Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12
-

PORNOVIZIJA

RODI SE SUBKULTURA
Roman Kuhar

Epizode iz gejevske in lezbične zgodovine

Z zgodovino je križ. S postavljanjem meja še večji. Če postavimo rojstvo gejevske in lezbične subkulture - scene z bari, kruzing placi, slengom in kodificiranimi pravili vedenja - na začetek 18. stoletja, ko o tem prvič poročajo spisi 'varuhov morale', potem si moramo hkrati zastaviti vprašanje, kaj se je dogajalo preden sta si država in z njo policija zadali nalogo moralnega očiščenja Evrope.

Odtise homoseksualne subkulture je moč odkriti že v srednjem veku, najprej v hebrejsko-špansko homoerotičnem pesništvu 11., 12. in 13. stoletja. V njem lahko zaznamo kontinuiteto kod in podob, ne izpričuje pa obstoja homoseksualnih zvez in mest srečevanja. Podobni kodi in podobe se pojavljajo tudi v francoski literaturi 12. stoletja, medtem ko v Italiji o subkulturi in mestih srečevanja sodniški zapiski poročajo šele v 15. stoletju. Halsall meni, da je za opis omenjenih odtisov subkultura prezahteven izraz in da kvečjemu lahko govorimo le o homoseksualnih mrežah. Obstoječi viri namreč ne podpirajo teorije o kontinuirani in široko pojavljajoči se subkulturi:

“Nekateri homoseksualci so imeli popolnoma individualne seksualne izkušnje brez zavedanja o obstoju drugih ali vsaj številnih drugih z istimi občutki in prav zagotovo brez koncepta o drugačni seksualnosti. … Verjetno so v nekaterih samostanih obstajale manjše skupine, moški, ki so se v mladosti igrali z drugimi moškimi in so z njimi lahko ohranjali stike, a vse to je spekulacija. Povsem prepričani smo lahko, da so v številnih predelih in obdobjih, za katere nimamo virov, obstajali izolirani posamezniki, ki so sklepali zveze na lokalni ravni: na to nas napeljujejo seksualne navade, ki jih lahko opazujemo na različnih koncih in o katerih nekaj vemo. Takšna individualna izkušnja je bila lahko usoda večine homoseksualcev v srednjem veku. Obstajajo pa različni primeri, kjer viri nakazujejo na majhne skupine ali mreže. Na nekaterih kraljevih dvorih so obstajale mreže homoseksualno zainteresiranih moških. … To je premalo, da bi temu rekli subkultura, a homoseksualci, ki so jim pripadali, so imeli družbeno podporo” (Halsall, 1988:11).

Meje niso jasne, zgodovinsko sliko o sodomitski subkulturi1 v naslednjih stoletjih pa je moč sestaviti zgolj iz policijskih poročil o razkrivanju, preganjanju ter obsodbi sodomitov in njihovih scen. Brez policijskega terorja, kako ironično, bi bila naša slika o sodomitski subkulturi zamegljena ali celo nevidna. A tega dvojega ne smemo posledično povezati: vzpostavitev zavesti o obstoju sodomitske subkulture ni nič drugega kot zgolj rojstvo učinkovitejšega policijskega nadzora in pojav popularnega tiska, ki poroča o njih obsodbah.

Nekateri pojav sodomitske subkulture poskušajo povezati z vzponom kapitalizma ter nastankom urbanih središč, ki so s svojo anonimnostjo vsaj potencialno nudila možnost 'drugačnega življenjskega stila'. Življenje med 90.000 ljudmi v Londonu 18. stoletja je namreč vzpostavljalo povsem drugačen okvir sveta kot vaško. Pa vendarle se zdi, da je uporaba nadzora na začetku 18. stoletja v Evropi, v Londonu, Parizu in Amsterdamu, odkrila že eno ali dve generaciji prej obstoječo subkulturo: scena je bila izoblikovana, pravila so bila kodificirana, obstajal je celo poseben sodomitski sleng, ki se je v takratni Angliji imenoval 'Johngirlish' (janezica). Po letu 1795 se v sodnih zapiskih pojavljajo tudi poročila o obsodbah tribad - tako so takrat imenovali ženske, ki so se predajale sodomiji - a iz njihovih pričanj ni moč sklepati na obstoj tribadnih subkultur, tako kot so se sodomitske subkulture razvijale med moškimi.

Eno je gotovo: z odkritjem sodomitskega podzemlja, z apetitom popularnega tiska po senzacijah in škandalih ter z javnimi eksekucijami sodomitov se v Evropi 18. stoletja pojavi posebna marginalizirana skupina ljudi, za katero je prepoznana resda protinaravna in izprijena, a vendarle posebna spolna identiteta. Prvič v zgodovini je družba označila skupino moških za manjvredne in zaničevanja potrebne zaradi njihove seksualnosti. Pred tem je bila sodomija percipirana kot grešnost, za katero trpi celotno človeštvo. V sodomijo, kot najhujšo obliko greha, povezanega s seksualnostjo, je lahko zapadel vsak, če je le popustil seksualni sli, trdo delo pa je bilo najboljše zdravilo proti njej.2

Sodomijo so transformirali iz grešnega, a možatega dejanja, v novo stigmatizirano seksualno identiteto. Sprememba od generalnega k partikularnemu, ki se zgodi v začetku 18. stoletja, je bila radikalna in je imela svoj namen. Ostra črta med dobrim in slabim na področju seksualnosti je namreč postala strogo orožje socialnega revanšizma. Refor-matorska gorečnost puritancev je ljudem dala agresivno etiko, s katero so izražali svojo jezo. Pravilno in pravično je bilo občutiti srd do grešnih. In jih zato, kakopak, kruto kaznovati.

London
Leta 1690 v Londonu ustanovijo Družbo za reformacijo vedenja. Štirje nadzorniki so vsak v svoji četrti Londona zbirali imena in naslove tistih, ki so kršili moralna določila takratnega časa. V desetih letih je število tovrstnih institucij v Londonu naraslo na skoraj dvajset, pri izmenjavi informacij pa so sodelovali tudi s skupinami iz okoliških podeželskih predelov. Prva njihova žrtev, ki je bila obsojena sodomitskega greha, je bil kapetan Edward Rigby. Leta 1698 je bil priveden pred sodišče, vendar mu krivda ni bila dokazana. Akterji Družbe za reformacijo vedenja pa niso obupali. Tako kot bodo to počeli še v naslednjih stoletjih, so Rigbyju nastavili past: 19. letnega Williama Mintona. Z njim sta se sestala v privatnih sobah taverne George. Ta je bila ena izmed predhodnic prostorov, diskretnih klubov in tavern, ki bodo kmalu zatem postali znani kot moli hiše. Ime 'Molly' je oblika imena 'Mary' in je v takratnem slengu označevala ženske prostitutke, v začetku 18. stoletja pa so jo začeli uporabljati tudi za sodomite, ki so obiskovali moli hiše. Ime naj bi aludiralo na njihovo mehkužnost, feminilnost in sloves moških prostitutk, čeprav iz policijskih zapiskov sledi, da se Mollyji v moli hišah niso prodajali.

Družba leta 1703 javno razkrije nekaj zbirališč sodomitev, štiri leta pozneje pa s pomočjo svojih osmih agents provocateurs uspe zajeti okrog 100 sodomitov, vendar vsi niso obsojeni. Iz tistega časa je ohranjena anonimna satira The Women Hater's Lamentation (Tožba ženskomrznežev), plakat zanjo pa prikazuje nekaj obtoženih, ki so si še pred sojenjem porezali vrat ali se obesili.


Slika 1 - Plakat satire 'Tožba ženskomrznežev'

Najbolj natančen opis molijevske scene ponujajo zapiski Samuela Stevensa, agenta Družbe za reformacijo vedenja, ki ob razkritju moli hiše Mother Clap leta 1726, ko je poleg te zaprtih še dvajset moli hiš, zapiše:

“Našel sem 40 do 50 moških, ki se, kot pravijo, med seboj ljubijo. Včasih drug drugemu sedejo v naročje, se na pohoten način poljubljajo in nespodobno uporabljajo svoje roke. Potem vstanejo, plešejo, se priklanjajo in oponašajo ženske glasove. Nato se objamejo, se igračkajo in v parih odidejo v drugo sobo v istem nadstropju, kjer se, kot oni to poimenujejo, poročijo.”

V vsaki moli hiši je bil prostor, kjer so moliji plesali in pili, sosednja soba, ki so jo imenovali 'kapela', pa je bila namenjena spolnim stikom.


Slika 2 - Notranjost moli hiš (naslovnica knjige 'Mother Clap's Molly House' Rictorja Nortona)

Moli hiše, prvo so v Londonu odkrili v devetdesetih letih 17. stoletja, so bile namenjene delavskemu in srednjemu razredu, saj je iz poročil o aretacijah moč razbrati, da vanje niso zahajali aristokrati. Za moške, ki jih Stevens opisuje, pravi, da so feminilni, nekateri oblečeni v ženska oblačila, med seboj pa se naslavljajo z 'gospa' in 'milostljiva gospa'. Prevzeli so tudi ženska imena: princesa Serafina, debela Nelly, Marija Magdalena in podobno. V javnosti so bili Moliji prepoznani kot samski moški, dostopni viri pa pričajo o tem, da je bilo veliko Molijev tudi poročenih in so imeli svoje družine. Obsojene Molije so vsak dan za nekaj časa postavili na oder sramote, kjer so morali prenašati jezo ljudi, oboroženih s palicami, opekami, smrdečimi ribjimi glavami, odpadki, mrtvimi mački in gnilo zelenjavo.

Moliji so bili lahka tarča, saj so bili prepoznavni zaradi svojega načina oblačenja. Zdi se, kot da bi prevzeli vlogo grešnikov. Puritanska ideologija je namreč insistirala, da je moška psiha stroga, hladna, trda in neprizanesljiva, Moliji pa so se s posvojitvijo 'ženskih' lastnosti odrezali od družbeno sprejemljivega dela svojega spola.

Moli hiše so preživele globoko v 19. stoletje, izgubile pa so svojo transvestitsko podobo.

Pariz
Tudi Pariz 18. stoletja je poznal angleškim moli hišam podobno sodomitsko subkulturo. Danes jo poznamo zato, ker je bila tarča policijskega terorja, vendar tokrat njihova naloga ni bila vzpostav-ljanje morale v družbi, pač pa ohranjanje družbenega reda v rastočem mestu. Aretirani sodomiti, ki jih francoska policija po leta 1738 začne naslavljati s pederasti, niso namreč imeli spolnih odnosov zgolj z moškimi, pač pa z moškimi iz družbenih razredov, ki jim sami niso pripadali.

1706 leta je v Parizu aretiran Simon Langlois, ki je bil eden izmed protagonistov takratne pariške sodomitske scene. Obtožen je bil ustanovitve posebnega reda mladih moških, ki naj bi prevzemali, podobno kot angleški Moliji, ženska imena in se med seboj 'poročali'. V policijskem poročilu piše:

“Ponavadi so se sestajali v Cabaret du Chaudron, na ulici St. Antoine, kjer so se, potem ko so se napili, predali grehu sodomije; ob sprejetju novih privržencev reda organizirajo posebne ceremonije, na katerih prisežejo tudi zvestobo redu.”

Pariške kavarne niso bile edini prostor srečevanja, saj so se sodomiti na osnovi posebnega sistema kod in signalov prepoznavali tudi na promenadah in v parkih (npr. Jardin de Luxemburg), najpogosteje pa v okolici prostorov, kjer so se zadrževale prostitutke.

Pariška policija je imela moč nadzora in kaznovanja v svojih rokah, saj so o kaznih za sodomijo odločali sami, povsem arbitrarno in mimo sodišč. Tovrstna situacija je bila pisana na kožo bogatih, ki so svoje grehe preprosto odplačali z denarjem. Zakon je sicer narekoval sežig na grmadi, vendar za celo 18. stoletje v Parizu obstaja dokaz za le en tak primer, ko sta bila dva moška zardi spolnega občevanja sežgana. Najpogosteje so jih zapirali v zapor Biçetre v južnem delu Pariza, ki je slovel po visoki stopnji umrljivosti in neznosnih pogojih življenja.

Policiji, ki je leta 1725 sestavila seznam z imeni 20 000 sodomitov, so pri delu pomagali že obtoženi sodomiti, ki so si z vohunjenjem poskušali omiliti kazen. 'Muham', kot so imenovali sodomitske vohune, so pogosto pomagali tudi Parižani sami, tovrstne obtožbe pa so, kakopak, predstavljale plodna tla za vsakršen revanšizem. S podobnim 'družbeno koristnim dejanjem' “špecanja” se srečamo že 200 let pred tem v Firencah, kjer so ob koncu 15. stoletja obstajala posebna sodomitskim pregreham namenjena sodišča. Ta so na vidna mesta obesila škatle, v katera so prebivalci in prebivalke metali anonimna sporočila o osebah, ki so bile vpletene v sodomijo.

Amsterdam
Amsterdamska sodomitska scena, ki je bila povezana s scenami v še nekaj nizozemskih mestih, je kot velika afera v javnost izbruhnila leta 1730. V Utrechtu je bil tega leta aretiran in sodomije obtožen 22 letni Zacharias Wilsma, ki je na zaslišanju razkril svoje štiri sodomitske prijatelje iz Amsterdama. Eden izmed njih je pred eksekucijo navedel še štirideset imen in Amsterdam je zajela histerija ob razkritju sodomitske subkulture. Nekatere obsojence amsterdamskega procesa so utonili, druge obesili, večino pa zadavili. Davljenje je bilo namreč najpogostejša metoda usmrtitve za ženske, obtožene kriminalnih dejanj. Nizozemska sodomitska mreža je bila tako v letih od 1730 do 1737 skoraj popolnoma uničena, vendar se je pozneje ponovno revitalizirala.

Sodomiti so se srečevali v tavernah (ena izmed njih se je imenovala 'Stara gospa') in moških bordelih, ki so jih imenovali 'hiše zabave', izoblikovali pa so tudi svoj sleng. 'Iztresti' je bil, na primer, slengovski izraz za masturbacijo, analni seks so imenovali 'umazano delo', tleskanje z rokami pa je bil prepoznavni znak za moške, ki so iskali seks.

Tako kot v Angliji in Franciji, tudi na Nizozemskem policijska poročila in takratno časopisje sodomitsko subkulturo označijo za mehkužno. Medtem ko publicist Justus van Effen sodomite imenuje 'hermaforditi v glavi', javno mnenje v njih najde grešnega kozla za ekonomsko recesijo, ki po letih prosperitete in smrti kralja Williama tretjega razjeda nizozemsko družbo. Razlaga je bila jasna: po stoletju ekonomske rasti in razkošja se je v urbanih središčih zaradi presežka dobrin pojavila razbrzdanost. Sodomiti, ki naj bi se v življenju predajali zgolj grešnim užitkom, so postali inkarnacija tistega, česar se je kalvinizem najbolj bal.

Protestantska družba zaradi prepoznavanja 'izbranih' razvije etiko dela in ponos nad domom ter družino, kjer se problemi rešujejo z molitvijo, samožrtvovanjem in abstinenco. To je svet, ki je zatrl homoseksualni izraz in ga v zadnjih petsto letih kruto kaznoval. Do konca 17. stoletja so protestantski puristi obudili nekatere izmed najbolj strogih ukrepov srednjeveške zakonodaje o spolnosti in jih vključili v pravne strukture, kjer so se ohranili do druge polovice dvajsetega stoletja.

Nadzor in scena
Čeprav so evropske dežele v začetku 18. stoletja v svojih sodniških knjigah imele člen, ki je predvideval smrt za greh sodomije, se je kazen v svoji najradikalnejši obliki, smrti, redko udejanjala. Nizozemski primer z nekaj manj kot 600 obsodbami v celem stoletju je še najhujši, čeprav je iz policijskih zapiskov moč sklepati, da je v evropskih mestih živelo na tisoče sodomitov. Eve Kosofsky Sedgwick meni, da so takratni oblastniki namesto politike eksterminacije uporabljali politiko terorizma: z nekaj brutalnimi eksekucijami sodomitov ter njihovim javnim izpostavljanjem na sramotilnih odrih so med sodomitsko populacijo zasejali strah. Pa ne samo to. Kaznovanje, ki je bilo izpostavljeno javnosti, je definiralo tudi vzorec moškega vedenja: pravi moški spolno ne občujejo z moškimi in se ne obnašajo kot ženske. Drugačno dimenzijo policijskega nadzora ponuja Rictor Norton, ki meni, da je moralno čiščenje Evrope zgolj pripomoglo k rasti gejevske in lezbične subkulture. Stimulacija k rasti je šla v smeri prepoznavanja: poskus zatreti tovrstno početje je le pripomogel k izražanju sodomitske seksualnosti, saj so sodomiti tako dobili informacijo, da v mestu obstajajo ljudje, ki občutijo isto kot oni. Še več. Dobili so zemljevid mesta s točno določenimi scenskimi točkami, eksekucije pa so jih zgolj opozorile, naj se srečujejo na manj javno izpostavljenih mestih. “Samoohranitev,” piše Norton, “je močna spodbuda h konsolidaciji subkulture.”

Z ugašanjem gorečnosti moralnega čiščenja ob koncu stoletja izginjajo tudi viri o takratnih scenah. Tisto, kar je bilo razkrito na začetku 18. stoletja, pa je vseeno služilo kot trden temelj razvijajoče se gejevske in lezbične subkulture. Ker se je tik pred letom 1700 rodila homofobična država, se je londonska, pariška in amsterdamska epizoda v naslednjih dveh stoletjih ob odkritjih konsperativnih gejevskih in lezbičnih scen ponavljala, le da so giljotine sčasoma prešle v medicinske okvire psihiatričnih bolnišnic ter političnih in družbenih diskvalifikacij.

OPOMBI:
1 Kategorija homoseksualnosti v pomenu ločene spolne identitete ne obstaja pred koncem 19. stoletja. Termin leta 1869 v svojem delu prvič uporabi madžarski zdravnik Karoly Maria Benkert, sčasoma pa preide v vsakdanjo rabo. Od srednjega veka pa vse do konca 19. stoletja je v uporabi termin sodomija, ki ni zožen zgolj na homoseksualnost, pač pa je vključeval tako odnose med moškim in moškim, žensko in žensko in nedovoljene oblike odnosa med moškim in žensko. Kot sinonim sodomiji so pogosto uporabljali zvezo 'zločin proti naravi' ali celo 'onanija'. Tu termin označuje tisto, čemur bi danes rekli predvsem gejevska in manj lezbična subkultura.
2 Zanimivo je, da je isti argument tristo let pozneje še vedno aktualen. Ko je v reviji Teleks leta 1984 izšel eden izmed prvih člankov o homoseksualnosti v Sloveniji in sprožil kup ogorčenih pisem bralcev, je Julija iz Maribora, potem ko je izlila svoj gnev nad homoseksualnostjo, zapisala: “Po moji stari pameti pač spadajo vsi tisti, ki hvalijo homiče, onaniste, drkače, pa iztirjene ženske in se zavzemajo za njih, za nekaj časa v zavod za prisilno delo, ker je najbrž vse to posledica preveč prostega časa in ne vedo kaj z njim. Če se bodo v potu svojega obraza morali truditi za vsakdanji kruh, kakor kmet ali jaz pred mnogimi leti po 14 do 16 ur na dan, jih bodo take stvari minile.”


Literatura
Boswell, John (1997): “Opredelitve”, Revolver, 23/24, str. 24-27.
Bullough, Vern. L. (1979): Homosexuality - A History (From Ancient Greece to Gayliberation), A Meridian Book, New York.
Halsall, Paul (1988): The Experience of Homosexuality in the Middle Ages, Fordham University, http://www.qrd.org/qrd/culture/gay.medieval.history
Norton, Rictor (1999): “Saucy queens & molly houses: The growth of the gay subculture: 1700-1800)”, Gay Times, 254, str. 26-28
Norton, Rictor (2000): “The Gay Subculture in Early Eighteenth-Century London”. V: Homosexuality in Eighteenth-Century England: A Sourcebook, http://www.infopt.demon.co.uk/molly2.htm
Pisma bralcev, Teleks, 9/7/1984
Spencer, Colin (1996): Homosexuality (A History), Fourth Estate, London.
Wikholm, Andrew (1999): Sodomitical Subcultures Emerge, www.gayhistory.com
Wikholm, Wik (1999): What was the Duztch Sodomy Panic,
http://www.q.co.za/culture/00features/000901-voc.htm


Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4