Odprto pismo: Ministrstvo za družino izločilo homoseksualce

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je tako kot vsako leto tudi letos v januarju objavilo razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva. Društvo Škuc je v roku, tako kot vsa pretekla leta, pod razdelek programi svetovanja preko telefona oddalo vlogo za Galfon, telefon za geje in lezbijke, ki je del društvene dejavnosti in GLBT gibanja vse od leta 1995. Galfon je zadnje pet let ministrstvo tudi sofinanciralo. Naj poudarim, da se razpisni pogoji v vseh teh letih niso bistveno spemenili, še zlasti ne od lani na letos. Tudi naše vloge za sofinanciranje, ki so prejšnja leta ustrezale razpisnim pogojem, so bile podobne.

Ministrstvo nas je sredi februarja pozvalo, naj vlogo dopolnimo z dokazili o drugih sofinancerjih, kar smo v roku tudi storili. Prvi pokazatelj, da po novem ministrstvu naša vloga ne diši, je bil ponoven poziv k dopolnitvi v začetku aprila. Ob tem pozivu so nato priznali, da je prišlo do pomote. S presenečenjem pa smo mesec kasneje prejeli sklep, da naša vloga ne ustreza splošnim pogojem in kriterijem razpisa. Misleč, da je tudi tokrat prišlo do napake, smo vložili pritožbo ter terjali pojasnilo, zakaj po toliko letih naša dejavnost več ne usreza razpisu. V juniju nam je ministrstvo poslalo obširno razlago, da ne ustrezamo pogojem in to ne samo v eni točki, temveč kar v večih. Natanča razlaga pa žal ne more skriti svojih trhlih temeljev. Prav tako nam ni prinesla odgovora na bistveno vprašanje, kako smo lahko v prejšnjih letih ustrezali kriterijem, sedaj pa točno istim nič več. Ponujata se mi samo dve razlagi. Prva, da je bilo delo komisije oziroma ministrstva v prejšnjih letih skrajno nestrokovno, da so lahko spregledali vse naše pomanjkljivosti. Druga, da je letošnja zavrnitev sofinanciranja povsem politična odločitev, ki nima s stroko nobene veze. K tej razlagi me še posebno napeljuje večkratno navajanje v obrazložitvi, da nudi Galfon tudi svetovanje v zvezi z varnejšo spolnostjo, kar da se tiče zdravstvenih programov. Stroka je torej podlegla nizkim izjavam ministra, da homoseksualci ne sodimo v resor ministrstva za družino, temveč v resor ministrstva za zdravje. Da pa ne gre za osamljen primer, naj dodam, da nam je ministrstvo zavrnilo tudi drugo vlogo, za projekt samopomoči, ki ga je v prejšnjih letih prav tako sofinanciralo. Tako med 181 programi, ki jih ministrstvo sofinancira preko tega razpisa, ni niti enega, ki bi ciljal na homoseksualno populacijo.

Pa vendar, ta populacija seveda ne bo izginila, še kako bo tu, tudi potem, ko bo čas sedanjo postavo ministrstva, tako kot jo je napihnil, tudi odpihnil.

Brane Mozetič,

društvo Škuc

Comments are closed.