Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

LESBO 17/18
Id. 2002: TRANS

Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18

KULTURA
Pridi, dala ti bom spet
18. Festival gejevskega in lezbičnega filma
Od osmega potnika do pokvarjenih deklet
• Lezbično izročilo
Recenzije - glasba
Recenzije - knjige
Novice
Fuksija


LEZBIČNO IZROČILO
Nicole Brossard

Najprej: ni vsaka pisateljica in vse ženske niso lezbijke. Tukaj se ukvarjamo z dvema načinoma obstoja, ki se vpisujeta na obrobje normalno-normativnega in imaginarnega toka jezika ter posledično na obrobje realnosti in fikcije.

Preden gremo naprej, bi rada predlagala, da proučimo to vprašanje: kaj je nujno za pisanje? Seveda bi lahko vprašala: kaj pomeni pisati? Vendar se mi zdi bolj pertinentno - glede na naš predmet - poskusiti odgovoriti na prvo vprašanje, ki delno vpliva na identiteto lezbičnih pisateljic.

Če bi govorila na splošno, bi rekla, da mora človek za to, da bi pisal, a) vedeti, da obstaja, b) imeti prepričljivo in pozitivno samopodobo in c) mora se odzvati na notranjo potrebo - četudi le v samoobrambi - po vpisovanju svojega zaznavanja in vizije sveta v jezik. Z drugimi besedami, človek mora imeti željo, zavestno ali nezavedno, da bi druge seznanil s svojo navzočnostjo in izjavil svoj obstoj v svetu. Slednjič, človek mora: d) čutiti globoko nezadovoljstvo s prevladujočim diskurzom, ki zanika razlike in omejuje razmišljanje.

Skratka, pisati pomeni biti subjekt v procesu: premikajoč se, spreminjajoč se, iščoč se. Da bi lahko pisal, mora najprej pripadati sebi.

Na tej točki bi lahko zaključili, da je pisanje v praksi predmet, ki se zlasti in najbolj dotika posameznice oziroma posameznika. Ali, kot tako vešče pripominja Jean Piaget: "Človek, ki nima občutka za možno pluralnost, se prav nič ne zaveda lastne individualnosti."1 To pomeni, da za zavest o sebi kot posameznici, kot edinstveni v svetu, najprej potrebujemo prepoznavanje lastne pripadnosti skupini ali kolektivu. Ne glede na etnično ali versko poreklo vse precej vidno pripadamo kategoriji "žensk". Značilno za ženske kot skupino je naš koloniziran položaj. Biti kolonizirana pomeni, da ne misliš zase, temveč v prid "drugemu" in da čustva vlagaš v službo "drugemu". Skratka, pomeni, da ne obstajaš. Predvsem pa v lastni skupini ne moreš najti tistih virov navdiha in motivacije, ki so bistveni za vso umetniško produkcijo. Ključno je, da v svoji skupini najdemo prepričljive podobe, ki nas lahko hranijo duhovno, intelektualno in čustveno. Kaj in kdo navdihuje ženske? Kaj in kdo potemtakem navdihuje lezbijke? Na integralen, nefragmentiran način. Morda bi v resnici morale razlikovati med tem, kar nas motivira in kar nas navdihuje. Zato lahko rečem, da me ženske motivirajo, ker sem kot ženska in kot feministka med ženskami globoko motivirana za spreminjanje sveta, spreminjanje jezika in spreminjanje družbe. Prav tako lahko rečem, da me lezbijke navdihujejo, ker smo izziv za domišljijo in na neki način izziv same sebi, kolikor moramo v tem svetu roditi same sebe. Samo z dobesednim* ustvarjanjem samih sebe v svetu lahko izjavimo svoj obstoj in odtod napravimo našo navzočnost znano v redu realnega in simbolnega.

Ko rečem dobesedno roditi samo sebe v svetu, to zares mislim dobesedno. Dobesedno pomeni tisto, kar je reprezentirano z besedami.** Vzeto dobesedno. Vzeto z besedo. Kajti svoje telo, kožo, pot, ugodje, čutnost, spolno slast vzamemo z besedo. Iz črk, ki oblikujejo te besede, vzniknejo začetki naših besedil. Tudi svojo energijo in modrost vzamemo z besedo in iz naše želje naredimo spiralo, ki nas ponese v gibanje naproti smislu. Smislu, ki nastane z nami. Ne proti-smisel ne napačna interpretacija, ki bi nas kot brezštevilne drobne zvezde potegnili v okrilje patriarhalnega univerzuma. Mislim, da bodo simbolno in realistično samo ženske in lezbijke sposobne legitimizirati trajektorijo k izvoru in prihodnosti smisla, smisla, ki ga izpeljemo v jeziku.

Biti na izvoru smisla pomeni, da v svet projiciramo nekaj, kar je podobno temu, kar smo in kaj od/raz/krivamo o nas samih, za razliko od patentiranih različic žensk, ki jih je iz nas naredil patriarhalni marketing na plakatih in v resničnih osebah.

Pisati pomeni za lezbijko učiti se, kako sneti patriarhalne plakate v svoji sobi. Pomeni učiti se, kako nekaj časa živeti s praznimi stenami. Pomeni učiti se, kako živeti brez strahu pred duhovi, ki predpostavljajo barvo golih sten. Z bolj literarnimi besedami, to pomeni prenavljanje prispodob, vzpostavljanje novih analogij, pretresanje nekaterih tavtologij, nekaterih paradoksov. Pomeni tisočkrat začeti svoj prvi stavek: "vrtnica je vrtnica"2 ali z Djuno Barnes misliti, da je "podoba postanek misli med dvema negotovostima".3 Prevzeti tveganje, da bomo imele povedati preveč ali premalo. Tvegati, da ne bomo našle prave besede, s katerimi bi natančno izrekle tisto, kar si lahko predstavljamo samo me. Tvegati vse za univerzum, ki dobiva oblike med besedami, univerzum, ki bi brez strasti, ki jo čutimo do druge ženske, ostal mrtva črka.

Mislim, da je divja ljubezen med ženskama tako popolnoma nepredstavljiva, da moramo za govorjenje ali pisanje o njej v vseh razsežnostih skorajda na novo misliti svet, če hočemo razumeti, kaj se nam pravzaprav dogaja. Svet pa lahko na novo mislimo le z besedami. Zato se mi zdi lezbična ljubezen predvsem ljubezen, ki se zvečine razteza onkraj okvira ljubezni. Nekaj v nas in vendar onkraj nas - zdaj imamo uganko za pisanje in fikcijo in še zlasti za poezijo.

Ko smo to povedale, se mi zdi, da lezbijke zato, da bi stopile v korak s tem, kar smo, potrebujemo posteljo, delovno mizo za pisanje in knjigo. Knjigo moramo brati in pisati hkrati. Ta knjiga ni objavljena, vendar smo že precej seznanjene z njenim stvarnim predgovorom. V njem najdemo imena, kot so Sapfo, Gertrude Stein, Djuna Barnes, Adrienne Rich, Mary Daly, Monique Wittig in druga. Predgovor prav tako vsebuje določeno število biografskih pripomb, ki poročajo o krivdi, poniževanju, preziru, brezupu, radosti, pogumu, uporu in erotičnosti lezbijk v zgodovini.

Ta knjiga je prazna; predgovor nas napelje v sanje.

Vem, da lezbijke med ljubljenjem ne gledajo v strop, toda nekega dne sem pogledala gor in videla, kako se mi je razodela najčudovitejša freska, ki je ni videla še nobena ženska - častna lezbična beseda. Bila je popolnom aresnična, ta freska, in na njenem spodnjem robu je pisalo: lezbijka, ki ne izumlja sveta, je lezbijka v procesu izginjanja.


Besedilo "Lesbiennes d'écriture" je bilo predstavljeno na konferenci "Ženske in besede" junija 1983 v Vancouvru. Objavljeno je bilo v Women and Words: An Anthology (Vancouver: Harbour, 1985).

Nicole Brossard, The Aerial Letter (The Women's Press: Toronto, 1985), prev. Marlene Wildeman.

Prevedla Suzana Tratnik

1 Navedeno po Edgarju Morinu v L'Homme et la mort, Collection Point, No. 77 (Paris: Seuil, 1976), str. 112.
* ang. literally, op. prev.
** v izvirniku s črkami - by letters, op. prev.
2 Gertrude Stein.
3 Djuna Barnes, Nightwood (1936; rpt. New York: New Directions Paperbook No. 98, 1961), str. 111.


Vrni v seznam kazala - LESBO 17/18


KULTURA
Pridi, dala ti bom spet
18. Festival gejevskega in lezbičnega filma
Od osmega potnika do pokvarjenih deklet
• Lezbično izročilo
Recenzije - glasba
Recenzije - knjige
Novice
Fuksija


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 17/18    Lesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-17/18

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4