Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

JUGOSLAVIJA

Uvod | Intervju: Vlasta Jalušič | Recenzija knjige: Kot da me ni | Popularni peder | Hrvaški mediji o homoseksualnosti | Ženske, materinstvo in sodobni srbski nacionalizem | Osebno / politično


Hrvaški mediji o homoseksualnosti
Projekt lezbične organizacije LORI Rijeka*

* Lezbična organizacija Rijeka LORI je bila ustanovljena septembra 2000. Cilj nevladne organizacije, ki združuje istospolno usmerjene ženske, je osveščanje družbe o položaju lezbijk, informiranje, senzibiliziranje ter vzpodbujanje strpnosti. LORI načrtno deluje proti homofobiji, odpravi diskriminacije, zaščiti človekovih pravic ter vzpostavljanju zakonske enakopravnosti lezbijk in gejev.

Prevod: TG

Na istospolno usmerjenost se na Hrvaškem še vedno ne gleda kot na eno od razsežnosti človekove seksualnosti. Lezbijke in homoseksualci na Hrvaškem predstavljajo eno od najbolj nevidnih manjšin. Javno mnenje ni dovolj osveščeno o pravicah lezbijk in gejev niti se ne zaveda žalitev in diskriminacije, ki jih ti doživljajo. Upoštevajoč dejstvo, da igrajo mediji veliko vlogo pri ustvarjanju podobe o istospolno usmerjenih ljudeh ter informiranju o pravicah in da bi zato morali resneje sodelovati v procesu civilne edukacije, se je LORI leta 2001 odločila izvesti projekt "Hrvaški mediji o homoseksualnosti". Projekt je financirala vlada republike Hrvaške.

Prvi del projekta je vključeval spremljanje tiskanih medijev, analizo in interpretacijo zbranih podatkov, aktivistično lobiranje medijev in vzpostavljanje sodelovanja z medijskimi delavci. Sledilo je ponovno spremljanje in analiza istih medijev, da bi lahko ugotovile, ali je prišlo do pričakovanih pozitivnih premikov v medijski obravnavi homoseksualnosti.

Na osnovi branosti smo dva meseca spremljale enajst časopisov: štiri dnevnike, štiri tednike, en dvotednik in dva mesečnika (Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Feral tribune, Globus, Gloria, Nacional, Imperijal, Ok in Svijet). Medije so spremljale članice LORI, analiza in interpretacija zbranega gradiva pa je potekala v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. Nato smo v pisni obliki obvestili izbrane tiskane medije o rezultatih analize. Sklicana je bila novinarska konferenca, katere cilj je bilo vzpostavljanje sodelovanja z zaposlenimi na medijih z namenom osveščanja o pravicah lezbijk in gejev ter potrebi po tolerantnem medijskem poročanju.

Vrni na vrh

Cilji projekta
Cilj projekta je bilo ustvarjanje slike o tem, na kakšen način hrvaški mediji predstavljajo homoseksualne osebe, vzpostavljanje sodelovanja z novinarji ter vzpodbujanje pozitivnejšega pristopa v novinarskem poročanju. Dolgoročni cilj projekta je senzibiliziranje novinarjev in drugih delavcev v sredstvih javnega obveščanja ter preko njih senzibiliziranje javnosti na Hrvaškem o pravicah lezbijk in gejev, torej ustvarjanje ozračja strpnosti in sprejemanja istospolne usmerjenosti v širši družbi.
Ugotovitve - na kakšen način izbrani tiskani mediji predstavljajo istospolno usmerjene osebe - predstavljamo v analizi. Iz zbranih podatkov je razvidno, katera vprašanja terjajo posebno analizo in v katero smer moramo zastaviti bodoči aktivizem. Nadejamo se tudi, da bodo naši rezultati uporabni tudi za druge analize. Začelo se je sodelovanje s posameznimi novinarkami in novinarji in verjetno bodo rezultati tega sodelovanja kmalu vidni. Menimo tudi, da bi bilo po določenem obdobju (dveh do treh letih) raziskavo smotrno ponoviti ter ugotoviti dejanski vpliv teh ali drugih projektov in akcij, ki se bodo v tem času realizirali.

Vrni na vrh

Interpretacija končne analize
Analiza zbranih podatkov je pokazala, da se je o homoseksualnosti najpogosteje pisalo v obliki novic (23.3 %). Delež poročanja o homoseksualnosti kot glavni temi je 20.3 %, vendar predvidevamo, da je relativno velik delež poročanja o homoseksualnosti kot glavni temi posledica Parade Ponosa v Beogradu v istem času. Največji delež člankov je s področja zabave (65.2 %). Med temi so najbolj zastopani članki v TV vodičih (31.3 %), kar je bolj rezultat izbora oddaj v televizijskih hišah, ne pa dejanske obravnave teme. Najbolj pogosti so bili članki, v katerih se homoseksualnost omenja le spotoma (60.8 %).

Lezbijke in homoseksualci imajo še naprej marginaliziran položaj v hrvaški družbi. Temu v prid govori tudi dejstvo, da obsega besedila za 61.2 % člankov ni bilo smotrno izračunavati, ker se v teh člankih homoseksualnost omeni le z eno besedo ali z nekaj stavki; 27.8 % člankov pa je bilo krajših od ene novinarske strani. Ta podatek kaže, da se trend pomanjkljive zastopanosti homoseksualnih vsebin v tiskanih medijih nadaljuje.

Večinoma je bila istospolna usmerjenost obravnavna na nevtralen način (72.2 %). Zaskrbljujoče je pomanjkanje člankov, ki bi imeli resen pozitiven ton (7.5 %). Iz tega izhaja, da izbrani hrvaški mediji ne podpihujejo diskriminacije, čeprav istočasno pomanjkljivo opozarjajo na pravice istospolno usmerjenih oseb.

Moška homoseksualnost je skoraj dvakrat bolj zastopana od ženske - moška s 47.6 %, ženska pa s 25.1 %, kar kaže na manjšo vidnost lezbijk v hrvaški družbi.
Zaključimo lahko, da tiskani mediji na Hrvaškem o istospolni usmerjenosti še vedno pišejo površno ali senzacionalistično, kar odpira potrebo po spremembah trenutnega stanja v smeri strpnosti in resnejšega poročanja.

Vrni na vrh

Svetli stolpci: Prva analiza
Temni stolpci: Druga analizaDiagram - tema
A - Glavna tema / Main
B - Stranska tema / of minor importance
C - Manjša omemba / Barely mentioned


Diagram - način
A - Resno pozitivno / seriously positive
B - Resno negativno/ seriously negative
C - Ironično / Ironic
D - Šaljivo / Humour
E - Nevtralno / Neutral

Vrni na vrh


Diagram - rubrika
A - Zabava / Entertainment
B - Znanost / Science
C - Kultura / Culture
D - Šport
E - Politika / Politics
F - Črna kronika / Crime and accident section
G - Ostalo / Unmentioned


Diagram - žanr
A - Novice / News
B - Intervju / Interview
C - Reportaža / Report
D - Komentar / Comment
E - TV program
F - Osebne zgodbe / True story
G - Kolumna / Column
H - Šala / Joke
I - Ostalo / Unclassified

Vrni na vrh


Diagram - vsebina
A - Dogodek / The event
B - Gibanje / Gay movement
C - Reakcije / Public' s reaction
D - Poljudno znanstveni članek / Scientific research
E - Stališče intervjuvane osebe / Interviewee' s attitudes
F - Anketa / Poll
G - Pisma bralecv / Readers' mail
H - TV program / TV programme
I - Znane osebnosti / Celebrities' life
J - Komentar avtorja / Author's comment
K - Zgodba / Story
L - Naslovnica / Front page


Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4