Razpis za imenovanje programskih vodij klubov Tiffany in Monokel

Društvo ŠKUC (skladno s Poslovnikom Nadzornega sveta o delovanju klubov Tiffany in Monokel) objavlja javni vsakoletni poziv za imenovanje programskih vodij klubov Tiffany in Monokel. Rok za oddajo vlog je 20. september 2005 (velja tudi poštni žig z omenjenim datumom). Naslov, kamor se je potrebno prijaviti, je: Društvo ŠKUC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom RAZPIS ZA KLUBA TIFFANY IN MONOKEL.

K vlogi je potrebno priložiti:

  1. PROGRAMSKO VIZIJO DELOVANJA KLUBOV V LETU 2005/06 IN RAZVOJ KLUBOV DO LETA 2010
  2. PREDSTAVITEV POZNAVANJA LGBT KULTURE
  3. CV KANDIDATK/KANDIDATOV

Kandidatke in kandidati, ki že opravljajo kakšno drugo gostinsko dejavnost (v izogib konfliktu interesov) na razpisu ne morejo sodelovati.

Comments are closed.