Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

ŠOLA

Pismo proti homofobiji | O spolnosti vem toliko, da nikoli ne bi bil le peder. |
Feljton - ŠOLA IN HOMOSEKSUALNOST | Nevarna znanja

______

O SPOLNOSTI VEM TOLIKO, DA NIKOLI NE BI BIL LE PEDER.
Raziskava “Vzgoja za zdrav način življenja in prenova šolskega sistema v Sloveniji”

Raziskavo, ki je potekala kot del mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja, je v šolskem letu 1997/98 opravil Center za ženske študije pri Pedagoškem inštitutu, nosilka projekta je bila dr. Eva D. Bahovec, koordinatorica pa mag. Zalka Drglin.Anglija 1865, anonimni avtor
THE BODY, W. A. Ewing; Thames and Hudson, 1997

Anketiranih je bilo 1113 fantov in deklet, katerih povprečna starost je bila 14 let. Sam vprašalnik je posegal v področje poznavanja državljanskih pravic (pravice do nediskriminiranosti, izbire, zasebnosti, varovanja osebnih podatkov ter obveščenosti); anketirani so se opredeljevali do različnih pogledov na spolnost in navajali vire, ki jim posredujejo informacije o spolnosti. Anketa je torej ponudila tudi podobo o stališčih, ki jih ima šolajoča se mladina do homoseksualnosti.

Od anketiranih jih kar 710 meni, da je kršitev pravice do nediskriminiranosti to, da geji in lezbijke nimajo enakih pravic kot ostali - od ponujenih odgovorov so se najbolj odločali prav za tega, na drugem mestu pa so kot kršitev pravice do nediskriminiranosti prepoznavali slabše možnosti žensk za izobraževanje. S trditvijo, da “homoseksualnost ni bolezen”, se jih povsem strinja le 33,5 %, medtem ko ji zelo nasprotuje 9,5 % - če temu slednjemu deležu prištejemo še 8,6 % tistih, ki trditvi (zgolj) nasprotujejo, dobimo med vprašanimi štirinajstletniki in štirinajstletnicami skorajda petino takšnih, ki menijo, da so geji in lezbijke bolniki.

Informacije o homoseksualnosti so anketiranci in anketiranke najpogosteje dobili od prijateljev/prijateljic; iz mladinskih revij in knjig (revije “Smrklja”, “PIL”, “Antena”; knjige “Nerodna leta”, “Čas deklištva”, “Blazno resno o seksu”); televizijskih nadaljevank, zabavnih oddaj ter filmov (“Oprah Show”, “Melrose Place”, “Prijatelji”; “Philadelphia”, “Emmanuela”); dokumentarnih oddaj; matere in pouka biologije (“Biologija za 7. razred”); fantje poleg tega najpogosteje iz pornografskih revij, knjig ali filmov (118 fantov in le 19 deklet; revije “Playboy”, “Vroči kaj”) ter interneta (50 fantov in 6 deklet). Po drugi strani pa informacije o homoseksualnosti najbolj pričakujejo od matere, mladinskih revij ter prijateljev ali prijateljic - fantje najbolj iz pornografskih medijev.

Med institucijami, svetovalnicami, informativnimi telefoni, ki jih poznajo, so najpogosteje navedli telefon TOM. Sledijo mu Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, policija, šolske službe, SOS telefon ter Krizni center za mlade. Drugi odgovori so posamični, od sorodnih svetovalnih točk ali linij pa mladi poznajo tudi Info-ŠKUC ali Združenje proti spolni zlorabi.


Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4