Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

SCENA
Destrukcija klubskih prostorov | Apathy | Veliki banket

______

DESTRUKCIJA KLUBSKIH PROSTOROV
Nataša Sukič Vegan

Kaj je glbt klubska scena? Kakšni so pogoji, da se vzpostavi? Kaj jo opredeljuje? Identitetne pripadnosti, glasbeni, kulturni okus ali kaj tretjega? Je fragmentirana, razdeljena na pop in alternativo, mainstreamovske oblike in kontrakulturo? Ali komunicira z glbt javnostmi?


Foto: dokumentacija Srečo B. - Daphne

Klubi predstavljajo različne izraze družbe. Pri nekaterih je v ospredju seksualna identiteta, v drugih etnična ali kakšna druga pripadnost, večinoma pa je glasba tisti mobilizacijski moment, ki povezuje ljudi, ki zahajajo vanje. Vendar pa je le malokatera družbena razlika v klubski kulturi tako "usodna" za segregacijo množice, kot je to seksualnost. Delitev po seksualnih orientacijah je bila na zahodu najbolj očitna med leti 1988 in 1992; še v zgodnjih osemdesetih so bili klubi pod vplivom nove romantike seksualno mešani. Epidemija aidsa, v Veliki Britaniji pa diskriminatorna zakonodaja, ki je homoseksualce potiskala v neenakopraven položaj, sta bila glavna sprožilca separatizma dela glbt skupnosti in povečane homofobičnosti dela strejt javnosti.

Geji in lezbijke skušajo na klubski sceni prisvajati in igrati različne glbt identitete, saj jih le-te osvobajajo od hegemonega performansa vsakdanjega življenja v strejt prostorih. Ker smo lezbijke in geji zaradi družbene stigmatiziranosti in marginaliziranosti odvisni od socializacije z drugimi geji in lezbijkami, smo nemalokrat pripravljeni spreminjati, tudi zniževati standarde lastnega okusa in kulturnih horizontov samo zato, da bi sploh kam spadali.
Na tej točki pa trčimo ob nevarnost uniformiranja scene, zavračanja ter izločanja različnosti. Poenotenje scene lahko pripelje tudi do popolne getoizacije in izgube stika z drugimi (sub)kulturnimi družbenimi skupinami. Takšen primer bi lahko bile zadnje sezone v vseh gej-lez klubih v Ljubljani.
Začetki klubske glbt kulture (1984) so bili v Ljubljani povezani s tedanjo alter sceno in nastankom novih družbenih gibanj. To pomeni, da je tudi družabnost na glbt sceni imela izrazito politični in aktivistični predznak. Z umestitvijo v underground (CIDM Ljubljana, Disko FV) je gej-lez gibanje na simbolni ravni naznanilo kontrakulturno (re)prezentacijo in polemiko z varno pozicionirano heteroseksualno večino. Leta 1989 sta sekciji ŠKUC-LL in ŠKUC-Magnus na ŠOU v Ljubljani naslovili prošnjo za dodelitev programskih večerov istospolno usmerjeni populaciji v prenovljenem in na novo odprtem klubu K4. ŠOU je prošnji ugodil in začelo se je obdobje treh najuspešnejših let glbt klubske kulture pri nas. Roza disko, takrat svojevrsten vzhodnoevropski fenomen, je bil prostor seksualne svobode, dekadence in užitka z izrazito avantgardističnim pridihom. Zato ne preseneča, da so v nabito polni klub prihajali tudi zvezdniki, kot je Nick Cave, gostje iz različnih socialnih in umetniških okolij ter geografskih sredin.
Izjemno občutljiva točka je "politika na vratih"; sistem selekcije, diferenciacije in izključevanja gostov na osnovi te ali one pripadnosti. Na ta način naj bi bila zagotovljena avtentičnost, avto-nomija, definiranje in kontrola klubskega dogajanja. Ker pa gre v osnovi za protisloven koncept, se tovrstne politike nemalokrat izkažejo za neučinkovite in kontraproduktivne.

V sezoni 1992/93 so se organizatorji Roza diska odločili za uvedbo klubskih kartic - z namenom, da bi le-te zaščitile in strnile glbt sceno. Rezultat je bil popolna getoizacija in masovni odhod podporne strejt ter drugih javnosti, pa tudi negativni odzivi v visokonakladnih medijih (Mladina), ki so s spremljanjem dogajanja v Roza disku prispevali pomemben delež pri oblikovanju pozitivne glbt podobe. Ena od zagovornic tega ukrepa je to odločitev komentirala takole: "Nekako od jeseni 1992 pa so postali nedeljski večeri že skorajda populistični, saj so v Roza disko začele drveti trume "zunanjih" obiskovalcev. Pa ne, da jih prej ne bi bilo, tokrat pa je bil pritisk raznih težakov, provokatorjev in vseh, ki pač morajo dežurati povsod, kamor se trenutno hodi, prehud. Tako je celo Roza disko s pretežno moško populacijo pokazal zasičenost in postavil mejo z vabilom zaupanja, to pomeni cenejšo vstopnino za članice in člane Roza kluba oziroma dolgoletne obiskovalce. Svobodnjaška scena se je zganila, po večini se je odzvala razburjeno in užaljeno... Prišlo je obdobje, ko se gejevski in lezbični sceni očita nestrpnost do drugih, skorajda nekakšna izdaja zaupanja... Gejevski in lezbični geto ni samo posledica nerazumevanja večinske populacije, marsikje postane ustvarjanje takega geta cilj... Je že tako, da imamo vsi svoje meje; ne le mnogi heteroseksualci, ki ne želijo imeti opravka s svetom homoseksualcev, imajo jih tudi homoseksualci in nesmiselno je pričakovati, da morajo prav oni biti mnogo bolj odprti, ker so pač manjšina, ki že zaradi mej, ki jim jih postavljajo drugi, nikoli ne bi smela določiti svojih."

Da je bila getoizacija v primeru Roza diska sporna strategija, nam kaže pogled nazaj. Prav gotovo lahko rečemo, da je nedeljska štirka do tedaj slovela po povezanosti in medsebojni toleranci kolorita identitet, ki so tja zahajale. Težakov in provokatorjev, kot v svojem zapisu trdi Bojana Vesel, je bilo v resnici le za vzorec. Ta ukrep je izgnal predvsem podporno in svobodomiselno strejt in biseksualno javnost, pa tudi tiste lezbijke in geje, ki jim je prav ta javnost predstavljala "varno okolje". Odšli so tisti geji in lezbijke, ki so imeli težave s comingoutom in jih je bilo preprosto strah izpostavljanja na "prečiščeni" glbt sceni, s čemer so se jim seveda zaprla edina vrata prehajanja in sprejemanja lastne identitete, pa tudi postopne integracije na glbt sceno. Klub je sicer načeloma še vedno ostajal odprt za vse, vendar pa je razslojevanje med našimi in drugimi ostalo kot prepoznavno dejstvo.

Posledica je bil drastičen upad obiska: od povprečno 400 do 500 obiskovalcev na večer je številka takorekoč čez noč padla na 150. Nadaljna posledica je bila homogenizacija glbt scene: prevlada domačijske mentalitete in pritisk konformnejše gej-lez publike sta bila za nosilce avantgardnejših glbt kulturnih praks premočna. Zgleda, da sta oba še do dandanes edina, ki nas v klubskem smislu predstavljata navzven. Se torej obnašamo kot fotografski negativ heteroseksistične družbe, kot je v enem svojih esejev cinično zapisala Lisa Power, britanska aktivistka?


Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4