Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 11/12
Id. 2001: SCENE

Vrni v seznam vsebine LESBO 11/12

ŠOLA

Pismo proti homofobiji | O spolnosti vem toliko, da nikoli ne bi bil le peder. |
Feljton - ŠOLA IN HOMOSEKSUALNOST | Nevarna znanja

______

Feljton - ŠOLA IN HOMOSEKSUALNOST
*RAZBITI ATOM ALI PREDSODKE?
Andrej Zornik

HOMOSEKSUALNOST V ČASU ŠOLANJA

Otroci že zelo zgodaj pokažejo zanimanje za spolnost. Starši in šola jih v otroštvu, mladosti in puberteti o tem ne poučijo kaj dosti. Tako morajo odgovore na vprašanja, ki se porajajo v njihovih glavah, vsaj kar zadeva spolnost in spolne prakse, poiskati sami. Še vedno je najboljši in najbolj preprost odgovor, da nas je na svet »prinesla štorklja«. Prva leta šolanja na osnovni šoli si »znanje«, ki ga običajno pridobivajo skozi pogovore s starejšimi ali bolj izkušenimi prijatelji in znanci, medsebojno izmenjujejo. Poleg tega je dandanes veliko možnosti, da se do »znanja« dokopljejo sami, predvsem prek različnih medijev. Razlaga je običajno prepuščena njim samim.
Predšolsko obdobje in osnovna šola
Svojo radovednost si otroci običajno potešijo z raznimi ogledovanji. »S sosedom sva šla na gmajno, se slekla in se gledala; ugotovila sva, da sva si precej podobna«, je povedal eden izmed mlajših gejev. Neka intervjuvanka je povedala, da sta se »s sestro, kadar staršev ni bilo doma, pred ogledalom preoblačili v materine obleke, kasneje pa je to preoblačenje zamenjalo ogledovanje in primerjanje najinih golih teles pred ogledalom«.

Geji so pripovedovali tudi o različnih igricah, od katerih je bila najbolj priljubljena »dohtarji«. Poanta te igrice je bila v tem, da je nekdo od prisotnih bolehal na enem izmed spolnih organov ali v njihovi bližini, drugi pa je imel vlogo zdravnika in ga je na tistem mestu otipaval in mu s tem nudil »terapijo«. Vloge in bolezni so večkrat zamenjali. To igrico so se igrali okrog svojega desetega leta, torej v času spolnega dozorevanja. Veliko jih je pripovedovalo o raznih ogledovanjih, ko so na skritih mestih preučevali razlike na njihovih spolnih organih. To je veljalo tako za fante kot za punce, istega ali različnega spola. »Spomnim se, ko smo obviseli v nevihti v leseni baraki, ki smo jo sami postavili; dve punci in midva s kolegom smo se slekli in si ogledali naša premoženja; midva sva skladno ugotovila, da pri njih ni tam nič posebnega…«, je povedal moški srednjih let in nadaljeval: »S taistim kolegom sva čez dve leti pri meni doma uvedla 'ordinacijo'; ko sva se povsem preučila, tudi fino prešlatala, sva začela vabiti še druge fante iz soseske, pa tudi sošolce…«.
V nekaterih primerih je po pričevanju več intervjuvancev igrica prerasla v intimno deja-nje, ki je bilo na nek način povezano tudi s čustvovanjem; to se je poglobilo v zgodnji puberteti, v času zadnjih razredov osnovne šole. Eden izmed intervjuvanih je govoril o svoji izkušnji, ko sta se z enim od sošolcev pri trinajstih letih napila »mrzlega čaja« (kokakole z rumom), šla k njemu na dom, se tam igrala »dohtarje« in skupaj odkrila lepote božanja in se uvedla v prve spolne izkušnje ter jih izmenično pri enem izmed njiju doma ali na kakšnem kozolcu izvajala več kot eno leto: »Skupaj sva doživela tudi najin prvi orgazem; čeprav takrat sploh še nisva vedela, kaj to je«.

Primerjava med izjavami anketiranih in intervjuvanih oseb napeljuje na trditev, da so bile te igrice bolj prisotne v ruralnih kot v urbanih predelih. Kar je logično, če vemo, da je v ruralnih predelih na razpolago več »prijaznih in udobnih kotičkov«. Vsi, ki so bili rojeni v mestih in tam živeli od otroštva, so kot lokacijo prizorišča najpogosteje omenjali opuščena podstrešja, kletne prostore, parke in razne osamljene podhode. Te igrice so se jim pogosteje dogajale z neznanci; z razliko od vaščanov, ki so se najpogosteje »igrali« s sosedi, sošolci in znanci.

Pri teh letih, ob koncu osnovne šole, se večina že začne zavedati svojih (homo)seksualnih nagnjenj. Nekateri se ustrašijo; strah pa jih prisili v razmišljanje o »normalnosti« svojih spolnih nagnjenj ali v poskus njihove potlačitve. Drugi se o tem začnejo spraševati šele potem, ko imajo za seboj že enega ali več spolnih odnosov z istospolnim partnerjem ali partnerko. Veliko anketiranih ter intervjuvanih gejev je naštevalo svoje izkušnje z vzajemno masturbacijo, ki jih kljub bolj pogostim dotikom takrat, ko se je to dogajalo, niso razumeli kot nekaj nenormalnega. Pri tem je treba dodati, da so bili to bolj kot ne nežni ali raziskovalni dotiki, pri katerih ni šlo za vzajemno masturbacijo v pravem pomenu besede. Vendar so mnogi omenjali, da starejši kot so bili, bolj je to božanje in dotikanje mejilo na pravi pomen termina. Mnogi so si pogosto skupaj ogledovali pornografske in/ali erotične biltene, revije ipd. ter ob tem komentirali predvsem ženske na fotografijah. Eden od intervjuvanih se spomni, kako se je ob tem spraševal, zakaj nihče ne »pogleda« ali vsaj omeni moških in njihovih genitalij. Menda se je komaj zadrževal, da ni rekel, da se njemu zdijo »zanimivi« tudi (in predvsem) moški na fotografijah ali v spolnih aktih. Večina se je tako vedno izgovarjala, da ob gledanju teh revij ali celo pri nedolžnih dotikih, da to počnejo na račun nasprotnega spola. Nekako so pač morali pojasniti svojo »radovednost« in jo vkalupiti v okvire »normalnosti«. Le redki o »normalnosti« svojih spolnih nagnjenj in odnosov niso podvomili. Ti so znali ohraniti in pri tem pred sošolci, starši in okolico skriti kakšen trajnejši odnos z osebo istega spola. Še bolj redki so bili ali so tisti, ki bi tak odnos razkrili.

Naj naštejem nekaj izjav intervjuvank: »V sedmem in osmem razredu sem imela zvezo s sošolko. Zelo sem bila zaljubljena. Nisva se pogovarjali, ali je to normalno. Mislim, da je bila tudi ona zaljubljena vame. Še zdaj se včasih vidiva, čeprav med nama ni več nikakršne intimnosti«. / »Svoje drugačnosti sem se začela zavedati v sedmem ali osmem razredu osnovne šole, ko sem se močno zaljubila v sošolko«. / »Pri sedmih letih mi je bila všeč natakarica v baru v bližini frizerskega salona, kjer je delala moja mama. Drugič se je to zgodilo v športnem klubu. Stara sem bila enajst let, moja prijateljica pa štirinajst«.

Iz dobljenih anketnih odgovorov in intervjujev lahko zaključim, da se samozavedanje po-navadi prične v obdobju pubertete, nekje po desetem letu starosti, pri dekletih malo prej kot pri fantih. S tem zavedanjem se takrat mladi na začetku povečini ne obremenjujejo. Spraševanja o pravilnosti ali normalnosti njihovih nagnjenj se začnejo, ko naletijo na odnos okolja do pojava homoseksualnosti. Takrat spoznajo, da bodo njihova ljubezen, izkazovanje čustev ali spolni odnosi z istim spolom naleteli na cel kup neodobravanj in jih zato težje uresničijo. Svoja čustva in želje je tako bolje prikriti, če ne zatreti, in jih spraviti v skladovnico podzavesti, jih vsaj začasno, če ne zavedno prikriti.

Homoseksualnost v srednjih šolah
V srednji šoli razredna skupnost ni več tako močno povezana kot v osnovni šoli, saj se učenci v prvih letnikih šele spoznajo; osebne vezi se začnejo šele vzpostavljati. Oseba s homoseksualnimi nagnjenji se takrat običajno že delno zaveda, kakšen je odnos družbe do homoseksualnosti oziroma nevarnosti razkri-tja in je zato tudi bolj previdna pri izražanju svojih čustev. Dijaki in dijakinje, ki začutijo ali se že zavejo svojih homoseksualnih nagnjenj, si običajno ne izbirajo svojih potencialnih partnerjev ali partnerk znotraj razredne skupnosti, med sošolci in sošolkami, ali v njeni neposredni bližini.
Najdejo se seveda tudi tisti, ki se svojim čustvom ne morejo upreti. Zaljubijo se v svojega sošolca ali sošolko, ki je lahko hkrati tudi dober ali najboljši prijatelj/prijateljica. Prva ovira je že način, kako in ali sploh mu/ji to zaupati; in če že, kakšne bodo ali so lahko posledice. V primeru, da se že kdo opogumi in naredi ta prvi korak, je naslednja stopnica vprašanje, kako to njuno ljubezen ali odnos skriti ali prikriti pred razredno skupnostjo, profesorji ali okolico, ki vključuje tako starše kot sovrstnike.

Koliko potemtakem še ostane takih, ki bi naredili tretji korak - razkritje namreč? V času raziskovanja sem med okrog petdeset intervjuvanimi in več sto anketiranimi naletel na dva samcata primera. Še ta dva sta bila bolj nekje kompromisna stopnja med drugim in tretjim korakom in eden izmed njiju pravi: »Noro sem se zaljubil v svojega sošolca in najboljšega prijatelja. Dolgo časa sem okleval, preden sem se odločil, da mu to zaupam. Na srečo najprej ni odgovoril, čez nekaj dni pa mi je tudi on izpovedal ljubezen. Ko sva pričela z intimnimi stiki, se je najin odnos vse bolj poglabljal, tako da tega že skoraj ni bilo več mogoče prikrivati. Zaupala sva najboljši prijateljici, šele po enem letu tudi najinim sestram; drugim si nisva upala, čeprav so one to sprejele z odobravanjem. Ostali so izvedeli nekaj let pozneje«.

Svojih nagnjenj, ki so jih posamezniki odkrili za časa srednjega šolanja, praviloma niso za-upali sošolcem/sošolkam, prijateljem ali prijateljicam, sploh ne staršem ali profesorjem in profesoricam. Tisti, ki niso niti poskusili, so govorili o bojazni pred negativnimi ali vsaj indiferentnimi reakcijami: »Bala sem se zavrnitve in neodobravanja«. »Kaj če bi izgubil/a najboljše prijatelje/ice?«, »Kaj če me starši ne bi več marali ali bi me vrgli v dom/poboljševalnico?« so bile najpogostejše izjave tistih, ki se niso poskušali zaupati nikomur.

Tisti, ki so vsaj poskusili, so bili redki. Naj navedem nekaj poskusov: »V tretjem letniku sem se zaljubil v svojega najboljšega prijatelja. Skupaj sva visela vsepovsod: na vlaku, na vseh žurih, še pičke sva skupaj osvajala in hodila na skupne počitnice. Z njim mi je bilo vedno lepo in odštekano in po enem letu sem se odločil, da mu zaupam svoja čustva do njega. Pravzaprav ni rekel veliko; da je to samo moja razvojna faza ali nekaj takega. Kmalu zatem sva se začela oddaljevati, najini poti sta se ločili in zdaj se le redkokdaj srečava«. Ena izmed lezbijk je izjavila, da se je že ob koncu prvega letnika zaljubila v svojo najboljšo prijateljico in sošolko še iz osnovne šole: »Po več kot enem letu sem se opogumila in ji zaupala ljubezen. Odvrnila mi je, da ona pa to ni in da se bom sama že skulirala ter našla pravega fanta (ki sva jih prej pecali skupaj). Potem ni bila več moja najboljša prijateljica, enostavno si nisva več zaupali«. Tu bi lahko dodal še nekaj izjav, vendar že iz teh postane očitno, da bi bilo bolje biti tiho. Zelo poredko se je namreč zgodilo, da bi bil objekt gejevske ali lezbične ljubezni vsaj toleranten do tega. V primeru priznanja so subjekti naleteli na neko vrsto slepomišenja, češ: »Jaz pa to nisem.« ali »Saj te bo že minilo«. V najboljšem primeru so naleteli na določeno sočutje, v najslabšem pa so izgubili stik z do tedaj najboljšim prijateljem ali prijateljico.

Le redkim je uspelo, a še tistim samo s spontanostjo, ne z načrtnim zaupanjem ali pri-znanjem. »V srednji šoli se mi je nekajkrat zgodilo, da sem imela intimne odnose z najboljšimi prijateljicami; vendar to ni bila ljubezen, ampak bolj izraz tesnega prijateljstva. Vse smo to tako razumele«, je izjavila anonimna lezbijka, druga pa: »Moja prva ljubezen je bila sošolka (v gimnaziji), s katero sem imela zelo nežno in platonsko razmerje«. Anonimni gej je povedal, da sta s sošolcem po neki zabavi ostala sama in se opita nista obremenjevala s tem, kaj počneta: »Imela sva intimni odnos, se naslednje jutro zbudila objeta in si priznala ljubezen - ki je trajala vsa tri leta srednje šole, ne da bi kdorkoli karkoli slutil - vsaj ne da bi vedela. Še zdaj sva dobra prijatelja…«

Naslednjič: Nadaljevanje
Homoseksualnost v srednjih šolahVrni v seznam vsebine LESBO 11/12

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema trimesečja | LLOBBY - zunanji |
ŠOLA | KULTURA | KLOZET | MEDIA | PORTRET | SCENA | PORNOVIZIJA | SUMMARYZa pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4