Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji

Dosje: Urad varuha človekovih pravic RS | Volitve 2002 | NoviceIlustracija: Boris Benko

Volitve 2002

Mnenja predsedniških kandidatov

Tatjana Greif

Petim kandidatom in kandidatki za mesto predsednika(ce) republike - Barbari Brezigar, Zmagu Jelinčiču, dr. Levu Kreftu, dr. Janezu Drnovšku in dr. Francetu Arharju - je uredništvo Lesba zastavilo pet vprašanj o stališčih do vprašanja lega-lizacije istospolnih partnerskih skupnosti, starševskih pravicah LGBT in homoseksualnosti v šolskih programih. Pozivu se kljub večkratnim prošnjam ni odzval dr. Arhar, ostale odgovore smo zbrali spodaj.

November prihaja. Še je čas za temeljit razmislek o vaši volilni odločitvi!

VPRAŠANJA
1. Ali podpirate legalizacijo istospolne partnerske zveze?
2. Ali podpirate enake starševske pravice lezbijk in gejev?
3. Ali podpirate pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok?
4. Ali podpirate možnost biomedicinske oploditve samskih žensk?
5. Ali podpirate uvedbo obravnave istospolne usmerjenosti v šolske programe?

Vrni na vrh

Dr. LEV KREFT
Vsak od nas ima pravico biti to, kar je, in živeti tako, kot se odloči. Edina omejitev te pravice je v resnici ta ista pravica, povedana drugače: nihče nima pravice drugih siliti na svoje kopito in zahtevati, da živijo po njegovem. Namesto delitve na tiste, ki živimo normalno in pravilno, in tiste, ki živimo drugače, različno, nenormalno, invalidno in nepravilno, potrebujemo zlasti v ustavni ureditvi in zakonodajni izpeljavi odprte možnosti, da se vsakdo odloča za svoj način življenja, lasten življenjski slog in za uporabo ali neuporabo vseh možnosti izbire. Odtod moji odgovori:

1. Ali podpirate legalizacijo istospolne partnerske zveze?
Da.

2. Ali podpirate enake starševske pravice lezbijk in gejev?
Da. Znameniti ugovor, da bi bili otroci v takih zvezah obsojeni na "nenormalnost", je dvakrat zgrešen. Prvič zato, ker prav lezbijke in geji mnogo bolje od drugih vedo, kaj pomeni nositi vsiljeno nalepko "nenormalnosti", in drugič zato, ker pač ne gre za "nenormalnost".

3. Ali podpirate pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok?
Da. Z opombo: to ni samo pravica do splava. V taki družbeni skupnosti, kjer ženska lažje splavi, kot moškemu natakne kondom, je s skupnostjo nekaj narobe.

4. Ali podpirate možnost biomedicinske oploditve samskih žensk?
Da.

5. Ali podpirate uvedbo obravnave istospolne usmerjenosti v šolske programe?
Da.

Leta 1990 sem postal predsednik ljubljanske organizacije takratnih Prenoviteljev - zdajšnje Združene liste. Moja prva politična odločitev je bila, da v vodstvu zberemo podpise v podporo Magnusu in drugim sorodnim skupinam, ki jih je takratna mestna oblast začela preganjati. Zaradi podpore njim, seveda, pa tudi zaradi podpore prenovi levice. Stara levica ni bila samo enostrankarska oblast, ampak tudi oblast avtoritarnega karakterja in patriarhalne kulture. Odnos do drugih, drugačnih in različnih je merilo za prepoznavanje današnje levice.

Hvala za povabilo in lep pozdrav!
Lev Kreft

Vrni na vrh

ZMAGO JELINČIČ

1. Ali podpirate legalizacijo istospolne partnerske zveze?
Zakon o registraciji skupnosti istospolnih partnerjev bomo Slo-venci po mojem mnenju dobili takrat, ko se bo predsednik vlade RS dr. Janez Drnovšek dogovoril s slovenskim metropolitom dr. Francem Rodetom, da se bodo istospolni partnerji tudi cerkve-no ženili. Nedvomno sem za to, da se zakon sprejme, saj bi se s tem uredila predvsem pravno formalna razmerja na področju ureditve premoženjskih stanj in dedovanja.

2. Ali podpirate enake starševske pravice lezbijk in gejev?
Ne.

3. Ali podpirate pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok?
Da.

4. Ali podpirate možnost biomedicinske oploditve samskih žensk?
Sem proti umetnemu oplojevanju samskih žensk. Če je ženska bolna, se pravi, da ne more zanositi, pa živi v urejenih razmerah, potem to ni problem. To je zdravljenje neplodnosti, ki je bilo že prej mogoče in je tudi zdaj mogoče.
Pri oploditvi samskih žensk pa gre v glavnem za segment zafru-striranih lezbijk, ki hočejo imeti igračko, ki bo, potem ko bodo starejše, ko se bodo nehale igrati z njo, skrbela za njih. To je zelo, zelo sebično, zelo svinjsko do otroka. Mislim, da si lahko vsaka ženska, ki je kolikor toliko normalna, dobi normalnega partnerja in to zadevo uredi tako, kot je treba. Vzemimo primer: kaj bo naredila taka ženska, ki zdaj deklarirano sovraži moški rod, potem pa ta ženska dobi moškega potomca? Kaj bo naredila? Svoje frustracije bo nadaljevala na lastnem otroku. In kaj bo iz otroka naredila? Maščevanje celotnemu človeškemu rodu bo šlo na svojega otroka in dobili bomo totalno zavoženo, psihično obremenjeno osebnost, ki bo zagotovo deviantna.

5. Ali podpirate uvedbo obravnave istospolne usmerjenosti v šolske programe?
Nikakor.

Zmago Jelinčič pl.
Vodja Poslanske skupine SNS in predsedniški kandidat

Vrni na vrh

BARBARA BREZIGAR

ODGOVORI ZA REVIJO LESBO
Glede vaših vprašanj o legalizaciji istospolne partnerske zveze, starševskih pravicah lezbijk in gejev, svobodnem odločanju otrok, biomedicinski oploditvi samskih žensk in uvedbi obravnave istospolne usmerjenosti v šolske programe, je moj odgovor naslednji.

Vedno sem zagovarjala strpnost in toleranco do ljudi, ki so drugačnega prepričanja ali drugačnih pogledov ali nazorov ter tudi to, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na katerokoli osebno okoliščino. Na ljudi gledam brez predsodkov. Prepričana sem, da so predsodki slaba stran našega razmišljanja in nam onemogočajo v ljudeh odkriti in spodbujati talente. Takšno razmišljanje nam narekuje srčna kultura in človeška širina. Takšno razmišljanje pa potrjujejo tudi določbe naše Ustave.

Tako je po mojem globokem prepričanju diskriminacija ljudi na podlagi njihove spolne usmeritve nedopustna.

Menim, da je v primeru istospolnih partnerskih zvez potrebno omogočiti zakonsko ureditev določenih razmerij in pravic (npr. dedovanje po istospolnem partnerju, dohodninska olajšava za vzdrževanega partnerja in podobno). Zakonska zveza pa predstavlja temelj družine in je namenjena ustvarjanju družine, ki je skupnost staršev in otrok in prav zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo in pozornost. Zato menim, da istospolnega partnerstva ni mogoče enostavno izenačiti s sklenitvijo zakonske zveze med moškim in žensko.

Glede možnosti biomedicinske oploditve samskih žensk ter enakih starševskih pravic gejev in lezbijk pa naj povem, da izhajam iz pravic šibkejšega, ki smo jih v urejeni družbi dolžni posebej varovati. Pri obeh teh vprašanjih je šibki člen otrok. Po mojem tr-dnem prepričanju, ki je podprto z določili Ustave in mednarodnih konvencij, mora država pri teh vprašanjih zastopati in ščititi pra-vice otroka. Otrokova temeljna pravica pa je pravica do obeh staršev - matere in očeta.

Pravica do svobodnega odločanja otrok je zagotovljena z Ustavo in pravzaprav ni potrebe po zavzemanju stališč. Nihče ne more nikogar siliti, da si vzame pravico, ki mu jo daje pravni red. Če je na eni strani pravica, je na drugi strani moja dolžnost, da spoštujem vsakogar, ki si je to pravico vzel. Vprašanje spočetja, rojstva in življenja ni enostavno. Že filozof Hribar je govoril o svetosti živ-ljenja. Tudi naš pravni red priznava komaj spočetemu bitju določeno pravno sposobnost (npr. v dednem pravu). Kompleksen odgovor torej v smislu črno-belo ni mogoč. Tisti, ki so iz tega vprašanja naredili pripadnost enemu ali drugemu polu, so bili politiki in mediji, ne pa življenje. Življenje se ravna po drugih me-rilih.

Podpiram, da šola vzgaja otroke v toleranci in strpnosti do vseh, ne samo do istospolno usmerjenih, in da jih vzgaja tako, da na nikogar ne gledajo s predsodki.

Lep pozdrav
Barbara Brezigar

Vrni na vrh

DR. JANEZ DRNOVŠEK

1. Ali podpirate legalizacijo istospolne partnerske zveze?
2. Ali podpirate enake starševske pravice lezbijk in gejev?

Legalizacija istospolne partnerske zveze in, kolikor razumem vaše vprašanje, vprašanje odraščanja otrok v takšni zvezi, je stvar razprav tudi v drugih evropskih državah. Gre za vprašanje, na katerega v tem trenutku ni mogoče odgovoriti enoznačno in zahteva odprto razpravo tako strokovnjakov različnih področij kot tudi širšo razpravo v družbi. Prav v široki razpravi o tako občutljivi temi, ki posega tudi v naše najobčutljivejše člane družbe, otroke, bi morala manjšina s strokovnimi argumenti pridobiti podporo večine.

3. Ali podpirate pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok?
4. Ali podpirate možnost biomedicinske oploditve samskih žensk?

Da, v Sloveniji nam je uspelo ohraniti razmeroma visoko raven pravic žensk, med drugim tudi pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, ki je tudi z ustavo zajamčena pravica. Pri vprašanju biomedicinske oploditve pa gre za vprašanje pravic manjšine, ki pa v ničemer ne posegajo v pravice večine. Imeti otroka je po mojem mnenju stvar vsakega posameznika.

5. Ali podpirate uvedbo obravnave istospolne usmerjenosti v šolske programe?
Kolikor poznam šolski program, je ta že sedaj takšen, da se otroci v šoli učijo strpnosti, tolerantnosti in sprejemanja drugačnosti


Dr. Arhar pa nič.


Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4