Ukinitev subvencij reviji Lesbo

Revija Lesbo in zbirki Lambda in Vizibilija, ki izhajajo v okviru Društva ŠKUC, obveščajo javnost, da je Ministrstvo za kulturo ukinilo subvencijo reviji Lesbo. Obvestilo navajamo v celoti:

Revija LESBO

Zbirka LAMBDA

Zbirka VIZIBILIJA

OBVESTILO ZA JAVNOST:

Ukinitev subvencije reviji LESBO

V uredništvih revije LESBO ter knjižnih zbirk Lambda in Vizibilija, ki izhajajo v okviru Društva ŠKUC, smo zaskrbljeni in ogorčeni nad dejstvom, da je Ministrstvo za kulturo RS v letu 2003 ukinilo subvencijo reviji LESBO.

V dopisu 403-249/2003 (z dne 2. 4. 2003) nas je MK RS obvestilo, da revija LESBO “ne dosega zahtevanega obsega in kriterijev kvalitete, saj gre za bilten, zato se revije ne podpre”.

MK je – na podlagi 13. čl. Zakona o medijih (UL RS štev. 35/2001) in 7. člena Pravilnika o načinu vodenja in postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (UL RS štev. 58/2001) – reviji LESBO izdalo odločbo (z dne 28. 10. 2002), s katero je bila revija vpisana v register medijev pod zaporedno številko 422, in sicer kot: Lesbo. Politična, socialna in kulturna revija. Iz navedenega je razvidno, da publikacija ni bilten.

Opozarjamo na posebno vlogo, ki jo ima revija LESBO v slovenskem prostoru, saj gre za edino revijo, ki obravnava kulture in življenjske stile lezbijk in gejev. Zlasti pa – kar gotovo ni nepomembno – gre za publikacijo, ki se kritično loteva aktualnih politik in se posveča analizi vsakršnih izključevalnih tendenc.

Revija je nekomercialna in brezplačna. Ukinitev subvencij pomeni ogrožanje in onemogočanje izražanja deprivilegiranih in socialno ranljivih družbenih skupin skozi lastne medije, kar je prelom enega temeljih standardov vključevalne družbe; pomeni zoper kulturo družbenih manjšin usmerjeno politiko. Videti je, da na nivoju države obstaja interes po utišanju glasov lezbično-gejevskega gibanja. Glede na zgoraj navedeno smo prepričani, da so razlogi za ukinitev subvencij homofobične narave.

Nataša Velikonja, glavna urednica revije Lesbo

mag.Tatjana Greif, odgovorna urednica revije Lesbo

Brane Mozetič, urednik zbirke Lambda

Nataša Sukič, urednica zbirke Vizibilija

Comments are closed.