Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

ŠOLA

Pismo proti homofobiji | O spolnosti vem toliko, da nikoli ne bi bil le peder. |
Feljton - ŠOLA IN HOMOSEKSUALNOST | Nevarna znanja

______

PISMO PROTI HOMOFOBIJI
Društvo za nenasilno komunikacijo

Pismo proti homofobiji, ki ga je Društvo za nenasilno komunikacijo in trinajst podpisanih organizacij namenilo javnosti in Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, je poskus civilne družbe spodbuditi te institucije k detabuizaciji govorjenja o homoseksualnosti v šolah. Z njim smo želeli opozoriti ljudi, tako v šolah, kot izven njih, da začnejo razpravljati o različnih življenjskih stilih in si o njih ustvarjati svoje mnenje in izkušnje.
Morda je prav zato iz šolskega sistema tako težko odpraviti diskriminacijske prakse, ker smo se ravno v njem naučili, da moramo drugim dokazovati, da vemo in poznamo edini pravi način gledanja na stvari okoli sebe. Učni proces je še vedno preveč vezan na nekritično sprejemanje razlag, informacij in vrednot tistih, ki vedo najbolje.
Veseli nas, da je kar nekaj medijev objavilo pismo proti homofobiji. Nekateri so na svoj način spregovorili tudi o homoseksualnosti in homofobiji. Ministrica za šolstvo, znanost in šport, dr. Lucija čok je v televizijski izjavi komentirala dogodek in podprla proces spreminjanja "prastrahu" pred homoseksualnostjo v smeri zavedanja in spoštovanja različnosti v šolah.
Po objavi pisma smo na pogovor v društvo povabili Urad za mladino MOL in Urad RS za mladino, ki pisma nista podpisala. Zdi se nam prav, da svoja mnenja o vprašanjih diskriminacije šolam in drugim javnostim posredujejo tudi oni. Dogovorili smo se, da bosta urada napisala jasna in konkretna navodila šolam, kako prepoznati in preprečevati diskriminacijo različnih življenjskih slogov.
In cilj je korak bližje...

Klavdija Aničić


Ilustracija: Boris Benko

Podpisane nevladne organizacije želimo javnost in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport opozoriti na diskriminatoren odnos šolske politike in prakse do vprašanja različnih spolnih usmeritev in še posebej na popoln molk o vprašanjih, ki se tičejo lezbijk, biseksualcev in gejev.

Društvo za nenasilno komunikacijo že več let po srednjih šolah izvaja sklop delavnic o nasilju, diskriminacijah, komunikaciji in reševanju konfliktov. Del programa je tudi dve šolski uri dolga delavnica o homoseksualnosti Ena od teh šol je do letos bila tudi Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani. V letošnjem šolskem letu so bili na omenjeni šoli ponovno zainteresirani za izvedbo delavnic, vendar so tokrat izrazili željo, da v program ni več vključena delavnica o homo-seksualnosti. V pismu, ki so ga poslali društvu, so zapisali: “Zaradi pritožb nekaterih staršev, da šola “navija” za homoseksualizem, Vas prosim, da letos podobnega obiska ne vključite v program.” Ker društvo ni bilo pripravljeno narediti takega kompromisa, šola delavnic ni sprejela.

Ko so na Društvu za nenasilno komunikacijo pripravljali program preventivnega dela z mladimi, se jim je z namenom spodbujati strpnost do vsakršne drugačnosti zdelo pomembno spregovoriti tudi o vprašanju homoseksualnosti. Za vključevanje teme različnih spolnih usmeritev so se odločili, ker v šolskem programu ni vsebin, ki bi, prvič, sploh govorile o homoseksualnosti, drugič, destigmatizirale to spolno prakso in na ta način poskrbele za večjo strpnost in tretjič, istospolno usmerjenim mladostnikom in mladostnicam, ki sedijo v šolskih klopeh, ponudile vsaj eno pozitivno izkušnjo, na katero bi lahko navezali svoja morebitna občutja.

Zahteva Srednje šole tiska in papirja o umiku tematike homoseksualnosti iz programa je izraz velike nestrpnosti in nekakšnega prastrahu, da bo govorjenje o homoseksualnosti ‘produciralo’ nove homoseksualce. Ampak posamezniki in posameznice ne postanejo ali niso homoseksualni zato, ker so obveščeni o tej problematiki. Sprašujemo se, kakšno predstavo o življenju ponudi šola, če se izogiba domnevno neprijetnim in ‘drugačnim’ temam. Naj molčimo o starih ljudeh, ker so drugačni od mladih, pa o črncih, brezdomcih, žrtvah nasilja, povzročiteljih nasilja, hendikepiranih, imigrantih in vseh podobnih ‘sumljivih’ posameznikih in posameznicah?

Reforma šolskega sistema v določeni meri podpira tak zamejen pogled. Leta 1980 je bil v slovenski šolski sistem uveden predmet zdravstvene vzgoje. V za ta predmet napi-sanem učbeniku je bila homoseksualnost obravnavana v okviru poglavja ‘Nenavadno spolno vedenje’ skupaj z ekshibicionizmom, fetišizmom, promiskuiteto, prostitucijo, incestom in posilstvom. Zavod za šolstvo je takrat priporočal, naj o homoseksualnosti v prvem letniku sploh ne govorijo, pač pa naj učiteljice in učitelji temo prenesejo v drugi letnik in o njej govorijo v okviru poglavja o socialno patoloških pojavih, skupaj s krajo, narkomanijo in alkoholizmom. Še leta 1985 v učbeniku piše: “Če opazujemo osebnost homoseksualcev, ne odkrijemo nič posebnega in nobenih dokazov ni, da so huje osebnostno moteni ali iztirjeni. Kljub temu mislimo, da je homoseksualnost posledica napačne vzgoje.” Ta dikcija je konec osemdesetih spremenjena, homoseksualnost pa se kljub temu še v začetku 90-ih obravnava v poglavju Nenavadno spolno vedenje, ki je definirano kot “spolni stiki z osebami in živimi bitji, s katerimi večina ljudi v kaki družbi in kulturi nima spolnih odnosov - to je z otroki, istospolnimi partnerji ali živalmi.” Homoseksualnost je bila še na začetku 90-ih postavljena ob bok pedofiliji in sodomiji.

Nič čudnega torej ni, da mladi, ki pri sebi občutijo istospolno usmerjenost, o času odraščanja govorijo kot o času strahu, izoliranosti, osamljenosti, o sebi pa pogosto razmišljajo kot o nenormalnih, čudnih in bolnih. Potrditve za ta občutja dobivajo v družbi, v medijih, v družini in tudi v šoli. Tam namreč dobijo sporočilo: o homoseksualnosti se ne moremo odkrito, sproščeno in odgovorno pogovarjati, ker je nekaj negativnega, lahko pa izrečemo kopico stereotipov, žaljivk in “šal”.

Tudi zato je pomembno, da povemo, da so delavnice o homoseksualnosti s strani učenk in učencev vedno dobro sprejete. Mladi z zanimanjem odkrivajo svoje stereotipne in predsodkov polne predstave o homoseksualnosti, izmenjujejo svoja mnenja ter z zanimanjem prisluhnejo osebni zgodbi izvajalca delavnice.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport sprašujemo, kako bodo poskrbeli, da šole ne bodo cenzurirale določenih tem in tako neposredno sodelovale pri ohra-njanju in spodbujanju diskriminatornih praks. Javnosti pa namenjamo naše sporočilo, da sta pasivna toleranca in osebna drža “jaz nimam proti tej stvari nič” veliko premalo. Če je nekaj ogorčenim staršem uspelo, da so dosegli prepoved pogovora o homoseksualnosti, lahko uspe tudi pobuda staršev in drugih, ki mislimo, da je v šolah nujno spodbujati kulturo spoštovanja različnosti.

Društvo za nenasilno komunikacijo
Pravno informacijski center
Ženska svetovalnica
SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja
ŠKUC-LL
Revija Lesbo
Združenje proti spolnemu zlorabljanju
MISSS
Društvo Center za pomoč mladim
Mirovni inštitut
Zavod za mednarodno prostovoljno delo Voluntariat
ŠKUC-Magnus
Legebitra
Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstvaVrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4