“Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo” – predavanje v Cafeju Open

Odprti torek @ Cafe Open, Hrenova 19, Ljubljana
DR. MARJANA HARCET
“Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo”

torek 21. 10. 2008 ob 19.30

Dr. Marjana Harcet se bo kot avtorica dela “Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo” osredotočila predvsem na vprašanje zakaj in kako, če sploh, govoriti o vlogi in položaju žensk v islamu. Na temelju svojega raziskovalnega dela bo predstavila nekatere običaje in navade, značilne za islam kot vero in izhodišče šeriatskega prava, ki je v različnih islamskih državah vir zakonodaje. Spraševali se bomo, kaj to dejstvo pomeni za vsakdanje življenje muslimank in muslimanov v teh deželah in kaj za tiste, ki živijo islam v sekulariziranem okolju ter kako pristopati k razpravi o islamu, ne da bi posploševali in ponavljali sterotipna prepričanja, ki izvirajo iz orientalističnega pogleda.

Vabljene/i.

Comments are closed.