Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

JUGOSLAVIJA

Uvod | Intervju: Vlasta Jalušič | Recenzija knjige: Kot da me ni | Popularni peder | Hrvaški mediji o homoseksualnosti | Ženske, materinstvo in sodobni srbski nacionalizem | Osebno / politično
levo: politična aktivnost maldih med NOB; desno: politična aktivnost mladih danes (ZA SAMOPRISPEVEK)
iz knjige: Samoupravljanje-naša moč, MK, 1982; ilustracija Matjaž Schmidt

HOMOSEKSUALNOST NA PODROČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Uvod

Nataša Velikonja

Vzhodno-evropske študije so postale v zadnjem desetletju mogočno raziskovalno početje, bogato z študijskimi analizami, družboslovno literaturo, fakultetnimi oddelki ter katedrami. Preko konkretnih študij primerov je ta akademska linija sposobna artikulirati nove ugotovitve o sodobnih rasizmih in nacionalizmih.

Raziskovalni pogled je usmerjen tudi v države, ki so nastale na področju bivše Jugoslavije - v Slovenijo, na Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo ter Srbijo in Črno goro. Ena ostrejših pozornosti je podana prav analizam nacionalističnih konceptov državnosti, ki so se razvili - ali, bolje - okrepili po razpadu Jugoslavije. Namesto države kot servisa za državljane in držav-ljanke smo dobili nekakšne narodnjaške skupnosti, ki s pomočjo vojn, izrednih stanj, zastraševanja in paranoje, anti-intelektualizma in provincialnosti, medijskih politik, zakonskih ureditev, religijskih prioritet in konstrukcij javnosti ter javnega mnenja utrjujejo prakse izključevanja različnosti, identitet, prepričanj, življenjskih stilov, spolnih usme-ritev, razrednosti, etničnosti, religioznosti.

Razmišljati o nacionalizmu in rasizmu pomeni raz-mišljati o izključevanju, diskriminaciji in stigma-tizaciji - tudi na osnovi spolne usmerjenosti. V konstrukcijo nacionalne identitete so namreč nujno vpletene različne identitetne kategorije: poleg rase tudi razred, vera, spol in seksualnost. George L. Mosse, eden najpomembnejših raziskovalcev nacionalizmov, v delu "Nationalism and Sexuality" (1985) trdi, da predstavljata razvoj nacionalne ideje in konstrukcija seksualnih norm, razvoj nacionalizma in meščanske moralnosti, isti proces - "proliferacija modernih nacionalizmov v Evropi je vplivala in pogojevala konstrukcijo normativov telesa in seksualnega vedenja srednjega razreda".

Procesi institucionalnega izključevanja glede na spol in seksualnost ter diferenciacije znotraj izgradnje nacionalne identitete so vidni tudi v novih državah celotne vzhodne Evrope - tudi bivše Jugoslavije. Vse nove države izključujejo homoseksualnost ali lezbištvo iz socio-kulturne podobe. Nacionalizem je kot dominan-tna politična ideologija prinesel popoln preobrat k tradicionalnim vrednotam in dodobra očistil seksualne kode. "Izgradnja" nacionalne identitete - tudi slovenske - je tako vselej del govora o krizi moralnih vrednot, us-merjenega zoper "drugačne" živ-ljenjske stile in identitete. V vseh bivših jugoslovanskih republikah se je nacionalna identiteta oblikovala ob pomoči konceptov seksualne tujosti - ob njih se je razvijala sama dinamika sovražnosti mednacionalnih odnosov.

Vrni na vrh

Poglejmo nekaj drobcev:

Primer Martinović: Srb Martinović je leta 1985 trdil, da sta ga napadla dva Albanca in mu potisnila steklenico v anus. Afera je bila takoj pretvorjena v metaforo o ogroženosti srbstva - kar je pomenilo v prvi vrsti grožnjo aktivni srbski možatosti.

Boris L. Davidovich navaja anekdote o tem, kako so se uporabljale anekdote o homoseksualnosti Janeza Drnovška, tedaj predsednika države: "Srbskim politikom so te govorice prišle prav, saj so z njimi lahko kompromitirali slovensko liberalno in secesionistično politiko. (…) Vendar pa ga mediji, ki so bili pod nadzorom vlade, še niso odprto napadali: aluzije in napade so prepustili rumenemu tisku in obrekovanju".

Jovan Rašković, psihiater in srbski vodja na Hrvaškem, je pred vojno opisoval jugoslovanske narode - Hrvati naj bi pripadali "kastracijskemu tipu", Muslimani "analnemu tipu" in Srbi "genitalnemu tipu".

Leta 1991 je Zoran Đinđić, predsednik Srbske demokratske stranke, skušal diskreditirati političnega nasprotnika Vojislava Šešlja, vodjo Radikalne stranke, z vprašanjem, kako je lahko četniški vojvoda golobrad, in zaključil, da pa je morebiti četniška vojvodinja.

"Gospodični Vojki Šešelj se svetuje", je vzkliknil Branko Lainović, komandant srbske elitne garde, "da se oprime gospodinjstva in pusti moško delo možem, ali pa da, skupaj s komunisti, sodeluje na volitvah v San Franciscu, slavni pederski prestolnici. Samo tam ima namreč dobre možnosti, da pošteno zmaga".

Vrni na vrh

"Srb je moški", je trdil Dobrica Ćosić, "ki ni moški, če ni hkrati tudi Srb". "Slabi Srbi" so homoseksualci, lezbijke in politični nasprotniki, saj naj bi škodovali avtentičnosti nacionalne podobe.

"Gospodine Folke Rije / Jebemo ti najmilije / A s obzirom da si peder / nek te jebe Manfred Šreder", se je glasila kitica "Srbske himne", napisane v času Natovega bombardiranja Jugoslavije spomladi 1999.

"Clinton + Blair + Schroeder = pederska tolpa": transparent ob Natovem bombardiranju Jugoslavije leta 1999.

"'Hrvatski vjestnik', ustaški lokalni časopis, vrvi od homoseksualnih pornografskih karikatur", je leta 1996 pisala Dubravka Ugrešić, "v katerih so pedri, jasno, Srbi. Identičen vojaško-pornografski moški sleng je v obtoku na vseh vojskujočih se straneh".

Med prvo volilno kampanjo je Franjo Tuđman dejal, da mora biti homoseksualnost na Hrvaškem le nevidna; lezbijke in geji so - po javnem mnenju - tisti, ki želijo uničiti Hrvaško, državno neodvisnost in krščanstvo.

"S prihodom nacionalnih strank na oblast je Bosni odprta pot v Evropo, a v tisto iz srednjega veka", je pisal esejist Eni v Revolverju leta 1992.

Dr. Veljko Troha, predsednik Strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje, je leta 1993 ugotavljal, da je zloženka "Varna spolnost" neprimerna, ker "ne upošteva naše slovenske, družinske mentalitete".

Marina Štremfelj iz Gibanja za življenje je tedaj poudarila, da "na takšen način ne more nihče opravičevati, da dela za narod, kajti zgodba vsakega posameznika ustvarja tudi zgodbo naroda. Narod pa bo živel in preživel samo v moči ljubezni".
Dr. Anton Dolenc, predsednik Slovens-kega zdravniškega društva in Združenja za demokratizacijo javnih glasil ter profesor na Medicinski fakulteti, je tedaj za istospolne osebe menil, da "gre za ljudi, ki so izrodek družbe, saj v nobenem primeru s svojimi oblikami spolnosti ne morejo imeti potomcev, torej so že v prvi generaciji obsojeni na izumrtje in so mrtva veja na živem drevesu življenja".

Vrni na vrh

M.S. v Delovi rubriki "Nočna kronika" meni, da je odločno preveč "novic, ki s simpatijo obravnavajo homoseksualce in transvestite…pa se pivci resno sprašujejo, ali ne bomo v slovenski širini poleg bratenja z vsemi, tudi najbolj krvavimi Balkanci in z vsemi jugoidejami in zahtevami dovolili tudi kakšnega kongresa morda prav belgijskih pedofilov, ki bi se morda sredi Ljubljane pogovorili o posvojitvah, o drugačnosti, o ljubezni in bratstvu!"

(navedeni primeri so povzeti iz Nataša Velikonja, "Narod, nacionalna država in homoseksualnost", Časopis za kritiko znanosti, 195-196/1999)

Vrni na vrh


Nekaj knjižnih naslovov:

- Antić G.M.: Ženske v parlamentu (ZPS, Ljubljana 1998)
- Bahovec D.E. (ur.): Od ženskih študij k feministični teoriji (posebna izdaja ČKZ, Ljubljana 1993)
- Beger J.N.: Que(e)ring political practices in Europe (ASCA, Berlin 2001)
- Benderly J./Kraft E. (ur.): Independent Slovenia (Macmillan 1997)
- Charles N./Hintjens H. (ur.): Gender, Ethnicity and Political Ideologies (Routledge 1998)
- Cooke M./Woollacott A. (ur.): Gendering War Talk (Princeton University Press, 1993)
- Corrin C. (ur.): Superwomen and double burden (Scarlett Press, London 1992)
- Časopis za kritiko znanosti: tematske številke gejevskih in lezbičnih študij 177/1995; 185/1997; 202-203/2001 (Ljubljana).
- Davidovich, B.L.: Serbian Diaries (The Gay Men's Press, London 1996)
- Drakulić S.: Kot da me ni (Aleph, Ljubljana 2002)
- Einhorn B. in drugi (ur.): Women and Market societies (Edward Elgar 1995)
- Funk N./Mueller M. (ur.): Gender Politics and Post-Communism (Routledge 1993)
- Gržinić M.: Rekonstruirana fikcija (Študentska založba, Ljubljana 1997)
- ILGA-Europe: Equality for Lesbians and Gay Men: A Relevant Issue in the EU Accession Process (ILGA-Europe, Bruselj 2001)
- Jalušič V./Antić G.M.: Ženske, politike, možnosti (Mirovni inštitut, Ljubljana 2001)
- Kuhar R.: Mi, drugi (Škuc, Ljubljana 2001)
- Kuzmanić A.T.: Bitja s pol strešice (Mediawatch, Ljubljana 1999)
- Maljković D. (ur.): Gayto (Beograd 1999/2000)
- Moghadam M.V. (ur.): Democratic reform and the position of women in transitional economies (Clarendon Press, Oxford 1993)
- Mosse L.G.:Nationalism and Sexuality (Howard Fertig, New York 1985)
- Nebrigić D.: Lavirintski rečnik Paris - New York (Kontrabunt, Beograd 2001)
- Parker A. in drugi (ur): Nationalisms & Sexualities (Routledge 1992)
- Pešut J.: Ženska perspektiva - odabrana bibliografija: radiovi autorica 1968-1997 (Centar za ženske študije, Zagreb 1998)
- Petković B.: Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti (Mirovni inštitut, Ljubljana 2001)

Vrni na vrh

- Ramet S.P. (ur.): Rocking the Stare - Rock music and Politics in Eastern Europe and Russia (Westview Press 1994)
- Ramet S.P.: Social Currents in Eastern Europe (Duke University Press 1995)
- Renne T. (ur.): Ana's Land (Westview Press 1997)
- Rosenbloom R. (ur.): Unspoken Rules (Cassell 1996)
- Rueschemeyer M. (ur.): Women in the Politics of Postcommunist Eastern Europe (M.E.Sharpe, New York/London 1998)
- Salecl R.: The Spoils of Freedom (Routledge 1994)
- Scott W.J. in drugi (ur.): Transitions, Environments, Translations (Routledge 1997)
- Sklevicky L.: Konji, žene, ratovi (Ženska infoteka, Zagreb 1996)
- Stankovič P. in drugi (ur.): Urbana plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih (Študentska založba, Ljubljana 1999)
- Tratnik S./Segan S.N.: L - Zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-95 (Škuc, Ljubljana 1995)
- Ugrešić D.: Kultura laži (Arkzin, Zagreb 1996)
- Velikonja N.: Izbrana bibliografija literature z lezbično in gejevsko tematiko 1900-2000 (Škuc, Ljubljana 2000)
- White S. in drugi (ur.): Developments in Central and East European politics (Macmillan Press 1998)
- Wilford R. in drugi (ur.): Women, Ethnicity and Nationalism - the Politics of Transition (Routledge 1998)


Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4