Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

LLOBBY - notranji

Deset let je dovolj | Protestiram! | Novice |
"Tudi Chubbyju v spomin" | O-PLODITEV

______

"Tudi Chubbyju v spomin" - MATJAŽ HANŽEK
Tatjana Greif

Na dan manifestacije proti nestrpnosti, 21. februarja letos, je bil izvoljen nov varuh človekovih pravic, Matjaž Hanžek. Mediji so se vsi po vrsti zapičili v “nenavadnost” novega varuha, od čevljev do kravate. Mi gospoda Hanžka seveda ne bomo ocenjevali po obleki, pač pa nas zanima, ali bo z novim varuhom zapihal nov veter, prijaznejši in bolj razumevajoč do istospolno usmerjenih prebivalcev in prebivalk države Slovenije.

Novi varuh ob besedi 'homoseksualnost' sicer ne zardeva, se ne izmika.
12. marca, kmalu po izvolitvi, je z veseljem odgovarjal na naša vprašanja in obljubil marsikaj. V šestletnem mandatu bo dobil priložnost obljube tudi udejaniti.

Gospod Hanžek, poznate zgodovino gejevsko-lezbičnega gibanja?
Kaj posebej se ne bi hvalil z znanjem zgodovine. Sredi sedemdesetih let sem bil predsednik Škuca, torej že veliko pred tem gibanjem. Takrat smo pridobili prostore na Starem trgu, Tribuna je bila v Kazini, z Ogorevcem sva uradovala v gostilni Ona-On. V enem letu smo naredili po pet, šest predstav študentov, ki so kasneje postali slavni, od Dube Sambolec naprej. To vam lahko povem o tistem času, zgodovine gejevskega in lezbičnega gibanja pa ne poznam.

Ali ste doslej naleteli ali kakorkoli posvečali pozornost vsebinam na področju istospolne usmerjenosti?
Ne posebej, imam pa kar nekaj prijateljic in prijateljev, ki so istospolno usmerjeni in z njimi se povsem običajno družim in včasih o tem tudi debatiramo. Homoseksualnost zame ni kakšna posebna tema, ki bi se ji izogibal ali pa posebej govoril o njej. To pač obstaja; gibljem se v takih krogih, da se nam to zdi normalno in tega posebej ne izpostavljamo.

Vzroki za homofobijo naj ne bi bili izkustvene narave, temveč naj bi temeljili bolj na predsodkih. Ali lahko varuhov urad prispeva k odpravljanju nestrpnosti do homoseksualnosti?
Sem zelo hud nasprotnik oziroma nestrpnež do kakršnekoli nestrpnosti. Mislim, da nestr-pnost do drugačnih ali do drugih izhaja iz vrednotne, kulturne dediščine nekega naroda, ki se kaže glede na družbeno situacijo, enkrat kot ksenofobija, drugič kot homofobija. Ko sem se prijavil za mesto varuha, sem razmišljal o tem, da bo ena mojih najpomembnejših nalog vplivanje na zmanjšanje nestrpnosti, nacionalne, spolne itd. Najbolj splošno videnje funkcije varuha, t.j. preprečevanje individualnih diskriminacij, je ena možnost. Zdi se mi, da ima učenje strpnosti dolgoročnejši učinek. Spreminjanje vrednot ne daje vidnih rezultatov, s katerimi bi se lahko politiki - ali sam - takoj pohvalili. Lahko se jo sicer opazuje z javnomnenjskimi anketami, ni pa mogoče reči, ali je to posledica varuhovega delova-nja, splošnega razvoja ali česa drugega.

Ombudsman je v Sloveniji mlada institucija; vaš predhodnik se je pogosto pritoževal, da ima premalo pooblastil. In vendar mu zakon omogoča vložitev zahteve za oceno ustavnosti, lahko sproži postopek na lastno pobudo ipd. Boste vi bolj odločni?
Seveda, nameravam biti bolj odločen. Ne bi rad sodil svojega predhodnika, ker nimam posebnih užitkov kogarkoli “tlačiti dol”. Ampak jaz vsekakor bom odločen! Tukaj sem šele štirinajst dni, prvi trenutek še nisem pokazal neke odločnosti, vendar se moram še podrobno seznaniti z dejstvi na posameznih področjih. Vsekakor se me bo slišalo. Mislim, da ima varuh zaenkrat kar dovolj pooblastil, skoraj največ v Sloveniji.

Doslej so bile na varuha že vložene pobude glede neenakega položaja istospolno usmerjenih; čeprav ustava določa enakost pred zakonom, določeni zakoni, npr. ZZZDR, tega ne do-puščajo. Varuh Bizjak je pobude brez ustreznega pojasnila zavrnil, zaradi česar niso prišle v letno poročilo. Tako se ustvarja zavajajoč vtis, da teh problemov v Sloveniji ni.
Kar je v poročilu, ne pride v javnost, ker je narejeno za parlament - ta pa še zdaj ni obravnaval dve leti starega poročila. To je popolna ignoranca varuhovega dela. Spošto-vanje neke institucije se kaže s spoštova-njem njenega dela, ne pa z načinom obla-čenja ali kravato, kar so zahtevali od mene. V šestih letih se je spisek nalog, ki bi jih v zvezi z delom varuha moral opraviti parlament, samo kopičil. To je ignoranca politike do lastnih sklepov, ne le do dela varuha. Če sem malo kritičen do konceptov svojega predhodnika: mislim, da je premalo javno deloval. Zato je bila sama institucija tepena za stvari, ki jih je v resnici naredila, le da javnost ni vedela zanje.
Glede pobud za nazaj ne morem odgovarjati. Dokumentacijo sem na hitro pregledal, naknadno je bila za vas napisana še ena razlaga, tik preden se je varuh zamenjal. Bivši varuh je ta dopis zadrževal nekaj mesecev, nato je ostal tukaj in sem ga tudi prebral. Težko se vtikam v to, ker sem na funkciji komaj dva tedna, vendar lahko obljubim, da se bom zanjo zavzel. Recimo, da postopek še ni zaključen - sam bom ta problem še enkrat odprl. Če so še drugi problemi, se bomo pogovarjali tudi o njih. Vseh teh zakonov - ki jih vi poznate že skoraj bolje od mene - še nisem uspel natančno preštudirati. Če obstaja najmanjša možnost, da lahko samoiniciativno podam kakršen predlog za zmanjšanje ali odpravljanje diskriminacije, vam obljubljam, da bom to naredil. Ne bo me treba posebej preganjati, čeprav vmes lahko še kaj potelefonirate. To je ena izmed mojih nalog.
Imel sem načrt - vi ste me malo prehiteli - organizirati sestanke z vsemi NVO ali gibanji na področju človekovih pravic. Rad bi z vami, pa tudi drugimi gejevsko-lezbičnimi skupinami, navezal stike zaradi boljše izmenjave informacij, spoznavanja, mogoče skupnega delovanja ali celo izmenjave delovanja.
To obljubo sem dal samemu sebi, zdaj pa tudi vam.

Ali se vam zdi pravično, da istospolni pari ne morejo pravno urediti svoje skupnosti in so zato prikrajšani za pravico do zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja po partnerju/partnerici? Ker nimajo statusa sorodnika, ne morejo skrbeti za bolnega partnerja (bolniški dopust), nimajo pravice do informacij v bolnišnici idr. Zatekajo se k dragim advokatom, ki jim izdajajo nekakšna potrdila o skupnem premoženju itd., ki pa v resnici nimajo veljave, saj jih lahko sorodniki spodbijajo.
Ne, to nikakor ni prav, to je kršitev. V to bi se rad poglobil v kratkem in najbrž bomo ostali v navezi in se dogovorili za kakšne skupne akcije. Te so boljše kot posamezne, samo vaše ali individualnega para. Prepričan sem, da bomo to počasi uredili. Bo pa treba spremeniti nekaj zakonov, saj za to obstajajo argumenti, vmes pa morda najti kakšne začasne rešitve.

Ali menite, da je Bajukov zakon o umetni oploditvi diskriminatoren za samske ženske, hendikepirane ženske in lezbijke?
O tem sem že pisal in tudi sprožil javno debato v Sobotni prilogi Dela še pred sprejemom zakona (op.: iz časa Bajukove vlade). Na podlagi tega teksta se je začelo zelo veliko pisati. Že takrat sem povedal, da se z njim absolutno ne stri-njam. Nisem se toliko vtikal v sam zakon, ki diskriminira lezbijke ali samske ženske, temveč v samo bistvo problema: v tradicionalni govor o materinstvu, ki kaže popolno nestrpnost, nerazumevanje, nesprejemanje vseh vrst drugačnosti. Mislim, da bi bilo treba ponovno sprožiti proceduro spremembe zakona, saj gre za hudo diskriminacijo (op.: to se je tudi zgodilo v naslednjih tednih).

Koliko poznate mednarodne dokumente, resolucije Evropske unije, Sveta Evrope, itd., ki se neposredno nanašajo na pravice istospolno usmerjenih ljudi? Kaj pa Amsterdamska pogodba?
Moram priznati, da ta trenutek bolj malo, ker sem se šele začel poglabljati v ta problem. Prej nisem bil nikoli v funkciji, kjer bi moral konkretno odgovarjati za ta primer diskriminacije. Delal sem analize o nestrpnosti na splošno, zdaj pa se bom v to moral vtakniti. Lahko mi boste svetovali, ko se bom podrobneje začel posvečati temu področju.

Ste zainteresirani?
Vsekakor. Moj prijatelj, pokojni pesnik Vojin Kovač - Chubby, je bil eden prvih gejev, ki je to javno razglasil takrat, ko je bilo to še zakonsko prepovedano. Zato tudi njemu v spomin.

Švedska je prva država na svetu, ki ima varuha za človekove pravice istospolno usmerjenih. Bi bilo v Sloveniji realno razmišljati o takšnem varuhu? Bi podprli to idejo?
V Sloveniji je izjemno veliko predlogov za različne varuhe. Če bo šlo tako naprej, bo sčasoma imel vsakdo svojega varuha in tu sem seveda zelo proti. Zlasti zato, ker varuhi na vseh področjih niso najboljša rešitev, predvsem za malo Slovenijo. Marsikdaj bi bilo kaj drugega bolje: zadnjič sem dal izjavo glede zlorabljenih otrok - varuh je tisti, ki v primeru napada intervenira pozneje. V primeru napada na otroka pa je treba intervenirati takoj, zato bi bil potreben institut zagovornika otrokovih pravic, ki bi lahko ukrepal isto sekundo.
V primeru varuha za geje in lezbijke seveda nisem proti. Če sem odkrit, pa nisem čisto prepričan, če je to smiselno. To bi lahko prevzela tudi kakšna druga institucija, imamo vendar veliko uradov - Urad za mladino, Urad za enake možnosti, Urad za manjšine in ne vem, kaj še - takšne, ki so bolj ali manj, če malo hudobno rečem, za “talanje” služb odsluženim ali kot plačilo politikom, drugače pa se sploh ne ukvarjajo s tistim, s čemer bi se morali. Nekateri uradi bi lahko prevzeli funkcijo dodatnega varuha. Če seveda ne bo tak varuh le kulisa, nekdo iz politične stranke, ki bo dobil fino službo. Pogojno sem za, če bi to bilo učinkovito.
Zanimivo je, da ima Švedska, ki je zelo razvita, vseeno homo-varuha.
Ni njuno, da stvari, ki so zakonsko dobro urejene, tudi delujejo. Tu seveda ne mislim za Švedsko. Varuh lahko takoj opazi, katero delovanje ne ustreza zakonom in lahko posreduje. Kjer pa so zakoni slabi, pa je težje tudi za varuha in mogoče je ravno zato tudi bolj potreben. Tega ne vem. Švedska je gotovo država, ki je za vzgled.

Napovedali ste, da boste kot varuh izkoristili medije, redno organizirali novinarske konference; ali boste v okviru tega opozorili tudi na probleme GLBT?
Opozarjal bom na vsako kršitev. Nameraval sem se že po štirinajstih dneh prvič predstaviti javnosti. Trenutno delamo analizo - recimo temu - “pišmevuhovstva” nekaterih državnih organov do našega urada. Nekateri po več mesecev ne odgovorijo na naše poizvedovanje, zaradi česar jih lahko tožimo za prekršek ali pa damo v javnost. Analiza glavnih kršiteljev bo pokazala, koga bomo dali kar na sodišče, koga pa bomo ožigosali v javnosti. Nisem ljubitelj obremenjevanja že tako preobremenjenih sodišč, zato bom to storil bolj eksemplarično. Grožnje, ki sem jih dal, moram počasi uresničiti. Mešam med ljubeznivostjo in jezo, moram biti ljubezniv, pa tudi udariti po mizi.

Pri ŠKUC-LL trenutno poteka anketa o diskriminaciji GLBT v Sloveniji. Preli-minarni rezultati kažejo, da diskriminacija obstaja, anketa nudi statistično podprt dokaz, ki ima veliko težo. Bi bili kot varuh pripravljeni sodelovati pri tem projektu, npr. obvestiti javnost o rezultatih raziskave?
Zakaj ne bi bil pripravljen? Moja dolžnost je, da o vsaki diskriminaciji - tudi o tej - go-vorim. Tukaj vidim dve ravni. Prvič, iz ankete je najbrž vidna splošna diskriminacija, o kateri lahko dam javno izjavo, nestrinjanje ipd.; drugo pa je - v kolikor imate konkretne primere - da smo tudi po zakonu dolžni ukrepati. To sta dve ravni, ki bosta zanesljivo uporabni in se jih ne bom izogibal.
Dal sem vrsto obljub, kar lovite me nanje.
Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4