZBIČNO GIBANJE NA SLOVENSKEM

ZAKONI IN KNJIGE

Ekskurz: Slovarji o homoseksualnosti

ČAS PRED OSEMDESETIMI

ZAČETEK ORGANIZIRANEGA GIBANJA

MEDIJI

V OBUPNEM ISKANJU PROSTORA

ROZA KLUB IN NOVI MEDIJI

NOVA SLOVENSKA USTAVA IN ZAKONODAJA

AFER POLNA DEVETDESETA

OBVOZNICA MIMO NESTRPNOSTI – POHOD PROTI HOMOFOBIJI

Primer Cafe Galerija in prvi pohod gejevskega in lezbičnega ponosa v Sloveniji

Odzivi

III. ZNANOST PROTI HOMOSEKSUALCEM
SOCIOLOGIJA, SEKSUALNOST IN HOMOSEKSUALNOST

IV. OBLIKOVANJE SPOLNE IDENTITETE

BIOLOŠKA ALI DRUŽBENA DETERMINIRANOST SPOLNE IDENTITETE

RAZVOJ SPOLNE IDENTITETE TER FREUDOVA IN FEMINISTIČNA PSIHOANALIZA KOT TEORIJE POSREDNO INTERNIH DEJAVNIKOV

SOCIALIZACIJA IN SOCIALNA KONTROLA KOT OBLIKA EKSTERNIH DEJAVNIKOV

Ekskurz: Otroci homoseksualnih staršev

V. OBLIKOVANJE HOMOSEKSUALNE (SPOLNE) IDENTITETE

ŠESTLETNA RETARDACIJA IN ŠTIRI STOPNJE RAZKRITJA PO DANKU

ŠEST STOPENJ RAZVOJA HOMOSEKSUALNE IDENTITETE PO VIVIENNE CASS

IDEALNOTIPSKA KARIERNA POT HOMOSEKSUALCA PO KENU PLUMMERJU

Senzibilizacija

Signifikacija in disorientacija

Razkritje in stabilizacija

Ekskurz: Zdravstvena vzgoja in homoseksualnost v Sloveniji

IDEALNOTPISKI ŠTIRISTOPENJSKI MODEL OBLIKOVANJA HOMOSEKSUALNE IDENTITETE PO RICHARDU TROIDNU

Senzibilizacija

Kriza identitete

Prevzem identitete

Predanost

SKUPNE VSEBINE PREDSTAVLJENIH MODELOV

VI. RAZKRITJE

PROBLEM PREVODA

DEFINICIJA

RAZKRITJE KOT PROCES

POTEK RAZKRITJA

KLASIFIKACIJA RAZKRITIJ

Ekskurz: Očetovo razkritje pred otroki

OVIRE NA POTI DO RAZKRITJA

PRIMERJAVA: RAZKRITJE ŽIDOVSKE IN GEJEVSKE IDENTITETE PO SEDGWICK

HEGEMONSKA MOŠKOST, MOŠKA BOLEČINA IN KONTRADIKTORNO IZKUSTVO MOČI KOT OVIRE NA POTI DO RAZKRITJA

ZAKLJUČEK

LITERATURA

Comments are closed.