Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

LLOBBY - zunanji

Anarhistična alternativa političnemu privzemu queer boja |
Preventiva je veliko bolj učinkovita | Novice

______

ANARHISTIČNA ALTERNATIVA POLITIČNEMU PRIVZEMU QUEER BOJA
Tom Thomson



GIBANJE ZA PRAVICE GEJEV IN LEZBIJK GRE V SUPERMARKET:
Sanje o svobodi in vizijo družbe brez homofobije ter seksističnega zatiranja so si mirno prilastili dobro povezani, privilegirani vodje v gibanju za gejevske in lezbične pravice. Na mestu sanj in vizij stoji povsem drugačna podoba homogene, premožne queer nacije; identitete in možnosti so postale blagovne znamke, tesno zvezane s potrošniško močjo, ki pa naj bi nas pripeljale do pravičnega mesta ob omizju ameriškega sna. Doseči ta cilj je izredno težavno - in gotovo ne samo zato, ker nima prav nobene osnove v krutih realnostih, s katerimi se soočamo v kapitalistični politični ekonomiji, strukturirani skozi toge hierarhije prekrivajočih se sistemov nadzora in represije. Kako je lahko politično in družbeno gibanje s takšnimi revolucionarnimi potenciali in radikalnimi začetki zašlo v tako zelo napačno smer?

Površen pregled vodilnih principov in strategij največjih, najvidnejših queer političnih organizacij v deželi (ZDA, op.prev.) - denimo Human Rights Campaign ter National Gay and Lesbian Task Force - daje poučno skico o tem, kako je gibanje drselo k neškodljivemu privzemu. Že ob epidemiji aidsa in sočasnem fundamentalističnem krščanskem udarcu v zgodnjih osemdesetih so te vplivne organizacije za gejevske pravice postopno prevzemale integracionistične pristope, s katerimi naj bi queer ljudi povsem asimilirali v ameriško politično in družbeno okolje. Tovrstni aktivistični projekt temelji na intenzivnem lobiranju lokalnih, državnih in federalnih vlad, z namenom doseči zakonska priznanja (npr. zakoni proti zločinom iz sovraštva, zakoni, ki prepovedujejo anti-queer diskriminacijo v zaposlovanju in stanovanjski politiki, zakonsko priznanje queer partnerstev); povezovanju z liberalnimi politiki in vladnimi uradniki tako v Demokratski kot - neverjetno! - Republikanski stranki; kampanjah prepričevanja heteroseksualne večine, da queer ljudje NISO odklonski, da ne ogrožajo uveljavljenih idej o patriarhalni družbeni hierarhiji, da smo “prav takšni, kot oni” - te kampanje pa naj bi bile odgovor na politično hujskanje (trud PR služb, vložen v nasprotovanje anti-queer iniciativam ali zakonom) in del širše kulturne politike (“normalna” podoba nenevarnih, večinoma belih in srednjeslojnih gejev in lezbijk v zabavnih programih množičnih medijev).


Sodobno gibanje za gejevske in lezbične pravice se je s tem izo-gnilo možnosti, da bi razvilo neodvisno kritiko korporativnega ka-pitalizma ali državne moči. Namesto tega se je zavestno odločilo za povezovanje s “progresivnimi” frakcijami države in korporativne Amerike, s čemer naj bi zgradilo in zaščitilo svojo politično moč.

Če presojamo to strategijo zgolj na osnovi njene logike in zaslug, so rezultati v najboljšem primeru zmedeni. Mar zmage, dobljene skozi nekonfrontacijski, zastopniški aktivizem resnično predstavljajo napredek za široko večino queer ljudi v tej družbi? Raznolikost izkušenj kaže, da ne. Zakoni proti zločinom iz sovraštva in zavarovalniške ugodnosti, ki zaokrožujejo center osrednjega queer aktivizma, niso zaustavili dramatičnega porasta prijavljenih dejanj homofobičnega nasilja. Razvitejša zavest javnosti in trženje queer zvezd nista dovolj učinkovita ob oživljenem in dobro financiranem reakcionarnem anti-queer organiziranju znotraj skrajne verske desnice. Odkrito povedano: zastraševanje, nadlegovanje in nasilje, ki brutalno oblikujejo življenja najbolj ranljivih in najmanj vidnih segmentov queer skupnosti, queer mladine, revnih in queer delavskega razreda, dokazujejo, da so taktike in prioritete osrednjih queer političnih skupin zvonko spodrsnile. Ta spodrsljaj je produkt notranjih napetosti in nasprotij znotraj gibanja za gejevske pravice, ki so pripeljala do globoke neskladnosti liberacionističnega boja s prilagoditvijo v izkoriščevalski, nasilen, zatiralski politični sistem in ekonomijo.

Mišnica državnih rešitev
Nekonfrontacijski aktivizem osrednjih queer skupin, nasičen z neutrudnim iskanjem finančne podpore in nenehnim lobiranjem kongresa in državne uprave, je prinesel nekaj konkretnih rezultatov, vključujoč prelomna registrirana partnerstva v Vermontu lansko leto. Obseg in učinkovitost teh dosežkov pa resno omejujejo argumenti, ki dvomijo v logiko sklicevanja na avtoriteto države kot agenta družbenih sprememb. Visoka prioriteta, ki jo skupine, kot je Human Rights Campaign, dajejo zastopniškim politikam, je še posebej problematična. Kljub vsemu denarju in aktivističnemu delu, namenjenemu promociji predvsem simbolne zakonodaje, ki prepoveduje nekaj površinskih oblik diskriminacije, pa je organizacijska moč anti-queer cerkva in skupin, denimo Focus on the Family, znotraj kontur državne moči še učinkovitejša. Številne države so strmoglavile anti-diskriminacijske zakone ali - preko homofobičnega političnega lobiranja in ultra-konservativnih politikov - sprejemale odkrito homofobične zakone skozi vsa devetdeseta leta.

Kako omejena je državna moč pri zaščiti fizične varnosti in dostojanstva queer ljudi, vidimo ob preučevanju homofobičnega nasilja in zatiranja. Ob deklarirani politični in kulturni vojni proti queer ljudem, ki jo vsiljuje skrajna desnica, poteka še nevarnejša nedeklarirana vojna proti queer ljudem na ulicah, v šolah in pogosto znotraj samih institucij državne moči, še posebej v zaporniškem sistemu. Leta 1998 je FBI prejel več kot 1400 prijav zločinov iz sovraštva proti queer ljudem, to število pa bi bilo nedvomno višje, če bi upoštevali nasilna dejanja, ki niso bila nikdar prijavljena na policijo, ter ozkost birokratskih definicij zločinov iz sovraštva, ki jih uporabljajo policija ter tožilci. Položaj queer mladine je še posebej nevaren; niti tisti, ki se ukvarjajo s spremembami zakonov, niti šolsko osebje ni pokazalo najmanjšega nagiba v smeri preprečevanja sistematičnega zastraševanja in nasilja, s katerim se sooča queer mladina skozi vso srednjo šolo. Delovanje znotraj “sistema” z orodji tega sistema je - glede zaščite queer ljudi pred uničujočimi napadi v homofobični družbi - spodletelo na najbolj spektakularen in absoluten način, ki si ga lahko zamislimo. Ta spodrsljaj pa naj nas, radikalne aktiviste in aktivistke, prisili k ponovnemu premisleku o našem zaupanju tudi v “progresivna” krila države.


Vzpostavljene gejevske in lezbične pravice kot desna roka kapitala
Zahteve odločnih gibanj za gejevske in lezbične pravice po “mestu za omizjem” postanejo še bolj razvidne, če preučimo vlogo korporativnega kapitalizma v določanju prioritet in taktik osrednjega boja za queer liberalizacijo. Po mnenju velikih queer organizacij naj bi najzanesljivejša pot k družbeni ter politični moči ležala v “naših” denarnicah in tako so torej v zadnjih letih glasno postavile potencialno moč queer Amerike v obliko monolitnega bloka premožnih potrošnikov. Popularno skandiranje na zadnji paradi ponosa v Burlingtonu, Vermont, “We're Here, We're Queer, We Shop (!!)”, odlično ponazarja domišljavo, klasično predpostavko, da je kupna moč zadostna oblika političnega vpliva, da si (“mi” kot univerzalizirani zgornji srednji sloj queer ljudi) lahko kupimo izhod iz uničujoče homofobije družbe. Zablode te strategije bi bile smešne, če ne bi bile tako značilne za širši, nevarnejši trend znotraj osrednjega queer aktivizma, to je podpiranje s korporativnim denarjem, kar odpira vrata tovrstni samozadovoljni, cinični ideologiji v samih vodilnih akcijah.

Korporativni privzem nad queer bojem deluje na različnih ravneh, a njegov direktni učinek se kaže v zavezanosti vodstva gibanja uslužnosti ekonomskim privilegijem in znatni preusmeritvi prioritet gibanja stran od vizij bolj borbenega, vključevalnega in anti-avtoritarnega boja. Korporativno sponzoriranje gejevskega ponosa in transformacija javnih akcij v potrošniški raj, opremljen s trgovskimi stojnicami in reklamami, je le najvidnejši simbol kapitalističnega vpliva. Velik del političnega organiziranja Human Rights Campaign in podobnih skupin je podkupljen z velikimi donacijami multinacionalnih korporacij: HRC med pomembnimi sponzorji našteva American Airlines in Verizon - obe družbi imata zgodovino spopadov z delavstvom in poskusov razbijanja sindikata. Milijone dolarjev donirajo odprti queer zvezdniki - denimo David Geffen - za queer politično lobiranje in organiziranje volitev. Gibanje nekritično slika številne velike korporacije z brezmejno močjo v telekomunikacijah in obrambni industriji, denimo Disney in General Electric, kot zaveznike v boju - zaradi zavarovalniških ugodnosti, ki jih ponujajo istospolnim partnerjem njihovih uslužbencev. Ne preseneča, da se je zaradi medsebojnih povezav korporativne moči in queer aktivizma znotraj queer političnega diskurza upočasnil razvoj celo blagih kritik kapitalizma in državne moči.

Težnja gibanja, da se osredotoči na male pridobitve za uslužbence iz srednjega sloja in da se sklicuje na apokrifen, vseobsegajoč zgornji srednji razred kot ilustracijo potencialne moči, seveda zanika obstoj milijonov revnih queer ljudi in tistih iz delavskega razreda. Razvrednoti ali spregleduje tudi realno ekonomsko izkoriščanje, ki ga trpijo zaradi iste strukture kapitalistične moči, ki jo vodstvo gibanja tako lakomno sprejema kot finančne pokrovitelje in zaveznike. Ta navznoter razklana reforma, ki poteka preko državne moči in znotraj korporativnih struktur, medtem ko ne prepoznava nasilja nad ne-belimi in nepremožnimi queer ljudmi (v obliki revščine, policijskega nasilja v ne-belih skupnostih, v zaporih itd.), vpije po potrebi po radikalnem queer boju, ki bi obnovil to opotekajoče se gibanje.

Koraki k anti-avtoritarnemu/anti-kapitalističnemu queer gibanju
Radikalcem in radikalkam ni potrebno ponovno iznajti kolesa, da bi spremenili boj za queer liberalizacijo v resnično demokratično, vključevalno množično gibanje, ki se ni pripravljeno prilagoditi ali ugoditi diktatu nepravičnih sistemov izkoriščanja. Ta projekt je iz dneva v dan bolj nujen. Kapitalistična/policijska država se krepi ob vedno krutejši ekonomski strukturalni prilagoditvi in naraščajoči militarizaciji javnega življenja, s tem utrjuje svojo moč; stopnjevanje političnih, kulturnih in fizičnih napadov na queer ljudi in idejo queer identitete se s tem pospešeno zliva v stanje odprte vojne. Teme, ki so pred nami, so podobne tistim, ki se dotikajo brstečega globalnega boja proti kapitalistični/rasistični/seksistični nadvladi policijske države; prevzeti moramo nekaj pobud drugih progresivnih organizacij in gibanj, ki so se resno usmerila k lokalnemu organiziranju, povezovanju z drugimi liberacionističnimi boji (taktika, ki jo je osrednje gibanje za gejevske in lezbične pravice že davno opustilo) ter oblikovanju izrecno anti-kapitalistične, anti-avtoritarne queer analize, ki povezuje represijo nad queer ljudmi s širšim, trdnim sistemom dominacije, ki oblikuje naša življenja.

Na teoretski ravni zgleda prav lahko. Realnost je malce bolj plašna, čeprav organizacije, ki utelešajo oblike, ki bi jih moralo prevzeti tudi gibanje za radikalno queer liberalizacijo, že obstajajo (ali nastajajo). Filadelfijski ACT-UP ponuja poučen primer. Več kot petnajst let se, ob filadelfijski queer skupnosti, spopada z rasizmom, homofobičnimi javnimi in religioznimi institucijami, ter zagotavlja neposredno podporo HIV pozitivnim; v zadnjem času so odigrali pomembno vlogo pri načrtovanju in realizaciji več množičnih akcij - ob protestih proti Svetovni banki in Mednarodnem denarnemu skladu ter mobilizaciji proti Republikanski Nacionalni Konvenciji prejšnje poletje (vloga, kjer so izkusili resno policijsko represijo; eno od organizatork filadelfijskega ACT-UP, Kate Sorenson, je doletela tožba za šest izmišljenih zločinov). Med ostalimi prioritetami radikalnega queer gibanja bi morala biti epidemija nadlego-vanja in nasilja nad šolajočo se queer mladino. Skupine, kot je ponovno oživljena Queer Liberation Front, so postavile to temo v ospredje; ta oblika direktne akcije je precej tvegana, vendar pa se moramo zavedati (iz lastne izkušnje odraščanja se verjetno že, čeprav na nezavedni ravni), da vojna proti queer mladini predstavlja prvo linijo širšega homofobičnega in patriarhalnega truda, usmerjenega v naše uničenje.

Znana afro-ameriška lezbična pesnica Audre Lorde je imela prav: ne moremo uporabljati orodij gospodarja, če želimo razrušiti njegovo domačijo. To je primeren zgodovinski in strateški trenutek, da zapustimo aktiviste in organizacije, ki jih bolj zanima “pravični” delež v gospodarjevi hiši, kot pa boj za resnično liberalizacijo vseh queer skupnosti.
Prevod: N.V.



Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARY



Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE



Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4