John Boswell: Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost (Geji in lezbijke v Zahodni Evropi od začetka krščanstva do štirinajstega stoletja)

Novo v zbirki Lambda:

450 strani obsežna študija Johna Boswella o zgodovini pogledov na homoseksualnost na krščanskem Zahodu revolucionarno izpodbija nekatere najbolj ustaljene moralne predstave v zahodni kulturi, s tem ko drzno oporeka mnenjem in predsodkom o odnosu cerkve do gejev in lezbijk v cerkvenih vrstah v preteklosti. Zaradi časovno široko zastavljene obravnave, od starih Grkov do sv. Tomaža Akvinskega, in raznovrstnih uporabljenih virov, pravnih, literarnih, teoloških, umetniških in znanstvenih, gre za eno najobsežnejših obravnav posameznega vprašanja v zahodni zgodovini. Knjiga je plod desetletnega raziskovalnega dela in analize pisnih virov iz več kot desetih jezikov. Odpira novo področje zgodovinskega raziskovanja in pomaga razložiti izvor in delovanje nestrpnosti kot družbene sile.

John Boswell vrača vero v znanstveno raziskovanje kot spoj erudicije, analize in moralne vizije. Pripoveduje o do sedaj neslutenih stvareh in postavlja merila odličnosti pri obravnavi vprašanja, ki je obširno, neraziskano in problematično. Boswell je hkrati izjemen poznavalec literature in ima dober pregled nad obsežno snovjo. S tehtno argumentacijo, bogato podprto s številnimi primeri, nas prepriča, da ponovno izprašamo celo najbolj trdne predstave o naši moralni in kulturni dediščini. Avtor obvlada tudi eno redkih spretnosti: o spolnosti zna pisati pristno duhovito. Naj se zdi še tako neverjetno, a ta strokovno razgledana in zahtevna študija je tudi prijetno branje.

John Boswell (1947 – 1994) je bil profesor zgodovine na univerzi Yale in je avtor še treh del: The Royal Treasure, The Kindness of Strangers, Same-Sex Unions in Premodern Europe.

Comments are closed.