Izjava Braneta Mozetiča ob Paradi ponosa 2013

IZJAVA OB PARADI PONOSA 2013

Kot dolgoletni aktivist seveda podpiram idejo parade ponosa kot javne manifestacije za emancipacijo LGBT populacije in javno obeležitev boja za enake človekove pravice seksualnih in spolno identitetnih manjšin – ne nazadnje sem bil povod, pa tudi pobudnik in soorganizator prve parade. Vendar v zadnjih letih opažam nenavadno gostovanje političnih elit na tej prireditvi, ki prej spominja na nabiranje političnih točk, kot pa na skrb za geje in lezbijke. Želim izraziti nasprotovanje, da se parada iz leta v leto izrablja za politično propagando katerekoli politične opcije. Mnogi smo razočarani nad dolgoletnimi praznimi obljubami o pravni in zakonski ureditvi istospolnih zvez in družin ter nad številnimi diskriminatornimi posledicami, ki iz tega izhajajo, in izražamo upravičen dvom in nezaupanje v iskrenost in dobronamernost delovanja političnih elit v dobrobit in korist vseh državljanov in državljank. Menimo, da  vedno nove obljube, besede o enakopravnosti, napovedi novih zakonskih ureditev za LGBT populacijo ob evidentnem pomanjkanju politične volje in poguma (od leta 1997 do danes je bilo spisanih že zelo veliko število zakonskih predlogov, ki so bili vsi po vrsti neuspešni, vključno z nedavnim Družinskim zakonikom), vodijo zgolj v pravno prenormiranost in v še večjo nesigurnost in degradiranost manjšin. Zato je sodelovanje te iste, dolgoletne politične garniture na paradah ponosa podobno hipokriziji. Ob letošnji paradi pa še posebej bode v oči pokroviteljstvo in napovedani govor župana Zorana Jankovića. GLBT gibanje, ki bo drugo leto praznovalo svojih trideset let, si gotovo ne zasluži, da ga nagovarja politik, osumljen koruptivnih dejanj. Verjetno se organizatorji parade ne zavedajo teže tega dejstva, toda sam, in verjetno se z mano strinja večina GLBT populacije, odločno zavračam njegovo prisotnost in govor na letošnji paradi ponosa. Njegovo aktivno udeležbo na paradi lahko razumem le kot smešenje in izničevanje naših dolgoletnih prizadevanj.

Brane Mozetič

Comments are closed.