Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

JUGOSLAVIJA

Uvod | Intervju: Vlasta Jalušič | Recenzija knjige: Kot da me ni | Popularni peder | Hrvaški mediji o homoseksualnosti | Ženske, materinstvo in sodobni srbski nacionalizem | Osebno / političnoFoto: Borut Krajnc

INTERVJU: VLASTA JALUŠIČ

Pripravila: Nataša Sukič

Vlasta Jalušič je docentka teoretske politologije, direktorica Mirovnega inštituta v Ljubljani, gostujoča profesorica na Centralnoevropski univerzi v Budimpešti in na Evropski mirovni univerzi v Avstriji. Je avtorica in urednica knjig Dokler se ne vmešajo ženske (1992), Ženske-politike-možnosti (2001, skupaj z Milico G. Antić), Kako smo hodile v feministično gimnazijo (2002) ter številnih člankov na področju feminizma, politične misli in postsocializma.

Vrni na vrh


Lesbo: Analiza odnosa med nacionalizmi in koncepti t.i. družbene "uglednosti" zahteva pretresanje in zasledo-vanje zgodovine nekaterih najpomembnejših norm družbe: idealov moškosti, njihovega vpliva na ženske, idej o človekovem telesu, idej o tujcih in tujstvu, idej o "domačih ljudeh" itn. Zanima me, kako vidiš razvoj nacio-nalizma v povezavi s konstrukcijo seksualnih norm - s konstrukcijo normativov telesa in seksualnega vedenja - na prostorih bivše Jugoslavije? Skratka, kako povezuješ razmah nacionalističnih idej s koncepti moškosti in ženskosti na področju nekdaj skupne države?

Vlasta Jalušič: Pri razmišljanju o Jugoslaviji se ponavadi zelo hitro zaide v t.i. balkanologijo. Potem je analiza vezana predvsem na tradicionalne patriarhalne koncepte, ki bi naj bili posebej veljavni za Balkan. Sama menim, da so le-ti kljub specifikam zvečine univerzalni in da se njihova moč kaže v različni stopnji glede na različne družbene situacije povsod. Ko govorimo o povezavi konceptov in norm moškosti in ženskosti z nacionalizmom danes, bi jih veljalo vezati predvsem na postsocializem oziroma na vprašanje razmerja med komunističnim totalitarizmom ter prehodom v večpartijsko demokracijo in tržno usmerjeno gospodarstvo in v tej povezavi predvsem na vprašanje potrošništva. Zakaj? Mislim, da je bil sam komunizem s strani tistih, ki so socializem ali pa komunizem kritizirali, ki so ga označili kot totalitarnega, ne glede na to, koliko je bilo totalitarizma dejansko prisotnega, v veliki meri izenačen z nekakšnim odvzemanjem moškosti. Sploh v tistih državah, ki jim je bil komunizem ali socializem na kakršen koli način vsiljen, kjer ni šlo za neke izvirne socialne revolucije. To velja, recimo, za države, kot so Poljska, Češka, Madžarska itn. V osemdesetih smo lahko pri marsikaterem piscu, pisatelju, ki je sodil v opozicijo v teh državah, videli, da je enačil totalitarizem z neko poženščenostjo in da je hkrati izrazito ostro nasprotoval feminizmu, saj je videl te režime - ker so ženskam na ideološki ravni vendarle zagotovili nekakšno enakost - kot svojevrstno antipatriarhalno izpostavo, čeprav so bili daleč od tega. Skratka, totalitarizem bi naj moške feminiziral, jim odvzemal moč, avtoriteto, jim preprečeval, da bi pokazali svoje sposobnosti. Tudi politične - tako da 'samostojno' upravljajo z neko državo. To velja za ves komunistični blok, za vse te odvisne države. Še posebej pa to velja za Jugoslavijo, ki je bila tvorba, kjer v zadnjega pol stoletja komunizem ni bil samo sistem, drugačen od ostalih komunizmov, ampak je bila vpeljana multinacionalna država na način, ki je v veliki meri posnemal situacijo po prvi svetovni vojni, (čeprav z nekaterimi popravki, ki so zadevali predvsem slovenski in makedonski narod in z ustavo 1974 tudi Albance ter Bošnjake). V tej situaciji vsi narodi niso bili niti slučajno enakopravni. In tu konceptov oziroma diskurzov moškosti in ženskosti, ki so po definiciji sestavni del nacionalizmov, ni bilo težko mobilizirati v propagandne namene, tako da so bili postavljeni drug proti drugemu. Neodvisnost, samostojnost, odločnost in tako naprej so kvalitete, ki se povezujejo z moškostjo. Če poskušam misliti nazaj, na to, kar se je dogajalo v bivši Jugoslaviji v osemdesetih letih, se spomnim na razprave o moškosti, ženskosti, seksualnosti, ki so se v javnosti začele pojavljati takoj, ko se je medijski prostor začel odpirati, skratka, takoj po Titovi smrti. V tem času so se vsi javni diskurzi takoj seksualizirali. Seksualne metafore so bile tesno povezane s političnimi temami oziroma politične teme so bile običajno oblečene v seksualne preobleke. Mislim, da je slovenski primer uspešno analizirala Alenka Puhar, ki je pokazala, kako so bile, denimo, politične karikature v osemdesetih letih ter ob osamosvojitvi izrazito seksualizirane. Slovenija je bila prikazana kot deklina, oblečena v narodno nošo, ki so jo na neki način zatirali in ki so si jo južni mačoti poskušali podrediti. In potem se je spreminjala v odločno mladenko, ki poziva to "Pornoslavijo", da jo posili: kar pridi, če si upaš, just do it! A to je le en primer, kako so bila razmerja med narodi seksualne metafore. Tako so bili v osemdesetih, denimo, Slovenci označeni za pedre, slabiče, kar je bilo povezano z vprašanji okrog gejevskega Magnus festivala v Ljubljani in sploh represivno toleranco do gibanja samega. Takrat je bil, mislim, Jože Smole v srbskih medijih proglašen za pedra. Da je tisti, ki sodeluje s pedri in je peder. Seksualne metafore in s tem povezane psovke (denimo feministke, ki so napisale javne izjave v zvezi z demonstracijami Srbkinj in Črnogork na Kosovu leta 1987, so bile v pismih bralcev v srbskih medijih interpelirane v kurbe itd.) so pripomogle k temu, da so se lahko nacionalistična čustva simbolno povezala tudi s tematiko posilstva in tako naprej. Te teme so nenehno cirkulirale. Tako so seksualne diskriminacije, ki funkcionirajo skozi javni, politični govor, postale dominantne, in so, po mojem, v javni govorici legitimizirale tisto, kar se je dogajalo potem. Kar se je dogajalo v medijih, je že bila vojna. Skratka, vojna, nasilje, posilstvo so se diskurzivno zgodili že prej, mobilizirali so dejanja, ki jih ljudje v nekih normalnih okoliščinah ne le niso pripravljeni početi, ampak jih tudi ne upajo misliti. Diskurzivna mobilizacija pa omogoči tovrstne predstave in ustvari situacijo, ko je vse možno. Obuja zgodovinsko grozne teme: mučenja, klanja, posilstva in tako naprej. In jih na pladnju prinese v javnost, jih metaforizira, potem pa z njimi manipulira. S tem, ko se teme in podobe ponavljajo, se perpetuira neko verjetje. Recimo, vprašanje posilstev na Kosovu, poskusov posilstev, ki se je pričelo odpirati v drugi polovici osemdesetih, je bilo tisto, ki je odprlo popolno seksualizacijo nacionalnega vprašanja. Pred tem pa še vprašanje demografije: denimo koliko majhnih Albancev še lahko dobi otroške doklade. Potem ko je mednacionalno posilstvo postalo sinonim za vrhunec nasilja, ki ga lahko nekdo počne, je postala možna tudi najhujša nacionalna žrtev, ki se lahko pojavi: posiljeno nacionalno telo, ki ga reprezentira nacionalna ženska. To je bila glavna točka mobilizacije. Govor o separatističnih poskusih posiljevanja je omogočil viktimizacijo srbskega ljudstva ravno skozi to seksualizacijo: srbski narod, ki ga na Kosovu vedno številnejši Albanci posiljujejo.

Vrni na vrh

Celo "buzerirajo", če se spomnimo razvpitega primera t.i. bocovanja, primera Martinović.
Ja, posiljuje na vse možne načine, posiljuje celo moške, kar pomeni najhujše ponižanje. Za moškega je v nacionalnem duhu hudo ponižanje posilstvo 'njegove' ženske. Tudi za žensko je to ponižanje, ampak zanjo je to nekako "normalno", to sodi še v okvir nekega "normalnega" nasilja. Neizgovorljivo nasilje je posilstvo moškega, in če pride v javnost, je nezaslišano. Tako se narod mobilizira v imenu lastne obrambe. Dejansko so Srbi z diskurzom o posilstvih postali narod, ki se je viktimiziral. Videli smo, kako je ta viktimizacijski diskurz potem funkcioniral v vojni. In, seveda, ni mobiliziral samo Srbov, ker so se tudi ostali v toku dogajanja viktimizirali in samoviktimizirali. Nastopilo je tekmovanje, kdo je večja žrtev. Samoviktimizacija je Miloševiću odlično služila v njegovi vlogi velikega zaščitnika in odrešitelja in mu služi še danes. Njegova obramba v Haagu temelji na tem, da je bilo vse, kar je počel, zaščita srbskega ljudstva. In da ne sodijo njemu, ampak celotnemu srbskemu ljudstvu. S tem potegne v organizirano krivdo celotno ljudstvo, to domnevno žrtev.

Kakšne pa so razlike pri konstrukciji identitet v miru in vojni?
Mislim, da bistvene razlike v tem, kako so same identitete konstruirane, kako funkcionirajo, ni. Zgodi pa se prenos teh identitet na druge nivoje, njihova izostritev ter totalni spolni razcep. Skratka, selijo se, cela družba je prepletena z njimi skozi nekakšno mrežo. Postanejo zamenljivi označevalci. Tisti, ki je sovražnik, je lahko peder, tisti, ki je peder, je manjvreden, tistega, ki je manjvreden, lahko dehumaniziraš, tistega, ki dehumaniziraš, lahko zmasakriraš, uničiš, ker ni vreden življenja. Izgine vsaka zakonitost. Vzpostavi se veriga, ki je ni mogoče prekiniti, če se ponovno ne vzpostavi nek zakon. A tu ni jasnega razcepa med mirnim in vojnim časom. Meja je vprašanje mobilizacije za nasilje in točka, trenutek, ko se nasilje dejansko začne. Najprej verbalno. In to verbalno nasilje je kulminiralo v medijski vojni, kot so jo imenovali moji kolegi, ki so analizirali medije v državah nekdanje Jugoslavije.

Vrni na vrh

Videti je, da je nacionalizem, kot dominantna politična ideologija, prinesel popolno vrnitev k tradicionalnim vrednotam: spolne in seksualne vloge so postale skrajno hegemonizirane s patriarhalnimi imperativi, po drugi strani pa se koncept "tujstva", kot eden bistvenejših elementov nacionalističnega diskurza, projicira tudi v "lastni narod". Tako se homogenost, med drugim, ustvarja tudi z izoliranjem "Drugega" znotraj "zdravega" nacionalnega telesa oziroma narodovega kolektiva. Denimo, v srbskem primeru (povzemam ideje Dobrice ]osića) so "slabi Srbi" v glavnem homoseksualci, lezbijke in politični nasprotniki, ker naj bi škodovali avtentičnosti nacionalne podobe. Kako bi to komentirala? Zanima me projekcija navznoter, izključevanje "manjvrednih" oziroma t.i. državljank in državljanov drugega reda.
Mislim, da gre za dve stvari. V primeru analize nekdanje Jugoslavije se nacionalizem pogosto meša z rasizmom. Treba pa je poudariti, da se ne prelivata neposredno drug v drugega. Lahko se tudi izključujeta. Prav zato moramo razlikovati med nacionalizmom in pa rasizmom. Nacionalizem ustvarja imaginarno skupnost, vendar je omejen. Po mojem je v jugoslovanskem primeru obstajal močan element rasizma in pan-gibanj skozi versko pripadnost. Rasizem v dvajsetem stoletju ni tisti, ki temelji na neki biološki opredelitvi rase, ampak gre za vprašanje kulturne opredelitve, ki ima več elementov. Kulturni elementi so tisti, ki določajo rasno razliko. Zato ne moremo trditi, da so "za vse krivi nacionalizmi", ampak da je šlo za neko mešanico z rasizmom. Rasizmu ne gre za to, da vzpostavi nacionalno državo, da vzpostavi neko politično enoto, ki temelji na imaginarni pripadnosti in zgodovinski opredelitvi nekega naroda. Gre v oblikovanje kulturne ločnice, ki je povezana z domnevno civi-liziranostjo in tudi z religijo. To je tisto kar vodi v sovraštvo, izključevanje itn. Predvsem v razmerju Srbov do Albancev je najprej prišlo do tovrstnega izražanja rasizma, ki je bil na Balkanu prisoten že dlje časa. V. Čubrilović je leta 1937 izdelal načrt za "končno rešitev" albanskega vprašanja, poznamo pa tudi spise rasnih higienikov, v katerih so bili Albanci označeni za pred-zgodovinske primitivce, ki živijo na drevju. Pripisani seksualni običaji, denimo, domneva incesta in predzakonskih spolnih odnosov, določajo razliko med nami in njimi: ne med nami kot enim narodom in njimi kot drugim narodom, pač pa med nami višje rase in njimi nižje rase. In poženščenje, projekcija ženskosti v tega Drugega, ima izrazito rasne konotacije. Vojin Dimitrijević dandanes, denimo, govori o tem, da lahko dogajanje v Srbiji primerjamo bolj z nacističnim totalitarizmom kot pa z neko diktaturo. Torej ni šlo za pritisk nekega vodje, nekega diktatorja od zgoraj, ampak je dejansko šlo za množično gibanje, ki je Miloševića pripeljalo na oblast, ga podpiralo in ga, to je seveda velik problem, v glavnem podpira še danes. S tem nočem reči, da so bili oz. da so elementi rasizma prisotni samo v Srbiji: rasizem do muslimanov se je oblikoval povsod, to je bilo tisto, kar smo poprej poznali kot nestrpnost do "Bosancev" v Sloveniji. Tudi s pomočjo dogajanja v Jugoslaviji so se razpasli v vseh postsocialističnih državah kot problem, ki se ponavadi imenuje ksenofobija oziroma sovraštvo do tujcev. Ta razpaseni rasizem si na globalni ravni ustvarja neko katastrofalno legitimiteto. Le da so tu najmočnejši značilni argumenti postali ekonomski, saj služijo globalnim liberalnim elitam.
Skratka, najhujši problem ni bil državo ustvarjajoči nacionalizem, ampak rasizem. Državo ustvarjajoči nacionalizem je kljub homogenizacijam in izključevanju tisti, ki se na neki meji ustavi, ko se zadovolji z neko politično enoto, s tem, da ustvari nacijo. Gibanja, s katerimi smo imeli (in imamo še vedno) opraviti, pa so bila za državo uničujoča. Niso ustvarjala države, ampak jo uničevala. Totalna destrukcija, skratka. V primeru Bosne je šlo za fenomene, ki si jih kot generacija, rojena v petdesetih, sploh nismo mogli predstavljati. Kdo si je lahko predstavljal, da je Srebrenica mo-goča? Pri rasizmu ne gre za "moj narod", ampak za vprašanje čistosti rase. Mislim, da danes v Sloveniji lahko to najbolj izrazito vidimo v diskurzu Janeza Ruglja. Ne govori v dobro slovenskega naroda, on ni nacionalist, zaradi njega lahko pol slovenskega naroda pocrka. Vse tiste, ki niso sposobni preživetja, vse, ki niso družbena elita, tiste, ki ne zadovoljijo njegovemu kriteriju vrhunske ustvarjalnosti, ki je tako rekoč nadčloveška, je treba prepustiti njihovim agonijam. Zagovarja razcepljeno rasno-razredno družbo. Imamo višji, elitni razred, ki ima vse, potem pa imamo tiste, ki bodo delali heteronomna dela in uporabljali droge in alkohol. Notranji sovražnik kot negacija definira neko (kulturno in civilizirano) elito. Mislim, da gre točno za to. Tudi pri Čosiću gre za rasizem v tej točki. Manifestira se točno skozi to identifikacijo, ki ni vprašanje druge rase po barvi kože, temveč "nečiste krvi". In v kulturnem rasizmu se rasizem manifestira tudi v homofobiji. Kako očistiti kri, raso teh izvržkov, kako očistiti raso pedrov, narkomanov, alkoholikov, vseh socialno nesposobnih, deklasiranih, skratka, vsega tega 'gnoja'. Seveda pa mislim, da gre hkrati za nek spoj rasizma z nacionalizmom v vseh bivših jugoslovanskih republikah. Medse-bojno se odlično dopolnjujeta v pahljačo enih in drugih diskurzov, ki ustvarjajo izrazito problematično, z vojaško in rasno govorico nabito javnost v vseh teh državah. Denimo način, kako se piše na Hrvaškem o Sloveniji in v Sloveniji o Hrvaški. Oboje je bolj ali manj izraženo, odvisno od tega, kje smo, od tradicije zadnjih desetih, dvajsetih, tridesetih let, od tega, kako močna je neka opozicija ali neka politična družba. Ne bom rekla civilna, saj so številne 'civilne iniciative' rasistične.

Vrni na vrh

V vseh teh letih smo bili na prostorih bivše Jugoslavije priča številnim primerom negativne (upo)rabe homoseksualnosti v političnem govoru. Tako se je, denimo, Zoran Đinđić vprašal, kako je lahko Vojislav Šešelj četnik, ko pa imajo četniki vendarle brado, in si potem odgovoril z retoričnim vprašanjem: da ni morda vojvodinja? Na Hrvaškem vemo za razvpiti primer petih vještic, ki so jih diskvalificirali na vse mogoče načine, pri čemer je bila pod vprašaj postavljena tudi njihova spolna usmerjenost. Ali lahko podrobneje razložiš, zakaj je domneva o istospolni orientaciji posameznikov tako priročno in tako pogosto uporabljeno sredstvo za diskvalifikacijo političnih nas-protnikov?
Mislim, da evocira nek temeljni strah pred drugim, ki ga je zelo lahko sprožiti pri tistih, ki se počutijo negotovi, ki so v nekem socialno negotovem položaju, ki jih dejansko zaznamuje izguba identitete in izgubljeno nadomeščajo s sovraštvom. Seveda niso samo socialni deklasiranci rasisti. Tudi postoscialistične elite so, čeprav prikrito, rasistične. Ne na javnem nivoju, ne v javnem govoru, ampak privatno. To je eden glavnih problemov: lepa in bleščeča elitna družba, ki jo fascinira drugačnost. Dokler gre za izjemne posameznike. Žal tega v postsocializmu nihče ne raziskuje emprično. Z elitami, njihovo konstrukcijo, so se ukvarjali v glavnem sociologi, ki jih je zanimalo predvsem, ali bodo imele postsocialistične države funkcionirajočo elito. Označevanje s homoseksualnostjo ljudi poziva, da se distancirajo od označenega človeka. Tako se bodo distancirali od tega, kar je v njih samih eventuelno homoseksualno. In potem bodo oprani krivde in grehov vnaprej. In bodo lahko igrali svoje spolne vloge in 'mirno' živeli v patriarhalni družbi kot tako imenovani normalni ljudje. To se dandanes počne celo ritualno. Če poslušam privatne pogovore, moram reči, da sem iz dneva v dan bolj šokirana nad tem, kako malo je bilo pravzaprav narejenega v zvezi z ozaveščanjem ljudi o tem, kaj pomeni istospolna usmerjenost. Dobro, jaz sicer živim v razsvetljenih krogih, mislim, da sem srečna oseba, ker delam na instituciji, kjer je to vprašanje nekaj popolnoma normalnega. Ko pa pridem ven, bom rekla, iz tega klozeta, v katerem se vendarle nahajam, ker se gibljem na tej tako imenovani alternativni sceni, ki jo, seveda, tudi sami ustvarjamo, se nenadoma znajdem na nekem spolzkem terenu. Mislim, da je strah pred Drugim najlažje evocirati - tudi pri otrocih - skozi to pejorativno oznako. Ko se na primer fantki med sabo označijo za pedre, se s tem dehumanizirajo. Takoj veljajo za manjvredne. In to je način, kako se ustvarja moška spolna identiteta. S sovraštvom, saj je to s stališča družbe najhujša oznaka, ki se jim lahko zgodi.

Vrni na vrh

Značilno je tudi, da se tovrstni sovražni diskurzi poleg notranjih obvezno usmerjajo tudi na zunanje sovražnike. Za Jovana Raškovića so bili tako Hrvati kastracijski tip, Muslimani analni tip in Srbi genitalni tip. Skratka, zanj so bili to relevantni identitetni označevalci, ki so vzpostavljali jasno hierarhijo med narodi bivše skupne države. Hrvaški skrajno nacionalistični mediji pa so bili, denimo, polni homoseksualnih pornografskih karikatur, v katerih so bili pedri Srbi. Identičen vojaško-pornografski sleng je bil v obtoku na vseh vojskujočih se straneh, kot je nekje zapisala Dubravka Ugrešić. Kako to, da se vojskujoči propagandni (u)stroji tako radi naslanjajo na tovrstne imaginarije, uporabljajo tovrstne propagandne tehnologije? Zakaj so prav pedri tako priljubljeni sinonim za strahopetca, slabiča? Zakaj so sovražniki običajno prikazani kot okrutni posiljevalci, zverinski agresorji? Ali, zakaj se lezbijke povezuje z najbolj morbidnimi perverzijami, z nekrofilijo, na primer? So tovrstni propagandni prijemi v resnici učinkovitejši pri poskusih manipuliranja množic ali gre vendarle za kaj drugega?
Vprašanje je, koliko je to povezano z državo, koliko država dejansko prispeva k temu. Država je lahko nekaj, kar je takšno ali pa drugačno. Imamo primere držav, ki bolj skrbijo za to, da kaznujejo tovrstni medijski govor. Ali ga ne dovoljujejo oziroma ne omogočajo. Ali pa ga dejansko potisnejo v geto, od koder nima dostopa v politično javnost. Imamo pa tudi države, kjer je to del normalnega 'političnega' diskurza. Spet mislim, da to ne velja samo za področje nekdanje Jugoslavije, ampak za celotno Vzhodno Evropo po prehodu v kapitalizem. Z liberalizacijo in demokracijo je prišlo do tega, da se je svoboda tiska razumela kot svoboda, ki nima nobenih meja, kjer pravice in eksistenca drugih niso neka meja. Rezultat pa je, da se v nekaterih primerih lahko poziva k pogromom in se ti potem dejansko tudi zgodijo. Vendar tu ne gre za nobeno 'mani-pulacijo'. Ljudje niso zmanipulirani, ampak ta javni govor nastaja tako, da neskrupulozno odslikuje "glas ljudstva". Tu mediji povzemajo jezik drhali. In zato so slike s Parad ponosa v Beogradu in Zagrebu nekatere od nas šokirale. Bile so dokaz za to, da je najhujši Drugi, ki ga je javni, tudi politični diskurz skozi stoletja oziroma tisočletja uspel proizvesti, dejansko Ženska. Vprašanje ženske identitete je tisto, ki še vedno, prav zato, ker je v zadnjih desetletjih prišlo do radikalnih sprememb v življenjskih stilih, popolnoma histerizira. Histerizira ta še vedno patriarhalno ustrojeni družbeni sistem, saj najeda način, kako funkcionirata množična družba in njen konformizem, po drugi strani pa tudi to, kar je iz tega množičnega konformizma vključeno v sam politični sistem. Možnosti, ki so ustvarjene v letih po drugi svetovni vojni s feminizmom in gibanjem za pravice istospolnih, identitete, kot je samostojna ženska, ki skrbi zase, ki je neodvisna od patriarhalnih shem, ki si lahko privošči, da tako rekoč od rojstva do smrti živi neodvisno življenje, so očitno neznosne za dosedanje kolektivitete. Ta strah pred individualnostjo. Pri tem je najhujša podoba, ki se ponuja moškim, 'feminizirani' moški. Moški, ki je tako transformiral svojo moškost, da več ni 'moški'. Podoba pedra, ki menda ni niti ženska niti moški, ampak kot feminizirani moški producira ta strah. In je pravzaprav šele tista prava Ženska, Drugi, ki najbolj ogroža. Primer Sester je pokazal, da gre za nekaj, kar moške najbolj ogroža v tej njihovi dominaciji. Saj bi takrat, ko bodo tako svobodni in enaki, da bodo oblekli krila, kot so si ženske hlače, nekateri tabuji padli, padle bi nekatere norme itn. Gre za vprašanje, kako za vsako ceno ohraniti videz moškosti, ki je pa v bistvu samo še maškarada. In vsi to vemo. Vsi se temu smejemo, ker vemo, da družbeni status moških ne ustreza temu, koliko dejansko prispevajo k t.i. družbenemu razvoju, skratka, po vseh mogočih kazalcih družbenega razvoja je izračunano, da pravzaprav ženske dobijo premalo glede na njihov prispevek. In ohranjanje te maškarade služi ohranjanju sedanjega stanja. To se kaže tudi na svetovnem nivoju. Vprašanje moškosti in ženskosti ter razporeditve dobrin in oblasti med spoloma postaja globalno vprašanje. Na kak način bo spolno razmerje regulirano znotraj države in na svetovnem nivoju, je eno temeljnih vprašanj globalizacije. Opredeljuje razmerja med narodi-državami, znotraj narodov-držav itn. Nimamo zaman Busha, ki poskuša vračati moškost ameriški naciji. Ali pa diskurzov, ki govorijo o severu in jugu, o strahu, da bo feminizirani severozahod v nekem trenutku premagal močan, mladi, mačistični jugovzhod, če ta feminizirani severozahod ne bo nečesa odločilnega storil. In tu se potem spolne in rasne ideologije mešajo. Če beremo Fukuyamo, njegove tekste o zunanji politiki, potem najdemo isti vzorec, kot je dominiral v jugoslovanskih nacionalizmih. Fukuyama pravi: če ne bomo v naših (zahodnih) državah storili nekaj odločnega, nam bo vladal maskulinizirani jugovzhod, ker imamo pri nas feminizirano populacijo žensk, starejših, tistih srednjih let itn., ki vsiljuje socialno in neagresivno državo. To je treba na neki način uravnovesiti in spet vrniti moškost severozahodu. Kdo bodo tisti, ki bodo Zahodu vračali moškost, pa je zdaj že jasno. Tisti moški, ki Zahodu vrača moškost, je Bush. Tako kot je Milošević vračal moškost srbskemu narodu. 'Znanstveni' diskurzi Huntingtona in Fukuyame so proizvedli isto shemo: Zahod, ki je na neki način kulturna žrtev, ne eksplicitno, pač pa implicitno, Juga in Vzhoda. Ki torej rabi Moškega, ki mu bo pomagal, da si opomore, da ne bo ogrožena njegova svetovna dominacija itd.

Vrni na vrh

Kaj pa danes? Že sama si omenila Parado ponosa. Skratka, lani in letos smo bili priča Paradam gejevskega in lezbičnega ponosa v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani. Epilog dogajanja je znan: masaker nad demonstranti v Beogradu, nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Zagrebu, v Ljubljani pa so demonstracije ob latentni nevarnosti in internetnih grožnjah s strani skinheadov potekale mirno. Kako bi to razložila? Zakaj je bilo nasilje v Beogradu in Zagrebu tako manifestno? In zakaj se kulminacija sovraž-nih strasti in homofobije v Sloveniji dogaja pretežno v medijih - primer Sester, ki so v sistem nedvomno vnesle hude motnje s tem, ko so dekonstruirale ne samo seksualne vloge, ampak so na glavo obrnile tudi pojmovanje in razumevanje spolov, ali pa primer Rugelj, ki si ga danes tudi že omenjala?
Glede nasilja na ulici: mislim, da si v Ljubljani na srečo ni nihče upal biti nasilen. Ljubljanska scena je preprosto taka, da si tega nihče ne upa. Vsaj ne na javni manifestaciji, ko so tam mediji. Mislim, da je to znak, da vendarle obstaja neka močna scena, da se preprosto ve, česa se ne sme narediti. To me zelo veseli, saj kaže na to, da dejansko še obstaja neka razsodnost med ljudmi, v veliki meri tistih aktivnih v osemdesetih, pa, bom rekla, njihovih potomcev, njihovih študentov, učencev in prijateljev, ki ohranjajo neko politično moč. Da pa si upajo nasilneži napadati posamično, v tistem trenutku, ko niso v javnosti, ko so skriti, pa ni nobenih dvomov. Kar zadeva medije - mislim, da niso nič drugačni, kot so bili denimo v osemdesetih. Le da jih je na eni strani več, na drugi strani pa je tudi več rubrik, ki omogočajo način pisanja, ki promovira nasilje nad Drugimi in drugačnimi. Pa tudi to še niti ni problem. Problem je, da nekateri vodilni mediji, recimo Delo, tolerirajo novinarje, ki pišejo izrazito rasistično in homofobično. Jaz se sicer ne zavzemam za prepoved, za sankcioniranje pisanja v smislu prepovedi, ampak mislim, da bi bilo treba doseči neko samoregulacijo medijev. Novinarji so tisti, ki morajo sami razsojati, ne pa se odpovedati razsodnosti. Na nek način me opogumlja, da obstajajo tudi skupine novinarjev, ki so dokaj ozaveščene. Na drugi strani pa me skrbi, da imamo do sovraštva izjemno tolerantno strankarsko politiko, ki ne povzdigne glasu proti sovražnemu govoru. Tako rekoč nimamo primerov, da bi se kakšna stranka javno opredelila proti takšnim načinom govorjenja. Kakšni posamezniki, morda, pa še to takrat, ko so bili pozvani. Okej, častne izjeme so.
Kar se Beograda in Zagreba tiče: gre za okolja, kjer je nasilje zaradi vojne postalo legitimno in še vedno vlada. Po Hrvaškem in po Srbiji se sprehajajo veterani, ki nosijo orožje in ki so pripravljeni pobiti pol družine, sosede itn. Da o organiziranih skupinah niti ne govorim. Številni ljudje niso bili kaznovani niti za vojne zločine niti za karkoli drugega, kar so storili v povezavi z vojno. Obstaja kritična masa ljudi, ki računa na to, da ne bo kaznovana za nasilje, zato me nasilnost sploh ne čudi. Slovenija na srečo take izkušnje neposrednega nasilja nima. Zato se razlike med Ljubljano, Zagrebom in Beogradom, če uporabim časovno metaforo, danes ne štejejo v letih, ampak v desetletjih. Sicer so vse te družbe brskale po svoji zgodovini in na plano privlekle podobne, tudi nasilne mitologije. A na Hrvaškem ima katoliška cerkev danes nenavadno močno vlogo, ne zgolj politično, ampak ima tudi državno in družbeno podporo. V Srbiji pa so na plano privlekli vse stare patriarhalne mite, ki se učinkovito reproducirajo, delujejo skozi narodno pop kulturo. Vzemimo fenomen Cece Veličković, Arkanove žene, ki je popularna tudi v Sloveniji in fascinira nekatere pišoče dečke. Ko govorim o razlogih za razlike, seveda nočem reči, da smo zato v Ljubljani kaj boljši, vendar je po moje to edina možna razlaga, če nočemo zapasti v stereotipe in determinizme o 'večji civiliziranosti', ki so se pojavili v nekaterih slovenskih okoljih.


Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4