Organizator festivala in založnik filmskega kataloga
Društvo ŠKUC, Metelkova 6, Ljubljana
tel. 01 4327 368
fax. 01 2329 185
www.skuc.org
Soorganizatorji:
Slovenska kinoteka, Gimnazija Ptuj, CID, Kino Metropol, DIH, DPZN, Evropska komisija
Selekcija in organizacija
Brane Mozetič, Luka Pieri, Mojca Rugelj, Rosana Sancin, Suzana Tratnik
Posebna zahvala
Zala Hriberšek, Andreja Kalc, Jasmina Kožar, Aleš Pečnik, Milan Šelj in mnogi drugi.
Medijska podpora
Narobe (www.narobe.si), Radio Študent
Podatki in vsebine filmov
Suzana Tratnik
Oblikovanje plakata in filmskega kataloga
Hand Bag
Tisk
Littera picta
Festival je bil prvič organiziran leta 1984 v okviru festivala Magnus in velja za najstarejši festival gejevskega in lezbičnega filma v Evropi.
Informacije
Društvo Škuc, Metelkova 6, Ljubljana, tel. 01 4303 530
Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana, tel. 01 4342 520

www.ljudmila.org/siqrd/fglf

Podporniki festivala